Hans Knop of Don Quichotte en zijn Pancho Villa’s

Het aperitiefje van deze zitting is de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Een mager aperitiefje, want naast de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering zijn er geen agendapunten. Geen nieuws van het westelijk front. Toch merkwaardig. Je zou anders verwachten in deze tijden.

Verkoop Padweg

Maar in de varia vraagt Geert Roosenboom hoe het nu zit met de verkoop van het gebouw aan de padweg. Dat gebouw is volgens hem spotgoedkoop verkocht, en hij vraagt zich af of er evolutie is in dat dossier. De aankoopoptie werd vorig jaar verlengd naar 2024.

Schepen Anthuenis antwoordt dat er vertraging is omdat de verbouwing van het gemeentehuis on hold werd gezet in het kader van de financiële crisis. De overeenkomst met het vrij onderwijs loopt tot eind 2026.

Schepen Bauwens reageert op de bewering van Geert Roosenboom als zou de prijs spotgoedkoop zijn. Die is vastgelegd op basis van een schatting en weerspiegelt een objectieve prijs.

Geert Roosenboom dacht dat de optie was verlengd tot 2024, maar burgemeester Knop spreekt hem daarin tegen. Het is tot eind 2026.

Insinuaties

De volgende vraag van Geert Roosenboom is een vraag om informatie. Hij zou graag van de schepen cijfers krijgen over het personeelsverloop, anciënniteitsverdeling en afwezigheidscijfers rond het personeel van het OCMW.

Schepen Anthuenis zegt toe de cijfers te zullen aanleveren. Maar voegt er meteen aan toe dat hij niet opgezet is met de verdachtmakingen die achter de vraag schuilgaan. De problemen van het OCMW zijn dezelfde als overal in Vlaanderen. Overigens heeft hij in december al een overleg gehad met het personeel en een nieuw gesprek is in planning. Maar hij heeft last met zijn doodles verklaart hij.

Geert Roosenboom is verwonderd dat een simpele vraag om informatie wordt geïnterpreteerd als insinuatie. Maar we weten allemaal dat stoute Geert heel goed weet dat hij een gevoelige snaar heeft geraakt.

Ook Hans Knop komt nog eens tussen. Hij wil voor de “hygiëne” van het debat dat men eerst de gegevens grondig nakijkt alvorens vragen te stellen. Vraag is natuurlijk of er in deze gemeenteraad een debat überhaupt mogelijk is.

Herbruikbare bekers

Als ge discussie wilt tegenwoordig moet ge gewoon zeggen “herbruikbare bekers”.

Het bestuur wil de subsidie aan verenigingen bij het gebruik van herbruikbare bekers van IDM. Akkoord, zegt Arne Baeyens, maar kunt ge dan met het vrijgekomen budget het aanbod uitbreiden naar jeneverbekers?

Schepen Bauwens stelt dat het budget slechts 290 euro bedraagt, en dat men daar niet veel kan mee aanvangen. Schepen Celik doet ook een tussenkomst, maar die is onverstaanbaar. Als ge heel de tijd over uw baard ligt te strijken pikt de micro weinig op. En hij spreekt al niet zo luid.

Ik denk dat burgemeester Knop dat ook besefte, want hij legt zelf uit dat uitbreiding steeds mogelijk is. Er is in het verleden gekozen voor het standaardpakket, en hij heeft geen weet van klachten van de verenigingen.

Geert D’Hooghe pleit er toch voor dat budget binnen de sector van de jeugdbewegingen te houden. Want het is niet omdat het nu weinig is, dat dat in de toekomst niet zou kunnen aangroeien.

Dolle pret met Herman

Herman Van Driessche stelt ons ook nu niet teleur: hij merkt op dat er in de tekst staat ‘uitlenen’ terwijl dat moet zijn ‘ontlenen’. De combinatie van advocaat en taalpurist zorgt altijd voor dolle pret.

Ook bij het dossier van een verkaveling naast de nieuwe brandweerkazerne merkt hij op dat er staat: de rooilijn wijzigen. Wordt de rooilijn echt gewijzigd?

Schepen Withofs doet een hele uitleg. De grond van de verkaveling is eigendom van de gemeente. De gemeente moet die om de rooilijn te realiseren verkopen aan de gemeente. Met een procedure waarin de koopsom via de provincie op een rekening moet worden gezet. En na het verlijden van de akte krijgt de gemeente de koopsom terugbetaald. Een beetje een Kafkaiaans verhaal dat ik hier nu samenvat. Want de uitleg van Schepen  Withofs is veeeeeeel langer, en je hebt de indruk dat hij er zelf in verloren loopt. Het is dan ook niet eenvoudig.

Regio Dender

De raadsleden hebben de verslagen van regio Dender gekregen. Allemaal de verslagen van een jaar in één keer. Kim Van Cauteren vraagt of die niet keer per keer kunnen worden overgemaakt. Dan is dat gemakkelijker op te volgen.

Ze heeft dan ook een aantal vragen, maar de burgemeester kan haar niet wijzer maken omdat er nog geen antwoorden zijn. Behalve dan voor het dossier van de treinverbinding met Brussel die op de helling staat. Volgens Hans Knop is er een bezwaar in de maak dat stelt dat de NMBS voor haar beslissing geen onderzoek heeft gedaan naar de impact op de modal shift. In mensentaal: hoeveel mensen gaan door het verdwijnen van die verbinding de auto nemen?

AED

NV-A heeft een bijkomend punt op de agenda geplaatst: Zij willen AED toestellen in alle politievoertuigen. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.

Burgemeester Knop antwoordt dat dat al zo is, zij het alleen voor de interventievoertuigen. Die komen als eerste ter plaatse en de toestellen hebben hun nut al bewezen.

Daarop vraagt Kim om toch te overwegen dat voor alle politievoertuigen te doen, en op de gemeentelijke website een overzicht te plaatsen waar men in Zele AED toestellen kan vinden.

We zijn dan al aan de varia.

LEDje hier, LEDje daar

Marc Verberckmoes heeft vernomen dat het bestuur van plan is een aantal bijkomende LED schermen (grote informatie- en reclameborden) aan te schaffen om in de wijken te plaatsen. Hij vraagt zich af of dit veel nut heeft en of de vraag vanuit de wijken komt. En zulke borden vreten elektriciteit. Nog los van de hoge aankoopprijs.

Schepen Bauwens antwoordt dat Marc blijkbaar goed ingelicht is en feliciteert hem daarvoor. Alhoewel hij zich waarschijnlijk afvraagt waar Marc zijn informatie gehaald heeft. Maar inderdaad is het plan 4 nieuwe borden zelf aan te schaffen. De reclameuitbater zorgt voor een vijfde bijkomend bord. Het bord dat nu op de markt staat verhuist naar het Julie Billiartplein, en er komt een kleiner in de plaats om esthetische redenen. Het gaat hier om een initiatief van het bestuur.

Hij stelt ook dat het energieverbruik wordt gerecupereerd binnen de gemeentelijke energiedeling.

Burgemeester Knop vult aan dat de advertenties van de handelaars zonder meerprijs op alle nieuwe borden zullen verschijnen.

Geert Roosenboom gaat door op het energieverbruik. Zo een bord verbruikt jaarlijks 8.000 Kw/u. Dat is het verbruik van 2 gezinnen. Hij vindt het raar dat het bestuur bespaart op elektriciteit door de straatverlichting te doven en anderzijds kwistig omspringt met energieverslindende borden.

Voorzitter Schiettecat sluit de discussie met de vaststelling dat alles binnen de zelfgeproduceerde elektriciteit blijft.

Wat een vreemde opmerking is. De vraag is: waarvoor gebruikt men energie? Willen we straatverlichting of willen we reclameborden? 

Wat nu na de gemeentemonitor?

Volgende in de varia is Michel Meesen.

We wisten al dat de Zelenaar niet in staat is een geldige handtekening af te leveren stelt hij, maar nu blijkt ook dat dezelfde Zelenaar niet in staat is een mening te uiten in een rondvraag. Bij de rondvraag van het Nieuwsblad had men opmerkingen over de methodiek van het onderzoek, en enkel de Gemeentemonitor was betrouwbaar. Maar nu de Gemeentemonitor met vergelijkbare resultaten komt, ligt het weer aan andere zaken.

Concreet is de vraag: Hoe toets u uw werking? En hoe gaat u om met kritiek en/of feedback?

Francis De Donder sluit daarop aan met een oplijsting van cijfers waaruit blijkt dat het bestuur deuk na deuk na deuk krijgt.

Burgemeester Knop ziet in de gemeentemonitor een gemengd beeld, er zitten ook positieve punten in. Dat heeft voor een deel te maken met de periode waarin de enquête is afgenomen, maar ook omdat veel Zelenaars niet mee zijn in het verhaal dat hij wil schrijven. Daarom zal er een externe professioneel worden aangesteld die een verdieping van de bevraging moet doen om de oorzaak van de ontevredenheid van de Zelenaar te onderzoeken. En die moet dan de Zelenaar op andere gedachten brengen.

Hij wijst er op dat veranderingen dit meebrengen. Dat er nog altijd analyses gebeuren rond het circulatieplan, maar niet elke maand. En het gemeentebestuur staat open voor feedback.

En dan spreekt hij de gevleugelde woorden: “In onze contacten met de burger luisteren wij, en geven gelijk wie gelijk heeft, maar dat wil niet zeggen dat we er altijd naar handelen.”

Geert D’Hooghe drukt er zijn ongenoegen over uit dat het bestuur nooit eens de hand in eigen boezem steekt. Het is altijd de schuld van de handelaars en de niets begrijpende Zelenaar.

Don Quichotte en de Pancho Villa’s

Als toeschouwer krijg je meer en meer het beeld dat Hans Knop als een moderne Don Quichotte met zijn Pancho Villa’s een verheven strijd levert tegen onbegrip en onwil van de gemiddelde Zelenaar.

Leerlingen als slagboomoperatoren

Dirk De Mey heeft vernomen dat de slagbomen aan de schoolstraten geregeld worden bediend door leerlingen. Hij vraagt zich af of dat kan, en of die dan wel verzekerd zijn.

Hans Knop is daar niet van op de hoogte, maar stelt dat de overeenkomst is dat de scholen zelf de bediening regelen. Schepen Tinneke Lootens zal de zaak toch eens bekijken.

Marktkramers ontevreden

Francis De Donder heeft vernomen dat de marktkramers allesbehalve gelukkig zijn. Hun omzet is gedaald en ze horen dat de werken nog lang niet starten op de markt. Hun vraag is om voorlopig terug te keren naar de markt.

Schepen Withofs vindt dat allemaal stemmingmakerij. Alles gaat goed en de marktkramers hebben hem en de marktleiders zelfs gefeliciteerd. Hij vindt de vraag bizar, en als er een omzetdaling is, dan komt die door het slechte weer. En de werken starten binnenkort. Hij is daar optimist over. Volgens mij is de man selectief doof en selectief blind. Iets om jaloers op te zijn. Minder stress.

Maar alle gekheid op een stokje: de huidige bestuursmeerderheid heeft alleszins één ding gerealiseerd: een omzetdaling bij al wat handel drijft.

Stukje bij beetje toch doordrijven

Geert D’Hooghe klaagt aan dat het college blijkbaar zinnens is het grote pakket van de werken op de markt op te splitsen. Het dossier ligt nu op de tafel van minister Demir, en zal waarschijnlijk dan nog naar de raad voor vergunningsbetwistingen gaan. Om tijd te winnen zou het college er stukken uit plukken die niet vergunningsplichtig zijn en met aannemers contracten af te sluiten met opschortende voorwaarden.

Hans Knop antwoordt dat het van geen kanten klopt. We mogen bepaalde stukken zonder vergunning aanvatten. Dat is perfect wettelijk. Hij wil die mooie markt zo vlug mogelijk aan de Zelenaar presenteren.

Schepen Lootens springt hem bij: wij willen alleen de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk houden, in het belang van de handelaars.

Hans Knop fulmineert verder dat de hoop bij de oppositie er afspat dat het project niet zo doorgaan omwille van de verkiezingen. Zij proberen steeds stokken in de wielen te steken.

Maar dat zal niet lukken. Binnen enkele weken gaat de spade in de grond stelt hij.

Ik weet niet of hij daarmee een eerste spadesteek bedoelt, of dat hij de spade gaat begraven.


Een reactie op “Hans Knop of Don Quichotte en zijn Pancho Villa’s
  1. Dirk Maes schreef:

    bedankt voor het mooie verslag 👍

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top