Beethoven bezoekt Julia Billiaertplein

Ik verdenk Optiek Van der Linden van sluikreclame. Je verslijt immers al drie brillen bij het lezen van de notulen van de gemeenteraad voordat je iets bruikbaars vindt. Mijn advies: pak een rode stift, en doorstreep elke zin die begint met “Gelet op” of “overwegende dat”. Er schiet dan niet veel over, maar het scheelt op slijtage voor je bril. Toch nog een waarschuwing: doe dit enkel op een versie op papier. Op een computerscherm werkt deze methode niet zo goed.

Na deze voorbereidende aktie hou je nog weinig over, maar dat zijn de interessante stukjes. De FileePuur als het ware.
Om het allemaal wat gemakkelijker te maken, plannen wij een gekuiste versie van de gemeenteraadsnotulen. Hou uw brievenbus in de gaten.

Als voorsmaakje hebben wij al een stukje uit het verslag van februari nader bekeken. Het gaat om het redden van de middenstand in de Zeelse dorpskern. Voorwaar een nobel initiatief, want het aanbod verschraalt meer en meer tot een triestige eenheidsworst van fastfood etablissementen, en de Kouterkermis heeft al veel van zijn pluimen verloren. Als er nog pluimen overblijven.

Gezien de dringendheid die toch bij velen wordt aangevoeld in dit gevoelige dossier, heeft men besloten met Quick Wins te werken.

Een Quick Win is een yuppy term bij trendy managers. In feite betekent het iets doen dat weinig moeite kost, gemakkelijk is, maar heel veel effect oplevert. Een Zeelse moeder zou zeggen: doe da nou ies rap, das een kleintsjen en ge zult niet weten hoeveel plezier ge der goä van emmen.
Of anders gezegd: een kleine moeite doen, en in het groot in de gazet komen.
Zoals je merkt in onderstaand uittreksel uit de notulen van de gemeenteraadszitting van februari 2016 wil de gemeente Zele ook een aantal quick wins realiseren.
uittreksel

De eerste quick win heeft te maken van het Julie Billiaertplein.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken is de dame die haar naam gaf aan het “Julia Billiaertplein” niet de patroonheilige van Raymond Ceulemans, onze nationale biljartlegende. Ze heeft niets te maken met biljarten, vond de biljart niet uit, ze doet geen krijt aan hare keu, maar ze is wel een heilige. De Heilige Julia. (1751-1816)

Dus voor hetzelfde geld heette het plein “H. Juliaplein”. Julia raakte gewond in 1773, werd kreupel en bedlegerig, maar genas wonderbaarlijk in 1804, nadat ze een kloosterorde oprichtte. Ze kwam uit Picardië, maar stierf in Namen, en had toen al 15 christelijke onderwijshuizen. Geef toe, 31 jaar in uw bed liggen, van daar uit een kloosterorde oprichten, dan ineens genezen, dat gaat niet zonder hulp van hierboven. Of minstens van haar familie, want ze was het zesde kind van zeven. Er was dus niets mis met de keu van haar vader.

billiaert

We hebben dus een “Julia Billiaert plein” in Zele.

Google maps is nog niet op de hoogte, dus wie er wil zijn, moet naar “Koevliet” zoeken. Waarmee we niet willen zeggen dat Julia een koe was.

Het plein dus. De primaire quick win van het gemeentebestuur: het plein een feestelijk en uitnodigend uitzicht geven door bevlagging, aanplantingen en nivelleringswerken. Gezien het besluit in februari genomen werd, en de “quick” indachtig, gingen wij een kijkje nemen om de uitvoering der werken in te schatten.

Met de bevlagging is duidelijk reeds vooruitgang geboekt. We hadden Dero  vlaggetjes verwacht, maar kijk, onze nationale driekleur wappert fier boven het “Julia Billiaert plein”. Of toch minstens boven het wegwijzertje. Wie Zele binnenrijdt krijgt op die manier een feestelijk gevoel. De eerste maatregel krijgt dus zeker 10 op 10.

610_1215

De aangekondigde aanplantingen vergen nog wat tijd, maar het begin is er……

610_1227

Met het nivelleren ligt het moeilijker. Nochtans zijn de technische diensten creatief bezig geweest om een tussentijdse oplossing te zoeken en de hinderlijke plasvorming te vermijden. Vele Zeelse dames moeten immers bij regenweer deze plassen trotseren met schoeisel dat daar niet op is voorzien. Met als gevolg vocht tussen de tenen. Hierdoor kunnen ze schimmel krijgen, en dan hebben we het niet over een wit paard. En niet iedereen beschikt over een galante chauffeur die met een elegante zwaai zijn jas over de plassen spreidt.
Zelf zou ik de dame in kwestie aan de voordeur afzetten en daarna parkeerplaats zoeken. Veel praktischer alleszins. En ik draag nooit een lange jas. En soms duurt het lang om een plaatsje te zoeken…..

Zoals gezegd hebben alle ingenieurs naar een oplossing gezocht, en stelden een regenplan op. Zoiets als een rampenplan. Wij konden van dichtbij een oefenstonde  meemaken. Deze oefening was nog zonder emmers, gezien de verkeerde waren geleverd. Maar het plan is duidelijk in ontwikkeling.

paraplu's op plein

Een andere Quick Win heeft te maken met losliggende stoeptegels op de Kouter. Een gevaarlijke situatie, en menig persoon “verfurtelde” zich al. Voor hen die wat minder goed te been zijn, kan zo’n oneffenheid vlug een val veroorzaken, met alle gevolgen van dien. En er is altijd wel een opkuis te doen….
Daarom besliste de gemeenteraad onmiddellijk een inventaris van losliggers op te stellen (dwarsliggers worden niet in de inventaris opgenomen omdat men de politiek er buiten wil houden). Naar verluidt is de bevoegde persoon van de gemeentelijke technische dienst op pad gegaan. Gewapend met een typisch schrijfbord waarop een pak papier met een klem wordt vastgehouden. Nog steeds volgens onze bron, belemmerde dat schrijfbord echter zijn zicht op zijn volgende stap, en is hij zelf gevallen met zijn spreekwoordelijke klikken en klakken.

610_1231
De opgelopen verwondingen zijn niet levensgevaarlijk, maar wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Van zodra hij terug arbeidsbekwaam is, zal hij de inventaris hervatten, maar er zal nu iemand meegaan. Eén voor te kijken, en één voor te schrijven dus. Alhoewel dat het probleem natuurlijk niet oplost, maar enkel verlegt. Want die die schrijft kan nog altijd vallen, en wie zegt dat die die kijkt rap genoeg zal zijn om zijn schrijver op te vangen. Zeker als er een minirokje in de buurt is, dat in eerste instantie de aandacht van de schrijver deed afwijken.
Wij konden tot hiertoe geen tweede bron vinden die onze informatie kon bevestigen. Het zou dus kunnen dat onze informatie niet klopt, en dan loopt er een onbetrouwbare bron rond in Zele. En volgens diezelfde bron is dat laatste dan weer onwaarschijnlijk. Ik twijfel.

 

Kwatongen beweren nu dat ge rapper met een Quick Pick van de Lotto zult winnen dan dat de gemeente Zele een Quick Win realiseert. Dit totaal ten onrechte als ge ziet welke inspanningen er reeds werden geleverd. Wij houden u op de hoogte.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top