De algemene vergadering van de Zeelse jeugdraad.

Ik was uitgenodigd op de algemene vergadering van de Jeugdraad. Niet evident op mijn leeftijd, maar ze wilden weten waar Alanka zich mee bezighoudt. Daar zat ik dus tussen al dat jong geweld.

Zo’n jeugdraad is natuurlijk wat anders dan de gemeenteraad. Hier zeggen de meeste deelnemers wel eens wat.

 

Genen André

Maar  ze hebben genen  André. Dus toen de voorzitter vroeg of iedereen akkoord was met het verslag van vorige vergadering, heerste er een instemmend stilzwijgen. En toen vroeg Nanda, want zo heet de voorzitter, fijntjes: “En wie heeft het gelezen?”. Er was maar één moedige die aarzelend een vingertje in de hoogte stak. De rest zal geen tijd hebben gehad, of zal het te laat hebben gekregen denk ik.

Alleszins heeft ze met haar vraagje de aandacht van iedereen te pakken .  Ze doet dat slim, die voorzitter.

Drie verenigingen stellen zich voor.

Op de agenda stonden drie verenigingen die zich kwamen voorstellen. Eerst Zejo, een nieuwe jeugdbeweging gesteund door de moskee, en er op gericht allochtone jongeren aan te sporen deel te nemen aan het verenigingsleven. Verzoening brengen tussen andere culturen en andere godsdiensten met de Zeelse samenleving. Ze zitten met hun lokaal in de Langestraat.

Daarna was ik zelf aan de beurt om Alanka voor te stellen. Daarmee zijn we vooral bezig met studiewerk over de grote kansarmoede in Zele, en hoe die weg te werken. Onder andere door jonge kinderen uit kansarme gezinnen voldoende stimulatie en taalkennis te bezorgen. Hiervoor ondersteunen we onder andere de oprichting van een nieuw kinderdagverblijf voor onregelmatige opvang. Dat alles in samenwerking met Rotz, het Zeelse Huis van het Kind, die hierrond reeds enorm veel werk hebben geleverd, en wiens methodes door andere gemeenten worden overgenomen. Wie in de materie is geïnteresseerd vindt meer informatie op de website van Alanka.

De derde vereniging was vzw De leerschakel. Zij verzorgen studiebegeleiding voor kansarme jongeren. Meestal op verwijzing. Hun aanbod beslaat heel veel studierichtingen. Daarnaast hebben zij een programma Rap op Stap. Dat programma biedt aan minder begoeden reisbemiddeling aan. Via hen kan je bijvoorbeeld aan sterk verminderde prijzen naar pretparken enzovoort. Ook hun programma kan je op internet terugvinden.

Projectsubsidies

We pikken uit het programma nog het punt “Projectsubsidies” mee. Dat zijn gemeentelijke subsidies voor wie een project opzet dat een meerwaarde betekent voor de Zeelse bevolking. En daar is een reglement over gemaakt. Er ligt nu een versie op tafel waarin de meeste opmerkingen zijn verwerkt. Niemand blijkt nog problemen te zien, Nanda kijkt de tafel rond en oppert: “Kunnen we dat dan misschien goedkeuren?????”.  Niemand maakt bezwaar, tot grote vreugde van Gwen, de vrijetijdsconsulente jeugd van de gemeente, en onze vriend Serdar, schepen van jeugdzaken. Aan hun reactie te zien komt er een einde aan een lange lijdensweg.

Met alle chinezen…..

Met het volgende punt heeft onze schepen minder geluk. Het staat wel niet op de agenda, maar gezien het succes met het vorige punt, trekt hij zijn stoute schoenen aan, en laat een principieel akkoord ronddelen. “Richtlijnen omtrent het schenken van alcohol bij evenementen waarbij het specifiek doelpubliek jongeren zijn”.  Taalkundig een draak van een titel. Maar de richtlijnen kunnen niet rekenen op instemming van iedereen. Een aantal mensen heeft vooral problemen met artikel 10. Daarin staat dat er minstens 3 medewerkers géén alcohol mogen consumeren van start tot einde van het evenement. Ge zult maar een evenement van drie dagen organiseren. Ik zie enkele raadsleden non verbaal zeggen: Met alle chinezen, maar niet met den dezen.  Een ander oppert dat er nu al zoveel rompslomp is, en dat er altijd maar bijkomt. Een mens vraagt zich af waarom hij het nog doet.

Gwen en Serdar beweren dat dit akkoord er voor zorgt dat mits ondertekening ervan, de vergunning automatisch wordt verleend. Zonder een rondje advies van verschillende gemeentelijke diensten. Maar in artikel 14 staat dat het gemeentebestuur arbitrair kan optreden bij het verlenen van vergunningen. Incidenten leiden tot een andere behandeling. Curieus. Dat is volgens mij geen achterpoortje meer, dat is een heuse Arc de Triomphe.

Arc de Triomphe

En ik moet schuldig pleiten, ik heb ook de discussie een beetje aangestookt door de vraag te stellen of het ondertekenen van dit akkoord geen bijkomende risico’s inhoudt voor de organisator op vlak van verzekeringen (meer bepaald weigering tussenkomst bij incident op basis van niet naleving onthoudingsplicht).

Serdar stelt dat er veel werk in gestoken is, dat er veel instanties bij betrokken zijn, en dat op het overleg de vertegenwoordiger van de jeugdraad geen bezwaar maakte. Die laatste is het niet eens met die gevolgtrekking. Nanda maakt een flapperend geluid, wat ik interpreteer als tuuterutuut, en stelt dat Dries alleszins geen mandaat had, en dat de jeugdraad dus ook geen officieel advies heeft gegeven. Punt. Terug naar de tekentafel noemen ze dat.

Tot slot

Ik vond het leuk aanwezig te zijn. Plezierig ook te zien dat er zoveel jongeren zich inzetten voor de Zeelse jeugd. Ze volgen niet zo strikt de agenda, en soms is het wat gezellig rommelig, maar uiteindelijk is er wel resultaat. En zo kan het ook….

 


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top