Wie plukt de eerste appel? (en de kleedkamer van Laura Lynn)

Voedselbos.

Het voedselbos aan de Driesstraat is het eerste punt op de agenda van de Raad voor Maatschappelijk welzijn. De bedoeling is deze percelen te vrijwaren van bebouwing en om te vormen tot een groene verblijfsruimte. De naam voedselbos betekent onder andere dat de Zelenaar er al eens een appel kan plukken, of bessen of nog andere vruchten. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat die vruchten niet de kans zullen krijgen rijp te worden. Hoogstam of niet. Ik ben getuige geweest van klimpartijen van corpulente vrouwen die menig chimpansee zouden doen blozen.

Maar goed, de aanleg van dat bos kost 153.000 euro. Dirk De Mey komt terug op zijn vraag om in dat bos een educatief project te integreren in samenwerking met de scholen.

De burgemeester en schepen Anthuenis stellen dat dit enkel over de aanleg gaat, en dat een educatief project later kan worden ingevuld. Daarbij is participatie van de gebruikers essentieel.

Ook het plaatsen van camerabewaking wordt niet weerhouden. Er kan wel eventueel verhoogd toezicht worden georganiseerd. Men is zich bewust van de risico’s met wat er zich nu geregeld op het gedeelte achteraan afspeelt dat het daglicht schuwt, maar de investering in vaste camerabewaking en het trekken van de nodige bekabeling is te groot.

Maidenspeech Filip De Wilde

Bij de notulen van de gemeenteraad wil Filip De Wilde tussenkomen. Hij is bestuurslid bij IDM en is in de cijfers gedoken rond ons afval. Hij wijst er op dat de kost voor het Zeelse afval voor 60% moet worden gedekt door de bijdragen van de bewoners. De overige 40% komt uit de gemeentekas. In het verleden werd de kost maar voor 57% gedragen door de bewonersbijdrage. Door de verhoging van de vergoeding voor afhaling aan huis voor grof vuil, stijgt dat tot 59%. Hij besluit dat we alert moeten zijn, en betreurt dat de oppositie de verhoging van de belasting op grof vuil niet goedkeurde.

Herman Van Driessche, die zijn naam hoort vallen, reageert dat zijn fractie niet akkoord is met een belastingverhoging zolang er geen nieuw containerpark is. Geert Roosenboom beaamt deze stelling.

Filip De Wilde reageert dat de rest uit de gemeentekas komt, en maakt een sprong naar fiscaliteit, waar naar zijn zeggen niet altijd de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Ik begrijp eerlijk gezegd de bedoeling van de tussenkomst van Filip De Wilde niet. Die belastingverhoging is reeds goedgekeurd door de meerderheid. Was het een oefening in welbespraaktheid, dan is hij zeker geslaagd. Ik hoop alleen dat het geen inleiding was tot een verdere verhoging van onze IDM factuur.

To be close to knop or not

Ik wil u toch een hilarisch moment niet onthouden. U moet weten dat de gemeenteraad wordt opgenomen. Voorzitter Maria Verheirstraeten wou dat een tussenkomst van Herman Van Driessche op de band zou staan, en sprak de gevleugelde woorden: “Als ge niet dicht genoeg bij de knop zit, telt het niet mee”. Ze wou natuurlijk zeggen: ge moet op het knopke drukken en de micro dicht genoeg bij uw mond houden, anders staat het niet op de band.

Hoe dan ook, burgemeester Knop vroeg de raadsleden de knop met zachtheid te behandelen.

Postjes en agenda’s

Dan volgen er een aantal agenda’s van instellingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Voor een deel daarvan moeten nog wat postjes worden verdeeld. Niet zoveel, dus Robert Ivens heeft deze keer geen hulp nodig van schepenen om de stembriefjes uit te delen en terug op te halen.

We noteren alleen onze straatverlichting in versneld tempo zal worden overgenomen door Fluvius, en vervangen door LED verlichting.

In de intercommunale DDS is er wel nieuws. Hans Knop wil DDS een actievere en dienstverlenende rol later spelen. Op zijn initiatief is er een consultancy bezig om dit te realiseren. Dirk De Mey vindt dit een goed initiatief, en vraagt of de gemeenteraad kan worden betrokken in dit proces. Hans Knop stelt dat er in dit dossier een hoge tijdsdruk is, en vreest dat vergaderdata vinden moeilijk wordt. Hij stelt voor dat de fracties hun ideeën hierrond op papier zetten, en deze aan hem doorgeven.

Kerkfabrieken

Het volgende punt is de financiën van de kerkfabrieken. Het overzicht moet worden goedgekeurd.

Ik ben een totale leek in boekhouding, maar toch vallen mij dingen op. In de cijfers over 2017 staan er nog voor 150.000 euro aan investeringstoelagen. In 2018 is dat  0 euro. In exploitatie doen onze kerken het blijkbaar goed: in 2017 een overschot van ongeveer 72.000 euro, in 2018 ongeveer 67.000 euro. Weliswaar met een gemeentelijke toelage van ongeveer 200.000 euro.

Ik weet ook niet wat er met die overschotten gebeurt. Er is mij ooit verteld dat die verrekend worden in het volgend jaar, maar dat blijkt niet uit de vergelijking van de overzichten over 2017 en 2018 die als toelichting werden verstrekt.

Niemand heeft echter vragen en het overzicht wordt goedgekeurd.

Rond de kerkfabrieken vraagt Vanessa Gelorini of er nog evolutie is in de herbestemming van de kerkgebouwen. Hans Knop antwoordt dat er een kerkenbeleidsplan werd opgemaakt voor 5 jaar door de kerkelijke overheid. Zij zijn hierin de bepalende factor. Hij heeft wel al de kerkfabrieken een signaal gegeven dat dit dossier moet worden bekeken. Maar de kerkfabrieken hebben het laatste woord.

Ook rond de bestemming van de oude hulppastorie op Heikant wil Evy weten of er al nieuws is. Ook hier antwoordt Hans Knop dat dit gebouw eigendom is van de kerkfabriek, en dat er nog geen definitieve beslissing is.

Geef meer gas

In Zele werden er nog maar een zeer beperkt aantal GAS boetes uitgeschreven, laat staan betaald. Op basis van de verstrekte informatie schatten we tussen de 13 en 15. En voor zover kan opgemaakt worden uit die informatie is er nog geen enkele betaald. Het merendeel van die boetes gaat in Zele over nachtgerucht, vooral door éénzelfde overtreder.

In Oost-Vlaanderen gaan de meeste GAS boetes over sluikstorten en loslopende dieren. Hopelijk zal de machtiging van twee IDM medewerkers voor Zele ook hier beteugeling van sluikstorten meebrengen.

Ik kan mij niet voorstellen dat Francis De Donder blij is met deze cijfers. Peanuts eigenlijk. En hij heeft er zijn missie van gemaakt om Zele proper en veilig te houden, onder andere met GAS boetes. Ik ben benieuwd of de volgende cijfers anders gaan liggen.

DYZO en lokale dienst economie

De N-VA fractie heeft een punt toegevoegd aan de agenda: de samenwerking met DYZO. Dat is een VZW die financiële steun krijgt van de Vlaamse overheid om bedrijven in nood met expertise te ondersteunen. Kim Van Cauteren wil weten of Zele een samenwerking met DYZO heeft of overweegt.

Schepen Jos Withofs wil eerst voor iedereen duidelijk maken wat DYZO is. Op een mum van tijd legt hij de hele stamboom uit van de vereniging, die ontstaan is uit verschillende organisaties. Met zijn uitgebreide uitleg steekt hij qua dossierkennis Johan Anthuenis naar de kroon.

Concreet wil hij een samenwerking met DYZO kaderen in een uitgebreide en ambitieuze dienst Lokale Economie, die dergelijke samenwerkingen coördineert. Door ziekte van ambtenaren heeft dit project enige vertraging opgelopen maar het zit in de pipeline. In dat kader wordt zeker met DYZO, maar ook met andere organisaties (bv Boeren in nood) een overeenkomst gesloten.

Antwoorden op vragen

In antwoord op vragen gesteld in vorige vergadering stelt Hans Knop dat de camera’s tijdens Roparun permanent worden gevolgd in het controlecentrum. Zo kan bijvoorbeeld ingezoomd worden wanneer er iets gebeurt.

Francis De Donder kondigt aan dat er een milieuaktie is gepland in september.

Schepen Anthuenis heeft vernomen dat zijn reactie op een vraag van Dirk De Mey in een commentaar als laconiek werd bestempeld. Hij excuseert zich tegenover de gemeenteraadsleden. Hij beschouwt valpreventie als belangrijk, maar zijn reactie was een stuk gekleurd door het feit dat er op dat eigenste moment een programma lopende was. Hij heeft ook nagedacht over de bewegingstuin. Dat project was door de vorige legislatuur niet weerhouden, maar hij ziet nu mogelijkheden op de ruimte tussen Villa Vip en de Meander.

Dirk De Mey zal tevreden zijn.

11 juli

Herman Van Driessche wil weten of er iets gebeurt op 11 juli. Het feestkarakter van die dag wordt in Zele verplaatst naar Park Feesters (29 en 30 juni). Daar komt dit jaar Laura Lynn. Voor handtekeningjagers een gouden tip: haar kleedkamer is ten huize Maria Verheirstraete.

Verder komt ook “Vlaanderen zingt”. Er worden nog mensen gezocht die op het podium willen meezingen.

Johan Anthuenis merkt nog op dat het vieren van 11 juli op het dichtsbije weekend concurrentie zou betekenen met de Kouterfeesten, en daarom niet werd weerhouden.

Wachtlijsten voor budgetbegeleiding

Bij de varia drukt Evy Beirnaert haar bezorgdheid uit. Zij heeft vernomen dat er sedert kort een wachtlijst is ontstaan voor mensen die om budgetbegeleiding vragen. Dat is zorgwekkend, want die mensen hebben al een moeilijke stap gezet om een aanvraag te doen, en worden niet op korte termijn geholpen. Dat is absoluut geen goede zaak voor de armoedebestrijding, die echt nodig is in onze gemeente.

Schepen Anthuenis antwoordt dat dit inderdaad grote zorgen baart. Hij stelt dat het moeilijk is maatschappelijk assistenten te vinden, en dat voorlopig voorrang gegeven wordt aan de meest prangende gevallen. Hij heeft deze materie uitvoerig toegelicht in het Bijzonder Comité. Persoonlijk ben ik van mening dat dit punt op de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn moest staan, gezien wachtlijsten een structureel probleem zijn en zo te zien niet bij de opdracht van het Bijzonder Comité horen. Maar goed, er worden geen acties in het vooruitzicht gesteld, en het wordt roeien met de riemen die men heeft.

Geheime zitting

Er komen dan nog wat vragen over de klankbordgroepen, waarna Schepen Anthuenis stelt dat hij toch nog wat meer informatie wil geven over de budgetbegeleiding, maar dan in geheime zitting.

Wat dan weer de indruk geeft dat het over personen gaat, maar dat weten we niet, want het is geheim.


3 reacties op “Wie plukt de eerste appel? (en de kleedkamer van Laura Lynn)
 1. Van Miegroet Marc- De Beule Rita schreef:

  Proficiat Dirk, met je duidelijk verslag.

 2. christiaens rudi schreef:

  belangrijk om te weten wat er zoal omgaat en waarover er wordt gepraat op de gemeentezitting .wat ik graag zou weten is , kan je zomaar een beroep uitoefenen (slijpen – lassen- ijzer doorbranden enz zonder millieuvergunning )in de ommegangstraat ? ik meen te weten dat dit een residentiele wijk is en dat er geen beroepen mochten uitgevoerd worden buiten een winkel .graag een antwoord aub

 3. admin schreef:

  Dag Rudi,
  ik moet je het antwoord schuldig blijven. Maar om een antwoord te krijgen zou ik contact opnemen met Schepen Jos Withofs. Die kan je zeker verder helpen.
  Mvg
  Dirk

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top