Tom Schiettecat krijgt het op de heupen in de gemeenteraad

OCMW

In de vergadering van het OCMW is er naast de goedkeuring van de notulen van vorige vergadering maar één punt: naar aanleiding van de klacht over de sluiting van de externe poetsdienst van het OCMW heeft de gouverneur het OCMW in het gelijk gesteld. Geert Roosenboom merkt op dat het juridisch allemaal in orde is, maar betreurt het gebrek sociale gevoeligheid bij het bestuur.

Saaie punten

De gemeenteraad heeft deze keer een record aantal agendapunten. Maar het grote deel zijn zoals altijd in deze periode van het jaar goedkeuringen van jaarverslagen en agendas van allerlei instellingen waar het bestuur een vinger in de pap heeft. Zelfs voorzitter Schiettecat verontschuldigt zich bij het publiek dat het eerder een saaie bedoening is. Het wordt een aaneenschakeling van zonder meer goedkeuren en benoemen van vertegenwoordigers. Telkens met een kandidaat uit de meerderheid en één uit de oppositie. Met voorspelbare uitslag van de stemming en een paar verdienstelijke CD&V leden die de gemeenteraad niet haalden, en nu toch een postje krijgen.

Subsidies doorsluizen

Het Locaal Energie en Klimaatpact verstrekt subsidies aan de gemeente. Maar deze keer zijn de vereisten blijkbaar wat hoog gegrepen voor Zele. Daarom stelt Hans Knop voor de verkregen gelden door te storten naar DDS. Indien alle gemeenten van DDS dat doen, zou er meer kunnen gebeuren.

Het is duidelijk dat onze burgemeester een boontje heeft voor DDS, hij is daar ook zeer actief. Het wekt dan ook geen verwondering dat hij deze subsidies naar daar wil overdragen.

Kim Van Cauteren is het daar niet mee eens. Zij heeft gehoord dat niet alle gemeenten dat zullen doen, en bovendien ziet ze liever dat het geld wordt gebruikt voor investeringen in Zele zelf.

Hans Knop stelt echter dat ge niet zomaar kunt investeren, en dat eerst iemand moet onderzoeken waarin moet geïnvesteerd worden. En dat moet DDS doen. Blijkbaar zijn er dus geen voor de hand liggende maatregelen die kunnen worden gerealiseerd en kunnen deze subsidies wel voor iets anders gebruikt worden dan waarvoor de overheid ze uitkeert.

Het circulatieplan

Het circulatieplan dan. Kim Van Cauteren vraagt of de diverse wijzigingen tot een verlenging van de testfase zullen leiden.

Hans Knop antwoordt dat er in principe geen verlenging komt. De testfase is er om werkpunten te detecteren en om een gedragsverandering bij de burger te realiseren. Het monitoringcomité en de werkgroep komen binnenkort samen om de zaken te evalueren.

Kim vindt het ook weer typisch dat pal voor de gemeenteraad er weer een persbericht verschijnt met ongevalscijfers. De oppositie vraagt al heel de tijd om cijfers en krijgt ze maar niet te pakken, maar de meerderheid zet er telkens wel in de pers.

Hans Knop verdedigt zich: het is belangrijke informatie die werd aangedragen door de politie. Het is normaal dat wij die aan de bevolking bezorgen. Dit staat eigenlijk los van de rest.

Het laatste punt van de agenda is er één aangedragen door de NV-A: zij vragen de gemeenteraad te beslissen dat er een commissievergadering komt waarin de cijfers van het circulatieplan worden besproken. Zij vragen hierover de stemming.

Hans Knop antwoordt dat die commissievergadering al gepland is en NV-A neemt hiermee genoegen. Dit is al de tweede keer dat een oppositiepartij zich genoodzaakt voelt een punt op de agenda te zetten dat eigenlijk doodnormaal is. Gelukkig is er geen stemming doorgegaan, want de meerderheid zou niet anders gekund hebben dan weer een agendapunt goed te keuren dat eigenlijk een blamage is voor de meerderheid.

We zitten dan al aan de varia.

De kerk in Durmen

Francis De Donder vraagt of er al nieuws is over de kerk in Durmen. Hans Knop antwoordt dat de vereniging eigenaar zinnens is de zaal in concessie te geven. Francis wil echter weten wat er met het kerkgebouw zelf gaat gebeuren. Daarop moet Hans Knop het antwoord schuldig blijven. Het dossier ligt bij het bisdom, en het is afwachten wat die zeggen.

Welke meting is de juiste?

Dirk De Mey heeft in de verslagen van het college gelezen dat er sprake is van rare metingen, hertesten, kapotte batterijen, andere firma’s die komen controles doen. Hij stelt zich de vraag of er uiteindelijk wel betrouwbare cijfers zullen beschikbaar zijn.

Hans Knop stelt dat ge weet moet hebben van de manier waarop wetenschappelijk onderzoek verloopt, een kapotte batterij kan worden vervangen en de test kan worden overgedaan. Hij geeft daarbij een uitleg over de verschillende soorten metingen.

Je kan je niet ontdoen van de indruk dat de cijfers pas goed zullen zijn als ze passen in de strategie van het bestuur.

Geert Roosenboom heeft de cijfers van “straatvinken” verzameld. Met name ook die van de Ommegangstraat. Hij betreurt het nogmaals dat de burgers hem cijfers moeten bezorgen in plaats van het bestuur.

Ongewenste routes

Hans Knop reageert met de stelling dat nog te veel mensen routes nemen die niet wenselijk zijn. Maar dat dit bestuur de primeur heeft van metingen te doen en er ook actie aan te verbinden.

Volgens hem hebben vorige legislaturen helemaal niets gedaan, en werden er geen metingen gedaan zodat men de kop in het zand kon steken.

Dat is niet naar de zin van Geert D’Hooghe. Hij herinnert er aan dat de vorige legislatuur de eerste fietsstraat in Zele realiseerde en het project Groene Stroom opzette.

Laat uwen oto in de garage

Timothy Debeir is blij met de verminderde cijfers over letselongevallen bij fietsers en voetgangers, maar stelt zich de vraag hoe het zit met de andere ongevallencijfers.

Hans Knop is blij met de cijfers, en stelt dat de scope is om de mensen te overtuigen de auto thuis te laten. Dat is het belangrijkste.

In het algemeen lijkt het de grote frustratie van de burgemeester te zijn dat de Zeelse burger hem niet begrijpt, of niet in zijn redenering meegaat. Ik zou graag weten of hij diezelfde Zeelse burger nu te dom vindt of te contreire.

Verlaagde omzet handelaars

Dirk De Mey vraagt nogmaals aandacht voor het aanzienlijke omzetverlies van de Zeelse handelaar.

Volgens Jos Withofs is dat een trend die zich overal voordoet, en de handelaars moeten dan maar in zijn begeleidingstraject stappen.

Muziek in de concessie van de Wiek

Francis De Donder vraagt of er al muziek zit in de concessie van de Wiek. Schepen Anthuenis antwoordt dat er wel degelijk muziek in zit, maar welke noten dat zijn wil hij liever in geheime zitting toelichten.

Ambulance

Dirk De Mey vraagt naar de concessieonderhandelingen voor de ambulance. Volgens de algemeen directeur is er geopteerd om die onderhandelingen op niveau van de hulpverleningszone te voeren, zodat er meer continuïteit zou zijn. Er is een lichte vertraging, maar hij heeft er goede hoop op.

Parking De Klodde

Timothy Debeir vraagt of er nog een einde komt aan de werken aan de parking van de Klodde. Schepen Pieter Herwege antwoordt dat er inderdaad vertraging is door onvoorziene problemen met de nutsleidingen. Het was eerst de bedoeling om het deel van de parking voor de verbinding met de school eerst klaar te hebben om nog een proefperiode te hebben voor de kiss en ride zone, maar dat is nu de moeite niet meer. Er zal meteen gestart worden in september.

Wat niet betekent dat de parking maar in september af zal zijn.

Sfeer in de gemeenteraad

Laat mij afsluiten met een opmerking over de sfeer.

De anders zo kalme voorzitter Tom Schiettecat heeft onderhand genoeg van het gekissebis en welles niet over het circulatieplan. Op een bepaald moment barstte hij zodanig uit dat hij het gehad had van iedereen, dat schepen Johan Anthuenis die juist zijn vingertje opstak om zijn steentje bij te dragen in het geruzie, dat vingertje stilletjes terugtrok en achteroverleunde.


Een reactie op “Tom Schiettecat krijgt het op de heupen in de gemeenteraad
  1. Dirk Maes schreef:

    Bedankt voor het mooie verslag 👍

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top