Postjeskermis met een trage draaimolen.

Ge kunt dat eigenlijk nog niet de eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur noemen. Na de installatievergadering werd deze vergadering nog veel meer beheerst door een eindeloze stembusgang die tot 3 uur in de morgen duurde.

Petitie

Maar eerst verwelkomde Hans Knop de initiatiefnemer van een petitie rond verkeersveiligheid aan de school in Durmen, Patrick De Beule, lid van Leefbaarder Zele. Die las een tekst voor waarin hij zijn bezorgdheid uitte rond de mogelijke komst van een loonwerkersbedrijf, wat volgens hem tot ontoelaatbaar zwaar verkeer aan de schoolpoort zou meebrengen.

Er was nogal wat volk meegekomen, en Patrick kreeg een warm applaus. Hans Knop  bevestigde dat verkeersveiligheid een topprioriteit van dit bestuur is. Het probleem is echter ingewikkeld, er zijn beperkte mogelijkheden voor goede oplossingen, maar er wordt wel degelijk aan gewerkt. Wat hem ook een applaus opleverde.

Vanessa Gelorini vroeg daarop het punt dat Open VLD had ingediend over verkeersveiligheid hieraan gekoppeld te behandelen, maar Maria Verheirstraeten, voorzitter vond dit geen goed idee. Even later zou Hans Knop aan het publiek melden dat er een saai hoofdstuk aankwam dat heel lang zou duren. Met andere woorden: het loont niet de moeite om te blijven zitten. Waarop het grootste deel van het publiek met een goed gevoel naar huis kon.

Eedaflegging.

Maar eerst zou Serdar Celik nog de eed als gemeenteraadslid afleggen. Hij was immers niet aanwezig bij de installatievergadering. Met zijn eedaflegging is de gemeenteraad volledig.

Bestuursakkoord.

Bij de goedkeuring van de notulen vroeg Kim  Van Cauteren naar het bestuursakkoord. Dat had ze nergens kunnen vinden. Hans Knop antwoordde dat daar momenteel de laatste hand wordt aan gelegd, en dat dit volgende keer ter kennis zal worden gegeven. En dat moet letterlijk worden gelezen. Het bestuursakkoord  is iets tussen de partijen van de meerderheid, en wordt enkel ter kennis gegeven.

Stemmen, stemmen en stemmen….

En dan begint er een eindeloze aaneenschakeling van stemmingen voor mandaten. Ge moet u dat voorstellen dat er één persoon rond de tafel loopt, en aan elk gemeenteraadslid een stembriefje geeft. Het lid stemt, en steekt dan het stembriefje omhoog. Een  andere persoon doet dan een rondje om de stembriefjes te plukken. Dan wordt er geteld of het juiste aantal briefjes is geplukt, en dan worden de stmmen voorgelezen en geteld. En dat meer dan vijftig keer, want er zijn veel postjes te verdelen.

Het deed mij denken aan een spelletje zakdoekske leggen, maar dan hééééél lang. En dan is het nog een geluk dat Tineke Lootens er de gang in hield. Zij heeft gezwind veel meters afgelegd. De meeste denk ik. Op de voet gevolgd (letterlijk) door Robert Ivens, en een gedeelde derde plaats voor Thomas Bauwens en Pieter Herwege.

Saai, saai, saai.

Behalve wanneer er iets fout loopt. En dan heb ik het niet over fouten in de stembriefjes. Ik denk dat het gemeentesecretariaat  bewonderenswaardig werk heeft geleverd. Op korte termijn zorgen voor zoveel stembriefjes, dat verdient een welgemeende pluim.

Maar als er zoveel mandaten te verdelen zijn, wordt er al eens de verkeerde kandidaat voorgedragen. Zo werd er gestemd over een mandaat bij het OVSG. Na het voorlezen van de stemming vraagt Herman Van Driessche het woord. Mevrouw de voorzitter…. Op zijn eigen, onnavolgbare manier wijst Herman er op dat de winnaar van de stemming niet aan de verkiezingsvoorwaarden voldoet, en dat bijgevolg hijzelf verkozen is. Even schrikt de vergadering op uit haar verveling, en Herman krijgt een applaus voor zijn alertheid. Minder enthousiast bij Leefbaarder Zele, dat de verkeerde kandidaat had voorgedragen.

Serdar voor de vrienden.

Als het zolang duurt, begint ge op kleine dingen te letten. Maria Verheirstraeten heeft urenlang onverdroten de stemmen voorgelezen. Een prestatie op zich, enkel onderbroken door een plaspauze die maximaal drie minuten mocht duren. Maar op alles komt sleet. Het was mij al opgevallen dat Maria voor iedere kandidaat de achternaam gebruikte. Behalve bij Serdar Celik. Daar was het altijd “Serdar”.  Ik was overigens niet de enige die dit opmerkte, met enige hilariteit op de banken voor gevolg. En wenkbrauwengefrons bij Maria, die niet direct doorhad wat er aan de hand was. Tot er ineens “Timothy” weerklonk in plaats van “Debeir”. Onze Timothy begon er zowaar van te blozen. Maar naargelang het stemproces vorderde kreeg Maria door dat voornamen veel korter zijn dan achternamen, en vijftien keer “Johan” zeggen gaat rapper dan “Johan Anthuenis.

Financieel directeur.

Aan alles komt een eind. Aan die stemmingen gelukkig ook. In het kader van de fusie tussen gemeente en OCMW is er een regeling tot stand gekomen over de algemeen directeur (de vroegere gemeentesecretaris). Over de financieel directeur is dat niet het geval. Zowel de gemeente-ontvanger als de OCMW-ontvanger claimen de job. Daarom is er besloten een extern bureau aan te stellen om de via een assessment (zeg maar testprocedure) de knoop door te hakken.

Kim Van Cauteren wil weten of er een aanbesteding is gebeurd of komt om de opdracht te gunnen, en wat voor soort assessment er wordt voorzien.

Voorbeelddienst.

Hans Knop antwoordt dat het bedrag te klein is voor een aanbesteding. Volgens hem hebben beide kandidaten ten overvloede hun technische bekwaamheid reeds bewezen, en gaat het enkel om wie de beste leidinggevende talenten heeft. Overigens is er een goede verstandhouding tussen beide, en hebben zij zich geëngageerd om ongeacht de uitslag goed samen te werken. Meer nog, zij willen van hun departement een voorbeeld maken voor andere diensten die moeten samensmelten.

Vanessa Gelorini stelt dat een assessment een evaluatie van vaardigheden is, en in de regel geen rangschikking van kandidaten geeft, enkel geschikt of ongeschikt. Zij vraagt zich dan ook af op welke basis het bestuur een beslissing gaat nemen.

Hans Knop beklemtoont dat het bestuur de zaak grondig en objectief wil aanpakken. Bij de stemming onthouden Open VLD en NV-A zich, SP-A stemt mee met de meerderheid.

Alles goed beschouwd komt het er op neer dat er alleen nog moet worden beslist wie van de twee de wettelijk voorziene loonsverhoging van 30% krijgt.

Verkeersveiligheid bis.

Dan komt er het punt over verkeersveiligheid, waarin Open VLD vraagt de tijdelijke commissie snel samen te roepen om de veiligheid voor alle schoolomgevingen te behandelen. Maria Verheirstraeten  licht nog even toe dat zij het punt niet wou behandelen direct na het voorlezen van de petitie uit Durmen. Dat was omdat de vergadering op dat moment nog niet was geopend.

Vanessa Gelorini  vertelt zelf als ouder te zijn aangesproken om deze petitie te tekenen.  Het werd haar voorgesteld door een lid van Leefbaarder Zele. De bedoeling was blijkbaar de schoolomgeving verkeersveiliger te maken, verkeer van 3.5 ton te bannen, en tegen de komst van een loonwerker.

Zij stelt zich vragen bij het gebruik van een petitie, dat normaal een laatste redmiddel is, zonder dat het bedrijf in kwestie nog maar is gecontacteerd.

Hans Knop  heeft geen problemen met de manier waarop mensen hun bezorgdheid uiten, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Hij verwelkomt het standpunt van de oppositie om mee te werken , en meldt meteen dat er voor de werken in de Bosstraat reeds bijkomende initiatieven zijn genomen om meer fietsveiligheid te creëren.

Manier van werken.

Geert Roosenboom stelt zich vragen bij de manier van werken. Is dit initiatief van Leefbaarder Zele een teken dat de partij haar positie en zeggingschap in het schepencollege wil verstevigen?

Hans Knop spreekt dit ten stelligste tegen. Hij wordt zelfs een beetje kwaad omdat het positieve (meewerken aan verkeersveiligheid) dreigt ondergesneeuwd te raken in politieke spelletjes. Volgens hem is er in het schepencollege complete harmonie, en heeft Francis De Donder hem gewoon gezegd dat iemand van zijn partij zijn bezorgdheid wou komen uiten. Francis De Donder zelf heeft niet gereageerd.

Een onderbreking van de gemeenteraad.

Daarop wordt voorgesteld het punt varia van de gemeenteraad te verschuiven tot na de vergadering van de OCMWraad, gezien het late uur.

Na nog een uurtje stemmen voor OCMW mandaten, belanden we aan de varia. Het is dan al 2 uur in de ochtend. Toch willen een aantal raadsleden nog punten bespreken, tot ongeloof van de voorzitter. Enkel dringende punten dan. Als is dat blijkbaar voor interpretatie vatbaar….

Varia.

Er defileren punten als het ontbreken van de sneeuwtelefoon in een artikel in de Zelenaar, een banale vechtpartij in het Kloosterken en de onveiligheid op Ter Elst.

Meer aandacht wordt besteed aan de problematiek van de wielerwedstrijd in Durmen en de betonblokken. Pieter Herwege geeft als schepen van openbare werken een omstandige uitleg over de al of niet verplaatsbaarheid van die betonblokken ter gelegenheid van de koers, en Francis De Donder komt nu wel aan het woord als schepen van sport. Hij heeft reeds contacten gelegd om het voortbestaan van de koers te verzekeren.

Marc Verberckmoes heeft gehoord dat de huurder van de conciërgewoning vertrekt en er voor de woning (eigendom van de kerkraad) renovatiewerken worden overwogen. De kosten hiervan zouden  een verhoging van de toelagen van de gemeente aan de kerkraad kunnen betekenen. Hij vraagt het standpunt van het bestuur. Hans Knop antwoordt dat die woning eigendom is van de kerkraad, en wil navraag doen. Maar Marc mag dat ook zelf doen.

De vergadering sluit rond drie uur in de morgen. De eerste marathon zit er op.


3 reacties op “Postjeskermis met een trage draaimolen.
 1. Maurits Waterschoot schreef:

  Bravo! een fraai verslag van de eerste gemeenteraadszitting,
  ik hoop dat er nog uitgebreide verslagen volgen.
  Dat was ondertussen al sinds ” Gazet van Zele ” geleden zeker ?

  Bedankt & doe zo maar verder.
  Mvg
  Maurits W

 2. Van Miegroet Marc- De Beule Rita schreef:

  Zeven uren gemeenteraad. Amai, om te moeten vaststellen dat er bepaalde personen beter een cursus zouden volgen “Gemeentepolitiek”.
  En kwaad worden jah … is ook niet goed voor de samenwerking.

  Bravo Dirk, voor het uitgebreid verslag van de gemeentemarathon.

 3. de clercq jeanne schreef:

  ik vond het heel boeiend om te lezen ik ben als oud zelenaar nog geintereseert wat er in zele gebeurd

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top