Ambras in het kiekenkot, the beast is back

We beginnen met een stukje gemeenteraad. Evy Beirnaert van OpenVLD heeft ontslag ingediend als gemeenteraad. Zij wordt opgevolgd door Arne Baeyens. Dus moet die in de gemeenteraad de eed afleggen. Hij krijgt applaus op alle banken.

Dan naar de OCMW raad.

Lokaal partnerschap

Schepen Tinneke Lootens (met een nieuwe coiffure) geeft uitleg bij een nieuw lokaal partnerschap in het kader van een europees project. Het is gericht op jong volwassenen met een zware rugzak en anderstaligen om hen naar werk toe te leiden. Er doen verschillende instanties aan mee (CAW, VDAB, De Kiem, Dienst Geestelijke Gezondheid enz) en het project duurt 6 jaar. Er zullen in Zele jaarlijks 9 mensen worden begeleid en betekent een jaarlijkse inleg van 16.000 euro per jaar voor onze gemeente.

Knip A. Van der Moerenstraat

We springen dan ineens naar punt 4 van de gemeenteraad. De werken op Rinkhout en omgeving. Meer bepaald de knip in de Van der Moerenstraat.

Kim Van Cauteren merkt op dat vrachtwagens daar niet kunnen draaien, en enkel achteruit de straat weer kunnen uitrijden. Wat gevaarlijk is. Bovendien is de verwachte tractorsluis ook een bron van bezorgdheid.

Pieter Herwege antwoordt dat de beslissing niet lichtzinnig is genomen. De weg werd kapot gereden en zonder maatregel zou er voor honderdduizenden euro schade worden aangericht. De huidige betonblokken werden er gezet omdat de aannemer niet onmiddellijk een tractorsluis kan plaatsen.

Waarop Kim vraagt om wanneer die tractorsluis er komt minstens te voorzien in goede signalisatie.

Geert D’Hooghe heeft nog een aantal vragen. We zetten ze hier op een rijtje samen met de antwoorden van Pieter.

Geert: is er al een planning voor de herstellingen?

Pieter: nee, we gaan enkel noodherstellingen uitvoeren.

Geert: is er al overleg geweest met de bewoners?

Pieter: nee, er is enkel informatie gegeven.

Geert: rijdt nu niet iedereen via Huivelde, langs de schoolomgeving?

Pieter: we hopen dat het verkeer zich wat verspreidt.

Geert: waarom nog een tractorsluis eens de werken in Hamme gedaan zijn?

Pieter: tractorsluis is deel van de tijdelijke maatregel. Eens de werken in Hamme gedaan zijn gaat de Van der Moerenstraat weer volledig open.

Ambras over een terras

Een sprong naar punt 9 en 10 die gaan over de politieverordening over inname van het openbaar domein. Voor wie het nu hoort donderen in Keulen: dat gaat over het plaatsen van terrassen aan horecazaken.

Geert D’Hooghe vraagt de volgorde van de punten om te draaien, want, zegt hij: als we eerst het oude intrekken, en we komen niet tot overeenstemming over het nieuwe zitten we zonder verordening.

Niet nodig zegt Jos Withofs. We trekken iets in dat niet meer bestaat. De oude verordening werd reeds eerder van hogerhand vernietigd. Maar we moeten het nu wel intrekken.

Dat is een stukje Kafka-humor van onze schepen.

Als schepen Jos te vinden is voor een stukje humor, zal ik er nog een schepje bovenop doen moet Francis De Donder gedacht hebben. Op de agenda staat dat dit gaat over het Marktplein. Dat bestaat ook niet zegt hij. Wel “Markt”, “Avil Geerincklaan”, maar niet Marktplein.

Voorzitter Tom Schiettecat kan zijn grapje maar matig appreciëren, en gaat onmiddellijk over tot de stemming. Intrekking meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.

Carte blanche voor het gemeentebestuur

Maar we zijn er nog niet. De nieuwe verordening moet nog worden goedgekeurd.

Geert D’Hooghe vraagt de verdaging van dit punt. Er wordt in de verordening verwezen naar een reglement dat onder andere huurprijzen, kleuren van de windschermen e.d. regelt. Dat reglement is er nog niet. Dat betekent dat we carte blanche geven aan het bestuur en dat kan niet.

Timothy Debeir stelt dat de plannen van de gemeente helemaal niet gedragen zijn door de horeca-uitbaters. Er is gepraat over die plannen op een vergadering van 2 oktober. Overigens een vergadering die ging over de verhuis van de wekelijkse markt. Waar dus eigenlijk de horeca niet aanwezig was. Op de bezwaren die toen werden geuit werd geantwoord dat er niet moest gepanikeerd worden, dat het nog maar plannen waren. En nu worden we hier geconfronteerd met plannen die nog radicaler zijn.

Francis De Donder vraagt zich af of het wel opportuun is dit nu goed te keuren, gezien er nog procedures lopende zijn.

Geert Roosenboom vraagt zich af of dit goedgekeurd is in de GECORO? Hoeveel gaat dit kosten aan de horeca. Dit zet de deur naar willekeur wagenwijd open. Maar, oppert hij, dit is een voortzetting van het beleid dat we reeds kennen: Alles door de strot duwen.

Schepen Withofs reageert dat het wel besproken is op GECORO, dat staat in het verslag. (N.v.d.r. Hij zegt niet dat het goedgekeurd is, het is besproken. Sluwe vos de Jos).

Budget van 100.000 euro

Hij gaat voort met te stellen dat er een budget is om de horeca te steunen. Die gaan nog mee kunnen kiezen, en daarom kan de prijs nu nog niet worden vastgesteld. Later in de vergadering zal hij onthullen dat het over een budget van 100.000 euro gaat, dat deels zal worden gerecupeerd bij de horeca.

Geert D’Hooghe herhaalt dat het reglement er nog niet is, maar Johan Anthuenis stelt dat dat een normale manier van doen is, ook in andere gemeenten.

Burgemeester Knop komt dan tussen. Hij stelt dat er duidelijkheid is gevraagd. Die wordt nu gegeven. Hij beseft dat de bezwaarschriften die zijn ingediend voor vertraging van de werken kunnen zorgen, en dat zo de mogelijkheid van terrassen deze zomer in het gedrang komen.

Geert D’Hooghe vindt het ironisch dat de burgemeester stelt dat hij duidelijkheid wil brengen. Een ondernemer wil duidelijkheid op financieel vlak, en die is er allerminst.

Kathleen De Munck probeert de discussie te verleggen en vertelt dat ze in Deinze is geweest. Daar zijn alle terrassen hetzelfde. (Daar hebben ze tenminste nog terrassen.) En ze vindt het mooi. Haar reisverslag kan echter weinig interesse opwekken.

Beleefd en correct zijn loont matig

Marc Verberckmoes steekt dan zijn vinger op. Marc is een beleefd mens die waarde hecht aan goede omgangsvormen. Maar dat betekent dat hij veelal maar laat in het debat aan het woord komt. En voorzitter Schiettecat vindt dat de discussie al lang genoeg heeft geduurd. Dus bij het verlenen van het woord aan Marc verwittigt hij: Alleen als ge nieuwe elementen aanbrengt.

Marc vraagt wat er gaat gebeuren als de onderhandelingen met de uitbaters over de terrassen vastlopen?

Geheel volgens de traditie vraagt de voorzitter of er nog vragen zijn, om de antwoorden te bundelen.

Marc zal nooit antwoord krijgen. Want Dirk De Mey wil weten wat de erfgoedtoets betekent die in de tekst staat. Waarop schepen Jos antwoordt dat dat er moet instaan, maar hier niet van toepassing is, en bovendien zijn de uitbaters alleen geïnteresseerd in het financiële aspect.

De voorzitter wordt ongedurig

Het begint op de zenuwen van de voorzitter te werken. Het duurt hem te lang. Hij breekt de discussie af en wil tot de stemming overgaan. Dat is niet naar de zin van Geert D’Hooghe die nog geen antwoord heeft gekregen op zijn vragen en aandringt.

Maar voorzitter Tom is resoluut en sluit de microfoon van Geert af. Stemming. Met voorspelbaar resultaat. De kadaverdiscipline zit er goed in. Goedgekeurd meerderheid tegen minderheid.

Geert blijft echter protesteren, en trekt de onpartijdigheid van de voorzitter in twijfel.

Oesje, schorsing!

Dat schiet in het verkeerde keelgat. Voorzitter Tom schorst de vergadering en roept de fractievoorzitters naar een aparte vergadering.

Wat er achter gesloten deuren gebeurt weten we niet, maar naar verluidt was het nogal heftig.

Zoiets is bij ons weten zonder voorgaande. De spanningen lopen blijkbaar hoog op.

Na een tijdje komt de voorzitter terug. De vergadering zal hervat worden om 21.45 uur.

Geert D’Hooghe zal zijn opmerking intrekken op voorwaarde dat hij antwoord krijgt op zijn vragen.

Dus antwoordt Stefan Bogaerts dat het wettelijk kan dit deel van het verhaal reeds goed te keuren, en de burgemeester antwoordt dat hij alles in stelling wil brengen om verdere vertragingen te voorkomen.

Waarop Geert zijn aantijging intrekt.

Dat achtervolgt een mens

Maar zulke zaken worden niet zomaar uitgeveegd. Tom Schiettecat zal er alleszins niet op gehoopt hebben dat zijn blazoen besmeurd blijft met een dergelijk incident zonder voorgaande in de Zeelse geschiedenis. Hij zegt zelf zijn best te doen om onpartijdig de vergadering te leiden, maar wil ook niet dat discussies nodeloos worden gerekt.

De sfeer blijft uiteraard gespannen, en dat verandert niet wanneer Marc Verberckmoes een vraag stelt over de bijkomende GAS ambtenaar op provinciaal vlak.

Hij wil graag weten hoe dat zit met die boetes en de relatie met de provincie (die de inning doet). Is dat een resultaatverbintenis of een forfaitair bedrag vraagt hij.

Burgemeester Knop antwoordt dat de gemeente 22 euro ontvangt van de 58 euro van een gewone boete. Aan de knips geldt een andere regel, omdat daar slechts een eenvoudige geautomatiseerde inning voor nodig is. Daar krijgt de gemeente 50 euro van de 58.

Irritatie bij de burgemeester

Marc bedankt beleefd voor de info, maar ineens voegt de burgemeester er geïrriteerd aan toe dat nog maar de verwijzing van Marc naar een resultaatsverbintenis in zijn vraagstelling er flagrant over is. Hoe durft ge nog maar denken dat wij de boetes willen opdrijven.

Marc kijkt wat beduusd, maar voorzitter Tom lost de situatie op door te zeggen dat de ene ongevraagd bijkomende info krijgt en de ander op zijn honger blijft zitten.

Onze burgemeester lijkt wat stressy, dat zie je ook aan zijn lichaamstaal. Ik denk dat hij zich moet bedwingen, want hij zit veel met zijn armen strak gekruist, en zelfs bij antwoorden komt er maar één hand lichtjes omhoog.

Varia

Dan is het tijd voor de varia.

Herman en de bomen

Herman Van Driessche heeft wat met bomen. Geknakte bomen, verdwenen bomen, verdorde bomen langs de wegen. Maar het zijn gewestwegen. Dus vraag aan gemeente om bevoegde instanties aan te spreken.

Het korte lontje

Geert Roosenboom heeft ook enkele varia. Hij dankt de voorzitter om hem het woord te geven, en voegt er schalks aan toe “Blij dat ge nu geen kort lontje meer hebt”. Wat niet in goede aarde valt bij de voorzitter.

Geen kerststal

Geert wil weten waarom er geen kerststal stond op het Fonteinhof. Dat was toch een dure investering, en hij heeft geruchten gehoord over het waarom. Hans Knop antwoordt dat het een puur technische kwestie was. Tijdsgebrek om hem op te stellen. Maar hij zou van Geert graag de geruchten horen. Al kan iedereen wel raden waarom dit typisch katholiek symbool dit jaar er niet stond.

Thomas zit vol ideeën

Geert stelt zich ook vragen bij de publicaties van de schepen van financiën Thomas Bauwens. Die pakt op sociale media uit met initiatieven rond repetitieruimtes terwijl door bij de bespreking van de begroting niets werd over gezegd.

Thomas antwoordt dat er inderdaad uitgekeken wordt naar mogelijkheden om zoiets te realiseren, dat daar een budget voor werd voorzien en dat alle opties nog open zijn. Hans Knop vult hem aan dat dat budget 350.000 euro bedraagt, dat dat nog een zoektocht is en resultaten niet voor morgen mogen worden verwacht.

Thomas is wellicht wat te enthousiast geweest of voorbarig. Nochtans circuleren er geruchten over een locatie in de Kloosterstraat en verregaande engagementen. Afwachten dus.

The beast is back

Een vervolgvraag of er eventueel een budgetverhoging zou kunnen komen en hoe die dan gefinancierd kan worden wordt door schepen Thomas optimistisch beantwoord. Hij voorziet bijvoorbeeld eventuele indexeringen. Zijn optimisme levert een opmerking op van de bestuursbanken: “The beast is back”. En dat geloven we, want sedert lang draagt onze schepen een gekleed hemd in plaats van een trainingstrui. Dat maakt ons gelukkig.

Vuurwerk op jaarwisseling

Francis De Donder stelt dat ondanks de beloften aan beteugeling er eigenlijk niets veranderd is aan het vuurwerk bij de jaarwisseling. Fout zegt de burgemeester: wij hebben ons gefocust op de markt en daar heeft de heisa van het jaar ervoor zich niet herhaald. U doet de waarheid geweld aan.

Wat ons doet concluderen: als de markt maar in orde is, de rest zien we wel.

Schoolstraten

Michel Meesen vraagt of je nu al of niet een vergunning nodig hebt om uit een schoolstraat te rijden. Het antwoord daarop is nee.

De burgemeester legt uit dat er nog een probleem is met sommige ouders die tegen de geest in van het systeem zich in de schoolstraat parkeren voordat de slagbomen sluiten en enkel geïnteresseerd zijn dat hun kind in de wagen zit. Daarvoor is nog sensibilisatie nodig.

Er zijn wijzigingen in de wet gekomen in verband met het inrijden in een schoolstraat. Maar de vraag waar velen nog mee zitten blijft onbeantwoord. Namelijk: ik woon in een schoolstraat. Ik wil naar mijn werk vertrekken op een moment dat de slagbomen toe zijn. Mag ik de schoolstraat uitrijden? En mag ik daarvoor op het voetpad langs de slagbomen rijden? Dat blijkt een hete patat.

Putdeksels

Dirk De Mey heeft vragen bij de putdeksels op Elst en Dries. Schepen Pieter antwoordt dat er al onmiddellijk een betwisting was over de uitvoering van de werken. De aannemer geeft ook de slechte uitvoering toe. Dat is een procedure, en ondertussen gaan we zelf noodherstellingen uitvoeren.

en een diepe put

Ook op de vraag over de put op Heikant heeft Pieter een hele uitleg. Over tien meter diepe putten en gemetste riolen. We beperken ons hier tot zijn conclusie: “We zijn nog niet aan de nief patatjes”.

Schepen van sport negeert de sportraad.

Dirk vraagt ook aan schepen Serdar waarom het uitgebreide advies en werk van de sportraad gewoon wordt genegeerd en er blijkbaar nog alleen wordt gefocust op Ter Elst. Blijkbaar is Serdar niet direct mee, want hij zegt dat er meer vragen zijn toegevoegd. Het feit dat andere buitensportlocaties worden genegeerd dringt niet door. Wat leidt tot een dovemansgesprek en ergernis bij Dirk. Hans Knop springt Serdar dan maar bij. Blijkbaar heeft het bestuur besloten nu enkel te werken aan Ter Elst. Hij vraagt ook de spanning niet op te drijven en te stoppen met negatieve sfeervorming.

De slaap van Hans Knop

Francis De Donder doet het verhaal van de vertrekkende handelszaken op de markt en vraagt: “Hans, kan jij nog goed slapen?” De voorzitter vraagt hem of hij ook nog een politieke vraag heeft, maar dat is niet zo. Hij noteert dus het statement van Francis. Hans Knop reageert slechts met een lachje.

Dimmen

Dirk De Mey komt dan terug aan het woord. De beloofde dimmers op KFC Heikant. De teller staat nu op 444 dagen stelt hij. Daarop kan Serdar nu eens een antwoord geven. Hij heeft vandaag een vergadering gehad met de voorzitter van KFC Heikant en een nieuwe leverancier. En er is een oplossing. De vereniging gaat zeer binnenkort de lichten kunnen dimmen om zo elektriciteit te besparen. Hans Knop voegt er aan toe dat het zo lang geduurd heeft omdat de gemeente eerste alle mogelijkheden heeft bekeken met de oorspronkelijke aannemer, wat uiteindelijk geen oplossing gaf. Nu gaat de volledige installatie (inclusief dimmers) worden vernieuwd. En bovendien gaat de parking verhard worden.

Hij vraagt ook de spanning niet op te drijven en te stoppen met negatieve sfeervorming.

Wij leven echter in spanning voor wat we volgende keer gaan beleven op de gemeenteraad. Maar dat is een positieve spanning. We kijken er naar uit.


4 reacties op “Ambras in het kiekenkot, the beast is back
 1. Christophe Dermul schreef:

  Even een correctie wat betreft de opbrengsten uit de GAS-boetes.
  De burgemeester gaf aan dat de gemeente een ‘fee’ betaalt van 22€ op een GAS-boete van 58€, de gemeente houdt dus maar liefst (58-22) 36€ (!) over op een GAS-boete. Dit natuurlijk op voorwaarde dat er geen protest wordt aangetekend.

  Op de automatisch te verwerken GAS-boetes (met ANPR) is de ‘fee’ lager en is deze 8€/boete, waarbij de gemeentekas telkens met 50€ wordt aangedikt.

 2. admin schreef:

  dank je wel voor de correctie. Had ik verkeerd verstaan blijkbaar.

 3. Karel schreef:

  En of er veel meer verkeer over Heikant komt. Met name verkeer dat de signalisatie en limiet rond vrachtwagens straal negeert. Als het bestuur zo hard wil inzetten op fietsveiligheid, dan vrees ik alleszins dat ze de politie absoluut niet mee heeft in dat verhaal. De specialisatie lijkt regelgeving te zijn, maar bekrachtiging en controle is het enige dat een verschil kan maken.

 4. Tom schreef:

  Een voorzitter zijn taak bestaat eruit om de besprekingen en debatten in goede banen te lijden. Dit in volledige neutraliteit. Iedereen die een gemeenteraad al eens heeft gezien/bijgewoond, ziet dat Tom Schiettecat NIET neutraal is. Als de meerderheid aan het woord is, laat hij ze altijd uitspreken, maar als de oppositie aan het woord is, krijgen ze veelal nog voor ze 1 woord gezegd hebben: “Hou het kort – Alleen nieuwe elementen inbrengen etc”
  Dat heeft niks weg van neutraliteit maar meer met dictatoriaal gedrag.
  Betreffende de ‘knippen’ kan ik kort zijn, die hebben niets met “het milieu of de veiligheid” te maken & alles met innen van boetes, P.S. die paaltjes overal in Zele werden die door 1 & dezelfde aannemer geplaats? Die zal zeker zijn broek niet scheuren want nu is er sprake van een echte wildgroei & hoop ik dat de aanbesteding hiervan ook “neutraal” is gedaan.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top