Een ezelskap voor Serdar.

Allé, geef nu toe, de Serdar heeft toch één ding goed gedaan. Zorgen voor een massale volkstoeloop op de gemeenteraad. Naar Zeelse normen toch.

Beethoven zelf had vrijdag de hele dag andere verplichtingen, vandaar een lichte vertraging in de verslaggeving.

André

De gemeenteraad begint traditioneel met een opmerking van André over de notulen. Ge weet ondertussen dat ik André niet versta. Maar Mark De Block zat naast mij. Die bood aan André voor mij te vertalen. Maar na de eerste tussenkomst van André vroeg hij aan mij: “Wa zei tem???”. Toch bedankt Mark. Het ging over asbest. En Geert Roosenboom moest antwoorden. Die heeft een vijftal keer dezelfde zin herhaald. Maar André verstaat Geert blijkbaar ook niet. Ze gaan nu samen naar de milieudienst. André gaat het aan de milieudienst uitleggen. Ik zou een logopedist meenemen.

De gemeente gaat een stuk grond aankopen naast de Wiek. Het punt wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. En dit vind ik raar. Ik had minstens gedacht dat Jos Withofs zou vragen of het de bedoeling is daar parking van te maken. Misschien is hij in snelheid gepakt. Persoonlijk denk ik dat het college zinnens is nog meer te kopen. Het stuk grond dat algemeen bekend staat als “de wei van de Brabander”. Dan is er ineens parkeerplaats in overschot. Bovengronds. We zullen zien.

Zitpenningen?

Zele gaat deelnemen aan een intergemeentelijke werkgroep rond het Regionaal Landschap. Herman Van Driessche wou weten of daar zitpenningen mee te verdienen zijn. Helaas Herman. Het punt wordt zonder verdere discussie goedgekeurd.

Bij agendapunt 11 begint de vergadering voor serieus. Hans Knop ergert zich namens zijn fractie over een artikel dat vandaag in de pers verscheen. Gras van voor de voeten wegmaaien is dat. Om het voorstel van de CD&V onderuit te halen.

Geld in overschot

Het goede nieuws is dat zowel meerderheid als oppositie het eens zijn dat de gemeentefinanciën er beter voorstaan, en dat er ruimte is om de Zelenaar wat terug te geven. Het slechte nieuws is dat meerderheid en oppositie het oneens zijn over hoe dat overschot er is gekomen, en wie hoeveel moet terugkrijgen. Komt het door zuinig beleid of door verhoogde belastingen?

Beide partijen willen de voetpaden verbeteren. De meerderheid wil er 100.000 € aan besteden, de oppositie 230.000. De meerderheid wil aan elk gezin de helft van de milieubelasting teruggeven, de oppositie wil ze helemaal kwijtschelden, maar alleen voor bepaalde doelgroepen (zoals gezinnen met kleine kinderen). De meerderheid wil na overleg met het middenveld 35.000 € verdelen over te bepalen doelgroepen,  maar aan personen, niet aan de hulporganisaties zelf. De oppositie vindt dat hulporganisaties en hulpvragers op die manier tegen elkaar uitgespeeld worden.

De oppositie wil de dienstverlening aan verenigingen terug opbouwen, de meerderheid ziet dat niet als hoogste prioriteit.

Wie al een beetje politieke debatten heeft meegemaakt, weet dat er dan gekrakeel komt, met verwijten uit het verleden, halve waarheden, uit verband gerukte citaten. De pot verwijt de ketel dat hij continu andere meningen verdedigt. Maar iedereen weet dat uiteindelijk zal gebeuren wat de meerderheid beslist. Via stemming.

Iedereen moet leren.

De gemeentesecretaris moest wegens ziekte deze keer forfait geven, en Eric Van Holewinckel was uitverkoren om hem te vervangen. Bij zijn eerste stemming had hij de uitslag al gegeven voordat hij op het laatste knoppeke had geduwd. Te weinig ja stemmen. Hans Knop keek al rond in zijn fractie. Waren er dissidenten?????? Gelukkig werd de fout rap hersteld.

Herman Van Driessche wou toch nog even in de notulen laten opnemen dat de N-VA al in 2013 tegen de milieubelasting had gestemd, en dat een meerderheid waarin Groen! zit, een milieubelasting halveert. De groenen in de meerderheid? Hij doelde daarmee op Serdar Celik, die een groene en een rode kant heeft. Ik merk op dat Serdar niet rood is geworden ter zitting, en ik heb hem ook niet groen zien lachen. Zou hij paars geworden zijn na zijn ontmoeting met de Sint?

Timothy Debeir legt de schepen van jeugdzaken nog eens het vuur aan de schenen rond het dossier drank op jeugdbewegingsevenementen, rond het skatepark en een deftige fuifzaal. Ik geef Timothy gelijk wanneer hij stelt dat de drankwetgeving in ons land al volstaat. En dat er geen verschillende behandeling mag zijn tussen een jeugdbeweging en een voetbalploeg op dit vlak. Ik zou naar het centrum voor gelijke kansen stappen. Kunnen die eens iets anders doen dan lullen over zwarte pieten.

Een nieuwe facteur.

Maar Serdar antwoordt op elke vraag dat hij het zal meenemen naar de jeugdraad van 17 januari. Wat hem meteen een soort facteur maakt. Nu al excuses aan alle facteurs.

Voor de rest zegt Serdar eigenlijk niet veel. Ik heb wel gezien dat hij heel de tijd scheef op zijn schepenzetel zit. Zouden ze met zijn zetel hebben geknoeid?

Poldergate.

Als uitsmijter van de gewone agenda nog het punt van het Wijnveld. De naamgeving van de straat daar. Vorige keer zou het “Durmentiende” worden. Maar toen werd de vergadering geschorst. De cultuurraad heeft een nieuw advies gegeven: Poldergotestraat. Naar de Poldergotebeek die daar loopt. Iedereen akkoord, de oppositie blij dat er eens naar hen wordt geluisterd.

Hola. Stop. André is niet akkoord. Het moet gewoon “Wijnveld” zijn. En André eist een stemming. Iedereen geamuseerd. Allé André. Bij de stemming blijkt dat André toch nog één medestander heeft: Christian Gossey, onafhankelijk gemeenteraadslid. Voor u lijkt dit misschien een détail. Voor mij niet. Ik zie iets groeien. Meer en meer zijn Christian en André zich aan het outen als politiek koppeltje. Het valt op dat de laatste gemeenteraadszittingen beide heren voortijdig en gelijktijdig de zitting verlaten. Dat moet toch een betekenis hebben. Zou André de Christian overhaald hebben op de Vlaams Belang lijst te komen? Ik weet het niet. Maar het kan toch niet dat ze met hun opvallende gezamenlijke aftocht niets bedoelen?

Het wordt dus Poldergotestraat. Ik denk dat André daar tegen is omdat hij schrik heeft dat we binnenkort spreken over een Poldergate.

De hoofdschotel.

En dan de hoofdschotel: De Sint-affaire. Ik weet het, normaal komt het dessert op het einde. De oppositie had misschien beter deze affaire op het agenda gezet. Want een punt onder de varia geeft de burgemeester de mogelijkheid iedereen eerst zijn vragen te laten formuleren, en daarna te antwoorden. En zoals iedereen al een beetje had verwacht, mocht Serdar niet zelf antwoorden. Hij heeft al genoeg schade aangericht. En nu begrijp ik waarom ze zijn zetel scheef hebben gezet. De burgemeester doet wat in alle boekskes wordt voorgeschreven: hij trekt het dossier naar zich toe.

De oppositie vindt dit maar niks. Serdar krijgt de wind van voren. Maar eigenlijk ook weer niet, want zijne zetel staat scheef, dus hij krijgt hem van opzij.

Hans Knop stelt dat hij reeds verschillende keren de schepen de hand heeft uitgestoken, en de kans heeft gegeven zijn job te leren. Hans heeft het niet tegen de persoon Serdar, maar als schepen krijgt hij nu een zwaar onvoldoende. Zele heeft nog nooit zo zwaar in de WIJ-ZIJ situatie gezeten. Serdar moet beseffen dat hij schepen is voor alle Zelenaars, niet alleen voor de Turkse gemeenschap.

Ondertussen zit Serdar verwoed te tokkelen op zijn smartphone. Volgens mij, maar ik kan het niet bewijzen, zit hij heel de tijd SMSkes te sturen naar Hans Knop. Ik zal het niet meer doen Hans, ik zal braaf zijn Hans, ik ben dom geweest Hans, geef mij nog een kans Hans. Maar Hans die kijkt natuurlijk niet naar zijn GSM, die is zo gedegouteerd over het gebeurde dat hij wel andere dingen zou doen.

De oppositie vindt Serdar niet meer geloofwaardig als verantwoordelijke voor de integratie. En ik begrijp dat. Ge kunt evengoed de paus vragen de heilige Maria te aborteren.

De burgemeester probeert Hans te kalmeren met het voorlezen van een Facebook bericht van Chantal. Die roept op tot samenhorigheid. Chantal is de vrouw van Hans Knop. Oesje.

Laat ons positief zijn. We hebben bruggenbouwers nodig. En de burgemeester zal serieus uit zijn pijp mogen komen om de schade te herstellen. Als hij dat al kan. De oppositie wil alleszins mee aan de kar trekken.

Persoonlijk denk ik dat Serdar de volgende tien schepencolleges in de hoek moet staan. Met een ezelskap op. Dat heb ik ook nog moeten doen toen ik weer eens een stommiteit had uitgehaald. Spijtig genoeg heb ik die ezelskap niet meer. Indien er nog iemand zo een exemplaar heeft, de burgemeester zal u dankbaar zijn. En anders moet hij er een kopen. Met heel grote oren.

En als de burgemeester geen ezelskap vindt, moet hij maar aan Guido een mijter vragen.

De buskruitbeker.

Tot slot: de wisselbeker “Buskruit” gaat deze maand naar André. Die gaat het de milieudienst nekeer uitleggen.

Artikel: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zele/-meer-camera-s-en-lagere-belastingen-a2999846/

P.S. Weet er iemand of die Gokhan Celik, die het spel in gang stak, familie is van onze Serdar?


7 reacties op “Een ezelskap voor Serdar.
 1. Ahmed schreef:

  Ja dat is familie. Ik geloof een neef.

 2. nico schreef:

  zijn broer

 3. Els Poppe schreef:

  Is de neef van Serdar… Allemaal net iets té toevallig toch?

 4. Hans Knop schreef:

  Beste Beethoven, Jos Withofs heeft wel degelijk verwezen naar de mobiliteitsproblemen op de Zandberg, hoor. In de varia. De burgemeester had zich garant gesteld dat er nooit een probleem zou zijn. Tijdens het evenement van harmonie Kunst Adelt enkele welen geleden was het echter al zover.
  De aankoop van bijkomende gronden staat voor ons los van de mobiliteitsproblematiek. Vandaar Jos’ reactie pas later in de gemeenteraad. Hopelijk gaat de gemeente niet de fout maken om alle vrije grond rond de sporthal tot parking te herleiden. Beter de site rond de sporthal tot volwaardige recreatiezone ombouwen. Mountainbike, fit-o-meter, wandelmogelijkheid, … in het centrum van de gemeente. Maar dan heb je dus wel andere parkeermogelijkheden nodig. Jos’ voorstel om ondergronds te gaan bijvoorbeeld. Lijkt spectaculair, maar creëert als overdekte ruimte ook voor andere occasionele activiteiten kansen.

 5. admin schreef:

  Hallo Hans,
  Je hebt gelijk. Ik heb trouwens ook al gepleit voor een ondergrondse parking. Ik heb alleen mijn verwondering uitgedrukt over het feit dat Jos niet op dat punt van de aankoop van grond is gesprongen. Dat is alles. En inderdaad heeft hij in de varia het parkeerprobleem nog ter sprake gebracht. Ik tracht ook geen notulen te schrijven (ik heb compassie met de waarnemend secretaris), maar mijn beleving als neutrale toeschouwer te delen met de Zelenaars. Maar uw opmerkingen zijn natuurlijk zeer welkom.
  Vriendelijke groeten,
  Beethoven.

 6. Hans Knop schreef:

  Ik ga er geen gewoonte van maken, hoor Dirk. Alleen als ’t echt nodig is 😉

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top