Kussen in de gemeenteraad en bestuur viseert de zelfstandigen

Er lag een groot kussen op de grond. Tussen de stoel van Hans Knop en Francis De Donder. Curieus. Zou dat zijn voor het geval één van de twee in slaap dommelt en omvalt. Nee, want dan zou Francis naar links moeten vallen, en Hans naar rechts. Onwaarschijnlijk. Een voorzorg voor het geval één van de twee te veel last zou krijgen van het speen zal het ook niet zijn, want dan zou er een gat in het midden zitten. En dat was niet het geval. Maar het lag er. Gewoon kussen te zijn.

Kermis en Ronde Van Vlaanderen

Voorafgaand aan de gemeenteraad was er een informatiesessie over de Coronacrisis. We onthouden dat de kermis doorgaat, zij het in COVID-19 modus. Met looplijnen. Dat is een voetbalterm die ik een eerste keer hoorde van Trond Sollied toen hij Club Brugge trainde. Met looplijnen leer je hoe je een bal krijgt aangespeeld. Op de kermis zal dat dan wel een bal zijn met een “floche” eraan.

Bij de doortocht van de Ronde Van Vlaanderen mag er niets worden georganiseerd en moeten de toeschouwers een mondmasker dragen. Het wordt dus enkele seconden zoef zoef zoef en gedaan. Het volksfeest is voor een volgende keer.

Vraag je toeslag aan

Even buiten de gemeenteraad om: families die een inkomensverlies hebben geleden door COVID-19 kunnen nog steeds (tot en met 31 oktober) een toeslag van 120 euro per kind aanvragen op het groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Alle info kan je krijgen bij Rotz, het huis van het Kind (rotz@zele.be of 052 45 70 52). Zij organiseren ook zitdagen om je te helpen met het invullen van je aanvraag.

Veranderingsprocessen

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn komt Vanessa Gelorini tussen over het veranderingsmanagement in de fusie van OCMW en gemeente. Zij vraagt aandacht voor het welbevinden van de medewerkers. Zij vreest dat de zorg voor de interne organisatie achterophinkt tegenover de grote aandacht voor communicatie naar buiten.

Burgemeester Knop antwoordt dat het bestuur wist dat het integratieproces lang zou duren. Maar het ene sluit het andere niet uit stelt hij. Hij verzekert Vanessa dat de zorg voor het personeel ook bij hem op de eerste plaats staat.

Eierenlopen in de Bosstraat

De gemeenteraad dan. Herman Van Driessche heeft een op het oog eenvoudige vraag. In de offerte die voorligt, zit daar ook de vervanging in van de 70 jaar oude leidingen onder het wegdek? Niet simpel dus. Je moet weten dat er een regel bestaat die zegt: indien de leidingen gewoon moeten worden verlegd omwille van werken, is de kost ten laste van de gemeente. Indien de leidingen moeten worden vervangen omdat ze versleten zijn, moet Fluvius betalen. Maar de gemeente is ook aandeelhouder van Fluvius. Typische vraag van Herman, want hij weet dat dat een moeilijk punt is. Onze vriend Pieter Herwege als schepen van openbare werken moet dus als een volleerd evenwichtskunstenaar te werk gaan. Hij heeft daar al menige discussie over gehad en als Zele ooit een kampioenschap eierenlopen organiseert, weet ik wie er wint.

Fluvius zegt natuurlijk dat die leidingen nog pico bello zijn en niet moeten vervangen worden, alleen verlegd. Op kosten van de gemeente. En bovendien moet de beslissing al of niet vervangen genomen worden vooraleer de werken starten. Ze kunnen ze dus niet eerst effe inspecteren.

Enfin, Pieter is in een pokerspelletje terechtgekomen. We zullen pas later weten of hij zijn kaarten goed heeft uitgespeeld. Herman hoopt alleen dat de Bosstraat na de werken niet terug moet worden opgebroken wegens kapotte leidingen.

Pittig détail nog: een aantal van de leidingen moeten worden verlegd omdat ze 70 jaar geleden niet diep genoeg zijn gelegd.

Budget voor buurtcomités

De buurtcomités hebben door de coronacrisis niet op een normale manier kunnen werken. Het bestuur stelt voor de subsidies van 2019 ook in 2020 toe te kennen, zonder dat daarvoor een dossier moet worden ingediend. Dit wordt goedgekeurd. Marc Verberckmoes pleit ervoor de buurtcomités na de coronacrisis een eigen budget te geven die zij in samenspraak met de gemeente kunnen besteden in hun wijk. Hij meent dat dit de motivatie kan versterken, en denkt ook aan bonussen voor bepaalde projecten in de wijk.

Schepen Thomas Bauwens antwoordt dat dit alles kadert in het brede participatieproject. Het reglement voor de subsidiëring wordt op dit moment herschreven, ook de wijze waarop buurtcomités zullen kunnen beroep doen op de vier vormen van subsidiëring. Voor het participatieproject verwijst hij naar de burgemeester onder wiens bevoegdheid dit valt.

De burgemeester stelt dat de participatie nu vooral gericht is op het bespreken van de zaken die in het meerjarenplan staan met de wijkraden. Hij is geen voorstander van een vaste toewijzing van een budget, omdat de verschillende wijken verschillende noden hebben. Hij wil liever middelen inzetten waar de nood het hoogst is. En, stelt hij, de bomen groeien niet tot in de hemel. Met andere woorden, hij heeft een andere visie op participatie.

Marc Verberckmoes stelt dan weer dat hij hierin een paternalistisch trekje ontwaart, en blijft erbij dat een eigen budget en het kunnen nemen van eigen beslissingen beter motiveert.

Dat woord paternalisme zint de burgemeester niet, hij zegt dat hij die opmerking maar zal vergeten. Volgens hem is er nog nooit zoveel aan participatie is gedaan dan door zijn bestuur. Hij luistert naar alle burgers, maakt een synthese en een voorstel, en gaat dan terug om te verifiëren of dat voorstel overeenkomt met de wensen.

Francis is er gerust in

Ondertussen zit Francis De Donder al heel de vergadering rustig, een beetje achteruitgeschoven, soms met gesloten ogen, de vergadering te volgen. In slaap gevallen is hij niet, en zeker niet opzij gevallen. Wat doet dat kussen daar dan?????

Zonder licht in Zele

We zijn al vlug bij de varia aanbeland, en Herman Van Driessche vraagt zich af wat dat toch is met die electriciteitspannes in Zele. In de Cesar Meeusstraat al drie keer kort op mekaar. Marc Verberckmoes springt hem bij want volgens hem zijn er op de N47 ook meer dan geregeld pannes met de verkeerslichten.

Schepen Pieter is zich van het probleem bewust. Hij heeft reeds herhaaldelijk vragen gesteld aan de nutsmaatschappij, maar heeft tot hiertoe geen fundamenteel antwoord gekregen. Er zijn ook geen indicaties naar mogelijke oorzaken. Het enige wat we kunnen doen is blijven aandringen bij de nutsmaatschappij.

Blauwe bordjes

Herman Van Driessche stelt ook vast dat menig fietsbaanbordje zodanig verbleekt is, dat ze eigenlijk niet meer voldoen. Schepen Pieter stelt dat die bordjes er in de tijd gezet zijn door de provincie, maar dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud. Hij heeft dan ook al een offerte aangevraagd om ze terug in orde te brengen. En hij voegt er schalks aan toe: “En ze blijven blauw”.

Toch nog een vraag voor schepen De Donder

Timothy Debeir komt terug op het maaien op het Wijnveld. Hij dankt schepen De Donder voor zijn antwoorden, maar weet nog altijd niet of er nu al dan niet een uitzondering was gevraagd. Schepen De Donder schrikt recht uit zijn comfortabele houding en herhaalt dat dit gebeurde om de jonge aanplant betere kansen te geven. Maar nee, die aanvraag was niet gebeurd. Timothy vraagt met aandrang de geldende regelgeving te respecteren.

Belastingen à volonté

De tweede vraag van Timothy Debeir gaat over het aanslagbiljet dat onlangs bij alle zelfstandigen in de bus viel. Hij beseft dat het bestuur die belasting meerderheid tegen minderheid heeft goedgekeurd, en brengt in herinnering dat zijn fractie in april reeds haar bekommernis herhaald. Hij wijst op de moeilijke omstandigheden waarin de zelfstandigen momenteel werken, en vraagt minstens om uitstel, liever afstel.

Geert D’Hooghe pikt hierop in en zegt bij inzage van het dossier van zijn stoel te zijn gevallen van het verschiet. En opeens staat burgemeester Knop recht, pakt dat kussen en komt het aanbieden aan Geert. Kwestie van in het vervolg zachter te vallen, want Geert heeft dat geregeld voor.

Maar Geert gaat door, en bestempelt het huidig bestuur als een antizelfstandigenbestuur. Hij vraagt ook dringend om uitstel, of het minstens bespreekbaar maken.

Schepen Bauwens is “not amused”. Hij maakt zich druk over het vele fake nieuws dat door mensen aan de tafel wordt verspreid. En ook hij is van zijn stoel gevallen. Waarop Geert hem het kussen wil afstaan.

Het wordt toch een beetje een epidemie, dat van de stoel vallen. En de meeste gemeenteraadsleden zitten dan nog in comfortabele stoelen. Zeker Francis De Donder. Maar het publiek moet het stellen met bijzonder harde stoelen. Zoals trouw publiekslid Kris Steeman vandaag postte: #onspoepdoetzeer.

Schepen Thomas gaat voort: het is niet mijn bedoeling dat hier elke keer te herhalen, maar ik zal nog eens onze visie uitleggen. Hij heeft het over rechtvaardige fiscaliteit, die doelmatig moet zijn, solidair en billijk. Hij is goed op dreef. Dat ziet ge aan de gezonde blos op zijn wangen. En hij eindigt zijn (uitgebreide) betoog met: Deze belasting is geen kaakslag voor de zelfstandigen, en is bovendien fiscaal aftrekbaar. En dat is alles wat ik er over kwijt wil. Waarvoor dank.

Onze charmante schepen Withofs wil ook zijn duit in het zakje doen. Hij begint met een ellenlange opsomming van alle acties en maatregelen die er al zijn geweest. Halfweg is hij al de helft van zijn toehoorders kwijt aan GSM checks. Tuur Cooreman kon zelfs een geeuwtje niet bedwingen. Maar Jos timmert hard aan de weg.

Geert D’Hooghe is niet onder de indruk. Hij heeft al verschillende keren uit de mond van schepen gehoord “Wat is dat nu, 50 euro?”, en dat zint hem allerminst.

Timothy Debeir heeft zelfs last dan déja-vu. Tijdens het betoog van Thomas dacht hij voormalig burgemeester Patrick Poppe aan het woord te horen met vergelijkingen met andere gemeenten, en hoe goed het wel in Zele was.

Tijd voor Hans Knop om tussen te komen. Jullie vragen korting voor zelfstandigen, zegt hij, maar loontrekkenden krijgen geen korting. En bovendien zijt ge weer fake news aan het verspreiding, want er is nog geen aanslagbiljet, enkel een infofiche.

Hij herhaalt dat de belasting op rechtvaardige basis wordt geïnd, rekening houdt met het inkomen, dat de belasting voor de zelfstandigheden in 20 jaar niet werd geïndexeerd en dat ze aftrekbaar is.

Geert D’Hooghe stelt dat de belasting misschien nog niet is geïnd, maar iedereen heeft het reglement gekregen, en weet wat hem te wachten staat.

Schepen Withofs verduidelijkt nog dat er misschien wel bijsturingen gaan komen, maar die gaan enkel gaan over duidelijke fouten (bv iemand die twee formulieren heeft gekregen).

Dan zullen wij de zelfstandigen viseren ja.

Burgemeester Knop is duidelijk niet akkoord met de stelling dat het bestuur de zelfstandigen viseert. Maar stelt hij ge moogt dat gerust zeggen indien ge met viseren bedoelt er de focus op leggen of er mee bezig zijn. In dat geval gaan we de zelfstandigen blijven viseren.


Een reactie op “Kussen in de gemeenteraad en bestuur viseert de zelfstandigen
  1. Luc Raman schreef:

    Bedrijven tax raakt zelfstandigen
    Reclame tax raakt zelfstandigen
    Afval tax raakt meest aan de zelfstandigen

    Wat is het volgende??

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top