Belastingen onder de loep.

OCMW raad

Ik dacht dat er gezegd was dat de ene maand eerst OCMW raad zou worden gehouden, gevolgd door de gemeenteraad, en de andere maand andersom. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Die OCMW raad is ook maar een aperitiefke. Twee punten op de agenda: twee kennisnames van jaarverslagen. Voor de rest niks. Ik vind dat raar. Dirk De Mey deed nog wel een poging om aandacht te vragen voor valpreventie bij ouderen. Hij feliciteerde de medewerkers voor hun inspanningen en deed een pleidooi voor een “bewegingstuin”. Een nieuwe methode overgewaaid uit Nederland, en met veel succes in een aantal woonzorgcentra ingevoerd.

Schepen Anthuenis antwoordde dat er reeds verschillende initiatieven rond valpreventie zijn, en stelde dat hij zou bekijken of die initiatieven kunnen worden uitgebreid. Maar de manier waarop hij dat zei was weinig enthousiast.

Dan de gemeenteraad.

Voorzitter Maria Verheirstraeten verontschuldigt zich dat er geen projectiemogelijkheid is wegens technische problemen. Geen projectie en een rotslechte geluidsinstallatie. Technisch mankeert er toch wat.

Korte carrières

Pieter Herwege, Tineke Lootens en Jos Withofs hebben er een zeer korte carrière opzitten als lid van de politieraad. Ze werden nu reeds vervangen door Arthur Cooreman, Tom Schiettecat en Kathleen De Munck. Herman Van Driessche stelt zich de vraag of de meerderheid tussen kerst en nieuwjaar niet zo goed wakker is geweest, dat er nu al dergelijke wijzigingen nodig zijn.

Hans Knop is een beetje geïrriteerd door de vraagstelling. Hij wijst er op dat dit onmiddellijk bij de aanstelling was aangekondigd. Dat de kandidaturen dienden om formeel in orde te zijn, en dat er nog een evenwichtsoefening moest gebeuren om de verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te spreiden over de mensen die geen deel uitmaken van het schepencollege. Hij trekt dan ook het geheugenverlies van Herman in twijfel, en vindt het jammer dat Herman op die manier tussenkomt.

Missie-visie basistekst

Het volgende punt is de missie-visie basistekst. Vanessa Gelorini vraagt of deze tekst op de website zal beschikbaar zijn. Zij vraagt ook de nadruk te leggen op de punten waarin deze visie verschilt van andere gemeenten.  Want een groot deel van de tekst geldt ook voor andere gemeenten. Hans Knop stelt dat er wel degelijk verschillen zijn, zeker in de manier waarop er nu bestuurd wordt. Hij zegt echter ook dat er een stuk “communicatieve vertaling” moet komen. De volledige tekst zal beschikbaar zijn onder vorm van een “Lees meer “ knop op de website.

Kim Van Cauteren stelt dat er in de tekst verschillende zaken staan die voor interpretatie vatbaar zijn, en dat de terminologie niet altijd duidelijk is gedefinieerd. Zij stelt zich dan ook vragen over hoe een aantal zaken operationeel zullen worden ingevoerd.

Hans Knop vindt het jammer dat zij het zo ziet, en zou liever hebben dat iedereen akkoord  is rond de basistekst, en dat er bij de uitvoering eventueel  kritiek wordt geleverd. Terwijl de burgemeester antwoordt, is Johan Anthuenis commentaar aan het leveren. En hij zit niet meer naast de burgemeester zoals vroeger, dus een elleboogstoot of een tik met de voet kan niet meer.

We merken ook op dat vorige legislatuur discussies geregeld werden afgesloten met “Dan verschillen we van mening”. In de nieuwe legislatuur wordt dat “Ik vind dat jammer”.  Maar het resultaat is hetzelfde. Ik hoop dat we in Zele geen klaagmuur krijgen.

Slotsom: de tekst wordt enkel door de meerderheid goedgekeurd.

Belastingen

En dan zitten we snel aan belastingen en retributies. Retributies zijn bedragen die u en ik betalen voor diensten van de gemeente.

De blauwe zakken worden goedkoper (van 25 cent naar 15 cent), en ge moogt er meer insteken. Niemand die daar wat op tegen heeft.

Het tarief voor grof vuil is een andere zaak. Daar gaat het tarief voor afhaling aan huis van 11 cent naar 20 cent. Volgens de meerderheid omdat het niet logisch is dat wie zelf brengt  meer betaalt dan wie laat afhalen. Maar Herman Van Driessche stelt dat dit een pure belastingverhoging is, en zijn fractie zal tegenstemmen. Ook Geert Roosenboom is die mening toegedaan, en voegt er aan toe dat er niets tegenover die belastingverhoging staat.

Die belastingverhoging is de bevoegdheid van Francis De Donder. En dan is het altijd leuk Hans Knop en Francis gade te slaan. Mag ik antwoorden? Kan ik doorgaan? Was het goed? Die twee hebben blijkbaar geoefend. En deze keer was er een goedkeurende glimlach. Een schouderklopje zou teveel opvallen. Francis verdedigt zijn beslissing, maar kan de oppositie niet overtuigen. Het komt aan op een stemming. Meerderheid tegen oppositie wordt de verhoging goedgekeurd.

Voornamen wijzigen

Dan de administratieve bescheiden en prestaties. Dat de vergoeding voor een aantal uittreksels en attesten van 2 euro wegvalt, konden we al in een kranteninterview met Thomas Bauwens lezen. Maar trouwen wordt duurder. Trouwen in de raadzaal gaat van 100 naar 150 euro op weekdagen en 200 euro op zaterdag. Wat Herman Van Driessche laat opmerken dat de stelling dat scheiden duurder is dan trouwen dreigt om te keren.

Maar de discussie gaat vooral over de wijziging van een voornaam. Dat is gratis voor vreemdelingen die de belgische nationaliteit aanvragen. Transgenders krijgen 90% korting. U en ik als gewone burger moeten 150 euro ophoesten.

Kim Van Cauteren stelt dat zij op de commissievergadering toch minstens de indruk had dat die 150 euro er niet zou komen. En zij vindt dat een dergelijke moeilijke beslissing, naast alle andere kosten, niet extra moet worden belast.

Thomas Bauwens stelt dat overleg na de commissievergadering ertoe leidde dat die belasting er toch komt. Hij wil onder andere lichtzinnige impulsbeslissingen tegenhouden.

Wanneer Vanessa Gelorini  tussenkomt, krijgt zij als opmerking dat het in de vorige legislatuur 250 euro was. Zij uit haar ongenoegen dat om de haverklap over gelijk welk dossier, ook in de sociale media, alle beslissingen van de vorige coalitie (van vijf partijen) als argument worden gebruikt tegenover een sterk vernieuwde partij. Op die manier is een constructieve samenwerking  onmogelijk.

Herman Van Driessche stelt dat die impulsbeslissingen kunnen worden tegengehouden omdat de procedure voorziet dat de burgemeester ook moet toestemmen. Die 150 euro is dus niet nodig.

Ik dacht dat Thomas Bauwens een beetje rood aanliep, maar zijn gelaatskleur bleef dezelfde in de rest van de vergadering. Hij zal de laatste dagen van het zonnetje genoten hebben denk ik. Alleszins vindt hij het jammer dat zijn reglement niet de goedkeuring van de oppositie wegdraagt.  

Jos Withofs opgeschrikt

De toplaag van de asfalt in de Langemuntstraat en de Stokstraat wordt vernieuwd. Herman Van Driessche vraagt om bij de timing rekening te houden met bouwwerken, zodat de nieuwe laag niet onmiddellijk wordt beschadigd door zware camions. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan de bouw van appartementen in het vroegere magazijn van Rubbens. En opeens schiet Jos Withofs op, alsof hij betrapt werd op het bekijken van vieze prentjes. Wat weet gij van die appartementen? Er is nog niets beslist. Terwijl Herman alleen maar een affiche van een buurtonderzoek heeft gezien. Zou er iets aan de hand zijn met dat magazijn? We volgen het op.

Mazelen

Kim Van Cauteren heeft de stijging in het aantal nieuwe gevallen van mazelen op de agenda geplaatst en in een nota een vijftal vragen gesteld. Heeft ze toch wel de pech dat Johan Anthuenis daar moet op antwoorden. Dat staat garant voor een zeeeer uitgebreid antwoord maar zonder een echt antwoord. Hij noemt dat een gefundeerd antwoord. Toen iedereen dacht dat zijn betoog ten einde was, zei hij: en nu vraag 2….

Een demonstratie van zijn reputatie als dossiervreter.  Toch te onthouden: de vaccinatiegraad in Zele ligt zeer hoog zowel voor wat betreft MBR1 als MBR2 (Mazelen, Bof, Rode hond). Meer dan 95%, wat uitzonderlijk hoog is.

Ik mis nog iets…..

Na het ellenlange betoog zegt Kim dat ze toch nog iets mist in zijn antwoord. Waarop Maria Verheirstraeten vraagt: “Zijt gij wel zeker Kim dat ge nog iets mist.” Ze had al even op haar horloge gekeken.

Kim stelt dat er inderdaad een specifieke groep is die risico loopt. Namelijk de 20 tot 40 jarigen die in veel gevallen blijkbaar hun opvolgvaccinatie niet hebben gekregen (MBR2).  Wanneer die op reis gaan naar landen waar de vaccinatiegraad veel lager is dan in België, lopen die het risico mazelen te krijgen en het virus mee naar huis te brengen. En het gaat niet om exotische landen, maar landen als Frankrijk en Italië.

Tineke Lootens onderkent rapper dan haar collega-schepen het gestelde probleem, en deelt de bezorgdheid. Zij meldt ook dat kinderen vanaf 6 maand ingeval zij mee op reis gaan, een vervroegde vaccinatie kunnen krijgen,  en dan een herhaling op één jaar.

Opgelet !!!

Als slotsom: mazelen zijn in opmars. Zijt ge tussen 20 en 40 jaar jong, controleer dan best je vaccinatiestatus, zeker indien je op reis gaat. En ouders van kinderen tussen 6 maand en 1 jaar die hun kind mee op reis nemen: geeft ze een vervroegde inenting.

En nog een persoonlijke noot van mezelf: laat u niet vangen aan kwakzalvers die aanraden om uw kinderen niet te laten vaccineren.

Ongevallen à volonté

Voor de rest is nog te noteren dat de burgemeester naar aanleiding van verschillende recente ongevallen stelt dat er kordater zal worden opgetreden dan in het verleden, en dat verschillende maatregelen in onderzoek zijn (maar soms ook veel geld kosten).

Politieke moed

Herman Van Driessche herinnert de burgemeester er aan dat hij zelf reeds 8 jaar geleden voorstelde wagens van daders van onverantwoord rijgedrag in beslag te nemen. Dat is volgens hem een kwestie van moed van de burgemeester.

Waarop Hans Knop antwoordt dat het hem ten gepaste tijd zeker niet aan moed zal ontbreken.

 


2 reacties op “Belastingen onder de loep.
  1. Roels. Robert schreef:

    De ongevallen zijn van alle tijden ! Spijtig alle reactie op FB , en verandering van mentaliteit moet er zeker komen . Graag van iedereen !!!!!!!

  2. De Caluwé Nadine en Leslie Cooreman schreef:

    Nu weten we wat er op de gemeente raad word gezegd bedankt voor je verslag

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top