De gemeenteraad: een “gemene-raad” met “onbeschoftheid”.

Oeps.

Op de Facebook pagina van de gemeente werden de Zelenaars uitgenodigd de gemeenteraad te volgen via Facebook Live. Donderdagavond om 20.00 uur. Maar geen livestream te zien. Nu weet ik wel redelijk mijn weg op sociale media, maar ik begon te twijfelen. Om 20.10 had ik al de website van de gemeente geraadpleegd, twintig keer op de “vernieuw” knop geduwd. Maar niets. Ik denk dat om 20.15 uur er al vele Zelenaars het ondertussen voor bekeken hielden. Maar plots, om 20.20 uur een melding: “De gemeente Zele is live”. Misschien hadden ze toch even een boodschap kunnen zetten. Zoiets als vroeger op TV: “Even geduld, de filmlas is gebroken”, of “Even geduld, dit is het academisch kwartiertje”.

 

Gemene-raad

Het zou een heftige gemeenteraad worden, of zoals onze goede vriend Siegfried het omschreef: een “gemene-raad”.

Nog maar eens “Corona”

Maar goed, als aperitief zal onze burgemeester de Coronasituatie toelichten. Het beeld is wel schoon, maar de klank trekt op niet veel. Ik denk dat hij de micro van Maria moet vragen, die is wel duidelijk verstaanbaar. De cijfers voor Zele zijn niet goed. Of zoals de burgemeester het verwoordt: “We zijn nog niet aan de nief patatjes”. Op 27 oktober zat Zele aan 886 besmettingen per 100.000 inwoners. Terwijl de alarmdrempel 20 is. Gelukkig is het op 25 november al gezakt naar 150/100.000.

Zele volgt de trend van de provincie, maar zit ver boven het gemiddelde. En het zit in alle wijken. Het naleven van de regels is dan ook levensbelangrijk.

OCMW

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn begint dan. Op de agenda staat het verlenen van een aankoopoptie aan de VZW Vrij Onderwijs voor een deel van de eigendom aan de Padweg, waar nu de sociale dienst van het OCMW zit. Een deel, omdat de gemeente onder andere de parking niet verkoopt. De sociale dienst zal in het kader van het masterplan in de periode 2022-2023 verhuizen naar het oude postgebouw, samen met de diensten samenlevingsopbouw. Dit om een sterker en performanter beleid te kunnen voeren.

Met deze aankoopoptie in het bezit, kan het vrij onderwijs een dossier opstarten voor subsidiëring van klasgebouwen.

Geert Roosenboom stelt zeker akkoord te zijn, zelfs met de prijs (1.600.000 euro), maar stelt dat deze prijs wel laag is, en een cadeau betekent voor het vrij onderwijs. Hij zou graag weten hoe groot die cadeau eigenlijk is. En hij vraagt ook de parking beschikbaar te stellen voor de buurt.

Schepen Johan Anthuenis begrijpt niet waarom er van een cadeau wordt gesproken. De prijs ligt iets hoger dan het schattingsverslag van een beëdigd schatter. De waarde wordt beïnvloed door het feit dat de grond ligt in een gebied dat op het bestemmingsplan is ingekleurd als gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Dat beperkt uiteraard de verkoopswaarde.

Wat betreft de parking wil hij geen voorafnames doen, en hij wijst er op dat wat betreft parkeren er nog met zaken moet rekening gehouden worden (serviceflats, Villa Vip, personeel WZC…)

De aankoopoptie wordt goedgekeurd, het onderwijs kan aan de opmaak van het dossier beginnen.

De gemeenteraad.

Over de notulen geen opmerkingen. Ik begin toch echt André Van Driessche te missen. Een stuk folklore is verloren gegaan.

Onze schepen is sexy.

Het dossier Bosstraat-Wezepoelstraat vormt de hoofdmoot van de vergadering. Pieter Herwege als schepen van wegen van riolering zal toelichten. Hij begint met te stellen dat riolering toch wel een sexy bevoegdheid is, gezien de media-aandacht de laatste tijd. Of de sloeber daarmee wou zeggen dat hij een sexy schepen is weet ik niet.

Hij vertelde wel trots dat Zele voor 92% aangesloten is op het rioleringsnet. Weliswaar de verdienste van verschillende legislaturen, maar toch iets om trots op te zijn. En het cijfer zal nog stijgen door de aanstaande werken.

Overigens zitten er nog drie projecten voor riolering in de pijplijn: Rinkhout en Langevelde, Hoekstraat en tenslotte Dijkstraat.

De werken aan Bos- en Wezepoelstraat omvatten drie elementen: riolering, nutswerken en wegenwerken.

De riolering zal gescheiden zijn in vuil en proper. Regenwater wordt afgevoerd naar Schelde en Broek, afvalwater naar de zuiveringsinstallatie.

Bij de nutswerken komt er LED verlichting, wordt het elektriciteitsnet ondergronds gebracht en worden verouderde leidingen vernieuwd.

Bij de wegenwerken ligt de nadruk op veilig fietsen en wandelen en snelheidsremming. Er wordt daar nu immers te hard gereden. Er worden geen parkeerplaatsen op de weg voorzien, en aan de school wordt de straat afgesloten gedurende een half uur bij begin en einde van de schooluren. Er wordt een draaipunt voorzien in de buurt van de school, en je zal niet meer tot aan de school kunnen rijden. Voilà, zegt Pieter. Dat zegt hij trouwens verschillende keren, telkens na een hoofdstukje. Alsof hij wil zeggen: zo hebben we dat opgelost sé. Zijn presentatie verdient trouwens een dikke pluim.

Op 1 mei 2021 gaan de werken van start en zullen tussen 1 en 2 jaar duren. De buurt zal nog vooraf ingelicht worden, maar op welke manier zal van Corona afhangen.

Omkeren en wegwezen.

Geert D’Hooghe vraagt wat er gebeurt met de parking aan de school, is die nog bereikbaar als de straat is afgesloten? En zal het keerpunt voldoende capaciteit hebben, en niet voor verkeerschaos zorgen?

Pieter stelt dat die parking geen openbaar terrein is, en dus niet onder de gemeente valt. In elk geval zal ze niet bereikbaar zijn tijdens de afsluiting van de straat. Wat betreft het keerpunt: het is niet enkel infrastructureel dat er iets moet gebeuren, er moet ook organisatorisch nagedacht worden samen met de school. Hij gelooft er in dat wanneer de schoolomgeving veilig is, en de weg ernaartoe ook, dat er een mentaliteitswijziging mogelijk is. En dat niet iedereen zijn kind bij wijze van spreken met de auto op de speelplaats wil afzetten.

Hans Knop benadrukt dat veiligheid voorop staat. Hij merkt op dat het realiseren van een mentaliteitswijziging vergt dat een aantal dingen dwingend gemaakt worden. Het partnerschap met de school sterkt hem in de overtuiging dat de voorgestelde oplossing zal werken.

Geert D’Hooghe twijfelt hier sterk aan. Er komen nog nieuwe woningen in de Bosstraat, de school zal nog groeien en het probleem zal nog groter worden.

Hij betreurt ook dat in de presentatie de landbouwers niet aan bod komen, terwijl Pieter toch schepen van landbouw is. Kunnen die nog wel met hun brede machines passeren? Is er met hen overleg gepleegd?

Pieter antwoordt dat landbouwers inderdaad belangrijke gebruikers zijn van deze wegen. Er zijn betonnen uitwijkstroken voorzien, zodat zij perfect kunnen op en afdraaien, ook met aanhangwagens.

Herman Van Driessche deelde de bezorgdheid van Geert ivm de landbouwers. Maar dat lijkt dus in orde. Hij heeft echter ook in de computersimulatie gezien dat er snelheidsremmers staan die half op het fietspad staan. Dat lijkt hem gevaarlijk in het donker.

Pieter antwoordt dat er inderdaad is afgezien van dat soort snelheidsremmers. Het filmpje is op dat vlak eigenlijk achterhaald. Er zullen snelheidsremmers worden gebruikt zoals nu opgesteld in de Driesstraat.

Fietspad met korreltjes.

Tom Schiettecat meldt dat in de chat gesteld is dat de fietssuggestiestroken in het geel zijn geschilderd. Dergelijke schilderingen kunnen bij nat weer glad zijn. Is dat geen probleem?

Pieter stelt hem gerust. Er is geopteerd voor een lichtgekorrelde coating die wel iets duurder is, maar geen slipgevaar oplevert.

Lange Akker.

Het tweede groot dossier van de avond is dat van de Lange Akker (VHVD). Burgemeester Knop stelt het project voor. Nadruk ligt op het behouden van het open binnengebied, wat betekent dat er slechts kan gebouwd worden aan de straatkant. Er zullen 61 woningen worden gerealiseerd door een projectontwikkelaar.

Timo en santa Paola.

Timothy Debeir stelt in een uitgebreide tussenkomst kort gezegd dat er te weinig parkeerplaatsen zijn voorzien. Ik zeg hier “kort gezegd” omdat degenen die wilden genieten van het redenaarstalent van Timo in de kou bleven staan. Het beeld was er wel, maar de klank was verhakkeld, viel weg of was gewoon gestoord. Achteraf blijkt dat aan zijn internetverbinding te liggen. In de chat opperde Dirk De Vlaming dat hij die misschien gekocht had bij Brol.com. Wedden dat Timo de volgende keer beschikt over een hoge snelheidslijn? Voor Sint Maarten is het al te laat, hij zal Santa Paola moeten overtuigen dat hij braaf is geweest.

Ook Geert D’Hooghe is niet te spreken over het kleine aantal vooropgestelde parkeerplaatsen (71). Hij citeert de cijfers van STATBEL waaruit blijkt dat een modaal gezin tegenwoordig beschikt over 1,16 wagens. Hij merkt ook op dat er nog horecazaken, tandartspraktijken en/of vrije beroepen zijn voorzien. Elk met een aantal bezoekers. Hij vraagt zich ook af of er een beperking staat op het aantal horecazaken.

Hans Knop antwoordt dat een hoop zaken moeten worden ingevuld door de projectontwikkelaar die zal worden aangesteld. Daarbij speelt de markt een grote rol. Indien hij denkt een goed businessmodel te hebben om meer parkings te realiseren, zal hij dat doen. Datzelfde geldt voor het aantal horecazaken. Indien er in dat project te veel zitten, raakt hij zijn woningen aan de straatstenen niet kwijt.

Zet je wagen 500 meter verder.

Hij vervolgt dat men zal moeten leren leven met de idee dat je niet steeds je wagen voor de deur kan parkeren. Belangrijk is dat je comfortabel je boodschappen kan uitladen. Maar daarna moet je aanvaarden dat je 500 meter moet wandelen om je wagen te stallen. Het is een afwegen tussen open ruimte en parking. Beide samen kan niet. Eventueel zijn er mogelijkheden in de (verre) toekomst ingeval Topspin er mee stopt, maar dat speelt nu niet. Bovendien zegt Hans, hebben we nog van niemand suggesties gekregen hoe we dan wel die parkings zouden kunnen realiseren zonder de open ruimte in het gedrang te brengen.

Jullie weten dat Beethoven niet goed hoort. Maar soms hoor ik in de stream kort termen als “godverdomme” of “dat zal wel”. Ik kan niet zien wie zijn micro open staat, en ik denk niet dat ik hallucineer. Zou het dan toch één van de eminente raadsleden zijn die zijn gemoed moet luchten?

Geert D’Hooghe heeft het blijkbaar niet gehoord, want hij gaat verder: “Je kan wel een aantal parkeerplaatsen opleggen. Je doet het wel met het aantal woningen. “

Waarop Hans Knop dan weer: misschien wel, maar het moet economisch haalbaar blijven. Anders vind je geen enkele projectontwikkelaar die er zich aan waagt. En hij herhaalt dat het parkeerprobleem niet altijd op de site zelf kan worden opgelost. Waarmee hij bedoelt dat je afstandsparkeren moet aanvaarden.

Van de reguliere agenda weerhouden we nog dat de ontwerpakte voor de aankoop van de Friswitsite werd goedgekeurd. Een stap verder in de richting van een nieuwe brandweerkazerne.

Varia.

In de varia onthouden we enkele zaken:

Dikke leugens en toogpraat.

Luc Raman heeft in zijn zaak het verhaal gehoord van een man van Turkse origine die de toegang zou geweigerd zijn in de cafetaria van de sporthal. Hij heeft daar schepen De Donder over aangesproken, maar zou graag het resultaat van diens onderzoek kennen.

Francis De Donder drukt eerst zijn ergernis uit over het feit dat door losse verhalen de reputatie van de uitbater en diens personeelslid werden geschaad. Hij heeft “het slachtoffer” uitgenodigd, maar die is in eerste instantie niet komen opdagen. Francis heeft dan de bewakingsbeelden bekeken, en vastgesteld dat betrokkene wel degelijk in de cafetaria is geweest met een paar vrienden, en normaal en vriendelijk is bediend. Later heeft hij ook nog betrokkene gezien. Conclusie: het verhaal was één grote leugen. Of hoe toogpraat in de gemeenteraad komt.

Armoedebestrijding.

Vanessa Gelorini wil terugkomen op de terechte noodkreet van de Kolleblomme vorige gemeenteraad. Zij stelt voor een specifieke werkgroep op te richten ter bestrijding van kansarmoede, en heeft reeds enkele actiepunten in gedachten: soep en boterhammenbedeling op de scholen voor kinderen die het thuis moeilijk hebben, een verkoop van kunst van Zeelse kunstenaars ten voordele van de verenigingen die kansarmoede bestrijden, en een infovergadering over sociaal-financiële tegemoetkomingen.

Schepen Tineke Lootens is blij met deze tussenkomst, en stelt voor er meer concreet over door te praten in de commissie. Zij wijst er ook op dat de gemeente budgetten ter beschikking heeft gekregen van de hogere overheden, en dat binnenkort op een laagdrempelige manier een schrijven aan de Zelenaars zal worden bezorgd met info over deze mogelijkheden. Al wie zich herkent in de voorwaarden voor steun, zal deze via het OCMW kunnen verkrijgen. Waarbij het niet alleen gaat over financiële steun maar ook over andere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld digitale toegang.

Vanessa vraagt ook dat indien er documenten worden gewijzigd, de gemeenteraadsleden een verwittiging zouden krijgen. Zij mist ook een aantal verslagen, met name over commissies.

Francis  De Donder wijst er op dat de commissieverslagen enkel aan de leden van de commissie worden verstuurd, en dat er verondersteld wordt dat deze de verslagen doorsturen aan hun fractiegenoten. Volgens Vanessa verklaart dit al een heleboel.

Tuur heeft er genoeg van.

Marc Verberckmoes heeft vragen bij het verplaatsen van een kunstwerk. Terwijl hij zijn exposé doet, hoort iedereen ineens “Stopt daar eens mee zeg”. Maar nu was het zo luid dat het niet kon worden genegeerd. Maria Verheirstraeten riep uit “Tuur!!!!”, en ging dan verder met “Marc, ga verder”. Toch enige commotie in de virtuele zaal. Ik had wel al gezien dat Tuur precies mieren in zijn gat had. Hij kon niet stilzitten, en zijn lichaamstaal verraadde dat hij zich stierlijk verveelde. Die “godverdomme” zal ook wel van hem gekomen zijn. Ik vermoed dat Tuur ernstig zal worden gekapitteld. Voor diegenen die niet zo goed bekend zijn met de katholieke zeden: Kapittelen is het ernstig toespreken van een persoon over zijn zonden, meestal gesitueerd in een klooster. In gedachten zie ik Maria al als abdis die de (hopelijk) boetvaardige monnik Tuur vermaant over zijn zondig bestaan. Misschien legt ze hem een coronaproof bedevaart naar Compostela op. Zou zomaar kunnen. Als ge morgen den Tuur ziet lopen met een pij en sandalen, weet ge waarom.

Terzijde, Marc kreeg op zijn vraag het antwoord dat hier het advies van de cultuurraad beslissend is.

Geweld tegen vrouwen.

Tineke Lootens kaart dan een zeer belangrijk thema aan. Zij wou het hebben over de dag tegen het vrouwengeweld. Hoewel vrouwen over het algemeen geweldig zijn, ben ik ervan overtuigd dat ze bedoelde de dag tegen het geweld tegen vrouwen. En dat is inderdaad een belangrijk thema, dat nog dramatischer wordt in deze coronatijden.

Zij wil dat het nummer 1712 algemeen bekend wordt, en gebruikt wordt door alle vrouwen die in deze situatie zitten. Het is anoniem en gratis. Het nummer is er niet alleen voor volwassen vrouwen, maar ook voor meisjes die op de één of andere manier (psychologisch, seksueel of anders) ervaren dat hun geweld wordt aangedaan. De boodschap is: verberg het niet, praat er over, je bent niet alleen, je kan geholpen worden, er is een uitweg. Die boodschap komt van mij als psycholoog persoonlijk, maar ik denk dat de schepen en elke hulpverlener er zo over denkt. Geweld tegen vrouwen is het laagste wat er bestaat.

Overigens wijst schepen Tineke er op dat op de site van de gemeente er raadgevingen staan over de Coronatijd. Ga naar de site van de gemeente Zele, en in de zoekbalk tik je in “Gezind”.

Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu?

Tom Schiettecat vraagt het woord. Hij vindt het niet leuk dat de tussenkomst van Vanessa Gelorini aan de kijkers van de streaming de indruk geeft dat het maar een rommeltje is, dat er geen verslagen worden gemaakt enz. Hij wijst er op dat Isabel De Maesschalk keurig alles doorstuurt, en geeft Vanessa de raad te leren werken met Outlook. Want daar kan je een filter zetten op Isabel zegt hij, en dan heb je ineens alles. Het klinkt allemaal nogal denigrerend.

Ik zie aan de gelaatsuitdrukking van Maria dat ze denkt: “Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu?”.

En inderdaad, Vanessa trekt van leer. Zij stelt dat haar vraag naar tevredenheid was beantwoord, in die zin dat commissieverslagen alleen naar commissieleden worden verstuurd. Het was een eerlijke vraag, en die is correct beantwoord. Niets mis mee. Zij vindt het dan ook onbeschoft dat Tom Schiettecat op deze manier tussenkomt, en weer eens de indruk wil wekken bij het gemeentepersoneel dat de oppositie hen niet apprecieert. Ik heb Vanessa nog weinig zo kwaad gezien.

 

P.S. Binnenkort wordt Tom Schiettecat voorzitter van de gemeenteraad in plaats van Maria Verheirstraeten. In alle eerlijkheid, ik heb respect voor de correcte manier waarop Maria de vergaderingen leidt. Maar binnenkort verwacht ik meer ambiance, en dat is ook leuk voor een verslaggever. Daarentegen, Maria als abdis is nog geloofwaardig. Tom als vader abt?????


Een reactie op “De gemeenteraad: een “gemene-raad” met “onbeschoftheid”.
  1. Peter De Langhe schreef:

    Wie is momenteel eigenaar van het oude postgebouw? Moet de gemeente dat gebouw nog aankopen?

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top