Nachtwinkels in de gemeenteraad.

Maria houdt van stiptheid. Klokslag 20.00 uur opent zij de vergadering. Wie te laat is heeft pech.

De stoelen van de socialistische fractie bleven overigens heel de vergadering onbezet. Akkoord, Serdar was verontschuldigd, maar het is niet de eerste gemeenteraad dat we al onze rode vrienden moesten missen. Misschien zaten ze bij Conner Rousseau om hem te adviseren over de vorming van de federale regering.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

We beginnen zoals steeds met de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn. Dirk De Mey vraagt of er al uitsluitsel is rond het BTW tarief voor de nieuwe assistentiewoningen. Johan Anthuenis antwoordt kort en krachtig: nee. Het klonk een beetje zoals Poetin zijn “Njet”. Verder opperde Dirk dat volgens de plannen er weinig comfortelementen zijn voorzien. Deze keer is Johan wat breedvoeriger in zijn antwoord: hij argumenteert dat er al een prijsverhoging zit aan te komen, dat het project al boven budget zit, en dat hij prefereert de dagprijs zo laag mogelijk te houden. De toekomstige bewoners moeten zelf hun frigo en dergelijke meebrengen.

Daarmee is de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn al afgesloten, en gaan we over tot de gemeenteraad.

Preventiewerker

De gemeenteraad begint altijd met een aantal punten die nu eenmaal op de raad moeten komen. Die worden dus in sneltempo afgehandeld. Het eerste punt waar een vraag over komt is de taakomschrijving van de aan te werven preventiewerker. Vanessa Gelorini stelt dat die zo veelomvattend is, dat al die taken onmogelijk kunnen worden ingevuld.

Burgemeester Knop antwoordt dat die omschrijving overgenomen is van een algemeen sjabloon, maar dat het wel degelijk zo is dat die persoon zich enkel met drugspreventie zal bezighouden.

Mondmaskers en evenementen

Het burgemeestersbesluit over de mondmaskers moet ook bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Dat besluit is overigens al niet meer geldig, omdat er ondertussen een ministerieel besluit is.

Over het verbod op evenementen is er meer te doen. Burgemeester Knop verklaart dat hij reeds een nieuw besluit heeft ondertekend dat een versoepeling vanaf 1 september omvat. Voor binnenevenementen mogen 50 aanwezigen, voor buiten 100. Deze versoepeling zal midden september opnieuw worden bekeken, waarbij vooral het effect van de opening van de scholen zal worden bekeken.

Herman Van Driessche vindt het raar dat het bestuur vraagt zowel over mondmaskers als over evenementen een besluit goed te keuren dat ondertussen niet meer geldig blijkt. Hans Knop zegt dat het slechts om kennisgeving gaat, maar Herman is niet akkoord: “Ge vraagt bekrachtiging, daarom zal onze fractie zich onthouden”. Bij advocaat Herman moeten de puntjes op de i staan.

Geert D’Hooghe stelt vast dat Zele strenger is dan de nationale regels. Hij vraagt zich af op welke grond. En hij vraagt ook dat niet altijd de organisatoren worden beboet bij overtredingen, maar waar aangewezen de overtreders zelf. En tenslotte vraagt hij dat de organisatoren zelf zouden kunnen beslissen om te organiseren op basis van de nationale maatregelen.

Burgemeester Knop antwoordt dat de crisiscel meer informatie heeft dan de organisatoren. Zij gaan niet licht over hun beslissingen, en steeds denkt aan het algemeen belang. Op een bepaald moment zaten we met Zele in de rode zone, of gingen daar naartoe. Het bestuur heeft de aanbevelingen van de crisiscel gevolgd.  Hij stelt verder dat, indien de huidige evolutie zich voortzet, de oktoberkermis in afgeslankte vorm zou kunnen doorgaan. Maar een paardenkeuring zal er zeker niet bij zijn.

Wat betreft de boetes voor de organisatoren, die moeten zich houden aan hun eigen draaiboek. Doen ze dat, en zijn er toch nog individuele overtreders, zullen enkel die laatsten worden beboet.

Geld voor verenigingen in financiële nood

Dirk De Mey heeft vernomen dat het Vlaamse geld dat volgens de belofte van het bestuur zou worden toegekend aan de Zeelse verenigingen, is gestort. Hij vraagt aandacht voor het feit dat de verenigingen met hoge kosten zitten door corona, en vraagt of deze bedragen snel bij de verenigingen kunnen geraken. Schepen Bauwens bevestigt dat deze bedragen op de rekening van de gemeente zijn gestort, maar door de drukte zijn deze nog niet uitgedeeld. Hij engageert zich ertoe om hier snel werk van te maken.

Schepen Jos en de nachtwinkels

De nachtwinkels zijn in Zele, zoals elders, niet onbesproken. Sommigen vinden ze geen verrijking van het straatbeeld, anderen ergeren zich aan overlast.

Schepen Withofs heeft daarom een reglement uitgedokterd, dat ter goedkeuring voorligt.

Marc Verberckmoes stelt vast dat er op enkele pleinen geen nachtwinkels toegestaan zijn (o.a. Markt en Zandberg). Hij pleit ervoor dit uit te breiden tot meer pleinen, bijv Stationsplein. En hij stelt zich ook vragen bij het sluitingsuur (02.00 uur).

Schepen Jos antwoordt dat een nachtwinkel maximum 150 m² groot mag zijn. De eigenaars proberen zoveel mogelijk producten in de winkel voorradig te hebben. Daarvoor plaatsen ze rekken voor de ramen zonder tussenruimte om te poetsen. Daardoor worden de vitrines vuil, liggen er overal dode insecten enz. Zo vormen ze een smet op de winkelstraat. Het sluitingsuur is volgens hem in overleg met de politie gebeurd.

Hij wil de regels niet nog strenger maken. Er moet nu 1.500 meter zijn tussen twee nachtwinkels. En het bestuur wil niet de indruk wekken dat ze de nachtwinkels weg willen.

Schepen Jos zal persoonlijk langsgaan bij de nachtwinkels om ze het reglement uit te leggen. Ze moeten de omgeving proper houden, hun vitrine kuisen en ze moeten nederlands kennen (om minstens een jonger uitziende klant die wodka komt kopen een identiteitsbewijs te vragen). Ik vraag mij af of hij dat in gebarentaal gaat doen, of toch enkele tolken gaat meenemen.

Hij gaat het hen netjes vragen, maar beseft dat het allemaal moeilijk controleerbaar is, en helemaal niet wettelijk afdwingbaar. Maar, zegt hij, als er dan iets gebeurt staat het toch al in een reglement. Er zullen trouwens nog dingen bijkomen in het reglement, maar schepen Jos wil geen tip van de sluier oplichten.

Timo Debeir vraagt zich af als het toch niet afdwingbaar is, men niet beter zoals bij de horeca zou proberen een charter af te sluiten. Dan kunnen afspraken gemaakt en ondertekend worden.

Geert D’Hooghe zegt dat hij bij de lezing van het dossier  van zijn stoel gevallen is van het verschiet. Burgemeester Knop merkt op dat Geert nogal veel van zijn stoel valt. Waarschijnlijk is hij bezorgd over het evenwicht van Geert. Maar hij heeft hem niet aangeraden een arts te raadplegen.

Maar Geert is dus danig verschoten van het feit dat er met de betrokkenen nog geen overleg is geweest. Terwijl dat het toch het adagium is van de huidige meerderheid is in alles overleg te plegen.

Schepen Jos antwoordt dat er nog geen overleg is geweest omdat hij geen slapende honden wilde wakker maken. Hij vermoedde dat indien geweten was dat er een reglement in de maak was, er plots een lawine van aanvragen voor nieuwe nachtwinkels zou ontstaan. Hij kent zijn pappenheimers.

Schalkse ruiter, die Jos. Enkel overleg als het veilig is. Maar burgemeester Knop springt hem te hulp: het is niet zo dat het reglement, zoals Geert zegt, met haken en ogen aan mekaar hangt. Het enige punt is dat het niet afdwingbaar is. Maar nu is er minstens iets om over te praten.

Friswit en de brandweer.

De gemeente gaat de site Friswit kopen. Met de duidelijke bedoeling er een nieuwe brandweerkazerne te zetten. Dat doet Geert D’Hooghe de vraag stellen hoe te toekomst van het brandweerkorps in Zele er uitziet.

Burgemeester Knop verzekert dat er een korps blijft in Zele, en niet alleen een “hulpkorps” voor Lokeren en Dendermonde. Alle korpsen zijn immers hulpkorpsen voor mekaar binnen de zone. De werkverdeling zal volgens de geldende procedures gebeuren, daar verandert niets aan.

Na nog enkele meer technische punten zijn we aan de varia.

Fietsbeleid

Open VLD heeft een voorstel om voor elke laadpaal voor auto’s ook een fietspunt te realiseren. Dit in samenwerking met de Zeelse fietsenhandelaren. Daar zou bijvoorbeeld een automaat met fietsbanden staan, een pomp om de banden op te pompen enz. Zij vragen hier snel werk van te maken.

Schepen Pieter wrijft zijn ogen eens uit. Hij zag er al wat vermoeid uit, maar het kan ook zijn dat hij zijn ogen niet kon geloven. Of zijn oren. Als schepen van de fiets verwelkomt hij het voorstel en is blij dat Open VLD zijn bezorgdheid om de fietser deelt. Meer nog, hij stelt dat dergelijke zaken reeds in het mobiliteitsplan zitten waaraan wordt gewerkt. Hij zal de input doorgeven aan het studiebureau.

Maar Geert D’Hooghe geeft niet af. Hij stelt dat de toeristische routes geen deel uitmaken van het mobiliteitsplan, en vraagt een engagement om actie te ondernemen voor het volgend toeristisch seizoen. En misschien kan dat project dan ingehuldigd worden met een fietstocht. Indien corona het toelaat.

Schepen Pieter belooft dat hij het zal vastpakken, maar zich niet op een timing laat vastpinnen. Hij zal er spoed achter zetten.

Waarop burgemeester Knop alert opmerkt: “Ge gaat nog van uwe stoel vallen Geert”.

De monoloog van Schepen Thomas

Dan heeft de N-Va het lumineuze idee gehad: we gaan Schepen Thomas eens vragen wat de vooruitgang is in het klimaatdossier. En ze hadden die vraag vooraf gesteld.

Schepen Thomas had zijn kans gezien. Met de hem kenmerkende blos op de kaken reciteerde hij een ellenlang verhaal over zijn queeste naar de heilige graal. De meesten konden al lang niet meer volgen toen hij vroeg: “Is dat voldoende Timo?”. Timo zei dat hij alles nauwkeurig had genoteerd, en aangenaam verrast was. Laat ons vertrouwen op Timo. Hij zag dat het goed was.

Bermen maaien, nu of later

Timo was gelanceerd, en ook het volgende punt was voor hem. Volgens hem was er te vroeg gemaaid op de bermen van het Wijnveld. Schepen Francis had zich ook geïnformeerd over maaitechnische problemen, en vertelde dat er vroeger gemaaid was ter bescherming van de aanplant van de bomen en struiken.

Timo informeert of het maaisel dan wel werd afgevoerd, want indien dit niet gebeurt geeft dit juist aanleiding tot meer onkruidgroei, onder andere brandnetels, die de aanplant ook verstikken.

Schepen Francis stelde dat het maaisel altijd wordt afgevoerd. Wat dan weer volgens Geert D’Hooghe niet het geval was op bermen van het Wijnveld.

In alle geval stelt Timo, indien er afgeweken wordt van de voorgeschreven maaidata, moet daarvoor een vergunning gevraagd worden. Is die aangevraagd? Schepen Francis zal het navragen en aan Timo laten weten. Tot zover de les maaibeheer van meester Timo.

Marc is een dichterlijke ziel, Francis wat minder.

Ik wil u nog één variapunt niet onthouden. Marc Verberckmoes trok de aandacht op Park Peeters. Nu is Marc een diesel die zich traag op gang trekt, doch steeds met een verzorgd taalgebruik. Maar nu werd hij toch echt lyrisch in zijn beschrijving van Park Peeters in betere tijden. Hij werd prozaïsch over idyllische paadjes met verzorgde bankjes, lieftallige eendjes in de vijvers, mooi verzorgde bomen enzomeer. Ik dacht dat hij zowaar zou verder gaan met O krinklende winklende waterding
met ’t zwarte kabotseken aan. Maar hij schakelde over op zijn droefheid over de verloedering, de afschilferende banken, en het volkje met minder oorbare bedoelingen die tegenwoordig het park bevolken.

Schepen Francis was enigszins in het achterste gebeten. Ik heb aan alle toegangswegen tot de vijvers bordjes gezet dat de eendjes niet mogen worden gevoederd, ik heb er voor gezorgd dat er twee keer per jaar wordt geveegd en gesnoeid, en twee keer per week worden de vuilbakken geleegd. Francis is zo geen poëet. Wat kan ik nog meer doen? vraagt hij.

De vraag blijft een beetje open. Misschien kunnen mijn lezers enkele suggesties geven welke bordjes Francis daar nog kan neerzetten, het kan maar helpen. Ik weet zeker dat Francis het zal appreciëren.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top