Tom Schiettecat krijgt het op de heupen in de gemeenteraad

OCMW

In de vergadering van het OCMW is er naast de goedkeuring van de notulen van vorige vergadering maar één punt: naar aanleiding van de klacht over de sluiting van de externe poetsdienst van het OCMW heeft de gouverneur het OCMW in het gelijk gesteld. Geert Roosenboom merkt op dat het juridisch allemaal in orde is,

Klik hier om het volledige artikel te lezenBlijft het Zele, of wordt het Knopsaland?

Saaie bedoening

Toen Maria Verheirstraeten een tijd geleden aankondigde dat de gemeenteraad op Facebook zou worden uitgezonden, drukte zij de hoop uit er een interessante show van te maken. Dat blijkt vandaag een ijdele hoop te zijn. De kijkcijfers vallen erg tegen, en inhoudelijk is het armoe troef.

Verkoop gebouwen Padweg uitgesteld

De OCMW vergadering start met het verlengen van de koopovereenkomst van de gebouwen van het OCMW aan de Padweg.

Klik hier om het volledige artikel te lezenGevoel van Hans gaat boven officiële criteria, als het om de moskee gaat.

Pieter Herwege uitgeleend aan Vooruit.

In de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn moest er een deontologische commissie worden samengesteld. Elke fractie moest daarvoor 2 kandidaturen voordragen. Eén effectief lid en één plaatsvervanger. Normaal een doordeweeks gebeuren. Maar nu blijkt dat de vertegenwoordiging van Vooruit bestaat uit Serdar Celik en Pieter Herwege.

Klik hier om het volledige artikel te lezenEen C4 voor de burgemeester

De vergadering begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Toelagen

Op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn staat de invoering van het REMI programma (referentiebudget voor een menswaardig inkomen). Dat moet de maatschappelijk werkers toelaten op een meer gefundeerde basis toelagen toe te kennen.

Klik hier om het volledige artikel te lezenGeen jaarmarkt meer in Zele?

De eerste vergadering van het nieuwe jaar begint met de eedaflegging van Ibrahim Yildiz. Hij vervangt Maria Verheirstraeten, die ook als gemeenteraadslid ontslag nam.

Hij legt de eed af in handen van de nieuwe voorzitter, Tom Schiettecat. Voor Tom was het meteen ook de eerste vergadering als voorzitter,

Klik hier om het volledige artikel te lezenDe poetshulp is de pineut. De harde aanpak.

De laatste gemeenteraad van 2022. Het zou een dovemansgesprek worden.

De harde aanpak voor het dienstenchequebedrijf.

Maria Verheirstraeten opent de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Bij de bespreking van het meerjarenplan heeft Timothy Debeir vragen rond het afstoten van het dienstenchequebedrijf. Blijkbaar worden daar 9 mensen ontslagen.

Klik hier om het volledige artikel te lezenRecord aantal punten naar geheime zitting.

De tijd dat er gewoon karaffen water op de tafel stonden is al lang voorbij. Het bestuur wil vanaf volgend jaar de vergadering van de gemeenteraad streamen. En ze zijn zich Jean-Marie Pfaffgewijs aan het voorbereiden. De flessen water van Prik en Tik zijn prominent aanwezig. Op dat vlak zijn ze al zeker mee met de tijd.

Klik hier om het volledige artikel te lezenDuwt ge wel genoeg op dat knoppeke?

Nieuwe tafels, nieuwe geluids- en videoinstallatie, de raadzaal is grondig gemoderniseerd. Het plan is om nu te testen, en dan begin volgend jaar de gemeenteraad openbaar te streamen. Al weet ik niet of de kijkcijfers een hoge vlucht zullen nemen, want het entertainmentgehalte blijft natuurlijk ver achter tegenover een eindejaarsconférence.

Klik hier om het volledige artikel te lezenDe zenuwen gieren door de raadzaal

 

De tafels staan weer zoals voor corona. De raadsleden zitten weer gezellig dicht bij elkaar. Alhoewel ge dat gezellig met een korreltje zout moet nemen.

Dagprijs stijgt met 10%

Maria Verheirstraeten opent de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en na de goedkeuring van het verslag van vorige vergadering heeft schepen Anthuenis nieuws: de dagprijs in het woonzorgcentrum gaat op 1 december met ongeveer 10% de hoogte in.

Klik hier om het volledige artikel te lezenEen ere haag en applaus voor Francis

Het is niet de eerste keer dat er veel volk aan het gemeentehuis verzamelt aan het begin van de gemeenteraad. Maar deze keer was het anders. Er werd een erehaag gevormd voor Francis De Donder. Uit respect voor het feit dat hij vasthield aan zijn overtuiging boven zijn job als schepen.

Klik hier om het volledige artikel te lezenAbonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top