Knops late night show en dictatuur in Zele

Corona continued.

Zoals dat nu al een gewoonte wordt, begint de vergadering met een uiteenzetting van onze burgemeester over de Coronapandemie. Zele doet het niet goed. Op 15 december zaten we aan een besmettingscijfer van 248/100.000 terwijl de alarmdrempel op 20 ligt. We doen het daarmee slechter dan de omliggende gemeenten. Hij herhaalt zijn oproep om tijdens de feestperiode de regels te respecteren. Doen we dat niet, dan stevenen we af op een derde golf in Zele.

Hij laat ook zien dat de besmettingen over het hele grondgebied en over alle bevolkingsgroepen zitten.

Persoonlijk verschiet ik daar niet van. Op de wekelijkse markt worden de maatregelen terecht grondig opgevolgd, met hulp van stewards die daarvoor wel eens een dikke pluim verdienen. Als virus zou ik gauw uitwijken naar de parking van de GB. Daar zou ik dagelijks na schooltijd een aantal jongeren vinden die het niet te nauw nemen met afstand en mondmaskers. Effe chillen na een zware schooldag. En dan het virus meenemen naar alle uithoeken van Zele.

Uitverkoop Berkenhof.

In de raad voor maatschappelijk welzijn is het belangrijkste punt de verkoop van het Berkenhof en een aantal sociale woningen in de Drieputtenstraat. Schepen Anthuenis motiveert de verkoop. Hij stelt dat het beheer van sociale woningen niet tot de kerntaken van het OCMW behoort, en ziet dat liever gebeuren door de huisvestingsmaatschappij. Hij bekleedt daar een belangrijke functie, en spreekt dus met verstand van zaken.

Het beheer wordt overgedragen op 1 januari 2021. De huurprijzen stijgen een beetje voor 12 huurders, en zakken een beetje voor 45 huurders. Zij behouden hun contract van onbepaalde duur.

Oppositie zwijgt en steekt bordje op.

Tijdens zijn uitleg steken verschillende raadsleden van de oppositie een bordje omhoog “Stemming gevraagd”. Maria Verheirstraeten lijkt dat in eerste instantie niet te merken. Vorige gemeenteraad had ze blijkbaar ook al moeite om vingeropsteking te zien. Wat haar deed uitroepen “Ik zien da dus nie hé”. Uiteindelijk valt haren euro en ze vraagt of er kan gestemd worden per fractie, zoals dat gebruikelijk is. Maar die van de oppositie blijven bordjes opsteken met “Onthouding”. Maar ze weet nu nog altijd niet of er per fractie kan worden gestemd. De fractieleiders moeten ja of nee zeggen omwille van de bandopname zegt ze. Maar niemand zegt iets.  Verwarring alom. Op het gezicht van de burgemeester staat al geschreven dat hij wel al de bui ziet hangen. Maar hij is dan ook burgemeester.

Niets gehoord.

En dan besluit Maria dat ze iets nieuws moet invoeren. Het vierde besluit. Tot hiertoe hadden de raadsleden de keuze tussen “Ja”, “Nee”, “Onthouding”. Nu komt daar bij: “Niets gehoord”. Uitslag van de stemming: 14 ja, rest “Niets gehoord”. Kan de gemeentesecretaris dat zo in de notulen zetten? En is de besluitvorming dan rechtsgeldig? Ik weet het niet. Time will tell.

Alles slaat op….

En oh ja, de tarieven van de thuiszorg slaan op. Een beetje raar in Coronatijd, maar vorige gemeenteraad gingen ook al tarieven omhoog. De motivatie is nu dat de nominale waarde van de dienstencheques is verhoogd.

Maria preekt in de woestijn

Dan volgt de gemeenteraad. De eerste paar punten zijn eigenlijk technisch, maar Maria begint door te krijgen dat ze eigenlijk een monoloog aan het voeren is. Geen enkele reactie bij de oppositie. En die van de meerderheid zijn het niet gewend te praten. Dus moet ze bij elk punt hervallen in: “Geen vragen? Nee? Dan is dat punt goedgekeurd.”

Kinderopvang

Ze is dan ook zichtbaar opgelucht dat ze bij punt 5 het woord kan geven aan schepen Tineke Lootens over advies over kinderopvang. Tineke legt uit dat de politiek van “Opgroeien” (nieuwe naam van Kind&Gezin) veranderd is voor uitbreiding van plaatsen in de kinderopvang. De gemeente kan daarin nu advies geven. Maar dat moet op een duidelijke en transparante manier gebeuren. Daarom is er een instrument opgesteld waarbij initiatiefnemers van kinderopvang punten krijgen op basis van vooraf bepaalde regels. Het voorliggend ontwerp is gebaseerd op 4 punten. Er moet een actief partnerschap zijn met de gemeente, nadruk op de sociale functie (onder andere taalstimulatie en positieve ingesteldheid naar diversiteit), ligging en bereikbaarheid en tenslotte economische functie.

Voor de uitbreidingsronde van volgend jaar zal dit instrument op de website van de gemeente worden geplaatst, en zal er een oproep komen aan al wie kinderopvang wil organiseren.

De uiteenzetting van Tineke is eigenlijk het enige noemenswaardige feit van deze gemeenteraad.

Gelukkig kan Thomas de tijd vullen

Brave soldaat Shweik schepen Thomas komt nog wel met een presentatie over de gemeentefinanciën ten behoeve van de kijkers online (ongeveer 80). Maar daar komt ook al geen reactie op. Het meeste dat over deze tussenkomst valt te zeggen is dat ze grotendeels onverstaanbaar was. Het kraakte langs alle kanten. Dan maar van plaats gewisseld met de burgemeester, maar die is meestal ook al moeilijk verstaanbaar. Dat ligt aan de headset van Hans Knop. Thomas gebruikte die van Hans, want ik zag Hans de headset ontsmetten voor hij hem terug opzette. Hij zou beter die van Tineke gebruiken, want Tineke is perfect verstaanbaar.

Meester Johan geeft les

Het is duidelijk dat de meerderheid niet wil dat de gemeenteraad door het stilzwijgen van de oppositie te vroeg gedaan is. Komt schepen Anthuenis nog eens uitleggen wat het AGB is. Weer voor de kijkers online die dat nog niet weten. Zelfs schepen De Donder zit met zijn ogen te rollen. Dat valt op omdat het wit van zijn ogen helder afsteekt tegen zijn donkere oogkassen. Het kan liggen aan een slechte verlichting, ofwel is hij moe van het vele werk.

Knops Late Night Show

Die gemeenteraad lijkt te evolueren naar “Knops late night show”. Maar ik denk dat ze betere content zullen moeten brengen om hogere kijkcijfers te halen. ’t Is alleszins nieuw, want zo’n uitleg voor de toeschouwers in de raadzaal (pré corona) hebben ze dat nooit gedaan, tenzij mijn geheugen mij in de steek laat.

Maria doet dan nog een laatste poging, en vraagt of er varia zijn? Nee, niemand heeft varia. Ook dat is nieuw. Normaal verdringen ze elkaar om aan het woord te komen, en is het beurt afwachten. Niets van dat alles.

Fractieleider van CD&V Kathleen De Munck vraagt dan het woord om haar afkeuring uit te drukken over het gedrag van de oppositie. De mensen zullen nog minder in politiek gaan geloven.

Het is wat het is

Maria geeft dan maar het woord aan de burgemeester om af te sluiten. Die dankt, ondanks deze laatste valse noot, de raadsleden voor de constructieve samenwerking en vindt deze vergadering spijtig. En hij sluit af met zijn ondertussen beroemde slagzin: “Het is wat het is.”

Maar wat was er nu feitelijk aan de hand?

De meerderheid heeft besloten de spelregels in de gemeenteraad aan te passen. Er zou een beperking komen op het aantal vragen en/of tussenkomsten dat de oppositie mag stellen, en er moet vooraf worden bekendgemaakt wie wanneer over wat gaat tussenkomen.

De oppositie kan dit niet aanvaarden en vindt dat burgemeester Knop te veel dictatoriale neigingen heeft. Zo verneem ik uit betrouwbare doch anonieme bron.

Als het zo zit en de meerderheid drukt die regels door, zullen het korte gemeenteraden zijn in 2021.

En zullen besluiten genomen worden met 13 keer “niets gehoord” ofte ni vu ni connu.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top