De gemeenteraad: Hippolite en Polidoor uit Schipper naast Mathilde.

Nieuw raadslid.

Dirk Poppe heeft ontslag genomen uit de gemeenteraad. Hij heeft een nieuwe job, en mag die job niet cumuleren met een openbaar ambt. Hij moet dus worden vervangen. Het nieuwe raadslid is mevrouw Sabine Van Laere. De installatie van het nieuwe lid vergt een ceremonie protocollaire. Daarvoor wordt de Georges opgetrommeld. Die was juist in zijn nieuw tuinhuis een meesterwerk aan het boetseren. Ik ben blij dat Georges boetseert, en bijvoorbeeld geen trompet speelt. Hij is namelijk mijn toffe buur. Maar Georges is ook de gemeentefotograaf, en moest dus een staatsieportret maken van de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Dan moeten ze allemaal achter burgemeester en schepenen gaan staan, en naar het vogeltje kijken. Daar komt wat geschuifel aan te pas. Wie staat naast wie? En hoe dicht sta ik bij de burgemeester? Een foto zegt meer dan duizend woorden…

Na de foto moet het nieuwe lid de eed afleggen. Maar vooral ook een papier ondertekenen. De gemeentesecretaris kon amper wachten op het traditionele applaus om te gaan controleren of ze wel op het juiste stippellijntje tekende, in tweevoud. Kwestie van de administratie in orde te houden.

Subsidies voor scouts en gidsen.

En dan in sneltreinvaart naar de subsidies voor de Scouts en Gidsen… Alleman content, en het is de scouts gegund…  Alhoewel, er is geen reglement. Het schepencollege hanteert een regel van subsidiëring aan 50%. Maar dat staat niet op papier… Huiswerk dus voor schepen Celik. Er wordt werk gemaakt van een reglement.

Maar de oppositie komt al onmiddellijk met een uitzondering op het reglement dat nog moet worden gemaakt: de geluidsisolatie van Juvenes. Dat moet toch aan 100%, want dat is niet hun schuld. Er is namelijk in het Kloosterke iemand komen wonen tussen cafés en jeugdhuis, en die heeft last van geluidsvrees.  Alsof iemand met pleinvrees op de Zandberg gaat wonen. Juvenes treft geen schuld, en dan moet de gemeente optreden als verzekeringsmaatschappij en niet  als subsidiërende overheid. De burgemeester stelt dat het dossier in goede verstandhouding met het jeugdhuis wordt afgehandeld, maar wil er verder niet op ingaan.

De scouts en gidsen kunnen echter gerust zijn, de subsidie is goedgekeurd, en kan nog worden verhoogd indien dat nodig zou blijken om aan de 50% te geraken.

De kerkfabrieken.

De budgetwijziging voor de kerkfabrieken moest een formaliteit worden. Ware het niet dat André van de gelegenheid gebruik maakte om te vragen of we de kerken niet beter zouden verkopen. Tenminste, ik denk dat hij dat vroeg. U weet dat ik problemen heb met de articulatie van André. Maar tot mijn verbazing blijkt daar toch te worden over gepraat. De burgemeester licht toe dat het centraal kerkbestuur voorlopig de kerken wenst te behouden, maar staat wel open voor het gebruik van de kerken voor bijvoorbeeld repetities van koren en harmonieën. Er zou hierrond een plan in opmaak zijn. En hij voegt er aan toe dat Zele geen dekenaat meer is, dat we onder Dendermonde vallen, en dat hij gehoord heeft dat de deken van Dendermonde een dynamisch man is die vooruit wil. Er beweegt dus wat. Ik denk dat we dat moeten toejuichen, want er gaat in 2017 een toelage van ongeveer 250.000 euro naar kerken die maar een paar uur per week worden gebruikt. We zullen daar nog wel iets over horen denk ik.

De filosoof van Hagem.

Het meerjarenbeleidsplan voor de Hulpverleningszone Oost zou ook geen probleem moeten vormen. Er verandert namelijk niets voor Zele. Maar blijkbaar is de Filosoof van Hagem langs geweest op de fractievergadering van de NVA. En hij heeft hen overtuigd om een solidariteitsactie op te zetten. De fractieleider vraagt dus een stemming, zodat ze zich kunnen onthouden. Om duidelijk te maken dat ze tegen de sluiting van de post in Oudegem zijn.

Het Wijnveld.

Er vliegen weer een paar punten door, en we komen aan de straatnaamgeving op het Wijnveld. Zelf dacht ik dat die straat gewoon Wijnveld zou heten. Adres: Wijnveld 10, 9240 Zele. Maar blijkbaar is er een diepgaand onderzoek geweest met de werkgroep straatnaamgeving. Daar zitten mensen in die gespecialiseerd zijn in dingen waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Die hebben advies gegeven aan de Cultuurraad over de voorstellen die door de bevolking werden gedaan. Er werden twee namen weerhouden: Durmentiende en Poldergotestraat. Met voorkeur voor Durmentiende.

De regels die voor straatnaamgeving werden opgesteld in 2013 werden correct gevolgd, maar de oppositie vreest dat er verwarring gaat zijn met Durmen. En dat al die vrachtwagenchauffeurs in hun GPS naar Durmentiende gaan zoeken. Dat staat daar de eerste paar jaar nog niet overal in. Durmen wel. En Durmen gaat overspoeld worden met verloren gereden camions.

De verantwoordelijke schepen wil het vele vrijwillige werk van de werkgroep en de cultuurraad niet zomaar wegvegen. En de oppositie erkent de verdienste, maar vreest voor de mobiliteit.

Op het gezicht van de burgemeester staat te lezen dat ze in dit geval verdikke wel eens gelijk zouden kunnen hebben. Dat wil hij Durmen niet aandoen. En hij schorst de vergadering voor 5 minuten. Het schepencollege trekt zich voor overleg in een belendend zaaltje terug. Anderen gaan buiten een sigaretje opsteken.

Na de schorsing kondigt hij aan dat de argumenten rond mobiliteit zullen worden overgemaakt aan de Cultuurraad, met de vraag om een nieuw advies. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen, zal de Cultuurraad zo snel mogelijk worden samengeroepen. Het punt wordt daarna verdaagd.

Varia

We landen dan al snel bij het punt varia. Ik had meer ambiance verwacht. Of toch wat meer creativiteit. Er wordt teveel op dezelfde nagel geklopt, zelfs wanneer de nagel al diep in het hout zit. Wie een goede schrijnwerker nodig heeft, gaat dus beter niet in de gemeenteraad zoeken.

Kerstmarkt.

Eén lichtpuntje: Jos Withofs gaat minutenlang de strijd aan met de burgemeester of ze nu hetzelfde zeggen of niet. Ik moest onwillekeurig denken aan Hippolite en Polidoor uit Schipper naast Mathilde. En het hilarische zinnetje: “’tis toch dat wat ik zei hé” Wie dat nog eens wil horen, kan een aantal afleveringen van de serie vinden op Youtube.

Ze zijn er nog altijd niet uit of ze hetzelfde zegden of niet, maar dat heeft weinig belang. De kerstmarkt, en de vaudeville over waar die plaatsvindt, blijft beroeren. Dat komt volgens mij doordat de handelaars  op de Kouter een Kerstbraderie willen, en anderen een Kerstmarkt. Op een markt staan de kramen gegroepeerd. Dat kan je doen op de markt, of op het Kouterplein. Een markt in een straat van 2 kilometer lang is een contradictio in terminis.

Maar volgens Jos Withofs zijn er mensen op hun tenen getrapt (lange tenen) en daardoor in egelstelling gekropen. En dus krijgen we een Kerstbraderie. De technische dienst is nu wegwijzers aan het maken: Glühwein 1,5 km, Kerststollen 0,5 km, Wollen Mutsen 0,8 km enz.

Quick Wins.

Er werd ook nog eens teruggekomen op de Quick Wins. Er is al heel wat uitgevoerd, maar schepen Hoogewijs somde dat zo snel op, dat mijn pen niet kon volgen. Het Kouterplein zou er netjes moeten bijliggen tegen de zomer van 2017. En het terugkerende probleem van de losliggende stoeptegels op de Kouter komt doordat mensen garagepoorten zetten, maar geen oprit aanvragen. Stoeptegels dienen niet om met de auto over te rijden. Dan rij je die los of kapot. Heb je een garage, en wil je met je auto er in rijden, dan moet er een oprit gelegd worden. Met ander materiaal. En ondertussen repareert men elke melding.

Een aantal mensen krijgen dus binnenkort een brief in de bus om zich in orde te stellen.

Ook de werken op Avermaat lopen nu zelfs voor op het schema, dat is wel eens anders geweest. De aannemer heeft blijkbaar begrepen dat het ernst is.

De stationsbuurt.

En als uitsmijter: de stationsbuurt is niet veilig. Van zodra er ijzel in het land is, is het daar prijs. Strooien helpt niet, want er is te weinig gerij om het zout te laten werken.

En binnenkort is het winter, en gaan er fietsers vallen. Maar niemand heeft een oplossing, en er wordt ook niet over nagedacht. Het is nochtans eenvoudig: vraag aan IDM om oude matrassen op te sparen. Leg die matrassen daar bij ijsgang. Dan vallen ze minstens al zacht.

 

 

 


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top