We zijn er aan bezig, zegt Hans Knop.

Je kon zien dat het de eerste gemeenteraad na het verlof was. Hans Knop moest nog in alle gauwte de datum op zijn presentatie corrigeren (die stond nog op 4 juli). Gelukkig was de rest wel al aangepast, of we kregen een heruitgave van de vorige gemeenteraad. En de rode mapjes van de gemeenteraadsleden lagen ook nog in de kast in plaats van op tafel. Maar na 5 minuten konden we dan toch van start.

OCMW in recordtempo.

Met de vergadering van de OCMW raad. Op amper 1 minuut was de vergadering afgehandeld. Zijn er opmerkingen op de notulen van vorige vergadering? Nee? Dan is de vergadering gesloten. Het is niet de eerste keer dat er geen OCMW agendapunten zijn. Een mens vraagt zich af hoe dat komt. Het zal toch niet zijn omdat er geen aparte zitpenning meer is voor de OCMW raad. Ik kan mij niet voorstellen dat ons OCMW, gezien de armoedesituatie in Zele, ingedommeld is.

Een boom in het park

Bij het begin van de gemeenteraad vraagt Marc Verberckmoes het woord. De Open VLD fractie kon het niet langer aanzien dat de “nieuwe” vredesboom in het Peeterspark volledig verpieterd was. Hij wil dan ook een waardebon schenken in naam van zijn fractie om een nieuwe vredesboom aan te planten. De verantwoordelijke schepen Francis De Donder is duidelijk gecharmeerd.

Verlichtingspaal te koop

Het eerste punt ter bespreking is de verkoop van onze lichtpalen en lichtpunten aan Fluvius. Dat is een aanbod dat Fluvius doet aan alle gemeenten. Dit dossier werd reeds in de vorige legislatuur gestart, maar sedert dit jaar is het voorstel van Fluvius nog beter geworden: er wordt ook een deel cash betaald. Concreet: 280.420 euro in cash en een pak aandelen.

Bovendien, indien we over een periode van 12 jaar de kost vergelijken tussen zelf investeren en het aan Fluvius overlaten, krijgen we voor Zele een bonus van 869.766 euro.

In totaal dus over 12 jaar een cash bonus van 1.150.196 euro.

Niet te vergeten is ook dat we over 12 jaar van de huidige 6% LED lampen naar 100% gaan, wat een minder CO2 uitstoot geeft van duizenden tonnen, en veel minder energieverbruik.

Zowel Pieter Herweghe als Thomas Bauwens brengen het dossier veel uitgebreider naar voor dan ik hier nu samenvat. Thomas mag zelfs even op de burgemeestersstoel gaan zitten. Om zijn presentatie op de computer te kunnen bedienen, niet om Hans Knop te vervangen, wees gerust.

Ge zoudt moeten zot zijn om zo’n voorstel niet aan te nemen, en de gemeenteraad keurt dit punt dan ook unaniem goed.

Lobbywerk voor de boeg

Maar daarmee is de kous niet af. Er moet nu een masterplan en jaarlijks actieplan worden opgesteld om te bepalen welke straten in welke volgorde en met welke lampen zullen worden uitgerust. Er zijn 14 soorten LED lampen, dimbaar of niet enz. Als ge wilt dat uw straat rap aan bod komt, zou ik maar al beginnen lobbyen.

Wezepoel en Bosstraat

In het volgende punt worden de werken Wezepoelstraat-Bosstraat behandeld. Door de goedkeuring van de overdracht aan Fluvius valt er ook al een bedrag van 108.415.09 euro ten laste van de gemeente weg.

Exit Serdar

Serdar Celik heeft zijn ontslag gegeven in de Raad van Bestuur van het AGB. Als nieuwe bestuurder wordt Jan Opdenbergh (AKA Jan Barjakke) aangeduid. Hij krijgt een algemeen applaus. We kijken met hoge verwachtingen uit naar zijn tussenkomsten.

Bouwmeestersscan

Punt 5 gaat over de Bouwmeesterscan. Kim Vercauteren waagt zich aan de vraag of er reeds concrete plannen zijn (bv site VHVD). Schepen Jos Withofs reageert op een geïrriteerde toon of zij wel weet wat een bouwmeesterscan is? Hij zal haar dat dan eens uitleggen. De bouwmeesterscan is een instrument dat ontwikkeld is door het team van de Vlaamse Bouwmeester. Die scan was in vorige legislatuur aangevraagd, maar Zele zat in de tweede lichting. En nu is die scan dus uitgevoerd. Die legt sterktes en zwaktes van een gemeente bloot.

Nu moet dat vertaald worden in praktische voorstellen. Dat gaat 30.000 euro kosten, en die vertaling gaat uitgevoerd worden door de firma Blauwdruk, die de Zeelse situatie reeds langer kent.

Groene stroom 2.0

Voor wie de zaken een beetje volgt: Groene Stroom 2.0. Tegen eind 2020 zou er een concreet plan op tafel moeten liggen.

Met andere woorden: ruimtelijke ordening is een materie waar tot hiertoe alleen studiebureau’s, consultants en consoorten rijk van worden.

Maar we zijn er aan bezig.

DDS en de transitie van Hans Knop

De intercommunale DDS houdt algemene vergadering op 14 oktober. Op de agenda staat de verlenging van het bestaan van DDS met 15 jaar.

Herman Van Driessche heeft reeds meermaals gezegd, en herhaalt ook nu dat Zele in die intercommunale niets te zoeken heeft. Zijn fractie zal zich dus onthouden.

Dat is niet naar de zin van Hans Knop, die ondervoorzitter is van DDS. Hij moet Herman gelijk geven wat het verleden betreft, maar hij heeft zich persoonlijk geëngageerd om DDS om te turnen naar een dienstverlenende instelling die gemeenten zal begeleiden en ondersteunen bij algemene problemen die op louter gemeentelijk vlak moeilijk aan te pakken zijn. Bijvoorbeeld milieuvraagstukken.

Hij verzekert Herman dat DDS onder zijn impuls bezig is aan een transitie, en dat Zele veel baat zal hebben. Herman denkt er het zijne van, en wil het allemaal nog wel eens zien gebeuren. Hans Knop zal uit zijn pijp moeten komen wil hij zijn beloften waarmaken. Hij is er alleszins aan bezig.

Camera’s en integrale veiligheidsplannen

Bodycams, dashcams en ANPR camera’s: de korpschef van de politie vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het gebruik ervan, en de manier waarop.

Dirk De Mey vindt het spijtig dat er nog steeds geen commissievergadering is geweest rond een integraal veiligheidsplan, en Zele het nog steeds moet stellen met een zonaal veiligheidsplan. De burgemeester is “not amused” met deze vraag. Hij heeft zelf 12 jaar vanuit de oppositie aangedrongen om een integraal veiligheidsplan, en stelt dat hij nu voortbouwt op de lijnen van de vorige legislatuur. Maar hij vraagt toch om wat ze in het engels “leniency” noemen. (Nvdr: Hans, het nederlandse woord wat je zocht is “mildheid”).

En het zal allemaal wel duidelijk worden, we zijn er aan bezig.

Het gerecht seponeert

Dirk De Mey vraagt een commentaar bij het feit dat volgens de kranten (en bevestigd door minister De Crem) alles wat met ANPR camera’s werd vastgesteld, wordt geseponeerd. Omwille van privacy problemen. Hans Knop stelt de problematiek te kennen, en zal wanneer hij minister De Crem ziet om meer informatie vragen. Maar hij kan zich niet voorstellen dat in een tijd waar politiedienst meer en meer inzetten op moderne technologie, hier geen oplossing kan worden aan gegeven.

Woonzorgdecreet

N-VA stelt bij monde van Kim Vercauteren een vraag rond de nieuwe infrastructuurnormen woonzorgdecreet.

Johan Anthuenis begint met de opmerking dat dit eigenlijk materie OCMW is, maar hij respecteert het feit dat dit op de gemeenteraad is ingediend. Een hoffelijk man, die Johan. Minstens deze keer.

Ten gronde vraagt hij zich af waar de N-VA de mosterd gehaald heeft. Volgens hem is het nieuwe woondecreet enkel een op orde zetten van de bestaande reglementering en is er weinig of niets veranderd. Dus is de vraag ook niet gegrond. Alle inspecties werden zonder problemen afgerond.

Zo gemakkelijk gaat ge dossiervreter Anthuenis geen vliegen afvangen Kim.

Het enige probleem is een ontwerpprobleem op sommige plaatsen. Bijvoorbeeld de inkom is meer een broeikast, zeker bij de recente hittegolven. Hier worden oplossingen onderzocht.

Zeelse mobiliteit in gevaar

Een tweede vraag van N-VA gaat over het nieuwe mobiliteitsplan van de Lijn. Hier moet Hans Knop melden dat men daar nog nergens staat. De Vervoersregioraad is nog bezig zich te organiseren, laat staan dat er resultaten zijn.  Maar ze zijn er aan bezig.

Feit is dat de laatste jaren de Lijn steeds meer wil besparen. Zij vinden dat ze alleen verantwoordelijk zijn voor het kernnet. De “Last Mile” (afstand van thuis naar opstappunt) is volgens hen de zorg van de gemeente. Het behoud van de Belbus was tijdens de vorige legislatuur reeds een felbevochten punt.

Hans Knop houdt zijn hart vast voor “de last mile”.

Het ziet er alleszins moeilijk uit voor het openbaar vervoer in Zele. De kroniek van een aangekondigde dood?

Statler en Waldorff bis?

Om vijf voor tien vertrekt Tineke Lootens, en we krijgen plots een flashback naar de vorige legislatuur met Statler en Waldorf, die elke vergadering rond dat uur vertrokken. Come and see next time of Tineke de traditie gaat in stand houden.

Complimentjes voor Francis

Luc Raman vindt het initiatief van muurasbakken een goede zaak, en vraagt of dit niet kan uitgebreid worden naar andere handelszaken.

Schepen Francis De Donder is in de wolken met het compliment. Het is dan ook wel zijn dagje. Eerst schenken ze hem een nieuwe boom en dan complimenten over zijn asbakken. Meteen weten wat zijn zwakke punt is. Begin steeds met een complimentje, hij is daar gevoelig aan.

Hij heeft nog wat budget over in de IDM subsidie voor die asbakken, en zal zien wat kan.

Vandalisme op kerkhoven

Herman Van Driessche kaart het vandalisme op kerkhoven aan. Wat kunnen we er aan doen, en is er een schadeloosstelling voorzien?

De burgemeester antwoordt dat de kerkhoven opgenomen zijn bij de “hotspots”, en meer politiecontrole krijgen. Maar dat is natuurlijk niet sluitend. Een oplossing is trouwens moeilijk te vinden. Wat de schadeloosstelling betreft, zolang geen daders worden gevonden, kan de schade niet worden verhaald. De gemeente kan ook bezwaarlijk tussenkomen, nog los van de mogelijke misbruiken die van dergelijke vergoeding zouden kunnen worden gemaakt.

Pronken met andermans veren

Tenslotte is Geert D’Hooghe niet te spreken over een artikel in de Zelenaar over de bevlaggingsactie in de grootste winkelstraat van Zele. In dat artikel wordt de rol van Unizo en 9240 gewoon niet vermeld. Pluimenpikkerij door de gemeente.

Jos Withofs stelt dat dat niet de bedoeling was. Er was plaatsgebrek om de verdienste van Unizo en 9240 te vermelden stelt hij. Op het einde van de discussie belooft Jos Withofs een rechtzetting in de volgende editie. Volgens mij vergt dat meer plaats, we zullen zien of die er is.


2 reacties op “We zijn er aan bezig, zegt Hans Knop.
  1. Dennis schreef:

    Hallo, kan je mij even uitleggen wat de raad van bestuur van agb juist?
    Alvast bedankt!

  2. admin schreef:

    Het AGB is het Autonoom Gemeentebedrijf. Dat is een bedrijf dat door de gemeente is opgezet om BTW redenen. Een gemeente kan geen BTW terugtrekken. Dat bedrijf wel. Alle gemeenten hebben zo een AGB, dat is normaal. Dat bedrijf heeft dus ook een raad van bestuur, die bestaat uit politiek aangestelden. In Zele beheert het AGB onder andere De Wiek.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top