Financiën en kraantjeswater

Op de vergadertafel van de gemeenteraad staan tegenwoordig alleen karaffen met kraantjeswater. André vindt dat maar niks, en hij heeft zijn eigen plastic flesje meegebracht. Het zou hem zuur opbreken.

De vergadering begint met een minuut stilte voor de overleden Dirk Blanquaert, voormalig voorzitter van het OCMW.

De traditie wordt in ere gehouden. André Van Driessche heeft een opmerking bij de notulen van vorige vergadering. En ik heb er weer niets van verstaan. Ze moeten toch eens iets doen aan die geluidsinstallatie. En misschien investeren in logopedie. Maar de burgemeester antwoordt : er is een probleem, maar het is geen groot probleem. Hebt ge verder nog problemen? Nee? Dan beginnen we aan de agenda.

Zele financieel gezond!!!

Het eerste punt is de goedkeuring van de jaarrekening van 2017. Zele is financieel gezond. Dat is heel wat beter dan in het begin van de legislatuur.

Pieter Herwege stelt dat bij nadere studie van de cijfers blijkt dat de cijfers goed zijn omdat een aantal voorziene uitgaven niet zijn gedaan, maar naar volgende jaren zijn doorgeschoven. Hij denkt dan aan de sporthal, de vrijetijdspas, de groene stroom enz. Herman Van Driessche treedt hem daarin bij, maar merkt ook op dat de gemeente is geholpen door de instroom van nieuwe Zelenaars.

De burgemeester geeft toe dat deze opmerkingen kloppen, maar stelt dat de cijfers nu zeer goed zijn. Hadden we die voorziene uitgaven wel gedaan, dan bleven de cijfers gewoon goed. En in tegenstelling tot andere gemeenten, is er niet geraakt aan de pensioenreserves. Integendeel, daar is meer geld in gepompt.

Hans Knop blijft er bij dat het gat in de begroting is dichtgereden door de Zelenaar via belastingverhogingen, en die Zelenaar krijgt daar weinig voor terug. Hij vindt het maar een mager beestje.

Waarop de burgemeester dan weer stelt dat het bestuur de centen goed beheert, en wijst ook op de invoering en/of verhoging van een aantal premies.

Kortom, iedereen is content met toestand van onze schatkist, maar de oppositie vindt de verwezenlijkingen wat magertjes.

De financiën van de katholieke kerken.

Volgende punt is het advies over de jaarrekeningen van de kerkfabrieken. De gemeente Zele geeft per jaar ongeveer 350.000 euro toelagen aan de kerkfabrieken. Ongeveer 150.000 euro daarvan gaat naar investeringen (vooral naar de St. Ludgeruskerk). En 200.000 euro naar exploitatie. En dat laatste is ruim, want ongeveer 72.000 euro wordt niet opgebruikt.

André Van Driessche komt terug op zijn vraag naar sluiting van weinig gebruikte kerken. De burgemeester herhaalt dat er een kerkenbeleidsplan bestaat. De hogere overheid stelt dat alles daarrond in overleg moet gebeuren. Maar hij weet ook wel dat er maar één priester meer is voor gans Zele, en dat er in de toekomst kerken dicht zullen moeten. Alleen de hoofdkerk blijft zeker bestaan. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig zei mijn grootmoeder.

Timothy Debeir vraagt zich af wat er met de overschotten gebeurt. Die worden verrekend met het volgende jaar antwoordt de burgemeester.

Het leven is voor de rappe.

Huis Ten Halve wordt verkocht aan de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw. Dat is weer zo’n punt dat er pijlsnel doorgaat. Tegenwoordig kan ik alleen de nummertjes van agendapunten in mijn nota’s opschrijven. Zo snel gaan die dingen soms. Vergeef mij dus wanneer sommige agendapunten hier niet aan bod komen. Weet dan dat de burgemeester alleen het nummertje heeft gezegd, met daarna “Akkoord?” en dan vlug een blad in zijn enorme klasseur omslaat.

En er weze licht!

Hoera, de verlichting van het fietspad Wezepoelstraat-Binnenhof en Rinkhout-Huivelde komt er. Na veel heibel omdat de provincie het dossier had verloren gelegd. Herman Van Driessche is apetrots, want hij heeft daar serieus wat interventies voor gedaan. Hij wil nu natuurlijk weten wanneer. Schepen De Mey antwoordt dat Eandis nog de vergunning moet aanvragen, maar dat hij aandrongen heeft op spoedige realisatie.

Heikant eerst!!!

Op Heikant wordt de toplaag asfalt vernieuwd. Hans Knop vindt dat goed, maar stelt zich vragen bij de keuzes die het bestuur maakt. Volgens hem is de Veldekensstraat dringender en veel noodzakelijker.

Schepen Hoogewijs antwoordt dat Heikant nu bij voorrang wordt gedaan een kwestie is van goed beheer. Deze werken vermijden nieuwe kosten in de toekomst. De Veldekensstraat is een probleem dat structureel moet worden aangepakt. Zoals in het dossier Bosstraat 2020. En dus met subsidies van de hogere overheid. Dit dossier wordt momenteel voorbereid.

Hans Knop is het daar niet mee eens. Volgens hem kunnen de problemen onmiddellijk worden aangepakt gezien het maar om een dossier van 250.000 euro gaat, en de mensen daar echt recht hebben om te klagen over hun wooncomfort.

De burgemeester stelt dat het steeds een kwestie is van keuzes maken, en hij wil niet het risico lopen dat de oppositie het bestuur verwijt werken op eigen kosten uit te voeren en daardoor subsidies mis te lopen.

Als ge het zo wilt doen, zitten die mensen daar nog 10 jaar in de miserie stelt Hans Knop. Niet waar zegt de burgemeester, er zijn snelle procedures mogelijk voor werken van deze omvang, indien de minister wat meewerkt.

Het zal nooit goed komen tussen Hans Knop en Patrick Poppe. Zeker nu in volle aanloop naar de verkiezingen worden de meningsverschillen op het scherp van de snee uitgevochten. Volgens de burgemeester wil Hans Knop het bestuur geld over de balk laten gooien voor een snelle oplossing voor de Veldekensstraat in plaats van het dossier Heikant. Nee zegt Hans Knop, ik wil niet “of” maar “en”. Gij houdt geen rekening met de jarenlange miserie in de Veldekensstraat.

En zo hebben we weer ons robbertje gehad. Eigenlijk niet de moeite, want buiten enkele aanstormende kandidaten voor de verkiezingen, zat er geen kat in het publiek. Er was zelfs geen pers aanwezig. En ik tel niet mee…

Na de storm in een glas wijwater wil Herman Van Driessche nog weten of de problemen nu echt opgelost zijn op Heikant, en dat we niet het risico lopen dat de straat binnenkort weer moet worden opgebroken. Schepen Hoogewijs antwoordt dat de lekken zijn verholpen, en dat normalerwijze de oplossing definitief is.

Groene stroom krijgt groen licht

De Groene Stroom is besproken in de commissie, en na lang en intensief werk is er een tekst uit de bus gekomen waarin iedereen zich kan vinden. Dat betekent dat er geen echte engagementen meer in staan. Het is ook zeker niet de tekst van het studiebureau. Dus alles ligt nog open, het werk van het studiebureau wordt (verticaal) geklasseerd, en iedereen wil een aangenaam Zele om in te wonen. Daar had mijn kleine teen geen studiebureau voor nodig.

Ondersteuning voor détailhandel

N-VA heeft nog een punt toegevoegd aan de dagorde: aanvraag voor subsidiëring voor ondersteuning van de detailhandel via locale besturen. Met de vraag hiervoor een dossier in te dienen. Blijkt echter dat we dit reeds elk jaar doen. Eén van de projecten was bijvoorbeeld de gemeentelijke cadeaucheques. Voor dit jaar ligt het project nog niet vast, maar er zal er zeker eentje worden ingediend zegt Schepen Raman.

André drinkt toch kraantjeswater (en het helpt).

Vlaams Beleid Zele heeft geleerd hoe ze een punt moeten agenderen. Vorige vergadering was dat wat in het honderd gelopen. Maar goed, beter laat dan nooit. Het gaat om een resem vragen rond de sporthal, en vooral de kosten van de zaken die nog niet voorzien/vastgelegd zijn. Schepen De Mey getuigt van een enorme dosis zelfbeheersing bij het beantwoorden van de vragen. Ik zie hem heel de tijd denken “verstaat ge dat nu echt niet, of doet ge het er om?”.

Wat we aan nieuws oprapen is dat de burgemeester zich sterk maakt dat het terrein dat nu gehuurd wordt voor de jeugdwerking van Eendracht, eigendom zal worden van de gemeente. Lang voordat de verlenging van het huurceel aan de orde is.

En dat de privéweg tussen sporthal en Rotstraat enkel toegankelijk wordt voor fietsers en voetgangers. André Van Driessche wordt echter zo emotioneel rond het parkeren op die strook, dat hij er zich danig van verslikt. Johan Anthuenis roept hem toe een slokje water te nemen. Maar zijn meegebracht flesje was al leeg. Dus toch maar kraantjeswater??? 

Drieputtenstraat

Na een heilzame dronk kan André echter verder gaan met de parking van de Drieputtenstraat, en de camionetten die daar allemaal niet thuishoren. Het bestuur heeft een creatieve oplossing gevonden. Ze gaan daar parkeerplaatsen schilderen, en wie niet netjes binnen de lijnen staat, wordt geverbaliseerd. Goe gevonden.

Misère, misère

En tenslotte is André aan de oren gekomen dat er per abuis in de Meander franstalige verjaardagskaarten aan de bewoners zijn uitgedeeld. Een vergissing zegt Tom De Bruyne. Er zat verkeerdelijk een pakje franstalige kaarten bij de levering van Sodexho, en dat is niet opgemerkt bij de uitdeling. Maatregelen werden genomen om herhaling te voorkomen.

Varia

Nog heel kort even enkele variapunten:

Op de vraag van Francis De Donder over de situatie fusie gemeente en OCMW, meer bepaald de situatie van de secretarissen, ontvangers en financiële directeurs, antwoordt de burgemeester dat er een speciale gemeenteraadszitting komt op 19 juni.

Francis kaart ook ongelijke behandeling bij uitdelen van parkeerboetes aan. De burgemeester vraagt preciese data en plaatsen, en zal de incidenten onderzoeken.

Timothy Debeir kaart het drugsprobleem in de uitgaansbuurt aan. De burgemeester erkent dat Zele zoals elke gemeente daar problemen mee heeft. Er zijn kortgeleden gesprekken geweest met uitbaters alleen en met uitbaters en buurtbewoners samen. Daarbij is de burgemeester vooral de positieve ingesteldheid van de buurtbewoners sterk opgevallen. Maar er zijn ook afspraken gemaakt, samen met de politie om het probleem in te dijken.

Maria Verheirstraeten wil weten of de gemeente iets doet rond info over GDPR (privacyregels) specifiek voor verenigingen. Schepen De Roover antwoordt dat er een informatiesessie is gepland in De Wiek op 20 september om 20.00 uur.

Onzen toren….

En tenslotte nog een vraag van Herman Van Driessche: hoe zit het met de restauratie van de kerktoren? Johan Anthuenis anwoordt dat er op 11 juli een vergadering is gepland met de nieuw aangestelde erfgoedconsulent, en dat de toren op de agenda staat (om te zeggen dat hij op invallen staat).

 


2 reacties op “Financiën en kraantjeswater
  1. Van Der Burgt Peter schreef:

    Dirk,
    Er zat wel “echt” publiek in de zaal. Dat koppel achteraan.

    Groetjes

  2. admin schreef:

    Ah ja, op den duur zie ik die als meubelstukken hé.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top