Herman kreeg klachten over blote mensen onder de douche

Het was een primeur. De gemeenteraad verliep online, maar voor de eerste keer werd hij ook gestreamed op de Facebookpagina van de gemeente. Petje af voor Tom en Gianni van ICT. Het liep bij wijlen wat hortend en stotend, maar het is een echt huzarenstukje om dit te realiseren. En voorzitter Maria Verheirstraeten heeft haar roeping gemist. Ik denk dat ze stiekem bij Ivan De Vadder in de leer is geweest. Zelf zou ik liever bij Liesbeth Imbo gaan.

Welzijnsschakels over armoede

17 oktober was de dag van de armoedebestrijding. Er was een afvaardiging van de Kolleblomme om de problematiek onder de aandacht te brengen. Schepen Tineke zou later in de vergadering op deze materie ingaan (zie verder).

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad wordt gevraagd de eerste twee percelen van de bouw van 42 nieuwe serviceflats goed te keuren. Het gaat om een project van 6,9 miljoen euro. Nu gaat het over ruwbouw, afwerking en technieken, en de liften. De serviceflats komen op de plaats van het oude OCMW ziekenhuis.

Dirk De Mey vraagt of er al duidelijkheid is rond de BTW (6 of 24%). Schepen Anthuenis antwoordt dat de vraag kan pas worden gesteld aan de BTW administratie na goedkeuring van het dossier.

Dirk herhaalt zijn bedenking dat de uitvoering minimaal is (geen toestellen in de keukens). Schepen Anthuenis stelt dat het vast meubilair nu niet aan de orde is. Dit komt later in het perceel vast meubilair. Hij laat wel een opening dat, indien de offertes meevallen, er eventueel ruimte zou komen voor een vollediger afwerking. Dirk oppert dat een laag BTW tarief ook zou kunnen helpen.

Geert D’Hooghe komt tussen. Hij stelt dat in het bestek wel degelijk sanitair is voorzien. Maar hij had verkeerd gelezen. “Het zijn alleen de aansluitingen, dat is een stomme opmerking” zegt schepen Anthuenis. Geheel op zijn eigen manier doet onze schepen het verschil uit de doeken tussen aansluitingen en toestellen.

Indexering dagprijs

Het volgende punt is de indexering van de dagprijzen in de ouderenvoorzieningen op 1 januari 2021. Dat punt wordt zonder vragen goedgekeurd. Dat verwondert mij persoonlijk een beetje. In deze tijd van stijgende armoede en premies voor de minder kapitaalkrachtigen had ik een signaal vanuit de gemeente verwacht. Maar de oppositie is blijkbaar met andere dingen bezig.

De rest van de punten zijn technisch van aard, en worden goedgekeurd.

De Gemeenteraad.

De gemeente heeft de site Friswit aangekocht voor 1.475.000 euro, en wil daar een nieuwe brandweerkazerne en ambulancedienst realiseren. De vraag is om de studieopdracht goed te keuren om de plannen op te maken. Zijn er vragen?

Serdar Celik komt even in beeld, maar zegt niets. Hij zal even een handbeweging gemaakt hebben, waardoor de regisseur dacht dat hij iets ging zeggen. Maar nee. Overigens zoals altijd piekfijn in orde, onze Serdar. Ik denk dat hij gewoon even toelating wou vragen om een plasje te gaan doen, want direct daarna verdween hij van de monitor.

Bezorgdheid over de centen

Marc Verberckmoes wil wel wat vragen. Zoals gebruikelijk doet hij een lange uitleg, waardoor hij uw aandacht vangt omdat ge u afvraagt wat hij nu eigenlijk wil vragen. Samengevat: de gemeente plant grote en dure projecten, maar hij is bezorgd of het financiële aspect wel goed wordt opgevolgd, want uiteindelijk betaalt elke Zelenaar mee. Wordt er gedacht aan bijsturing indien nodig? En hij geeft als voorbeeld de dure ondergrondse parking op de Zandberg.

Hans Knop antwoordt dat hij wel degelijk rekening houdt met Marcs bezorgdheid. Op dit moment is er nog geen probleem, en de financieel directeur houdt alles nauwgezet in de gaten.

Anderzijds zijn er opportuniteiten, waar we willen van gebruik maken vervolgt hij. Maar hij verbindt er zich toe dat de belastingdruk op de Zelenaar niet zal verhogen. Desnoods moeten projecten uitgesteld worden, maar op het eind van de rit moet de rekening kloppen stelt hij.

Geert Roosenboom welke financiële constructie werd gehanteerd met de eigenaar van de oude rijkswachtkazerne. Volgens de burgemeester is dit nog in onderhandeling, en zijn er nog verschillende opties.

Het nieuwe recyclagepark

De plannen voor het nieuwe recyclagepark zijn klaar, en de gemeenteraad wordt gevraagd om te beslissen tot de uitvoering van de werken.

Herman Van Driessche stelt dat hij de plannen goedvindt, maar toch tegen zal stemmen omdat er in staat dat men werkt volgens het principe “De vervuiler betaald”. Met een D.  Zoals het er staat zal men de sluikstorter nog eens betalen ook. Met zulke kapitale D/T fouten kan hij zijn goedkeuring niet geven. Maar Hans Knop stelt hem gerust: de fout is ondertussen hersteld.

Timothy Debeir op zijn beurt merkt op dat er in het reeds lijvige dossier toch enkele bijlages ontbreken, en hij vraagt of hij die kan krijgen. Verantwoordelijke schepen Francis De Donder is de behulpzaamheid zelve, en zegt direct toe dat Timothy maar moet zeggen welke, en hij zal ze direct opsturen.

Johan deelt toetjes uit

Maar schepen Anthuenis dringt erop aan te weten welke bijlages. Oei, die heeft Timothy niet direct bij de hand. Na enig zoeken in zijn documentatie vindt hij ze toch. Maar volgens schepen Anthuenis maken die bijlagen geen essentieel deel uit van het dossier. Dat zijn maar toetjes die de gemeenteraadsleden hebben gekregen. Op zijn manier is de man toch genereus. Zomaar toetjes uitdelen.

Geert Roosenboom wou ook tussenkomen. Maar hij zal eens naar Telenet of Proximus moeten bellen, want zijn verbinding viel telkens opnieuw uit. Dirk De Mey moet dus inspringen om zijn punt te maken. Het gaat erom dat er op de plannen geen plaats is voorzien voor de compostmeesters, en dus voor het educatieve aspect van het recyclagepark. Hij dringt vraagt met aandrang dit te corrigeren.

Schepen Francis De Donder antwoordt dat alles blijft zoals het nu functioneert, en hij plant zelfs uitbreiding voor de schoolbezoeken. Door het afsprakensysteem zal de werking zelfs worden stilgelegd om deze beter te organiseren. Bovendien heeft hij overgeschakeld van een aktiedag naar een aktieweek. Het enige probleem is dat het aantal compostmeesters door leeftijd is uitgedund. Daarvoor wou hij in het voorjaar een recruteringscampagne opzetten. Maar bij deze is de oproep gelanceerd voor kandidaat-compostmeesters.

Geert Roosenboom heeft ondertussen zijn verbinding hersteld. Hij blijft erbij dat dit niet op de plannen was voorzien.

Behulpzame schepen

Schepen Anthuenis heeft blijkbaar nog meer dossiers gevreten dan gewoonlijk. Misschien omdat hij de mogelijkheid voorzag dat onze burgemeester omwille van quarantaine afwezig zou zijn, en hij diens rol zou moeten overnemen. Hij springt zijn collega De Donder dus bij. Hij stelt dat de plek die nu voorzien is, (aan de ingang) nog veel meer in het zicht is dan het huidige uithoekje.

Filip De Wilde wijst als lid van de raad van bestuur van IDM op het lage aantal compostmeesters in Oost- en West-Vlaanderen tegenover de andere provincie, en dus op het belang van het recruteren van nieuw bloed.

Rollend fonds

De gemeente was reeds eigenaar van het pand Karel Haegensstraat 14, en wenst de buurwoning op nummer 16 aan te kopen.

Herman Van Driessche wenst tussen te komen. Tussendoor toch een tip voor Herman: als ge (misschien uit zuinigheid) alle lichten dooft, krijgt het beeld een blauwe zweem door het licht van het scherm. Dat zou voor verwarring in het politieke spectrum kunnen zorgen.

Wat gaat ge ermee doen? Vraagt Herman.

Schepen Jos Withofs licht toe dat de eigenaar van nummer 16 is overleden. Daardoor kwam het pand te koop. De gemeente wil het pand kopen, en dan samen met nummer 14 slopen. Zo kan de rooilijn worden gerealiseerd, en kunnen we daarna beide als één perceel terug verkopen.

Burgemeester Knop merkt nog op dat dergelijk dossier perfect past in het “rollend fonds”. Eigendommen verwerven, saneren, afbreken, rooilijn realiseren en dan terug op de markt brengen om zo hetzij veiligheidsproblemen aan te pakken en/of saneren enz.

Jos heeft alleen plannetjes uit de jaren stillekens

Er zijn wegenwerken gepland rond een verkaveling op Meerskant. Herman Van Driessche, nochtans notoir kenner van alle mogelijke paadjes in Zele, stelt dat hij moeite had om te zien waar deze werken zouden worden uitgevoerd. Hij vraagt dat er toch een duidelijk kaartje zou worden in het dossier gestoken.

Schepen Jos antwoordt dat er in het dossier een rooilijnplan zit. Waarop Herman zegt: dat is een plan van 60 jaar geleden, met oude namen. Daar zijt ge niet veel mee vooruit.

Burgemeester Knop belooft dat er aandacht zal aan worden besteed om meer recente plannen te gebruiken. En ondertussen Herman, voegt hij er schalks aan toe, ge kunt ook eens op Google Maps kijken hé.

Nieuwe kantine op Heikant

Goed nieuws voor KFC Heikant: het recht van opstal wordt goedgekeurd. Dat betekent dat de club in eigen beheer bovenop en naast de nieuwe kleedkamers de infrastructuur kan uitbreiden.

Corona

De burgemeester geeft een overzicht van de toestand in Zele. Die is slecht. Punt. Hij maant iedereen aan tot het volgen van de regels, en wijst erop dat de gouverneur heeft beslist dat iedereen op alle openbare plaatsen minstens een mondmasker bij zich moet dragen.

Op de vraag waarom het restaurant van het rusthuis nog twee dagen langer is opengebleven na de sluiting van de horeca, antwoordt hij dat dit inderdaad het geval was. Reden was het feit dat deze beslissing pas zondagavond laat is toegekomen, en er geen tijd was om de gebruikers te verwittigen of eventueel maatregelen voor afhaal te treffen. Tegen de regels dus, maar met de bedoeling onze bejaarden te helpen.

Deze keer deed schepen Anthuenis er het zwijgen toe.

Armoedebestrijding

Schepen Tineke Lootens komt terug op de dag tegen de armoede. Zele scoort slecht in de cijfers. Zij illustreert dit met cijfers die je zelf kan terugvinden op internet. Google “lokale armoedebarometer” en je bent er. Zele scoort -5. Dat betekent een achteruitgang tegenover vorige jaren. Al moet gezegd dat 2008 (de vergelijkingsbasis) een goed jaar was. Zij wil en zal alles mobiliseren om deze curve om te buigen.

Blote mensen te zien in de Klodde

Tenslotte: Herman Van Driessche heeft klachten gekregen over blote mensen. Onder de douche. Hij verklaart zich nader: in de Klodde is er een brede gang met nogal wat passage. Op die gang geven de douches uit. Als die deur openstaat heeft de toevallige voorbijganger een mooi zich op personen onder de douche. Dat kunnen heren, dames of kinderen zijn.  En gezien nogal wat mensen slordigweg de deur laten openstaan bij het verlaten of betreden van de douchekamer, is dit toch een probleem. Op de verdieping stelt zich het probleem niet omdat daar een schutting is voorzien.

Schepen Francis De Donder van sport heeft nog niets gehoord van dit probleem, maar stelt dat ze de deur dan maar moeten sluiten van binnenaf, en wie nog binnen wil moet dan maar kloppen. Aan de andere kant ziet hij het probleem, en zal een oplossing zoeken.

Schepen Johan Anthuenis vindt dat er onder teamgenoten afgespraken moeten worden gemaakt. Volgens hem is die deur dichtdoen een vorm van elementaire beleefdheid.

Herman Van Driessche vindt dat dit rekenen is op het gedrag van mensen, en zeker bij kinderen kunt ge dit moeilijk verwachten. Hij herhaalt dat hij de klacht van verschillende kanten, ook verenigingen heeft gekregen.

Daarop wil Schepen Anthuenis weten van welke verenigingen. Dat wil Herman natuurlijk niet zeggen. Hij blijft discreet, en wil natuurlijk niemand opzadelen met de toorn Gods of represailles.

Schepen Anthuenis benadrukt dat het AGB, waarvan hij voorzitter is, nog op geen enkele manier hierover signalen heeft gekregen.

Wordt vervolgd….


Een reactie op “Herman kreeg klachten over blote mensen onder de douche
  1. Picqueur Agnes schreef:

    Ik ben stomverbaasd dat er een vraag is gesteld omtrent het langer openblijven van het seniorenrestaurant en geen vraag omtrent de mogelijkheid om de maaltijden rond te brengen! Mijn moedertje van 85 haalt haar maaltijd nu op….vinden jullie dit dan normaal? Wie heeft er nu problemen met het feit dat 28 oude mensjes hun maaltijd zeer coronaproof gebruikten 2 dagen extra? En waarom Kan er geen rond breng voorzien worden op dit moment
    Het wordt verdorie winter!

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top