Burgemeester niet onder de indruk van betoging


De middenstand van Zele had verzamelen geblazen op de markt om hun protestactie tegen het mobiliteitsplan van het gemeentebestuur te starten. Er kwamen heel wat mensen opdagen. Na het voorstellen van de broodzakkenactie trok de menigte naar het gemeentehuis om hun ongenoegen te uiten. Allemaal binnenstappen in de raadzaal was om coronaredenen geen optie.

In de raadzaal zelf aarzelde de burgemeester lang om naar buiten te gaan. Uiteindelijk deed hij dat toch, in gezelschap van schepen Withofs. Er ontstond een verhitte discussie. Ondertussen onderscheidde onze schepen van middenstand zich door een aantal gebaren. Gelukkig zat hij niet op een voetbaltribune, want hij zou direct worden aangeklaagd voor racisme. Oerwoudgeluiden weet je wel? Alleszins onverwacht gedrag van de man die er prat op gaat intense positieve contacten te onderhouden met de middenstand.

De politie is ook nog langs geweest. Die waren opgeroepen voor een samenscholing. Zij hebben gekeken en zagen dat het goed was. Kwatongen beweren dat de burgemeester ze had gebeld.

Uiteindelijk begint de vergadering dus met enige vertraging. Het valt mij op dat op de plaatsen van de partij Vooruit (voorheen de sossen) geen micro is voorzien. Blijkbaar wisten de gemeentediensten al dat die twee (weer eens) niet zouden opdagen. Daar moet toch een strategie achter zitten.

Corona

Hans Knop geeft dan een overzicht van de coronasituatie. We zitten nu al een tijdje op een gemiddelde van 20 besmettingen per week. De schoolstart heeft geen piek laten optekenen. De vaccinatiegraad in Zele ligt op 90% van de +18 jarigen met een eerste prik, 80% volledig. Daarmee hebben we nog een kleine achterstand op de omliggende gemeenten, maar zitten we wel op het Vlaamse gemiddelde.

Ter verduidelijking stelt de burgemeester dat de derde prik enkel is voor bejaarden met onderliggende aandoeningen, dus niet voor iedereen. Wie niet is uitgenodigd, behoort niet tot die categorie, en hoeft zich dus geen zorgen te maken over het niet krijgen van een uitnodiging.

OCMW

De vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn had weer maar één agendapunt. Het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering. Maria Verheirstraeten had de vergadering al bijna gesloten na 45 seconden, maar Michel Meesen had een vraag. Dat is zeer uitzonderlijk, er stond zelfs geen punt “varia” meer op de agenda. Michel wou weten of het klopte dat er een opnamestop was in het rusthuis wegens personeelsgebrek?

Schepen Anthuenis bevestigt het personeelsgebrek. Momenteel is men met verschillende maatregelen bezig. Een eerste is dat men voor verplegenden en verzorgenden wil afstappen van het (stroeve) examensysteem om de aanwerving soepeler te maken. Men wil ook stagiairs aantrekken. Het is immers zo dat stagiairs gemakkelijker een binding krijgen met een instelling, en veelal al een contract tekenen voordat ze afstuderen. Ten derde wil men werken met systemen waarbij verzorgenden tijdens hun tewerkstelling kunnen bijstuderen om een diploma verpleging te halen. Hij wil niet spreken van een echte opnamestop, maar bij opnames tracht men bejaarden met een mindere zorggraad aan te trekken. Dat betekent dat mensen die zware zorgen behoeven langer zullen moeten wachten op een plaatsje.

De gemeenteraad.

Het lokaal energie- en klimaatpact dient te worden goedgekeurd. De gemeenten die dit pact ondertekenen krijgen van de Vlaamse gemeenschap bijkomende subsidies. Deze komen bovenop het burgemeestersconvenant dat al eerder bestond.

Kim Van Cauteren wil weten hoe het nu staat met het planten van 20.000 bomen. Schepen Thomas weet niet uit het hoofd op hoeveel de teller nu staat, maar later in de vergadering heeft schepen Francis het cijfer opgezocht. Hij zegt dat er nu ongeveer 6.000 zijn geplant en concreet gepland zijn.

Samenwerkingsovereenkomst Sociale Economie

Er dient ook een samenwerkingsovereenkomst Sociale Economie te worden goedgekeurd. Schepen Tineke geeft toelichting: een eerste luik gaat over meer mensen aan het werk krijgen. Doelstelling is een werkzaamheidsgraad van 80%. Een tweede luik gaat over ondersteuning van werkgevers die mensen zoeken maar ze niet vinden, en het derde luik gaat over ondersteuning van werknemers door in te zetten op continu leren.

In Zele zal dit worden ingekaderd in het kansenplatform via een werkgroep “werken”.

Vanessa Gelorini merkt op dat opvolging zeer belangrijk is. Uit haar eigen praktijk weet ze dat ze op een dag 75 werkzoekenden moet opbellen om er misschien 2 aan de lijn te krijgen. En ze vraagt ook aandacht voor de sociale economie.

Kim Van Cauteren vraagt hoe het staat met jongeren die uit de school stappen zonder problemen. Tineke antwoordt dat er geen specifieke cijfers zijn, maar het zou in Zele nogal meevallen.

Geert D’Hooghe vraagt zich af of dit niet het zoveelste plan in de rij is, en of de RVA dit niet allemaal al doet. Alleszins vraagt hij om over dit plan terugkoppeling te krijgen.

Timo onvoldoende op zijn huiswerk

De dierenbegraafplaats, een punt van Timothy Debeir komt er niet. Schepen Thomas zegt dat het dossier nog niet rijp is. Er is ook nog geen ontwerp van reglement, wat kan en wat kan niet. Hij stelt dat er nu al een aantal mogelijkheden bestaan, en verwijst daarvoor naar de folder van OVAM. Kort samengevat: Timo, je moet je huiswerk opnieuw doen.

Belastingen en vrijstellingen

In het dossier belastingen voor zelfstandigen zijn er aanpassingen gedaan: startende ondernemingen worden 1 jaar vrijgesteld, en ondernemingen met minder omzet dan 25.000 krijgen ook een vrijstelling.

Geert D’Hooghe merkt op dat officieel een onderneming “Starter” wordt genoemd gedurende de eerste vier jaar. Maar schepen Thomas is niet zinnens ook in Zele 4 jaar vrijstelling te geven.

Mobiliteitsplan

En dan zijn we aan het variapunt waar iedereen zit op te wachten: het mobiliteitsplan en het protest van de middenstand en bezorgde burgers die toch in groot aantal voor het gemeentehuis betoogden.

Truken van de foor

Maria Verheirstraeten stelt als voorzitter dat alle vragen achtereen moeten worden gesteld, en dat de burgemeester daarna ze allemaal tegelijk zal beantwoorden. Een beproefde techniek uit het communicatiearsenaal van Hans Knop.

Michel Meesen bijt de kop af. Hij vindt dat de inspraak van de gemeenteraad ondermaats is. Hij heeft onvoldoende informatie om te kunnen oordelen.

Dirk De Mey stelt dat de Dries- en Elststraat zeker op bepaalde punten te smal is om tweerichtingsverkeer te realiseren. Zeker op bepaalde punten is de straat maar 6 meter breed, terwijl dat minimum 7 meter zou moeten zijn.

Geert D’Hooghe doet een paar vaststellingen: de burgemeester heeft aan verschillende mensen gezegd dat de voorliggende beslissingen door de vorige legislatuur zijn genomen. Dat is pertinent onwaar. Hij vindt ook dat de auto gestigmatiseerd wordt. Hij is het er ook niet mee eens dat wie zijn kinderen met de auto naar school brengt, de verkeersveiligheid in het gedrang brengt. En hij wil antwoord op volgende vragen: is de knip aan de markt nog bespreekbaar? Is de knip aan de Koelaarstraat nog bespreekbaar? Zal de parking op de huidige site van de brandweer er zijn voordat aan de markt wordt gewerkt? Is het normaal dat beslissingen worden genomen op basis van zeer weinig metingen die bovendien in coronatijd zijn uitgevoerd?

Kim Van Cauteren vraagt wat er zal gebeuren met het signaal van de betoging eerder op de avond?

De burgemeester spreekt

Hans Knop begint zijn antwoorden met de stelling dat de markt ten allen tijde maximaal bereikbaar zal blijven. Hij verzekert de oppositie dat hij wel respect heeft voor de auto.

Hij vindt dat actie voeren van alle tijden is, en heeft er geen bezwaar tegen dat men betoogt. Hij vindt het wel spijtig dat mensen ongerust worden gemaakt en worden gemobiliseerd op basis van partiële info die uit de grotere context wordt getrokken.

Zo vindt hij dat de opmerking van Dirk De Mey over Elst- en Driesstraat klopt in de huidige situatie, maar hij gaat er voor zorgen dat er veel minder verkeer doorgaat. Dan ligt de zaak anders.

Hij heeft er wel niet bij gezegd hoe hij dat verkeer gaat weghouden.

De burgemeester vindt het wel spijtig dat sommige leden van het verkeersplatform zich niet gehouden hebben aan de vraag om discretie.

Dicht bij het ideale plan

Er zullen binnenkort intensief metingen gebeuren met camera’s om de huidige situatie in kaart te brengen, en dan komen de testen er aan. Waar hij aan toevoegt: “We denken dat we zeer dicht bij het ideaal zitten met onze plannen”. Gevleugelde woorden.

Wat de betoging betreft relativeert hij de zaken: hij zag 120 à 130 man van de middenstand. Dat staat tegenover alle ouders met schoolgaande kinderen van wie hij niets hoort.

Spiegeltje aan de wand….

Onze burgemeester wil het gebruik van de auto niet verbieden, maar hij wil iedereen een spiegel voorhouden. Is het wel nodig dat ik voor deze verplaatsing de auto gebruik?

Hoe dan ook vindt hij dat 5.000 voertuigen over de markt en 39.000 door de Dries onaanvaardbaar zijn.

Hij maakt zich ook ongewoon druk over het feit of de voorliggende beslissingen nu al dan niet door de vorige legislatuur werden genomen. Hij haalt documenten boven, en stelt dat de intenties van het project Groene Stroom perfect overeenkomen met wat het huidige bestuur wil.

Herman Van Driessche wil op dit punt tussenkomen, maar moet netjes zijn beurt afwachten tot Hans is uitgesproken. Uiteindelijk zal hij zeggen dat zijn partij geëist en bekomen heeft dat de term autoluw werd geschrapt.

Er zal toch eens duidelijk moeten worden gesteld wat het verschil is tussen intenties en praktische uitvoering. Veel mensen hebben de intentie om te vermageren. De ene gaat op dieet, de andere gaat sporten. Dat zijn praktische uitvoeringen.

In antwoord op Geert D’Hooghe stelt de burgemeester dat er inderdaad reeds beslissingen zijn genomen, en dat die niet worden teruggedraaid. Zoals de knip op de markt en de ondergrondse parking. “Dat zijn punten waarover er anders nooit concensus zou zijn gekomen, en waar wij als bewindsploeg onze verantwoordelijkheid hebben genomen”.


2 reacties op “Burgemeester niet onder de indruk van betoging
  1. Ouder van schoolgaande kinderen schreef:

    “Dat staat tegenover alle ouders met schoolgaande kinderen van wie hij niets hoort.”

    Die waren wellicht niet op de hoogte van de nakende actie, of werden in de zomer reeds vakkundig toegelicht dat er niets tussen het plan en de uitvoering zou staan.

  2. Toon schreef:

    Waar kunnen we dat misterieuze plannetje inkijken?
    Het moet ergens in een of andere geheime groep staan volgens intimi maar de heilige graal is momenteel onvindbaar.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top