De laatste loodjes van de legislatuur

De burgemeester vraagt een minuut stilte voor het overlijden van ereschepen Paul Geerinck.

Na de aardverschuiving

Dit is de eerste vergadering van de gemeenteraad na de verkiezingen van 14 oktober, die in Zele een aardverschuiving teweegbrachten in het politieke landschap. Burgemeester Poppe feliciteert de winnaars met hun resultaat.

Eedaflegging

De vergadering zelf begint met de eedaflegging van de algemeen directeur Robert Ivens, en de adjunct-directeur Tom De Graeve. Dit kadert in het nieuwe decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald de samenvoeging van gemeente en OCMW.

André

Traditiegetrouw vraagt André Van Driessche het woord bij de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering. Hij heeft het over voertuigen die parkeren in de Rotstraat, maar te groot zijn voor het geschilderde parkeervak. Schepen De Mey antwoordt dat de politie is gevraagd er nauwlettend op toe te zien dat de voertuigen passen in de vakken, en zoniet te verbaliseren.

XL Gym

Er was ongewoon veel volk komen opdagen. Een heel grote delegatie van XL Gym. Onze gemeente heeft een dossier ingediend voor bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. XL Gym heeft in dit dossier een onontbeerlijke rol gespeeld, en er mede voor gezorgd dat Zele een investeringssubsidie krijgt van 962.500 euro. Zij vragen nu dat de gemeente aan hun vereniging hen een toezegging tot investeringssubsidie doet van 309.000 euro voor de aankoop van de turntoestellen die nodig zijn voor de bovenlokale werking.

De gemeenteraad kent deze subsidie goed, en vraagt het nieuwe college de modaliteiten hiervan uit te werken.

Deze beslissing wordt op luid applaus onthaald, en Wim Van Echelpoel weet dat hij de regel breekt dat het publiek niets mag zeggen, maar houdt er toch aan het bestuur te danken voor de goede samenwerking, dankt Joke en Eric voor het opstellen van het dossier, en in het bijzonder schepen Dirk De Mey. Hij hoopt op een goede samenwerking met het nieuwe bestuur.

De andere agendapunten worden met een sneltreinvaart afgehandeld. Enkel een stemming over de verkoop van een stukje van het “speelbos” aan het oprittencomplex van de E17 zorgt voor wat vertraging. Eandis wil daar een cabine plaatsen. Herman Van Driessche vraagt stemming over dit punt omdat hij de aandacht wil trekken op het feit dat dat bos niet veilig is om te spelen.

Zonnepanelen op de bib

Op de bibliotheek zullen zonnepanelen worden geplaatst. Johan Anthuenis vraagt om inzage van het uitvoeringsdossier om zeker te zijn dat het uitzicht van het gebouw niet wordt geschonden. Daarom wordt dit dossier uitgesteld tot dat uitvoeringsdossier beschikbaar is. Hans Knop stelt meteen de vraag of er voor de maximaal mogelijke capaciteit is gegaan. De voorziene opstelling zou immers slechts overeenkomen met één derde van het verbruik in de bibliotheek. Dat wordt ook nagegaan.

The Massacre

En dan zijn we in een mum van tijd aan de varia beland. André Van Driessche vindt de kerkverlichting wel mooi ’s nachts, maar is niet tevreden met het zicht overdag. Hij stelt dat de kerk vermassacreerd is, en vraagt of monumentenzorg daar geen probleem mee heeft.

Daar is onduidelijkheid over. Het centraal kerkbestuur heeft monumentenzorg gecontacteerd, en die zijn ondertussen ter plaatse geweest. Maar daar is nog geen resultaat van bekend. Er is alleszins overleg aangevraagd met alle betrokkenen.

Het dossier van de verlichting werd wel aan monumentenzorg voorgelegd, en er is een mail van monumentenzorg dat zij geen opmerkingen hadden. De vraag is nu of deze mail kon gelden als goedkeuring van het dossier, of dat er nog verdere plannen werden verwacht.

Het ziet er dus naar uit dat er nog wel wat wijzigingen aan de verlichting van de kerk zullen komen. En Hans Knop spreekt de zorg uit dat er ook een financieel gevolg zou kunnen zijn.

Kerstmarkt 2018

Francis De Donder is bezorgd over de kerstmarkt. Volgens zijn inlichtingen zou er beslist zijn dat die enkel op de markt zou plaatsvinden, terwijl een aantal betrokkenen daar niet van op de hoogte zijn.

Schepen Raman stelt dat reeds in de eerste vergadering na de vorige editie was gesteld dat het onmogelijk was een aaneensluitend geheel te realiseren, en dat er zou begonnen worden op de markt, met uitbreiding naargelang er inschrijvingen waren. Volgens de schepen was de vereniging 9240 telkens aanwezig op de vergaderingen, en werd deze visie telkens bevestigd.

Maar volgens Francis De Donder werd de knoop nooit definitief doorgehakt.

Feit is dat de brieven naar de handelaars reeds zijn verstuurd, en daar heeft Maria Verheirstraeten een ander probleem mee. Handelaars of verenigingen die niet op de markt of aanpalende straten wonen, zouden 45 euro standgeld moeten betalen. Volgens haar moet iedereen gratis kunnen deelnemen. En de Kolleblomme zou helemaal niet mogen meedoen. Schepen Raman weet helemaal niet waar dat laatste vandaan komt. Er is geen reden om de Kolleblomme te weigeren. Hij stelt dat het standgeld een kostenvergoeding is. Maar dat die regeling nog niet definitief is. We zijn blijkbaar nog niet aan de nief patatten met de kerstmarkt anno 2018.

Ambulance

Hans Knop vraagt naar de situatie van de ambulance, meer bepaald de stalling ervan. Volgens de burgemeester is hierover overleg geweest met de gemeentediensten, en zou er gewerkt worden aan een carport. Lukt dit niet, zullen we moeten terugvallen op de brandweerkazerne.

De Stokerij

De aannemer van het nieuwe Stokerij complex houdt zich blijkbaar niet aan de afspraken rond signalisatie en communicatie. Hans Knop vraagt hoe hiertegen wordt opgetreden. Schepen Hoogewijs antwoordt dat er inderdaad een probleem is, en dat de politie opdracht gekregen heeft dagelijks te controleren. Hans Knop vraagt of het bestuur de werf desnoods wil stilleggen bij herhaling van de overtredingen.  De schepen wil eerst zien of geregelde controle het gewenste resultaat oplevert.

De volgende gemeenteraad is gepland voor 13 december.


Een reactie op “De laatste loodjes van de legislatuur
  1. Joris De Bock schreef:

    Het is wel Ere-Schepen Paul Geerinck die is overleden en niet Jean Geerinck!

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top