Eén pittbull en veel keffertjes in de gemeenteraad.

Er stonden meer flesjes handalcohol dan flessen water op tafel voor de eerste gemeenteraad na het verlof. Eén fles water per drie raadsleden denk ik. Het initiatief om karaffen kraantjeswater aan te bieden ligt al lang weer in een diepe dossierkast.

Glitterende voorzitter

Maria Verheirstraeten had een poging gedaan om de gemeenteraad wat meer showgehalte te geven, en had een glittervest aangetrokken. Maar ze werd al gauw gedwarsboomd door technische problemen. Het streamen van de zitting bleek niet te lukken, en ook de geluidsinstallatie vertoonde haar gebruikelijke ouderdomskuren. Niets nieuws onder de zon.

Vooruit verloren gelopen

Ook klassiek worden de lege zitjes van de mannen van Vooruit. Ze hadden ook weer geen verontschuldiging gestuurd. Misschien zitten ze nog in quarantaine na familiebezoek in Turkije. Nochtans had Serdar op sociale media de CD&V geprezen voor de tweetalige vaccinatieflyer. En minder appreciatie geuit voor het standpunt van Leefbaarder Zele. Zou hij toch nog op een bestuurswissel met bijhorend zitje hopen?

Covid

Hans Knop krijgt het woord om de Covid situatie toe te lichten. Zele bevindt zich in de groene zone, al zijn er in de tweede helft van augustus weer meer besmettingen. Het is dus zaak alert te blijven. De stijging situeert zich nu vooral bij de 10 tot 19-jarigen in het centrum van de gemeente.

De vaccinatiegraad in Zele hinkt een beetje achterop bij de gemeenten in de onmiddellijke omgeving, maar ligt algemeen op het niveau van Vlaanderen.

Tijdens het extra vaccinatiemoment op 24 augustus werden 69 mensen gevaccineerd met Johnson & Johnson (1 prik voldoende). Een twintigtal werd verwezen naar het vaccinatiecentrum omdat ze al een eerste prik hadden gekregen met een ander vaccin. Zij kregen daar direct hun tweede prik. En nog een tiental kwamen om inlichtingen.

De organisatoren waren heel tevreden met het resultaat.

Overigens: het vaccinatiecentrum in Hamme sluit op 4 september. Dat van Dendermonde blijft open.

COVID SAFE TICKET: je kan niet zonder

Burgemeester Knop gaat dan in op de situatie vanaf 1 september. De algemene maatregelen kunnen verstrengd worden door de lokale overheid. Hij ziet daar niet direct nood aan, de crisiscel komt volgende maandag bijeen. De goede verstaander kon wel horen dat de gemeente zal werken met het COVID SAFE TICKET.

Persoonlijk vind ik dat een goede zaak. Wie zich niet wil laten vaccineren om zichzelf en de anderen te beschermen, kan niet verwachten dat hij zich zomaar kan mengen onder de mensen die dat wel doen. Het zou een goede zaak zijn wanneer de toegang tot ieder evenement wordt voorbehouden voor mensen met een COVID SAFE TICKET.

Geert D’Hooghe wil weten wie er in de crisiscel zit en stelt dat de tweetalige flyer alle kenmerken had van een publicatie van het gemeentebestuur.

Hans Knop antwoordt dat de layout van de flyer inderdaad de indruk geeft dat het om een officieel schrijven van de gemeente ging. Maar dat was de expliciete vraag van de eerstelijnszorg, die een maximaal effect wilden bereiken in functie van de volksgezondheid.

Pittbull rukt zich los

Geert heeft daar toch nog vragen rond, maar daarbij werkt hij blijkbaar danig op de zenuwen van Johan Antheunis die plotsklaps uitbarst dat Geert van de verkeerde informatie vertrekt. Gevolg is een geroep en getier tussen Johan en Geert, dat noch door de voorzitter, noch door de burgemeester kan worden gestopt. Als Johan onwaarheden hoort verandert hij in een vervaarlijke pittbull die recht op zijn prooi afvliegt. Daartegen zijn de anderen maar keffertjes.

Hans Knop kan er nog tussen krijgen dat de hoogste prioriteit wordt gegeven aan het verhogen van de vaccinatiegraad, en dat iedereen die in die zin voorstellen heeft ze graag snel binnenbrengt. Maar de sfeer blijft oververhit, en Maria besluit wijselijk de discussie af te sluiten, al gaat dat niet zo eenvoudig. Overige vragen moeten dan maar in de varia worden gesteld. Tegen dan zijn ze misschien voldoende afgekoeld.

Daarna is de raad voor maatschappelijk welzijn even rap klaar als gewoonlijk, zonder noemenswaardigheden.

De gemeenteraad begint met een aantal administratieve punten die nu eenmaal moeten passeren. Om toch een beetje tijd te rekken moet Schepen Pieter even uitweiden over de werken rond fietspaden. Hij doet dat met het plichtsbesef van een brave soldaat Schweik, en een bravootje voor Dirk De Mey die vorige raadszitting een goede aanvulling voorstelde.

Geen plan B voor Durmen

Geert Roosenboom is bezorgd of de werken wel op 31 augustus zullen gedaan zijn. Is er een plan B indien niet? Pieter antwoordt dat normaliter de werken wel degelijk zullen klaar zijn, en er is geen plan B. In dat geval zal de verkeershinder enkele dagen langer duren. Simpel.

Overstromingen Wallonië

De gemeente zal een gift doen van ongeveer 5.000 euro voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. Hans Knop vraagt aan al wie plannen heeft om ook iets te doen, dat eerst te overleggen met de plaatselijke gemeentebesturen. Wat betreft inzamelingen van goederen heeft hij vastgesteld dat veel van het ingezamelde geen nut heeft voor de slachtoffers. De gemeente zal de situatie opvolgen, en indien er gerichte vragen komen van de plaatselijke instanties kijken naar mogelijkheden.

Zorgunits

Kim Van Cauteren vraagt het opstellen van een gemeentelijk reglement voor zorgunits. Een zorgunit is een tijdelijke verblijfplaats bv in de tuin van iemand die zijn zorgbehoevende ouders dicht bij zich wil. De vraag naar deze installaties stijgt, en Kim wil daarom een gemeentelijk reglement.

Schepen Jos antwoordt dat het bestuur achter dit systeem staat. Maar hij vindt een gemeentelijk reglement overbodig omdat het decreet zeer gedetailleerd en duidelijk is. Het enige wat de gemeente zou kunnen toevoegen zijn beperkingen, en dat is niet de bedoeling.

Kim vraagt dan tenminste de burgers te informeren over deze mogelijkheid. Jos stelt dat bij dergelijke vragen geval per geval wordt bekeken wat voor de aanvrager de beste optie is. Hij heeft opgemerkt dat dergelijke units zeer duur zijn, en nog bijkomende aansluitingen vragen. Bovendien is het volgens hem de vraag of het niet beter is een vergunning aan te vragen voor iets dat kan blijven staan. Want zo’n zorgunit is slechts mogelijk voor 3 jaar, met een mogelijke verlenging tot 6 jaar.

Volgens Kim verwart schepen Jos zorgunits met tuinhuizen, en daar gaat haar vraag niet over.

Jos stelt dan weer dat de mensen die het decreet hebben opgesteld heel mooie bedoelingen hebben, maar dat ze veelal de praktische kant op het terrein niet kennen. Bijna had hij gezegd dat hij die wel kent.

Mobiliteitsplan

In de varia is Dirk De Mey bezorgd om het mobiliteitsplan. Met name vreest hij dat door het afsluiten van het industrieterrein voor personenwagens er veel verkeer zal worden afgeleid naar Huivelde en Langevelde. Wat met name rond begin- en einduren van de scholen moet worden vermeden. Hij vraagt dan ook naar verkeersmetingen.

Hans Knop antwoordt dat zijn zorg terecht is. Die metingen zijn gepland om het impact in te schatten.

Over barsten

Marc Verberckmoes komt terug op de tweetalige flyer, en vindt toch dat het volledige schepencollege achter deze actie zou moeten staan. Bovendien vindt hij het vreemd dat er al een half uur na de start van de vaccinatiesessie succesverhalen verschenen in de krant.

Hans Knop is ook niet van gisteren. Hij weet waar Marc met zijn tussenkomst naartoe wil. Een wig drijven in het bestuur. En hij stelt heel duidelijk: een barst in het bestuur? Vergeet het. Ge zult nog lang mogen wachten.

Wie de sociale media wat volgt weet dat die tweetalige flyer er kwam zonder medeweten van Francis De Donder en zijn partij Leefbaarder Zele. En dat Francis die niet zou goedgekeurd hebben. We geloven de burgemeester dat er geen barst in zijn bestuur zit. Maar evengoed weten we dat er plooien moesten worden gladgestreken, en dat er wel afspraken zullen zijn gemaakt voor de toekomst. Geen barst dus. De tube Pattex heeft haar werk gedaan.

En wat de persartikelen betreft stelt de burgemeester dat de journalist zijn werk heeft gedaan, en gesproken heeft met de verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum, die de opkomst na een half uur inderdaad een groot succes vond. Hij liet dat trouwens ook in die woorden telefonisch weten aan Hans.

Padel en laweit

En tot slot vraagt Kim Van Cauteren nog naar regels voor geluidsoverlast van padelterreinen die her en der verschijnen, en ook gepland zijn in het project Bunder.

Hans Knop stelt dat dit ook de aandacht van het bestuur heeft. Er is momenteel een studie bezig op welke manier men deze overlast in kaart kan brengen. Het moet de bedoeling zijn de padelterreinen zodanig in te richten dat het nu bestaande omgevingsgeluid niet wordt overtroffen.


Een reactie op “Eén pittbull en veel keffertjes in de gemeenteraad.
  1. Van Miegroet Marc schreef:

    Bedankt Dirk voor je verslag.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top