Als het zover komt met mij, wil ik euthanasie

Prof. Distelmans komt naar De Wiek op 15 september.

https://www.dewiek.be/e720/het-levenseinde-in-eigen-regie

 

Om euthanasie te krijgen moet je op het moment van de levensbeëindiging nog steeds bij volle bewustzijn zijn. Je moet in staat zijn de draagwijdte van je beslissing correct in te schatten.

Dit legt een ernstige hypotheek op het aanvragen van een levensbeëindiging.

Vele mensen krijgen te maken met één of andere vorm van dementie. Dit maakt euthanasie voor hen onmogelijk. Immers, gezien hun mentale toestand kunnen zij geen rechtsgeldige aanvraag meer doen.

Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde. Daarom zou iedereen moeten kunnen vastleggen dat hij/zij euthanasie wenst wanneer bepaalde omstandigheden zich in de toekomst zouden voordoen.

Hoewel deze omstandigheden natuurlijk individueel sterk kunnen verschillen kunnen we als voorbeeld geven: het niet meer herkennen van levenspartner, kinderen of vrienden, het totaal afhankelijk zijn van anderen voor elementaire levensbehoeften.

Maar dit kan onder de huidige wetgeving niet. Met als gevolg dat sommigen dan maar vroeger dan strikt nodig uit het leven stappen, terwijl ze eigenlijk nog een hele periode zouden kunnen verder leven in voor hen aanvaardbare omstandigheden.

Het proces rond Tine Nys, waarbij artsen zich voor de rechtbank moesten verantwoorden voor het uitvoeren van euthanasie, heeft de bereidheid van medici om aan een levensbeëindiging mee te werken niet bevorderd. En zelfs al werden ze vrijgesproken, niemand staat graag in de beklaagdenbank. Reden te meer om de regels rond de levensbeëindiging duidelijk te stellen, en wetgevend te verankeren.

Een ander probleem is de grijze zone tussen euthanasie en sedatie. Sedatie, of het toedienen van medicatie voor pijnbestrijding kan, mits het stelselmatig verhogen van de dosis, het leven beëindigen. Dit wordt in een aantal gevallen gebruikt als verdoken vorm van euthanasie.

Professor Distelmans, expert en pleitbezorger euthanasie, komt de huidige stand van zaken, de historiek en de toekomst toelichten in een ongetwijfeld interessante lezing “Het levenseinde in eigen regie” in Zele, GC De Wiek op 15 september om 20.00 uur. Tickets te bekomen op

https://www.dewiek.be/e720/het-levenseinde-in-eigen-regie 

Tickets kunnen nog verkregen worden op de avond zelf, maar enkel indien er nog vrije plaatsen zijn. Het is dus aangewezen snel uw ticket aan te schaffen.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top