Burgemeester Knop zegt dagelijks “Ezeltje strek je”

Sinterklaas had voor elk gemeenteraadslid een geschenkje neergelegd. Zomaar. Zonder dat ze hun schoen hadden gezet, en rijkelijk vroeg. We zijn nog maar november. Er waren dus geen stoute kinderen bij dit jaar. Blijkbaar slaat Alzheimer ook bij de heilige man toe.

De raad voor OCMW en de eerste vier punten van de gemeenteraad gaan er aan zo een vaart door dat de technicus van dienst moeite heeft om het behandelde punt op tijd te projecteren op het grote scherm.

De come back van Thomas

Op een ik en een gij zijn we aan het punt van de aanpassing van het ondersteuningsreglement voor het buurtwerk. En schepen Thomas mag daar wat toelichting bij geven. Anders zou de vergadering te rap voorbij zijn. Hij begint met te stellen dat buurtwerking zeer belangrijk is voor dit bestuur.

In het reglement was voorzien dat een buurtcomité dat voldoet aan de erkenningsvoorwaarden een basisvergoeding krijgt, en daarnaast 2 maal per jaar een activiteit kan organiseren en daarvoor telkens een bijkomende subsidie kan krijgen van 100 euro, mits deze in het meerjarenplan van het bestuur past.

Maar aangezien deze erkenning een massa werk is, heeft het bestuur nu besloten dat je ook zonder erkend te zijn een vergoeding kan krijgen indien je als persoon of comité iets organiseert.

Marc Verberckmoes beaamt dat het heel veel inspanningen vraagt om aan de voorwaarden van erkenning te voldoen. Hij vraagt zich dan ook af hoe de gemeente de ondersteuning waarvan sprake ziet?

Schepen Thomas antwoordt dat het vooral gaat om administratieve ondersteuning. Drukwerk en flyers aanleveren, en het papierwerk te verminderen. Maar erg duidelijk is hij niet in zijn antwoord. Het is meer wat rond de pot draaien. Hij is toch nog niet zijn oude scherpe zelf.

Nog altijd geen wijkbudget

Marc Verberckmoes komt terug op het idee om de wijkcomités een eigen budget voor de wijk te geven, waarmee ze dan dingen kunnen doen die goed zijn voor hun wijk.

Maar daar is schepen Thomas niet voor. Hij wil die werking liever begeleiden dan ze die vrijheid te geven. We zullen beginnen met 100 euro per activiteit.

De vraag is natuurlijk hoever ge loopt met die 100 euro. Goed mogelijk dat de Sint meer uitgaf aan zijn cadeautje voor de gemeenteraadsleden. Laat staan dat ge daar een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de buurt organiseert.

Kim Van Cauteren wil weten hoeveel van die buurtcomités er momenteel zijn. Dat weet de schepen niet precies, 10 à 12 denkt hij. Daar is geen verandering in gekomen tijdens deze legislatuur, behalve dan eentje in opstart in de BVA wijk. Maar schepen Thomas zal het navragen en het lijstje opsturen.

Rinkhout in een nieuw jasje

Volgende punt is de heraanleg van Rinkhout.

Kim Van Cauteren stelt dat de planning normaal in 2024 zou gebeuren. Maar dat is blijkbaar vervroegd. Zij heeft met haar partij daarom het initiatief genomen om de bewoners te bevragen over hun wensen, want dat was nog niet gebeurd. Zij somt daarop een lijstje op van dingen waar de mensen aandacht voor vragen. Dat is nogal een omvangrijk lijstje, maar het kan de interesse van de burgemeester niet wegdragen. Hij zit met de armen gekruist een babbeltje te doen met buur Serdar. Specialisten in body language weten wat dat betekent.

Het is aan schepen Pieter om te antwoorden. Hij bevestigt dat de werken volgend jaar zullen starten, en had al in het snotje dat N-VA de mensen aan het bevragen was. Waarvoor dank en proficiat.

Hij belooft de vragen die Kim verzamelde te zullen toevoegen aan de plannen. Hij maakte geen gewag van informatieavonden voor de buurtbewoners, maar zei wel dat het moeilijk is de ideale situatie te verzoenen met de eisen van de realiteit. Het wordt een zeer moeilijke oefening, en hij kan niet beloven dat aan alle vragen zal voldaan worden.

Waarop Kim antwoordt dat de mensen van Rinkhout realistisch genoeg zijn om te beseffen dat niet alles kan gerealiseerd worden.

De klok wijst 20.40 aan en de agenda van de twee vergaderingen is afgewerkt. Recordtempo.

En dus komen we aan de varia.

Recyclagepark

Geert Roosenboom informeert naar de bedoelingen met het oude recyclagepark. Burgemeester Knop antwoordt dat het perceel niet wordt verkocht maar zal ingericht worden als een betalende en bewaakte parking voor camionettes. Dat is een verfraaiing voor het straatbeeld en een ontlasting van de ochtenddrukte. Want dan zullen de camionettes vertrekken vanuit het industriepark. Hij spreekt niet over het verkeer van de werkmensen die naar die parking moeten vanuit hun verblijfplaats.

Maar het is ook een win-win situatie voor de bedrijven, omdat er op de bewaakte parking minder mogelijkheden zijn voor  diefstal uit die camionettes. Er is een pilootproject met een grote firma gepland. En indien het project niet succesvol is zal hij het opleggen.

Het cadeautje van Francis

Francis De Donder heeft net als de sint ook voor een cadeautje gezorgd. Een ingekaderd attest van slechtste gemeente van Vlaanderen. Verwijzend naar de enquête van VTM en Het Laatste Nieuws. Hij vindt het hoog tijd dat het bestuur de handen in eigen boezem steekt in plaats van de schuld bij de Zelenaar te leggen.

Johan Anthuenis sneert hem toe: “Ja, ’t is het laatste anderhalf jaar veel verslechterd.”

Hans Knop vindt dat het resultaat van de enquête niet leuk is, maar dat zet hem er alleen toe aan nog harder te werken. Het antwoord op negativiteit is positiviteit. Hij heeft niet het gevoel dat Zele de slechtste gemeente is, en verwijst daarbij naar het bloeiende verenigingsleven. Hij wil de kracht van Zele zoveel mogelijk etaleren.

T is de schuld van de Zelenaar

Geert D’Hooghe stelt dat Knop en co niet open staan voor kritiek. Dit wordt steevast weggezet als negativiteit. Hij verwijst ook naar de evaluatie van de dienstverlening die nog altijd niet is gebeurd. Nee, stelt hij, het is altijd de schuld van de Zelenaar die maar de klik moet maken. Reflectie over eigen functioneren zit er niet in.

Michel Meesen wil de enquête aanwenden om verbetering te brengen. Hij zou graag meer weten over wie ze ingevuld heeft.

Geert Roosenboom stelt dat als het bestuur naar niemand wil luisteren, er niets zal veranderen.

Voorzitter Tom vindt dat de discussie aan het ontaarden is in een scheldpartij, en vraagt daarmee te stoppen.

Geert D’Hooghe houdt dan weer een pleidooi voor de herinvoer van de zitdagen voor schepenen om het contact met het bestuur laagdrempelig te maken.

De wijsheid van Jos

Jos Withofs is het beu dat iedereen met die enquête te koop loopt. Hij deed dat in de tijd ook niet toen zijn kinderen met slechte rapporten thuiskwamen. Hij vindt dat we moeten praten over de succesverhalen: de markt op de Zandberg, de inhuldiging van de Bosstraat, de 11 novemberviering met meer dan duizend aanwezigen rond het monument. Stop met praten over die enquête zegt hij.

Thomas Bauwens voegt er aan toe dat op de cultuurraad iedereen content is met het rijke verenigingsleven van Zele.

Timothy Debeir stelt dat Zele niet alleen gebuisd is op die enquête. Ook in de gemeentemonitor krijgen we slechte cijfers. Hij kijkt uit naar de nieuwe cijfers over 2023 die binnenkort beschikbaar komen.

Scheldpartij en negativiteit

Geert D’Hooghe neemt het woord “scheldpartij” van de voorzitter op zijn krachten. Als er iets gezegd wordt dat niet in het kraam van de meerderheid past, is het scheldproza. En over de “negativiteit” stelt hij: ben ik fier Zelenaar te zijn? JA, ben ik fier op Zele? JA, ben ik fier op mijn bestuur? NEE.

Burgemeester Knop heeft ondertussen de gemeentemonitor opengeslagen. Inderdaad was in 2020 de tevredenheid maar 32% zegt hij, maar Timothy Debeir ge vergeet er bij te zeggen dat de score in 2017 maar 23% was. Dat wist gij ook. Wij hebben op minder dan 3 jaar tijd de score op het gemiddelde van Vlaanderen gebracht.

Timo de populist

Hij voegt er aan toe dat Timothy dat doelbewust heeft gedaan, wat hem tot een populist met kwade bedoelingen maakt.

De publicatie van de cijfers van 2023 zal nu alleszins bijzondere aandacht krijgen.

Gemeente wordt slapend rijk

Dirk De Mey heeft de cijfers van de ANPR camera’s opgevraagd. Die zijn volgens hem hallucinant. Op een jaar tijd werden er 24.000 boetes uitgedeeld, voor een bedrag van 1.100.000 euro. Dat is volgens hem geen ondersteunende maatregel voor het circulatieplan, dat is een melkkoe voor de gemeentekas. Hij vraagt dan ook welke maatregelen de gemeente zal nemen om het aantal boetes te beperken.

Volgens Hans Knop staan die camera’s om dat doel te bereiken. Wie eens is gepakt zal wel beter opletten volgende keer. Wie zich niet houdt aan de verkeersregels moet beboet worden. Dat niet doen zou pervers zijn.

Dirk antwoordt dat het niet de bedoeling is de camera’s weg te nemen, of niet te beboeten. Hij stelt voor om bijvoorbeeld de bestuurder met borden “Let op gewijzigde verkeerssituatie” alert te maken. Hij mag zijn suggesties aan Hans Knop doorsturen.

Conclusie: burgemeester Knop heeft tegen wil en dank een ezeltje dat geld schijt.

Geert D’Hooghe vermeldt dat meerdere vrienden van hem na een bezoekje aan Zele een briefje in de bus kregen, en zegden “Mij ziet ge daar niet meer”.

Waarop Johan Anthuenis weet te zeggen “Mijn schoonzoon heeft er ook eentje gekregen, maar die komt wel nog naar Zele”. Ge zou het niet zeggen, maar er schuilt een comédien in onze Johan.

Kerstmarkt geen sympathie van het bestuur

Marc Verberckmoes wil het over de kerstmarkt hebben. De twee grote gangmakers van het Roparun gebeuren (Team 182 en de brandweer) kregen te horen dat ze de gemeentelijke “goede doelentent” niet meer ter beschikking krijgen.

Jos Withofs antwoordt dat dat inderdaad zo is. Er is zelfs nog vandaag overleg geweest, en ze mogen mijn tent gebruiken. Ik ga zelfs helpen om ze op te zetten.

Marc vraagt zich af of die tent dan evenwaardig is. Hij vindt het spijtig dat de tent niet beschikbaar is, omdat de kerstmarkt traditioneel het startschot is voor Kloddelopers en brandweer om de Roparun voor te bereiden.

Jos antwoordt dat de administratie het niet ziet zitten om dit jaar de kerstmarkt te organiseren.

Wanneer Marc toch aandringt op meer uitleg, roept de voorzitter hem tot de orde: Ge hebt een vraag gesteld, ge hebt een antwoord gekregen, neem daar genoegen mee.

Voorzitter Tom krijgt het blijkbaar wat moeilijk. Ik had het al in de gaten. Wanneer hij zich op zijn gemak voelt, spreekt hij altijd over “het volgende punt AAN de agenda”.  Wat ik persoonlijk irritant vind. Het is “het volgende punt OP de agenda”. Maar als hij zenuwachtig wordt spreekt hij over “het punt VAN de agenda”. Hij heeft dat laatste naar het einde van de vergadering minstens 2 keer gedaan.

“La petite histoire” heeft ook zijn rechten.

Maar het is Hans Knop die uiteindelijk de ware reden van de weigering van de tent onthult. Die tent is bedoeld voor de wijkwerking. In het verleden zijn daar uitzonderingen gemaakt voor de kerstmarkt, maar die uitzonderingen willen we nu niet meer maken, anders komt iedereen er naar vragen.

Tot zover de welwillendheid van het bestuur om evenementen te ondersteunen, laat staan te organiseren. Ik denk dat de slechte score voor verenigingsleven en evenementen hierop slaat, niet op de verenigingen.

Het zij zo.

Filip heeft een boodschap.

Filip De Wilde acht de tijd gekomen om een goede boodschap te brengen. Hij is naar de inhuldiging van de Bosstraat geweest en goed ontvangen bij kaasboerin Bo. Een pluim voor de meerderheid.

Timothy Debeir zei onlangs in een post over de dag van de ondernemers: Eigen stoef stinkt. Maar Timothy is een populist, dat weten we nu ook weer.

Putten in Goeiende, meldingen onbeantwoord

Geert D’Hooghe komt dan tussen over de erbarmelijke staat van het Goeiende. Daar liggen blijkbaar grote putten, en vroeger werd dat 2 keer per jaar onderhouden. Nu niet meer. En er was in juni een melding van een ongeval waarbij een persoon werd afgevoerd met de ambulance. Waarom wordt dat niet meer onderhouden?

Schepen Pieter antwoordt dat hij dat zal onderzoeken, maar stelt ook dat zijn diensten veel meer werk hebben dan vroeger.

Geert is met dat antwoord niet tevreden. Zijn zorg is wat er met die meldingen gebeurt. Deze is zes maand oud, en nog geen gevolg. Heeft er iemand beslist de vaste opdracht voor onderhoud te schrappen? En waarom?

Schepen Pieter antwoordt dat er nooit dergelijke beslissing is genomen.

Nogmaals: zijt blij met het antwoord dat ge krijgt

Wanneer Geert dan verder gaat dat moet onderzocht worden wat er met die melding is gebeurd, snijdt voorzitter Tom hem de pas af. Neem genoegen met de antwoorden die je krijgt. Discussie gesloten.

Al wil schepen Anthuenis er toch aan toevoegen dat het niet de bedoeling is dat je daar fietst. Dat is niet de juiste aanrijroute als je van Lokeren komt. Voilà.

11 november

Herman Van Driessche komt terug op de 11 novemberviering. Hij vindt de toespraak van de burgemeester ongehoord en ongepast. Hij stelt dat de burgemeester dit forum misbruikt voor lokale politieke doeleinden.

Hans Knop vindt de kritiek niet op zijn plaats. Dat het woord “handelaars” in zijn speech verkeerdelijk wordt geïnterpreteerd, is niet zijn schuld. Het populisme ligt bij de oppositie wanneer zij doelbewust woorden uit hun context rukken. En als het de bedoeling is een intentieproces te maken, zitten jullie er compleet naast. Ik zal blijven vechten tegen populisme.

Allee Herman is ook al een populist. En Hans Knop zou je de communie geven zonder biechten. Wie zei ook weer iets over polarisatie?

Tip

Totaal los hiervan een tip voor de gangmakers van de Roparun (Kloddelopers en brandweer).

Vraag op basis van het nieuwe buurtcomitéreglement een subsidie aan voor een activiteit (Zelenaars samenbrengen) die toevallig op dezelfde plaats en tijd doorgaat als de kerstmarkt. Dat levert 100 euro op. Maar bovendien val je onder de noemer buurtcomité, en kom je in aanmerking voor gebruik van de tent. Dan heb ge de Jostent niet nodig.


4 reacties op “Burgemeester Knop zegt dagelijks “Ezeltje strek je”
 1. Christiaens schreef:

  Bedankt vr dit verslag. Ik ben content dat ik er niet was of ik had mijn schoen gesmeten naar dat narcistisch bestuur. ’t Is om tranen met tuiten bij te wenen 😪😠

 2. Rita De Beule schreef:

  Super goed verwoord. Bedankt.

 3. Verheyden Dirk schreef:

  Als je dit leest, is het zoals een komedie. Ik ben ook blij dat ik er niet bij was, want ik had meer dan een schoen naar dit bestuur gesmeten. Zele is een slechte gemeente en is bewezen en geschreven maar onder dit bestuur. Dit is een dictatuur en zoals Geert Wilders heeft gepredikt, de Nederlander terug numler één en hij heeft de verkiezing gewonnen, in onze woorden De Zelenaar moet weer nummer één worden.

 4. Dré schreef:

  Eigen schuld, dikke bult hoorde ik mijn mitjen dikwijls tegen mij zeggen als ik weer eens kattenkwaad had uitgespookt en met schrammen en blauwe plekken thuiskwam, al dan niet met betraande ogen.
  Iedereen met een rijbewijs is geacht de wegcode te kennen. Een C3 bord is één van de verbodsborden dat je als autobestuurder toch duidelijk moet herkennen. De borden staan daar nu anderhalf jaar, ik denk niet dat het nu nog nodig is om de automobilist met borden “opgelet gewijzigde verkeerssituatie” te waarschuwen. Op sommige plaatsen staan er zelfs 2 of 3. Komende uit de richting van de Driesstraat richting Elststraat, staan drie C3 borden. Komende vanaf de Kouter richting Koevliet (Driesstraat) idem drie C3 borden. Op de markt, langs beide zijden, 2 grote C3 borden. Ofwel ben je al ziende blind ofwel getuigt dit van kwaaie wil of nog beter, wil je voor “Geld Ezel” spelen. De keuze is aan u, de autobestuurder.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top