De Kerstvrede zal voor een andere keer zijn.

André

Iemand moet André toch eens uitleggen dat het punt “Notulen van de vorige vergadering” gaat over de vraag of die notulen een waarheidsgetrouwe weergave van de vergadering zijn. Want nu begint elke vergadering met dezelfde zin van de burgemeester : “Punt 1, Notulen. Zijn er opmerkingen? Ja André, we hadden niet anders verwacht”.

Nu wou hij weten of we nu de Sint en Kerstmis gingen afschaffen. Het antwoord is nee. En dan nog iets over de rommelmarkt. Maar dat heb ik weer niet verstaan. Want de geluidsinstallatie stond nog niet aan.

Geen ratten meer

Na deze intro, die een beetje folklore wordt, gaan we over naar het jaarverslag van 2015. Francis merkt op dat de grafieken in grijswaarden zijn gedrukt. Dat is niet leesbaar. Hij krijgt gelijk, en de leden zullen een versie in kleur krijgen. En er zijn al drie jaar geen ratten meer gevangen in Zele. Maar er worden nog altijd meer vallen gezet. Dat laatste blijkt een foute interpretatie. De rattenvanger blijkt afgeschaft. André zwijgt. Ik dacht dat hij over de Rattenvanger van Hamelen zou beginnen.

De jaarrekening van het OCMW over 2015 is dan aan de beurt. De oppositie heeft het moeilijk met de opbouw van 3 miljoen aan reserves. Die zouden volgens afspraak naar de gemeentekas moeten komen. De burgemeester stelt echter dat al die gelden al een concrete bestemming hebben en dus niet echt  reserves zijn, op wat werkingsmiddelen na.

Het OCMW is ook toegetreden tot AUDIO. Ik dacht al dat ze muziek gingen maken, maar het gaat om audits. Dat zijn doorlichtingen door externen van de werking. De oppositie wil graag de resultaten van die audits. Freddy Massart belooft dat ze doorgestuurd worden.

Belasting op het huisvuil

Dan zetten we een spurtje in tot punt 16 van de agenda. De belastingverlaging op het huisvuil. Pieter Herwege ziet dat het gemeentebestuur blijft bij het standpunt dat iedere Zelenaar een verlaging krijgt. Zijn partij dat de verlaging meer gericht wordt op bepaalde doelgroepen. Ze zullen dus geen goedkeuring geven. Herman Van Driessche vindt het dan weer een omgekeerde processie van Echternach: twee stappen achteruit en één stap vooruit.  Er zijn veel stemmingen geweest in deze vergadering….. 14 voor en de rest tegen of onthouding.

Plat racisme

Naar de dotatie voor de politiezone Zele-Berlare dan. De oppositie verzet zich tegen een bijkomende dotatie van 25.000 € vanuit Zele. Dat was verantwoord voor de problemen in de Kloosterstraat, maar nu niet meer, en de solidariteit moet spelen. De burgemeester stelt dat er nog steeds extra toezicht is, en dat op basis van de cijfers over interventies de solidariteit vanuit Berlare reeds zeer groot is. Herman Van Driessche maakt zich zorgen over de sterke stijging van de begroting over de jaren. Dit komt doordat het budget bijna uitsluitend bestaat uit personeelskosten, waardoor anciënniteit een grote rol speelt.

En dan komt André nog eens tussen. Hij stelt dat de problemen in de Kloosterstraat nog niet gedaan zijn, en begint dan een duidelijk racistisch geraas over de oorzaak van alle problemen in Zele. Gelukkig wordt hij snel door meerderheid en oppositie ter orde geroepen. Maar dit kunnen we missen als kiespijn. Ik vraag mij af of gemeenteraadsleden onschendbaar zijn, want dit is er echt over.

Het budget

En dan komen we aan het echt zware punt: het meerjarenplan en het budget 2017. Dat budget is een weerspiegeling van de bedoelingen van het gemeentebestuur, en dan zijn de poppen rap aan het dansen. Johan Antheunis heeft problemen met verschuivingen tussen verschillende domeinen, waardoor voor hem de transparantie vermindert. Maar Pieter Herwege mag het aperitief serveren. Er is geen duidelijk klimaatbeleid, de verlichting van het fietspad Lokeren Zele wordt niet doorgetrokken tot Rinkhout, Juvenes krijgt niet alle kosten van geluidsisolatie vergoed, en er is geen fuifruimte voorzien op de Zandberg. Dat is niets nieuws, dat zijn punten die we in vorige vergaderingen al hebben gehoord.

De oppositie vraagt zich af of bijvoorbeeld de bestickeringsactie wel in overleg met de middenstandsorganisaties is gebeurd. Het gemeentebestuur stelt dat er continu overleg is. Maar de aandachtige luisteraar voelt dat er ergens een haar in de boter zit. En inderdaad, de aap komt uit de mouw met de doortocht van de Ronde Van Vlaanderen. Dirk De Mey was nog niet terug in Zele na de voorstelling van het parcours van de ronde, of hij kreeg al een kwade telefoon van iemand van de middenstandsorganisaties. De ronde over de Kouter: daar komt niets van in. De burgemeester kreeg een gelijkaardige telefoon.  Ook onvriendelijk.

Leiding geven is niet iedereen gegeven

Wat de burgemeester tot de uitspraak brengt dat de middenstanders prachtig werk leveren,  maar dat ze niet de leiding hebben die ze verdienen. Of iets in die aard.

Dat doet Jos Withofs in een kolère schieten, hij vindt dat ongehoord en wil de burgemeester niet meer horen. Ook Hans Knop reageert alsof hij door een wesp is gestoken. Het is er nochtans het seizoen niet voor. En Hans zegt dat het de verantwoordelijkheid is van het bestuur om de communicatiekanalen met de organisaties open te houden.

Volgens de burgemeester heeft hij betrokkene al voor een gesprek uitgenodigd, zonder resultaat. En iedereen nu natuurlijk nieuwsgierig over wie het dan wel gaat. Geen enkel raadslid wil iets zeggen. ’T Is te delicaat, want wie is er nu tegen dat de Ronde Van Vlaanderen door Zele komt? Ik kan er alleen naar raden. Hans Knop weet het, en die had het over een “ze”. De strekking kennen we ook, anders zou Jos niet zo kwaad gereageerd hebben.  En haar naam zou iets te maken hebben met een begraafplaats. Dat is de enige tip die ik kon opvangen.

Ter info: het is enkel op zondag dat de ronde door de Kouter rijdt. De cyclotoeristen op zaterdag volgen een ander traject. En de vrouwen komen hier al helemaal niet.

Van de hak op de tak

Ze blijven maar van de hak op de tak springen. Tuur Cooreman is kwaad dat er 103.000 € wordt voorzien voor het vegen en onderhouden van de straten. Niet dat het gebeurt, dat vindt hij goed. Maar dat het nu gebeurt. Vlak voor de verkiezingen, en niet veel vroeger. Ik verdenk Tuur ervan dat hij zijn verkiezingscampagne op dat thema had gericht, en dat hij nu opnieuw met iets anders moet beginnen.

De vergadering kabbelt voort, met als telkens weerkerend thema: er zit geen visie en geen structuur in het beleid van de meerderheid. Maar de aandacht verslapt. Hans is wel in form, maar de meeste raadsleden hebben meer aandacht voor hun GSM, of babbelen onder mekaar, waarschijnlijk over iets anders. En uiteindelijk beslist de stemming met 14 voor.

En dan is er onverwacht nog veel animo rond de verplaatsing van het voetbalterrein aan de Dendermondsebaan. Heibel rond kunststofveld of niet. Blijkt dat het veld alleen geschikt is voor de kleine voetballertjes. Herman wil dan liever een kunststofveld elders, omdat dit veld gehuurd is. De meerderheid drukt het dossier er via stemming door, want anders kunnen de kleintjes niet meer voetballen. Volgens de oppositie enkel om de bouw van de sporthal niet te vertragen.

Gelukkig zijn er geen problemen met de verkoopsvoorwaarden van het Wijnveld. De tweede week van januari krijgen de kandidaat kopers  nieuws, en kunnen ze van start. Tot opluchting van Jos Withofs.

En dan vertrekt ons koppel. Ik meende een uitdagende blik in mijn richting te zien.

Varia

In de varia wou Pieter toch nog eens terugkomen op de geluidsisolatie van Juvenes en de fuifruimte. De burgemeester stelt dat Juvenes tevreden is met de getroffen regeling, en dat de fuifruimte er niet komt. Waarop de oppositie weer uit haar krammen schiet, want die stond wel in de documenten. Volgens de burgemeester hebben ze de verkeerde versie gelezen.

Vrede aan alle mensen van goede wil

Alle dossiers zijn afgehandeld, gelukkig zijn er nog twee dagen om toch nog in kerststemming te komen.


2 reacties op “De Kerstvrede zal voor een andere keer zijn.
  1. Van Swalm Claudine schreef:

    Weeral fantastisch geschreven , blijkbaar zijn de seizoenen op de gemeenteraad flink doorheen geschud . Vrede aan alle mensen van goede wil is hier in Zele zo moeilijk … Teveel ezels en ossen die daar tussen zitten . Men zou eerder denken : Ieder voor zich en God voor ons allen , maar ja dat gaat ook al niet want de oppositie …. ik ga hier niet verder over neuten brengt toch niks op . Wens je in ieder geval een welgemeend gelukkig nieuwjaar en laat ons nog genieten van je artikels die steeds goed verwoord zijn .

  2. De leenheir linda schreef:

    Ik kan me volledig aansluiten bij Claudine ,

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top