Welkom op de Beethoven Blog and Photo Site

Hallo en welkom.

Het begon met een een bezoekje aan de gemeenteraad. Door mijn bril bekeken leek de gemeenteraad een licht humoristisch toneelspel. Ik zeg wel, door mijn bril.
De verleiding om hierover een licht satirisch verslag te schrijven werd te groot. Het probleem is echter dat ik aan de ene kant een beetje hardhorig ben, en aan de andere kant eigenlijk ook. De kans bestaat dus dat ik sommige dingen verkeerd hoor. Daarom koos ik voor de naam Beethoven, die was namelijk ook doof. Alle fouten die je in mijn verslagen zou vinden, zijn te wijten aan mijn hardhorigheid.
Je vind mijn verslagen van de gemeenteraad en al wat er bij hoort onder de hoofding

“Beethoven in de gemeenteraad”.

Iedereen heeft wel eens een idee rond bepaalde zaken. Beethoven ook. Dat geeft dan aanleiding tot al dan niet “bevlogen” artikels. Je vindt deze onder de hoofding

“Opiniestukken”

 

Mijn belangrijkste hobby  is fotografie. Ik specialiseer in candid foto’s van mensen. Je vindt hier dus weinig of geen “geposeerde” foto’s. Deze foto’s worden veelal gemaakt ter gelegenheid van evenementen in de Zeelse omgeving, maar zeker niet uitsluitend.
Een selectie van deze foto’s is te vinden onder

“Photo Albums”

Ik werk niet in opdracht, neem geen opdrachten aan, en verkoop geen foto’s.
Wie een foto wil gebruiken, kan dat probleemloos doen, behalve voor commerciële doeleinden of voor andere publicaties. In dat geval moet je vooraf toestemming vragen.

Wie om welke reden dan ook liever heeft dat zijn foto niet op deze site staat, kan vragen deze te verwijderen. Dit wordt onmiddellijk en zonder verdere vragen gedaan. Het volstaat een mail te sturen naar dvandevyver@gmail.com .


 

Met vriendelijke groeten, en veel kijk- en leesplezier,

Dirk Van de Vyver aka Beethoven


Top