Wat heeft Maria Verheirstraeten met Regi Penxten?

 

Beterschap in Coronasituatie

Het is ondertussen traditie dat Maria bij het begin van de vergadering het woord geeft aan onze burgervader om een stand van zaken te geven van de Coronabesmettingen in Zele. Daar is goed nieuws want het incidentiecijfer is in Zele spectaculair gedaald van 347 naar 117. Voorlopig staan alle lichten op groen in onze gemeente.

Heel opmerkelijk: 99% van degenen die tot hiertoe opgeroepen werden voor vaccinatie kwamen ook effectief hun spuitje halen. Dat is een zeer hoog cijfer dat het gezond boerenverstand in onze regio aantoont.

Het nationale buitenplan zal ook in Zele in zeer grote mate worden ingevoerd. Er komt nog een burgemeestersbesluit, maar dat zal weinig afwijkingen vertonen op voorwaarde dat de cijfers goed blijven.

De minutenwals van Chopin

De raad voor maatschappelijk welzijn duurt ongeveer één minuut. Er zijn immers geen nieuwe agendapunten, enkel het verslag van vorige keer moet worden goedgekeurd. Ik blijf mij afvragen waarvoor die raad in vorige legislaturen samenkwam. Tenzij alles nu zonder pottenkijkers wordt geregeld.

Weg vrij voor werken aan Lokerenbaan

In de gemeenteraad leren we dat een langlopende rechtszaak werd afgesloten. Schepen Pieter licht toe dat in 2006 de aanleg van de Lokerenbaan wegens scheurvorming nooit werd opgeleverd. Een rechtszaak was het gevolg. Het gevolg hiervan was dat al die tijd geen verbeteringen konden worden aangebracht, omdat dat de rechten van de gemeente zou schaden. Er is nu een schikking getroffen. In een dading krijgt de gemeente Zele een schadevergoeding van 104.000 euro en wordt de zaak afgesloten.

Dat geeft de mogelijkheid om aan de slag te gaan met aanpassingen. Er komen nog voor het einde van het jaar werken om het fietspad fysiek af te scheiden van de rijbaan, en er komen snelheidsremmers onder vorm van wegversmallingen en berlijnse kussens.

Dirk De Mey stelt voor een nulmeting te doen. Hij vreest dat er sluipverkeer komt via de Koelaarstraat, en het kan niet de bedoeling zijn woonwijken te belasten. Hans Knop vindt dat een goed idee, in te kaderen in de algemene mobiliteitstudie.

Dossier site Van Hassel losgetrokken

Ook in het Brownfieldconvenant voor de site Van Hassel is er beweging. In zo een convenant zitten Vlaamse overheid, de gemeente en private initiatiefnemers samen om een vervuilde site nieuw leven in te blazen. Voor de site Van Hassel zat het dossier vast omdat de nood aan woongelegenheden voor begeleid wonen is verminderd. Partner Inclusio zou deze oorspronkelijk bouwen op de site. Het nieuwe element is dat de bouwmaatschappij in het project zou stappen om er bescheiden woningen voor jonge starters te bouwen. Inclusio zou dan een kleiner aandeel realiseren.

Johan Anthuenis is voorzitter van de bouwmaatschappij, en mag dus niet mee debatteren. Maar er is helemaal geen debat. Zelfs geen vraag. De participatie van de bouwmaatschappij wordt zonder meer goedgekeurd.

Voor de rest bestaat de agenda uit formaliteiten, vooral grondafstanden in het dossier Bosstraat-Wezepoelstraat, die zonder meer worden goedgekeurd. Zo zijn we al snel aan de varia toe.

Zelenaar betaalt teveel voor restafval, en dat is zijn eigen schuld.

Filip De Wilde komt terug op zijn tussenkomst van 2 maand geleden. De Zelenaars sorteren nog te weinig. En daardoor betalen ze te veel voor hun restafval. Er zitten nog steeds teveel zaken in het restafval die in andere fracties (blauwe zak, groene container) thuishoren. Daardoor loopt de factuur veel te hoog op voor de gemiddelde Zelenaar. Er komt daarom een nieuwe sensibiliseringscampagne vanaf juni, en Filip vraagt aan iedereen deze te ondersteunen. Sorteer beter, betaal minder.

Ongevallen in industriepark

Evy Beirnaert drukt haar zorg uit over de vele zware verkeersongevallen in het oude industriepark, met name het kruispunt Dommekensstraat – Lindekensstraat. Daar waren sedert 23 maart al 3 zware ongevallen.

Hans Knop deelt haar bezorgdheid. Hij stelt dat er een werkgroep met ondernemers bezig is met het verkeer in die zone. Bedoeling is een dossier op te maken om subsidies te verkrijgen voor aanpassingen. Het is ook niet zo eenvoudig omdat gewone verkeersremmers niet altijd mogelijk zijn voor verkeer van vrachtwagens.

Hondenwei

Evy vraagt ook het dossier van de hondenwei aan te pakken. Door Corona hebben meer mensen een huisdier aangeschaft, wat de nood vergroot. Schepen Thomas beaamt dit, maar stelt dat het nog zoeken is naar een geschikte locatie. Er moet aan verschillende voorwaarden voldaan worden, onder andere parkeergelegenheid. Eerder voorgestelde plekken voldoen niet, of hebben reeds een andere bestemming.

Maaien en stoute bomen

Dirk De Mey merkt op dat de gemeente op de LED schermen veel aandacht heeft voor het initiatief Maai niet in Mei, maar dan wel zelf op een aantal plaatsen wel maait. Schepen Francis geeft toe dat er op bepaalde plekken werd gemaaid in functie van verkeersveiligheid, maar dat er inderdaad voor een aantal plaatsen werd vergeten dat er niet mocht worden gemaaid. Excuses daarvoor, en volgende keer beter.

Dirk weet ook dat er blijkbaar bij de verfraaiing van een aantal bomen in de Dijkstraat ééntje vergeten werd. Of is die boom gestraft wegens wangedrag?? Schepen Francis pleit de boom vrij van straf, en noteert dat deze vergetelheid moet worden in orde gebracht.

Prut in de ogen

Geert Roosenboom herhaalt zijn vraag om het verslag te krijgen van de webinar van minister Diependaele over de aanpak van fraude rond sociale woningen. Dat was hem beloofd op vorige vergadering, en ondanks een herhaling via mail van zijn vraag heeft hij dit nog steeds niet ontvangen. De mail was weliswaar laat op de avond verstuurd voegt hij er aan toe.

Schepen Johan stelt dat hij op dat late uur meestal al in zijn bed ligt, en de mail gelezen heeft met de prut nog in zijn ogen, en er later niet meer aan gedacht heeft. Maar hij zal het verslag opzoeken en doorsturen, zegt hij met een demonisch glimlachje op zijn lippen. Hij weet immers dat dit de laatste stuiptrekking is van het verhaal van de fraude rond sociale woningen. De volgende gemeenteraad is pas in juli. We kunnen gerust zijn.

Hitteplan

Kim Vercauteren vraagt of er een hitteplan is in Zele. Zij maakt zich zorgen over hittestress wanneer het terug heel warm wordt. Hans Knop antwoordt dat er geen plan is, behalve dan in het woonzorgcentrum. Maar hij stelt voor dat Kim het campagnemateriaal dat zij hierover heeft door te sturen, zodat het in de Zelenaar kan worden opgenomen. Tineke Lootens vermeldt dat aan deze materie ook aandacht wordt besteed via het Huis van het Kind, en Kathleen De Munck weet dat via zorgverstrekkers ook veel info wordt bezorgd aan de klanten.

Waar zijn die handjes?

Maria Verheirstraeten heeft moeten leren om een virtuele vergadering te leiden, en ze doet dat verbazingwekkend goed. Wanneer je het woord wil vragen in zo een vergadering, moet je klikken op een handje. Dan ziet de voorzitter dat, en kan je het woord geven. Dat is het enige waar Maria nog mee worstelt. Een bloemlezing: “maar ik zie dat niet hé”, “ik zie geen handjes”, “is dat een nieuw handje, of staat uw handje nog aan van vorige keer?”, “staat uw handje op?”, “heeft er nog iemand een handje opgestoken?”, “zijn er handjes?”. Ik denk dat ze na een vergadering droomt van handjes.

Wie weet staat ze in die droom naast Regi Penxten op het podium, en kweelt samen met hem: “Waar zijn die handjes”.


Een reactie op “Wat heeft Maria Verheirstraeten met Regi Penxten?
  1. annic roels schreef:

    goed verwoord ,de agenda punten

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top