Politieke ambities? ZDB zoekt lijsttrekker.

Vooraf…

Bij de gemeenteraadszitting hoort ge het sappige nieuws eerder voor en na de vergadering. Bij degenen die op de trappen van het gemeentehuis nog rap een laatste trekske doen, was het gesprek van de dag de vacature bij ZDB. Inderdaad, op de sociale media werd deze week een kandidaat lijsttrekker gevraagd. Een kopman of kopvrouw. Iedereen dacht natuurlijk dat dat een zwans was, maar bronnen die anoniem willen blijven, verzekerden mij dat het serieus was. De melding bevatte geen vereisten. Maar het zou wel eens kunnen dat het helpt als uw naam begint met De Ro. En dan komt mijn beste vriend in aanmerking. Ik ga hem eens vragen of hij geen nieuwe carrière ambieert.

Gehandicapt.

Tamara komt binnen op krukken. En Francis loopt als een honderdjarige. Hij is geopereerd aan een discus hernia. Misschien gekregen door te hard aan een onkruid te trekken. Maar het doet zeer. Zelfs een schouderklopke om moed in te spreken is niet aan de orde. En dat voor een bokser!

De Serdar is tegenwoordig altijd piekfijn in kostuum. Volgens mij gaat die binnenkort niet alleen aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, maar ook aan mister Belgium (als dat nog bestaat). De burgemeester daarentegen heeft blijkbaar last van de hevige wind tijdens het joggen, want zijn haardos oogt nogal wild.

IDM (Intercommunale Durme-Moervaart).

De officiële vergadering begon een kwartiertje later. Want de directeur van IDM is de toer aan het doen van de gemeenteraden om de toekomstige verwerking van ons GFT afval te bespreken. Het contract van IDM met de firma Verco loopt immers af, en er moeten beslissingen genomen worden naar de toekomst toe. Die mens komt een heel technische uitleg geven. Liefhebbers van letterwoorden zoals IDM, Imewo, AGB, OVAM enzovoort zouden nogal aan hun trekken zijn gekomen. Maar niet André. Die vergeet even dat het om GFT gaat, en begint over restafval en asbest. Dat is natuurlijk niet het onderwerp, en dat werkt danig op de zenuwen van Johan. Die heeft wel een aantal vragen over GFT, en er is maar een kwartier uitgetrokken voor de IDM directeur. Uiteindelijk kan hij zijn vragen nog stellen. Ge moogt zeggen over Johan wat ge wilt, maar hij stelt tenminste relevante vragen.

Nog maar eens de geel mannekes.

Bij het verslag van vorige keer gaat de folkloristische vraag van André nog maar eens over de gele mannekes. Nu dat ze allemaal nederlandstalige opschriften hebben (daar heeft de technische dienst van de gemeente voor gezorgd), mogen ze van hem blijkbaar blijven staan op het openbaar domein. Hij gaat ze dus niet meer ontvoeren, en is blij dat hij deze belangrijke kwestie tot een goed einde heeft gebracht. Zijn mandaat is niet voor niets geweest.

Hans en de burgemeester.

Tussen Hans en de burgemeester komt het nooit meer goed. De rapportage in het financieel beheersrapport 2017 is volgens Hans veel te beknopt. Hij herhaalt voor de zoveelste keer zijn vraag dat de raad wat meer uitleg zou geven. En hij krijgt voor de zoveelste keer het antwoord dat het decreet perfect wordt gevolgd. Ik denk dat het voor een volgende legislatuur zal zijn.

In het meerjarenplan van het autonoom gemeentelijk bedrijf (voor de liefhebbers het MJP van het AGB) staat er nog altijd niets over de exploitatie van het nieuwe sportcomplex. Daar is Johan absoluut niet tevreden mee. Het is dan ook de laatste keer dat ze dat meerjarenplan goedkeuren zonder een exploitatieplan.

Torenhoge kosten.

Onze toren moet worden gerestaureerd. Dat gaat 690.000 euro kosten, maar 80% daarvan wordt door de hogere overheid gesubsidieerd. Volgens ik heb verstaan, gaan ze het bovenste deel er af halen, en dat elders restaureren. Dat wordt een toeristische attractie op zich! En het zou al rap kunnen gaan, want er zit houtzwam in de toren. En dat blijkt het dossier te bespoedigen. Ik heb wat opzoekingswerk gedaan, en ik hoop dat het niet over de roodgerande houtzwam gaan. Anders hebben de sossen het weer gedaan….

De sporthal.

Voor het project sportcomplex zijn er archeologische sporen gevonden bij een eerste onderzoek. In het westelijke deel van het projectgebied. En nu moet er meer geld worden uitgetrokken voor nader onderzoek. Johan vindt het raar dat in het oostelijk deel geen sporen zijn gevonden, en vraagt daar toch nog eens goed te kijken. Stel u voor dat ze daar de resten vinden van een romeinse nederzetting inclusief een grote pot sestertiën. Dat zijn romeinse munten. Dan zijn de Zeelse  financiën misschien ineens in orde, en moeten we een museum bouwen in plaats van een sporthal.

De Zeelse sportverenigingen kunnen dus hun hart vasthouden dat ze daar niets van betekenis vinden.

Volop André.

André kan het niet laten nog eens te mekkeren over het huurcontract van dat voetbalplein. Dat loopt 12 jaar, maar wat daarna? De burgemeester stelt dat het gemeentebestuur in dat licht al maatregelen neemt om dan sterker te staan in een onteigeningsprocedure. Maar wenst daar nu niet op in te gaan. En bij mijn weten voor de eerste keer springt Hans op de kar van onzen André. Hij wil daar ook wel eens meer over weten. Puur uit curiositeit. Maar hij vangt natuurlijk bot, wat dacht ge?

Ge zou gaan denken dat André zijn zwanenzang aan het componeren is. Hij is zeer actief in de varia. Hij wil dat wagens die geparkeerd staan waar een straatveegbeurt is gepland, worden weggetakeld, hij klaagt aan dat er op het kerkhof na de ontgravingen wegens einde concessie naamplaatjes ontbreken, en vraagt zich af of Zele voldoende voorbereid is ingeval van rellen zoals in Brussel. Voor dat wegtakelen bij veegbeurten is een beleid in opmaak, dat van die naamplaatjes zal worden nagekeken, maar vooral verzekert de burgemeester hem dat de verschillende diensten van Zele nauwgezet alle evoluties opvolgen en dat er plannen zijn opgesteld om in te grijpen bij rellen. Alleszins zal er in Zele in dat geval geen probleem zijn van eenheid van leiding zoals in Brussel.

De plassen van Tuur.

Tuur komt nog eens terug op het Kouterplein en de plassen. Heel deze problematiek wordt op de commissie van 7 december besproken.

Maria vraagt een zebrapad. Ergens aan de Raakstraat, maar ik heb niet juist begrepen waar. Het zal worden bekeken in de verkeerscommissie.

Hans klaagt nog maar eens het gebrek aan communicatie met de buurtbewoners aan vooraleer er iets gebeurt. En Johan heeft een hele boterham aan opmerkingen over de werken aan de opritten van de E17.

Timothy is naar een voorstelling van geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk geweest, en vraagt het bestuur dit voor Zele te bekijken. De burgemeester stelt dat dit te laat is voor de komende feestdagen, en dat bestellingen bij voorrang gegund worden aan Zeelse bedrijven. Maar hij vindt het voorstel positief, en het wordt bekeken voor de toekomst.

En Timothy gaat voort met de marktdag op 26 december. Als promotie krijgt op die dag iedereen een boodschappentas (ne kabau dat ze zeggen). Hij vindt het alleen principieel  jammer dat de marktkramers daarvoor een bijdrage wordt gevraagd, gezien de geringe kost van 900 euro.

Tenslotte…

En om op een positieve noot te eindigen: Francis had naar analogie met Lebbeke de aankoop van een grote straatveegmachine voorgesteld. Ze staat op de begroting van 2018. Voor een proper Zele!


5 reacties op “Politieke ambities? ZDB zoekt lijsttrekker.
 1. Hugo Heirman schreef:

  Een proper Zele! In plaats van verkiezingsonkruid te wieden stel ik voor dát de “Zeelse notabelen” borstel en schop ter hand nemen om de BVA-wijk schoon te vegen. Waarschijnlijk brengt dit te weinig potentiële kiezers op en blijven wij, de bewoners achter met de smurrie. Zele “VOLUIT”

 2. patrik. Haentjens schreef:

  Wel beste Hugo
  Ik kan je mededelen dat er op dit ogenblik in zele een 20 mensen zijn die nu toch al wat helpen om zwerfvuil op te halen. Ze noemen dit propere pioniers. maar de bewoners van zele moeten ook wel een beetje meewillen.

 3. Hugo Heirman schreef:

  Beste Patrick, alle respect voor de propere pioniers.Zij verdienen een dikke pluim! Wat ik aanhaal gaat niet over zwerfvuil. De renovatiewerken aan de huurwoningen in de BVA-wijk brengen begrijpelijk enige overlast met zich mee voor de bewoners. Wij bewoners van de BVA-wijk klagen de lakse houding aan van de opdrachtgever in dit geval de Gewestelijke maatschappij voor woningbouw Zele over het niet opruimen door de verantwoordelijke aannemer van de smurrie en ander bouwafval in de straten. Kom zelf maar eens een kijkje nemen.

 4. Peter Gyselinck schreef:

  Beste Hugo,

  Hieronder een antwoord (gekregen op 29/11/2017) op je vraag en mijn email aan de GMVW ivm de werken op de BVA-Wijk:

  Naar aanleiding van uw ontvangen e-mail, wil ik jou graag op de hoogte brengen dat ik gisteren nogmaals een controle heb uitgevoerd
  van het aanwezige ‘bouwafval’ te BVA-wijk.

  Ter hoogte van de BVA C60 staat nog 1 pallet klinkers op de trottoir. Iets verder op, aan de overkant, en in de D-straat staan diverse euro pallets op elkaar gestapeld.

  Wij hebben de aannemer, sinds de eerder ontvangen e-mails van de buren, aangemaand om de materialen spoedig te verwerken of op te halen.
  Aangezien het nog aanwezige materiaal mooi gestockeerd staat en volgens mij klaar staat om opgehaald te worden veronderstel ik dat dit eerstdaags zal gebeuren.

  Morgen is er nog een vergadering gepland en zal ik nogmaals de aannemer hierover aanspreken.

 5. Hugo Heirman schreef:

  De materialen zijn inderdaad voor het overgrote deel weggehaald. Waar ik het hoofdzakelijk over had was de lading zwarte pochee die voor de huisnummers D 92- D94 was gestort maar ondertussen na herhaaldelijk aandringen is weggehaald. Wat overblijft is een zwarte vuile smurrie op de openbare weg en deels op het voetpad, een verzakking aan de afvoerrooster die terloops niet afgedekt was en waarin onderaan een dikke zwarte laag ligt.Dus men heeft zich zelfs nog niet de moeite getroost dit deftig op te ruimen!

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top