Handboek voor wildplassen: een update.

Verkeer en politie.

We zijn ondertussen reeds aan deel drie van de resultaten van onze enquête “En wa wilde gij?”

En we gaan het hebben over verkeer en politie.

Schoolpoorten

Veel mensen vragen meer veiligheid aan de schoolpoort. Ik zag laatst een reportage over het verkeer in India. De verantwoordelijke minister daar verklaarde dat het gewoon onmogelijk was om  Indiërs wijs te maken dat ge in het verkeer rechts moet houden. Zelfs op snelwegen met gescheiden rijrichtingen rijden ze daar op alle baanvakken in beide richtingen. Met 800 verkeersdoden per dag. Spookrijden is daar de regel.

Wilt ge eens zoiets zien, kom dan naar Pius X wanneer de school uit is. Gelukkig vallen daar geen doden. Hout vasthouden. De Zelenaar wil daar meer politie zien. Maar er zijn natuurlijk niet genoeg politieagenten om dat te realiseren. Ik denk dat de gemeente moet investeren in opblaasbare politieagenten. En die afwisselen met echte agenten. Zo kan je de getalsterkte van de politiezone gemakkelijk optrekken. En wie weet wat ge nog allemaal kunt doen met die poppen …..

Overdreven snelheid

Een ander punt is de overdreven snelheid in de bebouwde kom. 30 of 50 km naargelang de zone. Er zijn verschillende manieren om te zorgen dat de maximum snelheid wordt gerespecteerd. Er zijn reglementen. Dat werkt niet. Je kan putten in de baan leggen, zoals in de Kapellestraat. Dat werkt een beetje, maar niet genoeg. Je kan bloembakken midden op de baan zetten. Maar van dat zigzaggen wordt een mens tureluurs. Verkeersdrempels helpen. Maar volgens het gemeentebestuur wil iedereen wel drempels, alleen niet voor zijn eigen deur. Vanwege de verhoogde geluidshinder.

Moraal van het verhaal: wie wil verhinderen dat ze te snel rijden in zijn straat, schrijft samen met de buren een brief naar de burgemeester dat hij een verkeersdrempel voor zijn deur wil. En dat hij niet zal klagen over geluidshinder. Ik ga dat doen. En van de putten in de Kapellestraat moeten ze afblijven. Alle beetjes helpen.

Ik heb overigens nog wat opzoekingswerk gedaan. Sommigen denken dat veel te snel en luidruchtig rijden ervoor zorgt dat je een langer geslachtsorgaan krijgt. Die bewering klopt NIET.

Onze burgemeester wil het goede voorbeeld geven. Hij is van plan een snelheidsbegrenzer te laten inbouwen. Hij is immers reeds betrapt op 55 km per uur in de dorpskom. Met zijn fiets.

Lokerenbaan

De opmerkingen over de onveilige situatie op de Lokerenbaan ter hoogte van de spoorweg zijn ondertussen achterhaald. De paaltjes worden blijkbaar geapprecieerd.

Het verkeersvrij maken van C. Meeusstraat en Kouter op bepaalde winkeltijdstippen is reeds voorgesteld, maar de winkeliers zijn er tegen.

De moeilijke toegang voor fietsers aan de Heikestraat door vrachtwagens, zwerfvuil en openliggende putten zou ook ondertussen moeten verholpen zijn. De politie houdt daar verscherpt toezicht.

Op- en afritten E17

En dan de E17. En gevaar voor fietsers aan de op- en afritten. Daar is evolutie. Wegen en verkeer gaat daar grote werken doen. Er was op 8 november een voorlichtingsvergadering in het Cultureel Centrum van Lokeren.  Ik ben daar gaan luisteren om het fijne ervan te weten.

Burgemeester Antheunis van Lokeren kan fier zijn. Communicatiebeleid in akse. Een zeer informatieve vergadering, druk bijgewoond, goed georganiseerd en iedereen kreeg de gelegenheid zijn vragen te stellen of opmerkingen te formuleren.

Wat mij opviel: sommige dingen zijn universeel. Eén van de laatste tussenkomsten kwam van een man die nogal de technische toer opging, en zijn twijfels had of het allemaal wel ging lukken. Burgemeester Antheunis reageerde een beetje luchtig: “Ja, ik weet dat André, we zullen zien”. In de Zeelse gemeenteraad hebben we ook een André….

En Zele?

Maar terzake. Wat heb ik als Zelenaar onthouden?

Dat klein baantje aan de vroegere champignonkwekerij, dat heet Hof ten Goede Dreef. Er staan maar  bomen aan één kant, maar het is een dreef. Eigenlijk een halve dreef. Hof ten Goede Pad ware beter.

Ik ga die straatnaam niet voorstellen aan de gemeenteraad. Het ligt wat delicaat.

Deze dreef wordt omgevormd tot een tweerichtingsfietspad van 2.5 meter breed. De wegbedekking wordt vernieuwd. Indien je op dat fietspad richting Lokeren rijdt, zal je een tunnel onder de afrit E17 richting Zele doormoeten. En dan uw weg verderzetten. Eens onder de E17 zelf door, volgt ge verder het tweerichtingsfietspad. Dat heeft een eigen bedding. Aan de kruisingen aan de Lokerse kant komen er verkeerslichten.

Aan de andere kant van de N47 is er geen fietspad meer. Voor Zelenaars verandert er voor de rest niet veel aan het op- en afrijden van de E17. Geïnteresseerden vinden vanaf 10 november alle informatie op http://www.wegenenverkeer.be/lokeren.

De tunnel

Ik wil nog even terugkomen op die tunnel. Ik vind fietstunnels en voetgangerstunnels onveilig. Zeker in het donker. Maar deze is zeer kort. Ik denk slechts 4 meter. Dan is dat eigenlijk geen tunnel, maar een brugje. Wat mij al gerust stelt.

Het tweede probleem dat ik met tunnels heb, is dat het er altijd stinkt naar urine. Blijkbaar doen mensen daar geregeld aan wildplassen. Om mijn punt duidelijk te maken, moet ik nu even ingaan op de techniek van het wildplassen. Indien ge wilt wildplassen tegen een muur, moet ge zorgen dat uw straal de muur raakt in een hoek van minder dan 60 graden. Anders spat alles terug op uw schoenen en broekspijpen. Ervaren wildplassers weten dat.

Nu hebben ze, geloof het of niet, een verf uitgevonden, die ervoor zorgt dat gelijk in welke hoek je straal de wand raakt, de vloeistof altijd terugspat. Dat is bijzonder irritant voor een wielertoerist met korte broek die met hoog water zit, en een dergelijke muur uitkiest. Ge ziet zo dat die verder moet met natte kousen.

Die verf is heel duur. Maar gezien het maar een kleine tunnel is, verdenk ik het agentschap Wegen en Verkeer ervan, dat ze die tunnel met die verf gaan schilderen. Kwestie van propereteit. Van de tunnel. Uw kousen en schoenen zijn uw privé probleem.

Harige tanden

Een groot deel van de Zelenaars vindt blijkbaar dat het gemeentebestuur en de politie veel strenger moeten optreden tegen degenen die de regels aan hun laars lappen. Ik denk dat die boodschap duidelijk is aangekomen: foutparkeren, te snel rijden, vandalisme enzovoort zijn allemaal dingen die de Zelenaar behoorlijk op de zenuwen werken.

Er komen meer camera’s in de dorpskern, dat staat al vast. Of de oppositie nu akkoord is of niet.

De tijd dat ge een serieuze snor moest hebben om bij de rijkswacht te komen, is natuurlijk al lang voorbij. Maar we willen agenten met haar op hun tanden. Figuurlijk gesproken dan.

Eerlijk gezegd, er wordt al één en ander gedaan. Ik heb een gemeenteraadslid in een onbewaakt moment horen zeggen dat de politierechtbank in Dendermonde de dossiers uit Zele voorrang geeft, om zo een “lik op stuk” beleid mogelijk te maken.

Ik stap naar de burgemeester…

Strengere politie betekent ook meer boetes natuurlijk. En meer boetes betekent meer betwistingen. Het spreekuur van de burgemeester zal druk worden. We nemen immers moeilijk aan dat we fout zijn. En voelen ons dan onrecht aangedaan.

Twee weken geleden zat ik in de wachtzaal voor het spreekuur van de burgemeester. Naast mij een persoon van allochtone afkomst. Hij was kwaad dat hij een boete had gekregen omdat hij eventjes dubbel geparkeerd had op de Kouter, juist de tijd om een brood te kopen. Hij kwam dat betwisten bij de burgemeester. Hij heeft blijkbaar geen voldoening gekregen, want toen hij weer buitenkwam, hoorde ik hem nog zeggen: “Gij zijt ne racist!”

Het toeval wil dat ik daar de week daarop weer zat. Weer klachten over een boete, maar nu een autochtone vrouw. Blijkbaar kreeg ook zij geen voldoening. Want ze vertrok met slaande deur. Ik hoorde haar iets zeggen dat betekent “Ware ik van allochtone origine U zou mij die boete wel kwijtschelden”. Maar ze zei het in andere bewoordingen.

Dura lex, sed lex.

De Romeinen wisten het al. Ze zeiden: Dura lex, sed lex. Vertaald: Het is een harde wet, maar het is de wet.

 

Voetnoot.

Vond je deze tekst leuk? Bekijk dan ook Alanka eens. Alanka is Zeels en wil bijdragen aan Roparun en de Zeelse samenleving door het organiseren van festiviteiten. Je interesse doet ons plezier. In de zijbalk staat een knop die je naar onze pagina voert.


3 reacties op “Handboek voor wildplassen: een update.
 1. Roosenboom Vivian schreef:

  Drue jaar geleden samengezeten met het gemeentebestuur voor hetverkeersluwer maken van de Cederlaan Eikenlaan Beukenlaan en stokstraat tot op heden wordt nog altijd oogluikend toegezien hoe een woonwijk wordt omgevormd tot een autostrade en is ook een schooltje in de buurt zwaar vervoer tractors zwaar beladen met grond alles zegeviert hier wanneer gaat men zich over dit probleem eens neerbuigen ? Dan hopen we nog dat Wezepoel niet dichtgaat of we zijn helemaal gejost !

 2. christiaens rudi schreef:

  Vivian , dat is een zwaar probleem , wie zie je daar voor in staat om dat op te lossen , daar is veel denkwerk aan verbonden en in de gemeenteraad zitten geen denkers !!

 3. Freddy Raemdonck schreef:

  Hierbij,wat commentaar op het communicatie beleid van Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest.
  Meer dan 2 jaar geleden ben ik,naar een informatieavond geweest in een zaal in Grembergen georganiseerd door Wegen en Verkeer.Deze avond was bedoeld om uit te leggen hoe de geplande vernieuwing van de N47 op de Zelebaan er zal uitzien met plannen en al. Wij zijn nu bijna 2017. Beloften,Beloften Beloften
  Nochtans is deze Zelebaan in Grembergen en Zele levensgevaarlijk voor fietsers en kan dit verwezentlijk worden zonder extra hoge budgetten. Het volstaat in de grachten rioolbuizen te plaatsen en hierboven een veilig fietspad te leggen. Er is hierdoor plaats genoeg.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top