Voorzitter Maria Verheirstraeten groeit in haar rol.

De notulen.

Maria Verheirstraeten opent de vergadering. Het eerste punt: de notulen. Dirk De Mey meldt dat een tussenkomst van hem niet volledig is weergegeven. Robert Ivens, de algemeen directeur antwoordt dat dit geen invloed had op de besluitvorming. Hans Knop wil naar aanleiding van de tussenkomst van Dirk De Mey vorige vergadering rond Villa Vip stellen dat deze effectief zelf voorgesteld hebben tussen de komen in de kosten van de verwijdering van de gaskabine, en niet willen betrokken worden in politieke spelletjes. Waarop Dirk De Mey stelt dat zijn bezorgdheid ging over de flinke hap die dit uit hun budget zou nemen.
De sneeuwtelefoon werd onlangs niet in werking gesteld, omdat volgens Hans Knop de werking niet sluitend is. Er wordt aan gewerkt om dit tegen volgende winter in orde te krijgen.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement moet worden goedgekeurd. Opvallende nieuwigheden: het zittingsverslag wordt niet meer uitgetikt, er zal enkel nog een audio opname zijn. Let wel, de notulen blijven zoals nu schriftelijk. Je zal als burger dus stukken van de gemeenteraad op je computer kunnen beluisteren.
Er komt ook een stemming per fractie. Dat zal de zaken wat versnellen. Tenzij een gemeenteraadslid de individuele stemming vraagt.

Vragenhalfuurtje voor de burgers

Vanessa Gelorini stelt een amendement voor. Zij wil een half uurtje voorafgaand aan de gemeenteraad de burgers de mogelijkheid geven vragen te stellen. Hans Knop stelt dat deze optie niet werd weerhouden, omdat de meerderheid de participatie anders wil organiseren. Geert D’Hooghe merkt op dat dit voorstel onmiddellijk is te realiseren, in tegenstelling tot andere methodes die pas later in werking kunnen treden. Nee, zegt Hans Knop, de burgerparticipatie zal er snel komen. Wanneer dit in twijfel wordt getrokken, stelt Hans: “Daarin verschillen onze visies”. Dat antwoord kreeg hij ook vaak van Patrick Poppe….

Tablets voor iedereen

Timothy Debeir komt tussen over de tablets. De gemeenteraadsleden krijgen allemaal een tablet. Om de papierberg te verminderen. Zo verdienen die tablets zichzelf snel terug. Of we die mogen meenemen naar huis, vraagt Timothy. Want de ervaring in het OCMW leert dat die weinig worden gebruikt, omdat velen een eigen laptop hebben, en de tablets veelal plat zijn. Waarop Hans Knop zijn humoristisch gehalte demonstreert door te stellen dat tablets altijd plat zijn…

Die tablets mogen meegenomen worden is het antwoord, maar het is nog niet voor direct. IT moet nog alles installeren, en een aantal raadsleden moet nog opleiding krijgen.
Binnenkort zijn dus alle raadsleden digitaal geletterd zijn.
Geert Roosenboom vraagt zich af of er nog keuze tussen papier en tablet blijft. Nee, stelt Johan Anthuenis. Dat kadert in ons digitaliseringsproject.

Het zal wennen zijn. Het beeld van politici die de vergadering juist iets te laat binnenstormen met een pak dossiers onder de arm zal ook in Zele verdwijnen. Tenzij ze natuurlijk op eigen kosten thuis alles uitdrukken. Dat mag.
Marc Verberckmoes vraagt of de support door eigen diensten zal worden gedaan. Voorlopig wel.

Er ontstaat dan wat tumult omdat Geert Roosenboom rond de notulen een punt rond de milieu opruimingsactie wil te berde brengen.

 

Voorzitter Maria neemt het heft in handen

En daar maakt Maria Verheirstraeten haar rol als voorzitter waar. Even gedecideerd als Rozelien, de bazige meid van pastoor Munte uit de Heren van Zichem, verwijst ze het punt naar de varia.

Zelfs Hans Knop moet zich daarnaar voegen.

Kathleen De Munck (fractieleider CD&V) vindt het niet kunnen dat de Open VLD zich niet aan de afspraken van de vergadering van de fractieleiders houdt. Ook Serdar Celik (fractieleider SP A) vindt het niet correct van de Open VLD. Vanessa Gelorini (fractieleider Open VLD) stelt dat je dit risico loopt wanneer er in allerijl en op het laatste moment vergaderingen worden samengeroepen, zodat de fractieleden niet meer kunnen worden geraadpleegd.
Hans Knop treedt zijn fractieleider bij.
Uiteindelijk wordt het huishoudelijk reglement zonder amendement en zonder stemming goedgekeurd.

De (laatste?) postjeskermis

En dan volgt er nog een rondje postjeskermis. Niet zo uitgebreid als vorige keer, maar toch puur tijdverlies. De uitslag staat immers op voorhand vast. Maar de regels moeten worden gevolgd.
Het is wel grappig hoe Maria Verheirstraeten bij de stemming voor het punt Audio aan Kans Knop zegt: “Legt dat dan maar eerst uit”. Ze zit daar niet voor niets.

Tradities verbroken

Bij de benoeming voor DDS komt Dirk De Mey tussen: hij stelt dat het reeds een lange traditie is dat voor DDS één van de vier mandaten naar de oppositie gaat. Hans Knop antwoordt dat hij daar niet aan gedacht had, maar het toch niet zou gedaan hebben. Hij wil de slapende partner die DDS is wakker maken, en wil zijn delegatie daarom zou sterk mogelijk hebben.
Dirk De Mey vraagt zich af of dit een voorbeeld is hoe CD&V de hand wil uitsteken naar de oppositie. Waarop Hans Knop antwoordt dat het daar toch niet gaat van afhangen of er wordt samengewerkt. Marc Verberckmoes vindt het spijtig dat tradities met de voeten worden getreden. Herman Van Driessche stelt dat hij vroeger al had voorgesteld uit DDS te stappen, omdat hun werking van geen belang is voor Zele, en hij vindt ook dat het geen teken is van de voorgestelde openheid om als meerderheid alle mandaten te pakken.

Nieuw recyclagepark

Bij het voorstel tot aanstelling van een ontwerper voor het nieuwe recyclagepark vraagt Geert Roosenboom om ervoor te zorgen dat de containers in de grond worden ingewerkt, zodat je als gebruiker niet op ladders moet kruipen, en ook minder mobielen terecht kunnen. Een voorbeeld is in Lochristi te vinden. En dat je met alles, ook grof vuil, terecht kan.

Francis De Donder antwoordt dat hij al in Lochristi is geweest en dat IDM zegt dat ze al 2 jaar wachten. Dat laatste spreekt Geert Roosenboom ten stelligste tegen. Het wordt welles nietes. Maar op zijn inhoudelijke vragen krijgt hij geen antwoord.

Ronde Van Vlaanderen

Bij het punt Ronde Van Vlaanderen vraagt Dirk De Mey of het parcours hetzelfde is als vorige jaren. Francis De Donder weet het niet, maar zal navragen en morgen antwoorden.

De Ronde passeert tijdens de kermis. Zullen ze de kermiservaring hebben? Want de kermiskramers zijn niet geneigd om open te doen, omwille van de geringe bereikbaarheid tijdens de doortocht. Schepen Jos Withofs stelt dat de kramers moeilijk te overtuigen zijn, maar wellicht lost het probleem zichzelf op indien volgende jaren de Ronde Zele niet meer aandoet.

Herman Van Driessche dringt er op aan dat de schepen toch inspanningen doet om de Ronde hier te houden, gezien het toch een feest is waarvoor velen naar Zele komen. Jos Withofs lijkt eerder pessimistisch, gezien Dendermonde op de loer ligt, en meer middelen kan inzetten.

Maria en de knopkes

Hoewel alle lof voor Maria Verheirstraeten, er zijn nog verbeterpunten. De gemeente wil toelating geven aan de vaststellers van IDM om ook in Zele te helpen met de strijd tegen sluikstorten. Ze wil dat punt inleiden via de micro, maar ondervindt daarbij problemen. Ze vindt de juiste knop niet, en stelt: dat staat hier vol knopkes. Wat de nodige hilariteit opwekt.

Subsidiedossiers sportclubs

In de varia heeft Dirk De Mey het over een laattijdige toevoeging aan het subsidiedossier van Boksteam Zele. Volgens hem heeft het vorige bestuur deze aanpassing reeds geweigerd omdat de voorgestelde trainers niet de vereiste erkenningen hadden. Volgens zijn informatie is dit dossier nu terug op tafel gekomen in het College, wat bij hem vragen oproept.
Hans Knop is niet blij met deze tussenkomst. Volgens hem is het Schepen De Donder zelf die in het college gewezen heeft op het feit dat meerdere verenigingen nog aanvullingen zouden moeten doen aan hun dossier. Na onderzoek van de financiële impact van het in aanmerking nemen van deze aanvullingen blijkt het niet haalbaar, en heeft Francis De Donder zelf voorgesteld deze aanvullingen niet in aanmerking te nemen. Ook Johan Anthuenis neemt de verdediging van zijn collega schepen op en vindt de opmerking ongehoord.

Exoten

De Exotenbeurs verhuist dit jaar naar de Zandberg. Voor een goed begrip, het gaat om een markt van exotische planten. Dat stelt Maria al gerust. De Exotenbeurs valt immers op Pasen, en men wil het marktplein vrij houden voor de gelovigen. Ook de Moskee heeft zijn Multicultureel Festival al op een andere datum moeten plaatsen om die reden. Op de Zandberg dus.
Over de koers in Durmen bestaat er ook wat onduidelijkheid. In het verslag van het College staat er dat er geen garanties kunnen worden gegeven naar de toekomst. Maar in de krant zegt Schepen De Donder dat de organisatoren op beide oren kunnen slapen. Wat is het nu? Schepen De Donder blijft erbij dat de koers kan blijven doorgaan, eventueel mits verandering van het parcours.

Milieuactie

Geert Roosenboom kan dan zijn punt over de milieuactie brengen. Blijkbaar ook hier weer onduidelijkheid over notulen, adviezen en dies meer. Een bitisige discussie volgt. Het werkt vooral Johan Anthuenis op de heupen. En hij laat dat op de hem eigen manier blijken. Wanneer hij vanuit de oppositie wordt gewezen op het punt “respect” in het huishoudelijk reglement antwoordt hij : “Er staat niets in over ergernis!!!”


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top