Inspraak à la Thomas

Omwille van de match van de Rode Duivels tegen Frankrijk start deze vergadering een uurtje later. Dat werd in overleg met de fractievoorzitters overeengekomen. Er werd ook overeengekomen om de tussenkomsten en variapunten te beperken om degenen die ’s anderendaags moeten gaan werken nog een goede nachtrust te gunnen.

De zitting van het OCMW begint met een aantal administratieve zaken over lidmaatschap van Audio en rapportage over organisatiebeheer. Geen opmerkingen, dus snel door naar een aanpassing in de boekhouding. Zonder gevolgen voor het resultaat zoals schepen Bauwens kort mag toelichten.

Herman Van Driessche heeft begrepen dat het te maken had met gronden die door het OCMW werden verworven na overlijden van mensen die nog schulden hadden. Die gronden werden dan te gelde gemaakt. Hij wil weten of dat recent nog is gebeurd.

Modeadvies van schepen Anthuenis

Schepen Anthuenis antwoordt dat dat recent niet meer het geval was. Hij denkt dat dat stilaan uit de mode geraakt.

Kim Van Cauteren vraagt bij de bespreking van het BBC (Beheers en Beleids Cyclus) naar de gele dozen. (een doos waarin medicatiegegevens in de frigo bewaard worden ten behoeve van hulpverleners). Volgens haar is dat in Berlare een succes. Hoe staat het daarmee in Zele?

Schepen Anthuenis antwoordt dat het succes in Berlare relatief is. Er zijn inderdaad veel dozen uitgedeeld (als mensen iets gratis krijgen zijn ze er als de kippen bij volgens hem), maar de werking loopt niet vlot. Met name de juistheid van de gegevens en het updaten ervan loopt nogal mank. Volgens de schepen kunnen die dozen misschien wel levens redden, maar is er een groot risico dat er door verkeerde gegevens levens verloren gaan. Daarom is Zele niet in dat project ingestapt.

Bij het punt over de organisatiebeheersing vraagt Kim Van Cauteren naar de evaluatie van personeelsleden. Waarnemend directeur Stefan Bogaert antwoordt dat er vooral wordt gewerkt met informele evaluatie onder vorm van feedback, en dat de formele evaluatie mogelijk is, maar tot nogtoe niet aan de orde is. Ook wat betreft de directeurs is hij van oordeel dat deze mensen het beste van zichzelf geven, en hij voelt geen nood aan formele evaluatie.

De financiën zijn gezond

Ook voor de gemeenteraad een bespreking van het BBC. Schepen Bauwens licht kort de toestand toe, waaruit moet blijken dat de gemeentefinanciën gezond zijn.

Geert Roosenboom maakt een aantal kanttekeningen zoals het feit dat de onverwacht hoge boetes sterk bijdragen tot dit resultaat.

Kim Van Cauteren merkt op dat ondanks eerdere beloften de verslagen en adviezen van de verschillende adviesraden nog steeds niet ter beschikking zijn van de raadsleden. Er volgt wat opzoekingswerk in het Cobra programma, en blijkt dat inderdaad een aantal directies niet consequent de nodige documenten ter beschikking stellen. Dit zal worden opgevolgd.

We zijn dan al aan de varia.

Ter Elst niet voor morgen

Dirk De Mey had een vraag voor schepen Serdar. Maar die had ondertussen de vergadering verlaten. Dat was blijkbaar op voorhand afgesproken, maar dat wist Dirk niet. Zijn vraag ging over de stand van zaken van het masterplan Ter Elst. Burgemeester Knop antwoordt in Serdars plaats dat de verdere afwikkeling van dit plan iets zal zijn voor de volgende legislatuur. De informatie is verzameld, maar nu moet er nog veel studiewerk worden gedaan, en dat zal de nodige tijd vergen.

Timothy Debeir heeft een vraag over de snelheidsindicatieborden die onlangs werden geplaatst. Hij weet dat de gegevens daarvan kunnen ingelezen worden, en vraagt of daar al iets wordt mee gedaan.

Uitlezen snelheidsborden pas voor later

De burgemeester antwoordt dat die borden in de eerste plaats bedoeld zijn als sensibilisatie. De bijkomende functies (zoals inlezen resultaten) zijn nu nog niet actief. Die zullen worden ingepast wanneer de globale cijfers over het verkeer worden verwerkt.

Het was een korte gemeenteraad. Typisch eindeseizoens. We staan voor het verlof en voor het einde van de legislatuur. Maar het is al langer zo dat er eigenlijk geen inhoudelijke debatten meer voorkomen.

Inspraak volgens schepen Bauwens

Maar gelukkig zorgt schepen Bauwens nog voor een opmerkelijke tussenkomst.

Vorige vergadering werd aangekondigd dat er een kunstwerk voor op het openbaar domein zou worden besteld. Daarvoor konden kunstenaars die in aanmerking kwamen volgens het vrij veeleisende deelnamereglement en project indienen. Dat zou worden beoordeeld door een geheime jury van deskundigen.

Marc Verberckmoes had toen gevraagd aandacht te besteden aan de verankering met Zele, en meer bepaald voorgesteld dat de deskundige jury een drietal werken zou selecteren, waarna de Zelenaar via een bevraging de finale keuze zou maken.

Dat voorstel vond geen genade in de ogen van de schepen, die stelde dat dergelijke raadplegingen altijd voor problemen zorgen.

Maar kijk, onze schepen is van gedacht veranderd. Hij wil nu toch de keuze overlaten aan een grotere groep. Maar die groep moet wel kennis van zaken hebben. Kunst kennen. Een beetje deskundigheid hebben. Dan mag je mee kiezen.

Hoe die groep wordt samengesteld, hoe groot die is, dat weet hij nog niet. Maar wie de politiek in Zele de laatste jaren heeft gevolgd, heeft wel al een idee. De ervaring leert dat dit bestuur inspraak hoog in het vaandel draagt, maar wel de inspraak van een zorgvuldig geselecteerde groep.

Thomas zal er wel voor zorgen dat het uiteindelijk advies in orde is.


Een reactie op “Inspraak à la Thomas
  1. Klaas De Waele schreef:

    Als de snelheidsindicatieborden zullen worden uitgelezen, zal dit vooral resulteren in foute informatie. De plaatsing van de borden is namelijk incorrect. De borden staan meestal opgesteld op de overgang tussen de snelheidszones, waardoor ze BUITEN de zone meten. Dus: een bord staat op de rand van de zone 30 maar meet de zone 50. Toch krijg je dus een waarschuwing… duimpje naar omlaag, terwijl je helemaal zonder probleem daar lekker vanaf 35 of zo aan het vertragen bent.

    Gevolg: foute info, foute metingen, binnenkort dan ook foute conclusies en foute reacties

    En intussen blijven de welgekende verkeersregels-aan-hun-laars-lappende rondjes-rijders en banden-gierders lekker verder hun ding doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top