Magere agenda, maar druk bezig.

Het zou een korte vergadering worden. Dat liet de agenda toch uitschijnen. En mijn verslag zal ook kort zijn. Maar dat is de schuld van de Hollanders. Ik had een stylo van 123inkt.nl mee. Wist ik veel dat de inkt in die stylo op 123 zou op zijn. Midden in de varia. Volgende keer dus reserve stylo meenemen.

Maria Verheirstraeten opent de vergadering met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de laffe aanslagen in Nederland en Nieuw Zeeland.

OCMW raad

Deze keer was het eerst OCMW raad. Niets bijzonders te melden. Een statutenwijziging bij Audio. Dat is een instelling voor audits waar de gemeente lid van is. Om naar noodzaak beroep op te doen. Op dit moment zijn er geen audits lopende antwoordt Hans Knop op vraag van Kim Van Cauteren.

En in het dossier VillaVip (10 woongelegenheden voor begeleid wonen) wordt het nieuwe inplantingsplan goedgekeurd.

Gemeenteraad

Volgt de gemeenteraad.

Bij de goedkeuring van de notulen blijft het stil. Ik blijf André toch wat missen.

DDS

Voor de intercommunale DDS moeten er nog één bestuurder en twee kandidaat-bestuurders worden aangeduid. De twee laatste moeten uit de oppositie komen.  Gelukkig deze keer geen stemming. Hans Knop wordt bestuurder, en Dirk De Mey en Serdar Celik worden aangeduid als kandidaat-bestuurders.

Het dossier VillaVip komt ook op de gemeenteraad, hier om de offerte voor het wegnemen van de gascabine goed te keuren.

Omgevingsaanleg

Het enige punt van de agenda waar wat discussie over is, is het goedkeuren van het aanstellen van een ontwerper voor de omgevingsaanleg rond De Wiek en de nieuwe sporthal.

Herman Van Driessche vraagt of er na die ontwerper ook nog een studiebureau gaat worden aangesteld. Johan Anthuenis antwoordt dat de termen ontwerper en studiebureau wat door mekaar zijn gebruikt, maar op hetzelfde neerkomen.

Dirk De Mey vindt het spijtig dat er al een ontwerper wordt aangesteld voordat er overleg is geweest met omwonenden, sportraad en jeugdraad. Zulk overleg had volgens hem interessante input kunnen geven aan de ontwerper. Maar nog belangrijker vindt hij niets terug over het aanpassen van paden en speelpleinen en speeltuigen voor mensen met een beperking.

Johan Anthuenis heeft daar geen problemen mee, maar zag liever dat deze punten via amendering zouden worden aangebracht, en niet hier ter zitting. Hij merkt ook dat Open VLD hun opmerkingen meer moeten stroomlijnen, want hun vertegenwoordiger in AGB had gesteld dat er aan dat gebied niet mocht worden geraakt. Het zit hem blijkbaar niet lekker.

Hans Knop vult aan dat de participatie en inspraak door de gemeente zelf zullen worden georganiseerd, en dat dat niet in het bestek moest.

Doorwaadbaarheid

Ik heb trouwens een nieuw woord geleerd. Doorwaadbaarheid. Ik stel mij dan mensen voor die met katsjoe botten moeizaam door sompige of overstroomde weilanden voortkrabbelen. Nu staat dat blijkbaar voor vlotte doorgang voor wandelaars en fietsers door een zone of tussen zones.

Opvolging

Volgt een punt met opvolging van vragen uit de vorige gemeenteraad. Ik vind dat een goed initiatief. Zo raken de dingen niet vergeten.

De politie heeft beloofd langer aanwezig te zijn bij de afbouw van de wekelijkse markt in functie van handhaving van het verkeersreglement. De signalisatie in de Poldergotestraat is in ontwerp. Voor de werken in St. Anna: deze zullen in de paasvakantie worden uitgevoerd, en de volledige afsluiting zal slechts één of twee weken duren. Daarna komen er verkeerslichten met wisselende doorgang. De voorrang voor landbouwvoertuigen aan Hof Ten Goede werd reeds onder voorgaande legislatuur verworpen omdat de omgeving zich niet leent, en wordt dus nu ook niet goedgekeurd. De opmerkingen over het fietspad aan de Dommekenstraat en Zevensterrestraat zijn terecht, en worden volgende week aangekaart met het agentschap wegen en verkeer. De parking achter het gemeentehuis zal niet als publieke parking worden opengesteld omdat dit auto’s in de evenementenzone aantrekt, en dat wil men juist vermijden. Er zal in de plaats een fietsenparking worden voorzien.

Varia

Kim Van Cauteren vraagt aandacht voor het fietspunt aan het station. Het contract loopt af, en zij vraagt of dit wordt verlengd. En bijkomend vraagt zij of de openingsuren kunnen worden uitgebreid.

Pieter Herwege stelt dat het zeker de bedoeling is hiermee verder te gaan, en bekijkt de uitbreiding van de werking.

Herman Van Driessche heeft opgemerkt dat de putdeksels en roosters in de fietsstraat allemaal roest zijn, en vraagt zich af of er minderwaardig materiaal is gebruikt.

Timothy Debeir heeft vragen rond de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op de Zandberg. Er staan verschillende verenigingen op het plein, en hij vraagt zich af hoe de selectie is gebeurd.

Jos Withofs antwoordt dat de verenigingen die er vorig jaar stonden zijn gecontacteerd, en nog een aantal andere. Maar hij doet zijn beklag dat mails niet altijd worden beantwoord, en de opvolging moeilijk is. Hij belegt vergaderingen, laat mensen tijd steken in mooie powerpointpresentaties, en dan daagt er niemand op. Het is moeilijk. Ik hou van de gezellige warrigheid waarmee schepen Jos zijn uitleg doet.

Daarnaast heeft Timothy Debeir gehoord dat er prijsafspraken zijn gemaakt rond verkoop van drank. Hij vraagt zich af of die dwingend zijn. Francis De Donder stelt dat er vanuit de dienst evenementen geen prijzen zijn opgelegd.

Hans Knop stelt dat er nog een buurtvergadering voor de Zandberg komt. En Jos Withofs heeft bij IDM gehoord dat de composteerbare bekers nog niet kunnen worden verwerkt. En dus bij het plastic geraken. Bijgevolg zal er voorlopig nog met echte glazen worden gewerkt.

Tijdelijke verkeerscommissie

Geert D’Hooghe zag in het opvolgingsoverzicht niets over de in januari beloofde samenroeping van de tijdelijke verkeerscommissie rond veiligheid aan de schoolpoorten.

Hans Knop stelt dat eerst de scholen worden geraadpleegd. Daarvoor gaan de uitnodigingen volgende week de deur uit. Maar het zijn veel scholen. Toch is de hoop dat deze gesprekken voor eind mei kunnen worden afgerond. Om nog voor het verlof de commissie te kunnen samenroepen.

Zonder inkt

En toen was mijn inkt op. Niet dat er nog wereldschokkende dingen werden gebracht. Opmerkelijk was wel dat de meerderheid nog een (heel) uitgebreid overzicht gaf van een selectie van de dossiers waarmee ze bezig zijn. Enkele schepenen gaven om beurt toelichting.

Todo

Hans Knop legde er wel de nadruk op dat dit slechts een overzicht was, en dat elk dossier te gelegener tijd in commissies en op de gemeenteraad zou worden besproken. Indien de raadsleden ondertussen vragen zouden hebben, konden ze bij de diensten informatie opvragen. Ik vraag mij af of dit werd geagendeerd omdat er zo weinig op de agenda stond. Compensatiegewijs. Het toont alleszins aan dat ons gemeentebestuur met veel dingen bezig is. Met de nadruk op bezig. We zijn alleszins benieuwd naar de resultaten, want het minste dat ge kunt zeggen is dat het er veelbelovend uitziet.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top