Johan Anthuenis lacht in zijn vuistje

Betoging

Zoals vorige maand begon de gemeenteraad met een prélude. Op de markt had de middenstand verzamelen geblazen. Bedoeling was de petitie af te geven aan de burgemeester. Daar hadden 6.500 mensen op getekend. Het ging in stoet naar het gemeentehuis, en deze keer kwam de burgemeester wel snel naar de treden van de hoofdingang. Geflankeerd door Maria Verheirstraeten en schepen Withofs. Die laatste had duidelijk instructies gekregen na zijn gedrag vorige keer, en hield zich op de achtergrond.

Nadat Koen Certyn nog maar eens de hand had uitgestoken naar het gemeentebestuur om tot een dialoog te komen, nam de burgemeester het woord.

De mantra

Ik denk dat het volledige schepencollege tijdens de ochtendgymnastiek een mantra moet inoefenen:

“Ge hebt niet de juiste informatie gekregen. Kom naar de wijkraden, en wij zullen het u allemaal uitleggen. Wij gaan testen wat werkt.”

Het zal u niet verbazen dat de burgemeester dat ook als antwoord gaf. Het is opmerkelijk dat er eerst een participatieplatform was, maar dat men voor de wijkraden spreekt over uitleggen. Ik vrees dat iemand die een alternatief suggereert het standaardzinnetje van de burgemeester zal krijgen: “We smijten dat niet weg, maar nu gaan we eerst ….”

Coiffeur Knop

Hoe dan ook, het lijkt er op dat Hans Knop de Zeelse geschiedenis wil ingaan als “de man die knipte”. Misschien was hij dan beter coiffeur geworden.

Corona

Terug in de raadzaal krijgt de burgemeester het woord om de Coronasituatie in Zele toe te lichten. Zele kleurt op de kaart groen als een eiland tussen alle tinten van rood. Dat is goed, maar voorzichtigheid blijft geboden. De laatste 7 dagen zijn er in Zele 44 besmettingen gesignaleerd, voornamelijk bij jongere mensen.

Op dit moment worden de nationale maatregelen gevolgd, er is geen aanleiding om in Zele via burgemeestersbesluit strengere maatregelen te nemen.

OCMW

Op de OCMW raad noteren we een aanpassing van de overeenkomst met de CRA (de coördinerende arts van het woonzorgcentrum). Dat is nodig ingevolge een aantal wettelijke aanpassingen.

Geert Roosenboom wil weten hoe het zit met de opnamestop en de werkdruk in het woonzorgcentrum. Hij vergiste zich daarbij tussen “sociaal secretariaat” en “interimkantoor”. Johan Antheunis maakte daar dankbaar van gebruik om een beetje smalend zijn antwoord daarop te richten. Het is duidelijk dat hij liever niet ingaat op de echte vraag. Misschien hebben de maatregelen die hij vorige maand lanceerde niet voldoende impact. De werkdruk blijft dus hoog, te hoog, en door de opnamestop voor zwaar zorgbehoevende bejaarden kunnen deze niet terecht. Jammer maar helaas voor wie in zo’n situatie zit.

Gemeenteraad

De agenda van de gemeenteraad staat vol met punten die nu eenmaal de raad moeten passeren. Onteigeningen in de Bosstraat, allerlei kennisgevingen enzovoort. Daar gaan we het niet over hebben.

Maar de omgevingsaanleg van de Wiek en de Klodde, daarover wil Geert D’Hooghe een woordje placeren. Hij heeft zelfs een presentatie mee. Het kernpunt van zijn betoog is dat de huidige plannen gevaarlijke situaties creëren door het kruisen van voetgangers-, fiets- en autoverkeer. Hij laat een alternatief plan zien dat volgens hem veel veiliger is, en wat betreft parking schaalbaar is. In zijn plan is er ook geen ondergrondse parking op de Zandberg nodig.

Ijsberende burgemeester

Hans Knop is rechtgestaan, want anders zit hij met zijn rug naar het projectiescherm. Gedurende de ganse uiteenzetting van Geert ijsbeert hij tussen de zuilen van de zaal. Af en toe fluisterend overleggen met Johan Anthuenis en Jos Withofs. Topoverleg?

Uiteindelijk is het Johan Anthuenis die als eerste reageert op de alternatieve plannen. Er is volgens hem geen mix tussen fietsers en auto’s, want de fietsers gaan afslaan naar de fietsenstalling vooraleer te kruisen met de auto’s. En bovendien wordt het verkeer afgeremd.

Hij stelt ook dat het huidig bestuur alleen maar heeft voortgeborduurd op de plannen van het vorige bestuur. Toch een rare opmerking na bijna 3 jaar bestuur.

Gij meent dat niet oprecht!!!!

Dan komt Hans Knop aan het woord. Hij vindt het allesbehalve kunnen dat de oppositie nu op dit moment in de procedure met een alternatief afkomt. “Als ge het echt meent komt ge daar vroeger mee af, ik vind het spijtig dat ge daar nu mee afkomt. Dat is geen constructieve manier van oppositie voeren”.

Geert D’Hooghe is het daar niet mee eens. Hij stelt dat hij pas 10 dagen geleden de definitieve plannen kreeg.

Nee, zegt Hans Knop de principes waren al in maart gekend, en werden besproken in de commissie. Johan Antheunis zegt dat aan de gekende plannen slechts in de marge werd veranderd, zoals materiaalkeuze.

Kan wel, zegt Geert D’Hooghe, maar het is telkens zo dat wij de nodige documenten slechts laattijdig krijgen, zodat we geen tijd hebben om ze in te kijken en te bespreken in de fractie.

Ook Timothy Debeir en Marc Verberckmoes treden Geert bij, en stellen dat het bestuur op die manier de procedure uitholt.

Vanessa Gelorini spreekt over een gebrek aan respect voor de oppositie en verregaande arrogantie bij het bestuur.

Johan Anthuenis kan een monkelend lachje niet verbergen. Hij is trouwens heel de avond bijzonder vrolijk voor zijn doen. Als een kat die de goudvis heeft opgegeten.

Hans Knop besluit nog dat het alternatief niet kan zonder het voetbalplein op te offeren, en bovendien besluit hij, ligt de schuld bij het vorig bestuur dat geen ondergrondse parking voorzag onder de Klodde.

Belastingvrijstelling

Open Vld heeft het punt van de belastingsvrijstelling voor startende zelfstandigen nogmaals op de agenda gezet. Hij wil drie jaar vrijstelling in plaats van één jaar. En hij vraagt daarover een stemming. Zoals te verwachten heeft Thomas Bauwens daar geen oren naar, en hij blijft bij zijn standpunt. De uitslag van de stemming laat zich raden.

Ook over het verschil tussen zelfstandigen die een BTW aangifte doen, en die die dat niet doen (omdat ze dat niet moeten doen), blijft Thomas bij zijn standpunt. Om een vrijstelling te verlenen wil hij kunnen vertrouwen om een attest van de BTW administratie. Ook hier is de stemming natuurlijk in het voordeel van Thomas.

Verharden en ontharden

Herman Van Driessche vraagt naar eventuele richtlijnen die gebruikt worden bij de vergunningsaanvragen voor verhardingen. Schepen Withofs antwoordt, maar echt duidelijk is het niet. Ja, er zijn richtlijnen, maar die zijn verschillend van geval tot geval. En het hangt af van de gevelbreedte. Bij een huis met 10 meter gevelbreedte kan je 10 meter goedkeuren, maar bij een huis van 6 meter gaat dat niet, die 10 meter. Rare vogel, die Jos.

Later in de vergadering verklaart schepen Francis toch één en ander. De regel is dat er een verharde toegang is naar je voordeur en je garage. Al de rest is vergunningsplichtig. Het hangt ook een beetje af van de capaciteit van de riolering in de straat, maar de algemene bedoeling is dat zoveel mogelijk hemelwater in de bodem dringt, en niet in de riolering terechtkomt.

Het zou nog duidelijker geweest zijn moest Francis eens een stage in Limburg doen. Om wat trager te leren spreken.

Bonusmateriaal

Het zal mijn lezers al zijn opgevallen dat ik geen hoge pet op heb van de oppositie. Dat was in de vorige legislatuur al zo. Toen daagde ik de oppositie zelfs uit met een “bomprijs”. Het is nog niet veranderd, integendeel. Daarom hierna als bonus een onderwerp waar geen enkele oppositiehaan naar kraaide, terwijl het bestuur hier toch over zou mogen worden geïnterpelleerd.

Het Kansenplatform werd gelanceerd. Eerst en vooral alle lof voor de enorme inzet van Tineke Lootens die zich echt zowel als schepen als persoonlijk ongelofelijk inzet voor de kansarmen in onze gemeente. Maar zij kan (of mag) ook niet alles.

De lancering was groots opgezet. Eerst een opwarmingsact met een standup comedian, dan de introductie van Zeycan Köse als voorzitter van het Kansenplatform. Ik ken haar niet, en ook het interview in de Zelenaar geeft mij niet veel houvast. Maar we zien wel.

De bezorgdheid die ik tijdens de pauze hoorde bij mensen uit de verenigingen was of het hele opzet niet zou werken als een controlemechanisme op de activiteiten van de verschillende verenigingen. In plaats van ondersteuning te bieden. Er waren voldoende oppositieleden aanwezig om die bezorgdheid op te vangen.

Een tweede punt betreft de catering. Het moest allemaal piekfijn in orde zijn, koste wat het kost. Dat lijkt toch een beetje raar wanneer je rond kansarmoede samenkomt. Een karige maaltijd uit solidariteit met de kansarmen zou volgens mij meer op zijn plaats zijn geweest.

Als oppositielid zou ik de vraag aan het bestuur stellen of dat bestuur nu echt iets wil doen aan de kansarmoede in Zele, en gaat het hier niet eerder om het veroveren van politiek-strategische posities?

Maar ik ben in deze slechts een ontgoochelde observator.


3 reacties op “Johan Anthuenis lacht in zijn vuistje
 1. De Vuyst Marie-rose schreef:

  Ik was gisterenavond ook aanwezig aan het gemeentehuis. Hans Knop gaf goed voorbereide speech. (Lesje goed geleerd).Stelt zichzelf zeer veilig. Het gaat zeker niet goed in Zeelse politiek,wat een bende eigenbelangers,en slaafjes. Wij geven niet op,maar of het resultaat zal hebben?

 2. Hubert De Rycky schreef:

  De ‘burgemeester’ keek goedkeurend toe vanop het bordes van het gemeentehuis hoe zijn loopjongen de kastanjes uit het vuur moest halen

 3. Etienne Boschman schreef:

  Verharden en ontharden :
  Is er u niemand die zich de vraag stelt waarom de richtlijnen over verharden en ontharden werden gesteld op de zitting ?

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top