Vrijbrief voor fraudeurs bij sociale woningen in Zele?

Sociale woningen

Sociale huisvesting is een goede zaak. Het is een belangrijk wapen in de strijd tegen armoede en kansarmoede. Tenminste wanneer de woongelegenheid toegewezen wordt aan mensen die aan de voorwaarden voldoen en voor wie sociale huisvesting is bedoeld. Het is een urban legend dat er nogal wat mensen genieten van de voordelen van sociale huur zonder daar recht op te hebben. Kwestie van de weg te weten.

Struikrovers en kruiwagens

Ik kan mij voorstellen dat iemand die alleen valt met een aantal kinderen door een echtscheiding, of erger nog door een overlijden niet direct zijn weg vindt in allerlei ondersteuningsmaatregelen. Dat is al rap een bos waarbij ge de bomen niet meer ziet. En waar bovendien struikrovers in zitten. We hebben het over Zele, een gemeente die met de bende van Jan Praet een traditie heeft.

Het helpt als ge in de familie broers, neven en nonkels hebt die kind aan huis zijn in het OCMW en de wetgeving rond kinderbijslag, leefloon, schuldbemiddeling en alle soorten ondersteuning beter kennen dan bijvoorbeeld het verkeersreglement.

Een Melikan Kucam of een Sihame El Kaouakibi is ook altijd nuttig in je kennissenkring. Er zijn altijd mensen die zwakheden in de wet weten uit te buiten. Op grote schaal en op kleine schaal. In ons landje van melk en honing loopt de melk nogal eens in de verkeerde beek, en plakt de honing aan de verkeerde vingers.

Sociale woning hier, villa in buitenland

De laatste tijd is over de toekenning van sociale woningen enige consternatie ontstaan. In Lier moesten 25 sociale huurders hun woning verlaten omdat ze eigendom in het buitenland hadden. Dat hadden ze niet vermeld, en de toewijzing was dus onterecht. Ze moesten ook de voordelen die ze ten onrechte ontvingen terugbetalen. Voor sommige liep dit op tot zelfs 35.000 euro. Het valt nog te zien of de sociale huisvestingsmaatschappij er zal in slagen dit bedrag ook effectief in handen te krijgen. Als een kei zijn vel weet te verbergen kunt ge het ook niet afstropen. Maar in Lier doen ze er tenminste iets aan.

Wraakroepend

Het schrijnende aan dit verhaal is dat er dus 25 gezinnen wel in aanmerking kwamen, en op de wachtlijst bleven en blijven staan. En veelal in abominabele omstandigheden hun plan moesten trekken. Dit is ronduit wraakroepend. Ik zou daar niet verantwoordelijk voor willen zijn.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de situatie anders ligt in Zele. Als het in Lier druppelt, zal het in Zele wel regenen. De vraag is echter of er hier iets aan gedaan wordt. Ik hoor de schepen wel “volmondig” zeggen dat hij tegen sociale fraude is. En van zodra er een wettelijke regeling bestaat schiet hij in gang. Dat zegt hij althans.

Los kruit

Maar ik denk dat er alleen met los kruit zal worden geschoten. Het is gewoon niet in het belang van een politicus om er in deze kwestie voor te zorgen dat de wetgeving correct wordt toegepast. Een politieker moet kunnen uitdelen, niet afpakken. Dat laatste kost hem stemmen.

Dat geldt overal in België, en wat volgt is een algemene beschouwing, los van Zele.

Gemeentebestuur en huisvestingsmaatschappij zijn nauw bij elkaar betrokken in hoofde van personen die in beide instanties belangrijke posities bekleden en je mag in het algemeen belang hopen dat ze goed samenwerken.

Een iglo in het buitenland

Stel dat de huisvestingsmaatschappij na een onderzoek naar buitenlandse eigendommen het sociale huurcontract van een persoon opzegt. Laat ons zeggen dat die persoon een Laplandse vluchteling is, met een iglo ergens in de buurt van de poolcirkel.

Mensen van buitenlandse origine vormen meestal mini (of maxi) gemeenschappen die nauwe banden hebben. Een dergelijke opzeg zal al gauw gezien worden als een aanval op de Laplandse gemeenschap in België. Er zal gesproken worden over racisme, xenofobie. Klachten her en der.

Een afrekening bij de volgende kiesgang is dan niet onwaarschijnlijk. En dat kan om veel stemmen gaan.

Wie wel en wie niet?

Want het probleem is dat je als verantwoordelijke eerst moet bepalen wiens dossier je gaat onderzoeken. “Waarom pik je mij er uit om een onderzoek te doen?”. Johan Anthuenis antwoordde op een vraag ter zake in de gemeenteraad: “Moet ik op achternaam selecteren misschien?”. Waarmee hij minstens de indruk wekte dat de vraagsteller een racist was. De dooddoener van vandaag.

Tegenwoordig moet alles duidelijk en uitgebreid worden gemotiveerd. Binnenkort moet je motiveren waarom je naar het toilet gaat. “Omdat ik moet kakken” zal niet meer volstaan. Je zal moet uitleggen waarom nu, of je alle nuttige en wenselijke maatregelen hebt genomen om het te voorkomen enzovoort.

Je moet dus objectieve criteria hebben om een onderzoek in te stellen. Uiterlijke tekenen van welstand zou een criterium kunnen zijn. Maar wat is een uiterlijk teken van welstand? Drie dikke BMW’s voor de deur? Nee, juist niet zeggen sommigen. Want dat betekent dat het geld naar auto’s gaat, en niet naar buitenlandse eigendom. Als de ingeweken Duitser Otto Flick hier in Zele alleen maar dure Duitse auto’s koopt, zal hij niet nog een bunkertje in Berlijn hebben. Kan zijn, maar de kansarmen die ik ken, kunnen zich geen dure BMW’s veroorloven.

Geregeld geld overmaken naar het buitenland zou ook een indicator kunnen zijn. Zoals een Frietchinees die regelmatig aanbetalingen doet voor de aankoop van een leegstaand atletiekstadion in Peking (van de laatste Olympische Spelen). Maar dat kan evengoed voor de ziektekosten van zijn moeder zijn. Omwille van de privacywetgeving kunnen we dat echt niet achterhalen. En iedereen weet ondertussen dat dergelijke transferten naar het buitenland alleen worden gecontroleerd vanaf 10.000 euro. In het kader van de anti-witwaswetgeving. Dan maar transacties naar het buitenland doen van 9.999 euro.

Geen criteria, geen onderzoek

Die objectieve criteria om een onderzoek in te stellen, ik denk niet dat die er komen. Dus komen er geen onderzoeken. Of zoals de Britten het zo mooi kunnen zeggen: “How very conveniant.”

Ofwel onderwerp je gewoon alle huurders van een sociale woning aan een onderzoek. Dat zou eigenlijk bij iedere kandidaat voorafgaand aan het tekenen van een huurcontract moeten gebeuren.

Ik weet dat er direct stemmen zullen opgaan vanuit een bepaalde hoek dat dit te rechts is, “heksenjacht” zal er worden geroepen. Terwijl het gewoon gaat om toepassen van de wet.

Overigens is het zo dat de kosten van deze onderzoeken minstens gedeeltelijk zullen worden gerecupereerd via de terugbetalingen van onterecht genoten voordelen. En ik vermoed dat ook de wachtlijsten zullen worden uitgezuiverd wanneer men weet dat er effectief wordt gecontroleerd of er aan alle voorwaarden is voldaan.

Mannen met ballen gezocht (of straffe madammen)

Ik denk dat die bevoegdheid bij mannen met ballen zou moeten liggen om dit dossier uit te klaren. Daarvoor moet je een kat een kat durven noemen. Ik ben er zeker van dat ze er zo eentje kunnen vinden, zelfs binnen het schepencollege.

De hele regeling is trouwens opgesteld om laksheid toe te laten. Eén van de voorwaarden om een sociale woning te krijgen, is dat men Nederlands kent, of bereid is de kennis ervan te verkrijgen. Concreet moet iemand die sociaal huurt na één jaar het niveau A1 halen (een basisniveau). Voldoet men hieraan niet, dan kan men een boete krijgen van 25 tot 5.000 euro. Maar men kan ook uitstel krijgen. Bijvoorbeeld omdat er geen geschikte cursus was. Zo een beetje als geschikt werk op de dop. Ik vraag mij af hoeveel van die boetes er reeds werden uitgeschreven.

Schepen Johan

In Zele is Johan Anthuenis bevoegd voor de sociale huisvesting. Dat is één van zijn bevoegdheden. Johan is voorzitter in het OCMW, voorzitter van het AGB en voorzitter van de Kerkfabriek. Een hele kluif, teveel voor normale stervelingen. Maar Johan heeft een onnoemelijke dossierkennis. Wetten, decreten en verordeningen zijn voor hem snoepjes waar hij gretig van smult. Tot in de late uurtjes bij een klein nachtlampje. Niemand kent zijn dossiers beter, en wanneer een arm oppositielid al eens een vraagje durft te stellen, draait hij hen terstond een paar artikels rond de oren, zodat de onverlaten uit pure schaamte alleen maar “Dank voor de toelichting” kunnen prevelen.

Hij is trouwens de enige in de gemeenteraad die ten allen tijde zonder toelating van de voorzitter het woord kan en mag nemen. Zo’n ontzag heeft men voor zijn expertise.

De machtigste man van Zele

Volgens mij is Johan Anthuenis met al zijn bevoegdheden en zijn onuitputtelijke dossierkennis de machtigste man van Zele. Ook al heeft de burgemeester een kleurtje meer op zijn sjerp.

Johan is dus ook voorzitter van de gewestelijke maatschappij voor woningbouw in Zele. Dat niet alleen, hij is ook voorzitter van het directiecomité én voorzitter van het toewijzingscomité van die maatschappij.

Hij bepaalt samen met een paar trouwe partijgenoten wie een sociale woning krijgt, en wie niet. Maar dus ook welke controles er uitgevoerd worden op de bewoners en kandidaat-bewoners.

Samenwerking met De Zonnige Woonst

Nu is er beslist dat de Zeelse bouwmaatschappij en die van Hamme (De Zonnige Woonst) gaan samenwerken om één werkingsgebied te vormen.

De Zonnige Woonst in Hamme was één van de bouwmaatschappijen die een bureau de opdracht gaven om de eigendommen van een aantal sociale huurders in het buitenland te onderzoeken. Er werden 6 dossiers onderzocht, en alle zes hadden ze eigendommen in het buitenland. En moesten de sociale woonst verlaten. Om plaats te maken voor gezinnen die echt in aanmerking kwamen.

Oppositie slaapt

Het is niet opgekomen bij de oppositie om hierrond vragen te stellen. Dat verwondert mij niet meer. Zaken verder opvolgen is nu eenmaal niet hun sterkste punt. Maar ik stel mij wel de vraag of het beleid in deze materie gaat worden gesynchroniseerd.

Hamvraag

Gaat er in de toekomst systematischer worden gecontroleerd op eigendommen in het buitenland bij het toekennen van sociale woningen? Om te vermijden dat echt kansarme gezinnen in de kou blijven staan omdat meer gewiekste personen hun rijkdom verzwijgen?

Johan Anthuenis heeft alle elementen in handen om de juiste beslissingen te nemen in eer en geweten, en om boven platvloers stemgewin uit te stijgen. Hij kan een verschil maken in de strijd tegen kansarmoede in Zele.

May the force be with him. ( naar Obi-Wan Kenobi in Stars Wars)


10 reacties op “Vrijbrief voor fraudeurs bij sociale woningen in Zele?
 1. Patrick en Brenda De Beule schreef:

  Dat is gesproken , ben eens benieuwd wat er mee zal gebeuren.
  Moet je het antwoord nu al weten “NIKS”. Ik ben echt blij dat er eens iemand het zegt zoals het is. Beethoven respect man zo moesten er meer zijn.

 2. Van Uytfanghe schreef:

  Het recht op een sociale woning mag idd gecontroleerd worden.
  Wil men dan ook IEDEREEN controleren aub?
  Er zij immers gekende uitwassen ook tussen “onze” burgers. Een koppel tweeverdieners met nettolonen van elk meer dan 2000 euro: hier moet men me toch eens uitleggen waarom deze prioriteit krijgen boven een alleenstaande in de miserie met kinderen.
  Wat wordt aangehaald is zeer juist: je kan geen controle uitvoeren op basis van een naam of kleur.
  Wat is dit voor een willekeurige” controle”?
  Wat is eigenlijk het maximum dat je mag verdienen om in die sociale woning te blijven?
  En de redenering van” wij betalen meer huur”is geen argument om een sociale woning te blijven bezetten.
  Het is mede dank zij die onterechte “bezetters” dat er onvoldoende woning ter beschikking zijn.

 3. Van Damme schreef:

  Er is te weinig controle binnen de gemeente En er lopen op Zele veel te veel profiteurs rond dat al jaren geen klop doen Maar wel met een dikke auto rijden Ik denk dat ze in Zele stele blind zijn Of niet willen zien

 4. sandra raemdonck schreef:

  Het is zeer goed dat deze kwestie eens dringend bekeken wordt en er daadwerkelijk wijzigingen komen in het beleid . Alleen al om met een duidelijk signaal aan te tonen dat het moeilijker wordt in Zele om te profiteren en dat er onderzoeken worden uitgevoerd. Maar iemand vinden met “ballen aan hun lijf” lijkt me zeer moeilijk in Zele. Zeker al niet wanneer zelfs niet op basis van een achternaam of aantal wagens durven een onderzoek aan te vragen om geen verkeerde indruk te wekken. Ja dan wordt het zeer moeilijk. Zelfs een asociale Belgische huurder die op meerdere vlakken overlast veroorzaakt voor zijn buren durven ze nog niet uit zijn sociale woning zetten, laat staan dan anderen. Teveel postjes of benoemingen op verschillende diensten hebben als je in de gemeenteraad zetelt, die dan conflict met zich meebrengen, waardoor er geen beslissingen meer genomen worden of er dingen worden afgewimpeld zou toch niet mogen! Ja dat is zeker aan de orde. Goed Dirk om dit hete thema eens te beschrijven!

 5. Roosenboom Vivian schreef:

  Vind het heel erg dat die woningen niet meer aan onze mensen worden toegewezen , er staan genoeg gezinnen of alleenstaanden al jaren op de lijst die een woning nodig hebben , je weet zoal op voorhand voor wie ze zijn ,om daarna te worden uitgewoond en met doeken voor het venster.
  Ik hoor het de politiek al zeggen , is hun volste recht , alleen hebben die hier meer rechten dan plichten .
  Ik hoor het hen al zeggen , provocerend .
  Maak van die eens mooie sociale wijken maar de Bronx van Zele , zo intriest.

 6. Van Uytfanghe schreef:

  Laat ons best uitgaan van gegevens en niet van insinuaties en veronderstellingen.

  Heeft trouwens iemand al eens nagekeken wat de vereisten zijn om een sociale woning te kunnen betrekken?
  Willekeurige uitzetting kan niet.

  Iedereen gelijk voor de wet lijkt me een keurig principe. En als de wet u niet bevalt,dan moet hij gewijzigd worden,maar dan moet u hem eerst lezen.

  Een discussie enkel gebaseerd op gevoelens en eventuele vermoedens of jaloezie of “van horen zeggen”slaat op niets.

 7. Hubert De Rycke schreef:

  Er zijn in Zele genoeg woningen voor de inwoners. Dus ipv nieuwe sociale woningen te bouwen, hetgeen alweer mobiliteitsproblemen meebrengt, die aan aankoop en renovatie van bestaande woningen (zo steun je de bedoeling van de regering en geniet je van premies). De werking nu is een straatje zonder einde : nieuwe woning en de oude wordt ingenomen door inwijkelingen die op hun beurt aanvraag doen voor een sociale woning enz

 8. Christiaens schreef:

  Controle, controle en nog s controle en voor iedereen gelijk. Het zou zo simpel kunnen om daar s echt werk van te maken. Maar iemand moet idd moed tonen. Succes Johan 🤞

 9. Van Cleemput schreef:

  De maximum dat men mag verdienen om recht te hebben op een sociale woning moet gewoon regelmatig nagezien worden, mensen kunnen hun leven ten goede veranderen en dus meer verdienen dan deze maximum grens. Ook zijn er gegeven beschikbaar van elk voertuig wie hier eigenaar van is, een sociale huurwoning kan niet gecombineerd worden met een auto van +60k euro, om dat in te zien moet je echt niet gestudeerd hebben. Controle voor iedereen, allochtonen en autochtonen.

 10. Baziel schreef:

  Oppositie slaapt schrijft U : Volgens mij slapen ze niet maar denken ze reeds aan 2024. Ik ga er van uit dat het VB zal deelnemen aan de verkiezingen en zonder problemen drie tot vier zetels zullen behalen. Quid leefbaar Zele. Nva en o-vld zullen samen geen meerderheid behalen. De cd&v zal als grootste partij hun partner mogen kiezen. Ofwel met nva ofwel met de o-vld. VB komt niet in aanmerking wegens cordon sanitaire. Ik denk niet dat de cd&v een coalitie partner gaat nemen die nu in de oppositie constant op hun schenen gaat schoppen.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top