Het geval van de wandelende bloempot

Er ging uiteindelijk nog een gemeenteraadszitting van vlees en bloed door voor de vakantieperiode. De raadzaal was vrijwel volledig gevuld met de tafels voor de gemeenteraadsleden. Klaptafels en verlengdraden overal. Zelfs mobiele microfoons, want voor de verstgezetenen was de draad te kort.

Voorzitter Maria bedankte iedereen voor het ontsmetten van de handen, en vroeg iedereen ten allen tijde voldoende afstand te houden. Ook het publiek. Dat laatste zou geen probleem zijn. We waren maar met twee, Patrick De Beule en mezelf. Zelfs de papa’s waren er niet.

Maria begon over een verdwenen agendapunt. Welk punt dat was kan ik niet zeggen, want het is verdwenen. Een hele uitleg over verschillende versies waar ik niet veel van versta. Maar het is weg…

Daarna verontschuldigt zij Gürkan Aslan en Serdar Celik. Gürkans zoon is overleden, en zij vraagt een minuut stilte.

Raad voor maatschappelijk welzijn

We beginnen aan de raad voor maatschappelijk welzijn. De jaarrekening over 2019 moet worden vastgesteld. Dirk De Mey vraagt naar een betere ondersteuning van de mantelzorgers. Schepen Anthuenis licht toe wat hij al allemaal gedaan heeft, maar stelt dat hij zeker de welzijnsraad hierin wil kennen. Laat nu juist die welzijnsraad nog een doorstart moet doen na een statutenwijziging. En door corona is die doorstart vertraagd, en dus het dossier van de betere ondersteuning. Met andere woorden, hij is er aan bezig, maar het zal nog even duren.

Gemeenteraad

Bij het punt over het onderhoud van asfaltwegen wordt schepen Pieter Herwege danig op de rooster gelegd. Maar hij toont goede kennis van zaken, en kan alle vragen vlot beantwoorden. Hij heeft volgens mij zelfs geen enkele keer “euh” gezegd.

Alle soorten bonnen

Alle Zeelse gezinnen waarvan ten minste één lid recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, zeg maar de kwetsbare gezinnen, krijgen een waardebon van 25 euro. Die bons zijn ook geldig in supermarkten (behalve Colruyt) om de waarde voor het gezin te maximaliseren.

Geert Roosenboom merkt op dat deze bonnen lopen tot 2021, terwijl de bonnen 40/50 die alle gezinnen krijgen voor 2 augustus moeten worden besteed. Schepen Withofs antwoordt dat het initiatief voor deze bonnen werd genomen binnen de taskforce lokale economie, en dat de korte termijn er kwam op vraag van de handelaars. De bedoeling was immers een onmiddellijke cash-injectie te geven aan de lokale handel.

Herman Van Driessche op zijn beurt heeft het over de geschenkbonnen voor de vrijwilligers van het OCMW. Ook daar stellen zich problemen met de vervaldatum omwille van de COVID crisis. De burgemeester engageert zich om te onderzoeken of een verlenging technisch kan. Hij heeft oren naar de vraag, maar weet niet of het informaticasysteem dit toelaat.

Cultuurraad

Bij het punt “Goedkeuring gewijzigde statuten Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid” merkt Geert D’Hooghe op dat er voortaan naast verenigingen ook individuele personen in deze raad kunnen zetelen. Hij stelt dat wanneer een vertegenwoordiger van een vereniging niet langer de juiste belangen verdedigt, deze wel door de vereniging zal worden vervangen. Maar wat met een individu? Daar staat in de statuten niets over vermeld. Dat klopt volgens schepen Thomas Bauwens, maar dit probleem wordt opgevangen in het huishoudelijk reglement. Hij voegt er aan toe dat de opname van individuen in de raad er kwam op vraag van de raad zelf.

Camera’s

De camerabewaking op het Wijnveld zal worden geïntegreerd in het bestaand gemeentelijk systeem. Het wordt dus een uitbreiding, wat als voordeel heeft dat ook de basis infrastructuur wordt mee gesubsidieerd. Volgens de burgemeester is het dossier klaar voor indiening.

Het duurt even tot na het volgende agendapunt dat Geert D’Hooghe zijn verbazing gezakt is en hij kan tussenkomen. Volgens hem is het dossier reeds goedgekeurd in 2017, en kan onmiddellijk tot uitvoering worden overgegaan. Dit dossier is met andere woorden blijven liggen.

Terwijl burgemeester Hans Knop op zijn tablet de bewering van Geert controleert, zit Johan Anthuenis al ongemakkelijk te draaien op zijn stoel. Hans Knop geeft dan ruiterlijk toe dat hij zich heeft vergist en heeft verward met een ander dossier. Dat siert hem. Maar dat is niet naar de zin van Johan Anthuenis die (zonder het woord te vragen) sneert dat het dan ook anderhalf jaar bij de vorige legislatuur is blijven liggen.

Kerkfabrieken

Het volgende punt is het advies over de jaarrekening 2019 van de kerkfabrieken. Herman Van Driessche vraagt hoe het nu zit met de pastoorswoning. Volgens de burgemeester hebben daar op een bepaald moment werknemers van de aannemer ingewoond, maar nu is het pand verhuurd. De huurprijs is zolang de renovatie duurt 300 euro per maand, daarna zal het een marktconforme huurprijs worden. Deze inkomsten zullen in de werking van de parochie worden ingeschreven.

Dirk De Mey vraagt hoe het zit met de prijs van de renovatie, waarvoor 100.000 euro was uitgetrokken. Nog volgens de burgemeester blijft de prijs van de werken aan de pastorie iets onder de schatting, en die aan de toren iets erboven. Dat zou mekaar in balans houden.

Dan wil Herman nog weten hoe het met de kerktoren zit. De raad vraagt dat Johan Anthuenis dit zelf zou toelichten (hij had de vergadering verlaten omdat hij in de kerkfabriek zetelt). Blijkt dat het dossier eerlang volledig zou zijn na tussenkomst van de verschillende instanties. Dan kan het opgestuurd worden. En dan kan het nog tot 5 jaar duren eer de werken kunnen starten. Hij is dan ook van plan om eens op visite te gaan bij de N-Va fractie voor wat lobbywerk. Heman ziet hem al komen.

Speelstraten

Kim Vercauteren vraagt de uiterste datum voor aanvraag van speelstraten te verlengen, gezien vele mensen dit jaar hun verlof thuis zullen doorbrengen. De burgemeester vindt dit een goed voorstel en zal het nodige doen.

Subsidies verenigingen

Dan vraagt Kim ook naar de besteding van de subsidie die de gemeente kreeg voor de verenigingen. Schepen Bauwens antwoordt dat alle verenigingen het bedrag van de subsidie in 2019 nog eens uitgekeerd kregen bovenop de normale subsidie in 2020. De rest zal worden verdeeld via een taskforce. Volgens hem zijn de verschillende raden zeer blij met deze regeling.

Geert D’Hooghe is het hiermee niet eens, en vindt dat de gemeente de subsidie afroomt om het eigen programma te financieren.

Herman Van Driessche klaagt aan dat in een artikel in de Zelenaar niet alle mutualiteiten worden vermeld. Hans Knop is akkoord dat dit een fout is, en zal het nodige doen om dit recht te zetten.

De rode lap

Tot hiertoe is Hans Knop rustig geweest, zelfs ontspannen, tot het erkennen van fouten toe. Dat is verfrissend. Maar wanneer Geert Roosenboom aankondigt 4 variapunten te hebben, werkt dat als een rooie lap op een stier. Die twee zullen niet snel vrienden worden.

En het is al bij het eerste punt prijs. Geert Roosenboom heeft het over de bloempotten die op de weg gezet zijn aan café Trapkes Op. De doorgang voor een fietser is daar maar 60 cm, wat een gevaarlijke situatie oplevert voor fietsers. Hans wordt kwaad. Hij stelt dat die bloempotten zijn verzet, want ze stonden op minstens één meter. En, zegt hij aan Geert, ik heb het u al veel keren gezegd. Haal uw telefoon boven in plaats van uw meter, en bel de bevoegde diensten onmiddellijk in plaats van het op te sparen om hier een shownummertje op te voeren.

Na een discussie over 1m, 1,20 m, 1,50 m komt Jos Withofs nog eens tussen. Hij stelt dat er gekozen is voor mooie bloembakken in plaats van lelijke betonblokken, en dat de mensen daarvoor toch respect voor zouden moeten hebben. Jos heeft gelijk, hij is een brave mens maar soms wat naïef.

Als ge in Zele zoiets niet muurvast zet, is er altijd wel een paljas of een vandaal die ermee op wandel gaat.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top