Michel de Knopfluisteraar.

 

 

Het was gisteren weer een echte vergadering van de gemeenteraad, allemaal samen in het gemeentehuis. Het deed wel een beetje raar om terug in de raadzaal gekomen na een lange periode. Er hingen nog kerstballen aan een paar verplaatsbare borden. Misschien is dat bewust gedaan om te laten zien dat dit bestuur ballen heeft. Ik weet het niet.

Onze socialistische vrienden Serdar en Gürkan zetten hun nieuwe traditie voort door hun kat te sturen. Maar die kat vond het niet de moeite. Dus bleven hun stoelen leeg.

Corona

In Coronatijden geeft de burgemeester bij het begin van de vergadering een stand van zaken. Gelukkig kon hij nu een spectaculaire daling van het aantal besmettingen in Zele meedelen. Maar we zitten nog niet in de “safe zone”. Onze cijfers volgen nu de trend van de omliggende gemeenten. Tevoren zaten we daar altijd boven. Er hebben nu 89% van de volwassenen een eerste prik gekregen, 43% zijn volledig gevaccineerd.

Belangrijk om weten is dat 16- en 17-jarigen zich kunnen registreren via QVAX. Ook de mensen die in eerste instantie hebben geweigerd kunnen via deze weg een afspraak maken. https://www.qvax.be/how

De vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft niet veel om het lijf en duurt amper twee minuten.

Ons dorp…. hoe het zal zijn…

Ook de eerste punten van de gemeenteraad zullen het nieuwsoverzicht van 2021 niet halen. Het derde punt daarentegen… Het gaat over het lanceren van een aanbesteding voor een “Ontwerpopdracht Visievorming pleinenroute en herinrichting van het dorpshart”. Onze burgemeester geeft een gedreven toelichting (hij is altijd gedreven) over dit dossier. Hij herhaalt dat dit gemeentebestuur niet met horten en stoten wil werken, maar met een globale visie op basis van vastgestelde principes. Fietsen en wandelen moet comfortabeler worden, de auto moet worden ontraden. Klimaatrobuuste oplossingen zijn noodzakelijk en de handelskern moet worden versterkt. De dorpskern moet autoluw worden. Dit was ook al een doelstelling in de vorige legislatuur zegt Hans.

Burgemeester Knop licht toe dat het totale project in verschillende fasen loopt tot 2030, en dat het eerste deelproject de herinrichting van de markt wordt in 2023.

Voorafnames

Kim Van Cauteren vraagt zich af waarom de resultaten van het verkeersplatform niet worden afgewacht (n.v.d.r. Verkeersplatform is een overlegorgaan waarin een 50-tal geïnteresseerden samenwerken rond mobiliteit en verkeer). Er worden hier een aantal voorafnames gedaan waaruit blijkt dat een aantal dingen toch al besloten zijn. Zij haalt als voorbeeld aan de huidige brandweerkazerne. Dat zou een perifere parking worden, maar nu blijkt er al een projectontwikkelaar in het spel te zijn die er gebouwen zou neerplanten. De oude rijkswachtkazerne zou parking worden, maar is nog altijd in privébezit. De parking van de NMBS zou betalend worden, wat een impact zou hebben op de plannen op de bundersite. Er zijn volgens haar nog te veel vraagtekens. Mede wegens de voorafnames die het bestuur blijkbaar doet, wil zij het punt verdagen.

Mysterie troef

Michel Meesen beaamt dat, zoals de burgemeester aanhaalde, deze plannen voortbouwen op het project “Groene Stroom” van vorige legislatuur. Maar stelt hij: daar zat het wegnemen van parkings niet in. Hij heeft ook nog niet de gelegenheid gehad de plannen die blijkbaar bestaan in te kijken. Nochtans hebben gemeenteraadsleden het recht om deze in te zien. Het is hem een raadsel waarom er zoveel geheimzinnigheid is.

Knip knap knop 

Hij heeft ook reeds gehoord dat er heel wat knips zitten in die plannen. Gezien het algemeen geweten is dat de burgemeester reeds een nieuwe voornaam heeft gekregen, stelt hij voor ook de achternaam te wijzigen van Knop naar Knip.

Michel wil ook aan schepen Withofs vragen om nu voor eens en altijd eens te antwoorden op de vraag: “Verdedigt schepen Withofs de middenstand in het schepencollege, of verdedigt hij de CD&V tegenover de middenstand?”

En tenslotte wil hij aan coalitiepartner Francis De Donder vragen of deze achter de plannen van de meerderheid staat?

Hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er?

Geert D’Hooghe sluit zich aan bij de vragen van de N-VA, en vindt ook dat alles al beslist lijkt, en dat de meerderheid via voorafnames het overleg niet afwacht. Hij vraagt duidelijkheid: hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er? Bovendien stelt hij, de herinrichting van de markt zou het sluitstuk van het proces moeten zijn. Waarom wordt er niet eerst gewerkt aan de realisatie van randparkings vooraleer zomaar parkeerplaatsen op te heffen?

Poc Poc Poc Aagh Poc Padel

Dirk De Mey vindt het ook geen goed idee padelpleinen te voorzien aan de Bunder. Hij is voor de aanleg van dergelijke pleinen, maar op de juiste plaats. De geluidsoverlast is niet min, en daarom moet de inplanting ervan bijvoorbeeld op de Klodde-site worden bekeken. Zo wordt ook het sportaanbod niet versnipperd.

Truken van de foor

Het zal mijn aandachtige lezers zijn opgevallen dat hier enkel vragen van de oppositie staan, en geen antwoorden van de meerderheid. Dat is één van de truken van voorzitter Maria en burgemeester Knop. Doe eerst iedereen zijn vragen stellen, gooi ze dan allemaal op een hoop. Niemand merkt dan dat je op bepaalde vragen niet antwoordt. En begin met een berisping hoe stout die vraagstellers wel zijn. Dat leidt de aandacht af.

En dus begint Hans Knop aan een vrij lang betoog. Hij stelt vooreerst dat men aan stemmingmakerij doet. En daar is geen reden toe. In het verkeersplatform zijn alle fracties vertegenwoordigd. Als die binnen hun fractie niet goed communiceren functioneren ze niet goed. En het enige wat vastligt zijn de uitgangspunten. En die hebben jullie allemaal mee goedgekeurd.

Kim kan niet volgen

Aan Kim antwoordt hij dat deze tekst moet gezien worden als wervend voor kandidaat-inschrijvers. Dat moet aantrekkelijk zijn. Hij vraagt zich af of Kim nog wel kan volgen, want het zijn inderdaad grote dossiers. Maar hij verzekert haar dat alles wat er in staat hetzij formeel of informeel is meegedeeld.

Burgemeesterfluisteraar

Aan Michel antwoordt hij dat hij er geen weet van heeft dat zijn voornaam is veranderd. Als Michel meer weet, moet hij dat eens na de vergadering in zijn oor komen fluisteren. Michel als burgemeesterfluisteraar. Ik heb na de geheime vergadering nog aan Michel gevraagd of hij gefluisterd had. Nee, Hans had zijn oor niet aangeboden. Dat is spijtig, want anders had Hans nu geweten dat hij “Hassan” wordt genoemd. Nu nog Hassan Knop, straks Hassan Knip. Persoonlijk vond ik PapaTurk sympathieker klinken.

De volgende vraagstellers worden niet meer bij naam genoemd, die liggen in den hoop.

Ik ga altijd onder één van de speakers in de zaal zitten, wegens mijn minder goed werkend gehoor. En dan nog is het soms moeilijker te verstaan. Maar ofwel heeft de technieker de micro van Hans luider gezet, ofwel spreekt hij altijd maar luider wanneer hij voortgaat met zijn betoog. Nu hoor ik het zelfs met vingers in de oren.

Berisping

“Jullie ageren allemaal tegen wat jullie zelf gestemd hebben. Ik zal straks nog eens de tekst van toen voorlezen. De oppositie is niet oprecht, wij zijn transparant als niemand ooit tevoren, maar jullie maken daar misbruik van. Er was gevraagd aan de leden van het verkeersplatform sereen om te gaan met wat er werd besproken. Een aantal hebben dat niet gedaan en hebben aan stemmingmakerij gedaan.”

Hij herhaalt nogmaals de principes op dewelke men zich baseert.

De tactiek van boze schoolmeester werkt, en ik heb de indruk dat sommige oppositieleden zich beginnen te verontschuldigen: “Ik ben wel sereen gebleven.”

Ik heb oprechte bewondering voor Hans Knop. De Griekse redenaars zouden hem alleszins bestempelen als “Geslaagd cum laude”.

Geert Roosenboom stelt aan de algemeen directeur de vraag of elk gemeenteraadslid het recht heeft alle documenten en plannen in te kijken. “Ja” is het antwoord. “Daar is geen discussie over”. Wilt ge ze dan morgen mailen aan alle leden? “Ja” is weer het antwoord.

Et alors???

Het stemniveau daalt al een beetje wanneer de burgemeester stelt dat dit voorstel alleen bedoeld om tijd te winnen door het administratieve luik nu al op te starten. En op de vragen rond de samenstelling van het verkeersplatform, of er mensen specifiek zijn aangesproken om deel te nemen en of er mensen zijn geweigerd, antwoordt hij “Ja, dat is zo, ik ben niet onder de indruk van uw vragen daaromtrent”. In zijn plaats zou ik gezegd hebben: “ Oui, et alors???”.

Uit de wind gezet (of uit de wind geduwd?)

De vragen van Michel aan schepen Withofs en schepen De Donder blijven ondertussen onbeantwoord. Die krijgen niet het woord. Dat varkentje wordt vakkundig gewassen door de burgemeester. Wat schepen Withofs betreft fulmineert Hans dat er nog nooit zoveel overleg is geweest met de middenstand, en nog nooit zoveel steun werd verleend. En wat schepen De Donder betreft vindt Hans het schandalig dat Michel een wig in de meerderheid wil drijven. Maar Francis krijgt niet de mogelijkheid zelf te antwoorden.

Hoop in bange dagen

Francis kennende, zal die wel akkoord gaan met de beruchte principes die werden goedgekeurd, maar ik vrees voor Hans dat de uitwerking die hij er aan wil koppelen nog wel wat voeten in de aarde zal hebben. Misschien wordt Francis nog wel de hoop in bange dagen voor de middenstand.

De N-VA probeert er nog een stemming uit te slepen over verdaging van dit punt, maar dat lukt niet. Het voorstel wordt meerderheid tegen (aanwezige) oppositie goedgekeurd.

Schoolomgevingen autovrij

Geert Roosenboom stelt voor in functie van de veiligheid o.a. aan de schoolpoorten een systeem in te voeren waarbij een bestuurder die te snel rijdt honderd meter verder voor een rood licht wordt gezet. Zo is zijn tijdwinst meteen weg, en rijdt hij erdoor krijgt hij nog een boete. Hans Knop neemt nota van het voorstel, maar zegt er meteen bij: “Gij weet toch dat het onze ambitie is om alle schoolomgevingen autovrij te maken? Dan is dat niet meer toepasselijk.”

Kerkfabrieken.

En de jaarrekeningen van de kerkfabrieken werden goedgekeurd. Ook hier een nieuwigheid: alleen het saldo van de jaarrekening wordt geprojecteerd. Zo worden we niet meer geconfronteerd met de bedragen die de gemeente spendeert aan deze Napoleontische belasting. Overigens het Kerkenplan van 2017 loopt in 2022 af. Tegen dan moeten de kerkfabrieken beslissen welke bestemming ze aan al hun gebouwen gaan geven. Zou er een oproep voor ideeën worden gelanceerd?


Een reactie op “Michel de Knopfluisteraar.
  1. Van Swalm Claudine schreef:

    Blijkbaar is de dorpskern alleen belangrijk voor Knoppie , maar de buitenwijken zitten op hun honger …. beloofde projecten zoals voetpaden enz.. zijn weeral niet vernoemd . Laten wij eerlijk zijn de burgervader heeft een mooie straat en voetpad …en de rest kan hem niet deren …loze beloften bij de verkiezingen …

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top