De laatste gemeenteraad: de laatste show van André

Kraantjeswater.

Patrick Poppe opent voor de laatste keer de gemeenteraadszitting. En André Van Driessche heeft voor de laatste keer opmerkingen bij het verslag van vorige vergadering.

Maar eerst wil hij nog eens zijn ongenoegen uitdrukken over het feit dat er enkel kraantjeswater wordt geserveerd. Voor de laatste zitting had hij toch wat anders verwacht.

Maar ter zake. Of de dakbedekking van de bibliotheek is gecontroleerd die geschikt is om er zonnepanelen op te zetten? Ja André, dat hebben we gecontroleerd. Een kost van 24.000 euro voor het verplaatsen van een afsluiting op de site van de nieuwe sporthal, dat is toch veel geld hé. Ja André, maar ge weet ook dat daar de aankoop van bijkomende afsluiting in zit.

Citytrip de mist in

Maar dan belangrijker: feitelijk hebben we dit jaar een zitting van de gemeenteraad te kort. Er is er geen geweest in november. Hoe zit dat met onze vergoeding daarvoor. De burgemeester antwoordt dat je moet aanwezig zijn op een vergadering om een vergoeding te krijgen. Waarop André dan weer stelt: Ik was er, maar jullie allemaal niet!!!

Hij zal toch geen vergoeding krijgen. De citytrip die hij daarmee wou financieren, valt dus in het water. En de staatssecretaris maakt geen probleem van een zitting te kort.

Vade retro

De agendapunten worden dan in een snel tempo afgehandeld, tot André vindt dat het te rap vooruit gaat. Hij stelt dat hij in feite voor alle punten de stemming kan vragen. Johan Anthuenis krijgt het daarvan een beetje op de heupen, al blijft hij beleefd, en blijft André “collega” noemen. Ik denk dat hij eigenlijk liever “vade retro satana” zou gezegd hebben. Hans Knop heeft dan weer meer zin voor humor, en reageert dat André wellicht de show wil stelen.

Hoe dan ook, met zijn volgende interventie is André dan weer zelf te rap. Want bij punt 11 had hij “kerkraad” gehoord, en begon over de Zeelse kerken. Toen men hem er op wees dat het over de protestantse kerk ging had hij geen opmerkingen meer.

De Zeelse kerken revisited

Maar bij punt 12 kon hij toch nog eens van leer trekken. Moeten al die kerken nu echt open blijven??

De burgemeester antwoordt: “Hoeveel keer moet ik dat nu nog uitleggen?” Er is een meerjarenplan uitgetekend voor de kerken in samenspraak tussen gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur. Het volgend bestuur zal ongetwijfeld deze samenspraak verder zetten, en indien nodig aanpassingen doen.

En uiteindelijk ging het agendapunt enkel over een wijziging in het budget. Volgens de toelichting hecht de verf in het interieur van de kerk van Avermaat niet meer op de onderlaag. Van symboliek gesproken… Maar dit specifieke euvel kan met een budgetverhoging van ongeveer 7.700 euro worden verholpen.

Budget en begroting.

Volgt nog een wijziging van de begroting 2018. Herman Van Driessche vraagt hierover de stemming. Dat is een kwestie van consequent zijn, stelt hij. Wij hebben als fractie de oorspronkelijke begroting niet goedgekeurd, en dus gaan we de wijzigingen ook niet goedkeuren. Wat hij eigenlijk wil zeggen: er gaat niemand kunnen zeggen dat we akkoord waren met de begroting omdat we bij de wijziging hebben ingestemd. Daar moet ge natuurlijk een advocaat voor zijn om daaraan te denken.

Het budget voor 2019 bevat volgens de burgemeester geen nieuwe accenten, om de nieuwe meerderheid niet voor voldongen feiten te zetten. Enkel de projecten die reeds lopende zijn, zijn er in opgenomen.

Herman Van Driessche vraagt weer de stemming, en zijn fractie zal tegen stemmen. Hans Knop is ook niet akkoord met het begrotingsvoorstel, maar zijn fractie zal zich onthouden om de overgang naar het nieuwe bestuur zonder problemen te laten verlopen.

Het voorstel wordt uiteraard aanvaard. Bij de stemming is enkel op te merken dat Francis De Donder al meestemt met de huidige oppositie, en dat André voor stemt. Kwestie van een laatste (contreir) punt te stellen denk ik.

Kraantjeswater bis

In de varia maakt Herman Van Driessche melding van een brief die bewoners van Langemunt en Oudburgstraat kregen: geen drinkbaar water gedurende 14 dagen wegens werken. Kerst zonder drinkbaar water. André mag dan al niet blij zijn met kraantjeswater, Herman zou er al blij mee zijn de komende veertien dagen. De burgemeester stelt dat dit werken zijn van de nutsmaatschappij, en dat die werken nu eenmaal nodig zijn. Jos Withofs merkt op dat hij nog mannen aan het werk zag juist voor de vergadering, en dat ze er dus blijkbaar toch alles aan doen om de hinder te beperken.

Johan Anthuenis merkt op dat de verkeersspiegel aan de kruising van A. Geerincklaan en Elststraat na de werken moet bijgesteld worden. Volgens Dirk De Mey is dat al gebeurd. En er is ook nog een probleem met een reflector in de stoeprand. Dat zal ook nog worden nagekeken.

Dank

Patrick Poppe bedankt iedereen, meerderheid en oppositie, voor de samenwerking de laatste zes jaar, en wenst de nieuwe ploeg alle succes toe.

Hans Knop nodigt daarop iedereen uit een glas te komen drinken in het Gildenhuis voor zijn vijfenveertigste verjaardag eerder deze week.

En daarmee valt het doek over deze legislatuur.

The End


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top