De poetshulp is de pineut. De harde aanpak.

De laatste gemeenteraad van 2022. Het zou een dovemansgesprek worden.

De harde aanpak voor het dienstenchequebedrijf.

Maria Verheirstraeten opent de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Bij de bespreking van het meerjarenplan heeft Timothy Debeir vragen rond het afstoten van het dienstenchequebedrijf. Blijkbaar worden daar 9 mensen ontslagen. In tegenstelling met vroegere berichten over een overname door externe bedrijven.

Hans Knop antwoordt dat dat klopt, en dat dat geen gemakkelijke beslissing was. Hij wijst er op dat de dienst al in de vorige legislatuur was ingekrompen, en in de huidige omstandigheden geen meerwaarde kan bieden in vergelijking met de privésector. Ook andere gemeenten doen hetzelfde, en het gaat niet om naakte ontslagen, want deze mensen krijgen begeleiding.

Geert D’Hooghe wil dan weten wat die begeleiding inhoudt. Heeft het bestuur hiervoor een leidraad? Wat betekent dat concreet?

Geen sociaal plan

Johan Antheunis antwoordt dat hetzelfde zal worden gedaan zoals in andere besturen. Geïnteresseerde bedrijven zullen zich kunnen voorstellen, en antwoorden op de vragen van het ontslagen personeel. En er is een overleg gepland met de vakbonden op 9 januari.

Geert D’Hooghe vindt dit maar magertjes, en kan dit niet zien als een echt begeleidingstraject.

Geert Roosenboom heeft contact gehad met verschillende werknemers, en deze zijn in paniek. Hij vraagt of er outplacement is voorzien, zijn er sluitingspremies, en wordt de VDAB betrokken?

Volgens Hans Knop wordt dit allemaal beslist op 9 januari.

Johan Anthuenis stelt dat er geen sociaal plan is voorzien, maar wel een stramien. Daarbij is het waarschijnlijk dat op een bepaald moment de werking praktisch niet meer mogelijk is. Op dat moment kan er sprake zijn van ontslagvergoeding.

Gevolg van ongebreidelde investeringsdrang

Volgens Geert D’Hooghe is dit allemaal het gevolg van de veel te grote investeringsdrang van het bestuur. Iets waar de oppositiepartijen reeds twee jaar lang hebben voor gewaarschuwd.

Op de vraag van Hans Knop: “wat zouden jullie dan hebben gedaan met het dienstenchequebedrijf?” antwoordt hij “wij zouden minder hebben geïnvesteerd, dan zou dit niet nodig zijn geweest”.

Waarop Thomas Bauwens reageert dat de gevoerde investeringspolitiek op dat moment de juiste was, en dat niemand kon voorspellen in welke toestand we nu zouden zitten.

Marc Verberckmoes stelt dat bij elke begroting een aantal scenario’s moeten worden ingecalculeerd. Volgens hem is men veel te optimistisch tewerkgegaan, en werd er te weinig rekening gehouden met tegenvallers.

Thomas Bauwens reageert dan weer dat dan elk gemeentebestuur in de fout is gegaan.

Marc Verberckmoes vervolgt met een verwijzing naar de privatisering van de ambulancedienst in de vorige legislatuur. Toen schreeuwde de toenmalige oppositie, nu meerderheid moord en brand, terwijl de meerderheid nu 9 mensen gewoon op straat zet.

Hans Knop antwoordt dat de situatie toen niet te vergelijken is met vandaag.

Thomas Bauwens verdedigt zijn beleid verder: onze bedoeling was om het geld dat de Zelenaars ons toevertrouwden, aan diezelfde Zelenaars terug te geven onder vorm van een mooie aangename markt, betere voetpaden en fietsveiligheid.

Waarop Geert Roosenboom antwoordt dat de meerderheid leidt aan hoogheidswaanzin met haar prestigeprojecten, en nu met de neus tegen de muur is gelopen. De spaarpot uit het verleden is weg, de financiële situatie is problematisch geworden.

Movicol

Maria Verheirstraeten sluit de discussie, en Johan Anthuenis heeft nog een variapunt. De vraag in vorige vergadering over het gebruik van Movicol in het woonzorgcentrum werd onderzocht. Blijkt dat er uiteindelijk geen verschil in prijs bestaat tussen de verschillende leveringsvormen. De prijs per toediening blijkt dezelfde.

Op dan naar de gemeenteraad.

Ook hier de aanpassing van het meerjarenplan.

Filip De Wilde merkt op dat heel veel gemeenten in hetzelfde schuitje zitten, en moeten besparen.

Keuzes onvermijdelijk, vraag over prioriteiten

Michel Meesen geeft toe dat er moet bespaard worden. Het gaat er om welke keuzes worden gemaakt. Hij heeft nagekeken wat er al is uitgegeven aan studies voor de verfraaiing van de markt, en welke kosten nog op komst zijn.

Hij vindt dat er belangrijker dingen zijn om te investeren dan de markt. Hij denkt aan realiseren van de assistentiewoningen en de heraanleg van de Kapellestraat.

Hans Knop stelt dat er inderdaad keuzes moeten gemaakt worden, en dat de meerderheid die ook maakt. Daarbij kiezen zij voor opwaardering van het openbaar domein, vergroening en ontharding.

Knop spreekt gevleugelde woorden

Voor het overige wil hij daarover niet verder discussiëren. En daarbij spreekt hij de gevleugelde woorden: “Laat ons verschillen van mening, maar mijn mening is gebaseerd op degelijk studiewerk.”

Après nous le dèluge (na ons de zondvloed)

Herman Van Driessche heeft het verkiezingsprogramma van CD&V nog eens gelezen. Hij merkt op dat titel was: De Weg Vooruit. Hij ziet daar een voorteken in dat het uiteindelijk toch zou uitdraaien op een coalitie met Vooruit. Het stond in 2018 al in de sterren geschreven. Maar hij ziet ook dat de toenmalige prioriteiten niet de beloofde aandacht hebben gekregen: heraanleg van de Kapellestraat (toch belangrijk voor fietsveiligheid), de opwaardering van het oude industrieterrein.

Hij ziet ook dat de leningen nu zullen lopen over 30 in plaats van 20 jaar. Met andere woorden: alles wordt vooruitgeschoven in de tijd. En hij moet dan denken aan de uitspraak van Madame de Pompadour: Après nous, le dèluge (Na ons de zondvloed).

Hans Knop antwoordt dat de vooruitgeschoven projecten niet vastliggen, en dat elke toekomstige meerderheid kan beslissen of ze worden uitgevoerd of niet.

Geert D’Hooghe beklemtoont nog eens dat de verkeerde investeringen worden geschrapt. Volgens hem zit de Zelenaar meer te wachten op de Kapellestraat dan op de markt.

Het halflege glas

Hans Knop kapittelt dan de oppositie: “Jullie zien altijd maar een halfleeg glas. De meerderheid kan een mooi palmares voorleggen en er zal de volgende twee jaar nog veel worden gerealiseerd. Stop nu eens met die negativiteit. Dat zou kunnen door appreciatie te tonen voor onze realisaties”.

Toch een merkwaardig statement van onze burgemeester. Je zou bijna denken dat het een smeekbede is. Maar dat betwijfel ik

Hondenwei

Zowel OpenVLD als N-VA Vlakaf dienden een agendapunt in over een hondenwei. In feite was de oppositie vorige vergadering uitgedaagd om met een voorstel te komen. Beide partijen willen een formele opstart van een onderzoek naar de mogelijkheden. Thomas Bauwens belooft een lijstje op te sturen met gemeente-eigendommen die in aanmerking kunnen komen.

Over beide voorstellen wordt de stemming gevraagd, en voor het eerst sedert de ingebruikname van het electronisch stemmingsbord, kleurde dat bord voor beide voorstellen helemaal groen.

Geert D’Hooghe is verheugd dat er eens een voorstel van de oppositie wordt goedgekeurd. Waarop Hans Knop laconiek antwoordt: Kom dan met goede voorstellen.

Dikke subsidie voor 100 dagen fuif PIUSX

Marc Verberckmoes heeft in de notulen van het college gelezen dat er een jongeman gevraagd heeft de loods van de gemeente in de Baaikensstraat te mogen gebruiken voor de 100 dagen fuif van PiusX. De gemeente kan dat niet toestaan, maar stelt voor dat er een bedrag premie van 2.500 euro wordt gereserveerd.

Pieter Herwege betreurt dat de verslaggeving van het college tot deze conclusie leidt. Het is volgens hem voorbarig om te spreken van het toekennen van een bedrag. Het is de bedoeling van het bestuur de traditie van de 100 dagen te ondersteunen, en daarvoor wordt aan tafel gezeten met een groep organisatoren. Het is niet de bedoeling om deze werkwijze uit te breiden naar andere initiatieven. Op de vraag of de jeugdraad hiervan op de hoogte is antwoordt hij bevestigend, en hun advies zal ook worden gevraagd.

En wat met de middenstand.

Francis De Donder vraagt naar de stand van zaken over het overleg met de middenstand. Schepen Withofs vraagt “welk overleg, want er zijn er al vier geweest ondertussen”. Waarop Francis gevat antwoordt: “Doe ze dan maar alle vier”.

Volgens Jos Withofs is er een charme offensief gepland naar de naburige gemeenten om Zele te promoten. Het blijft echter een feit dat een aantal mensen niet tevreden zijn, getuige de vele plakkaten voor overname aan de winkels. De ene wil wel meewerken, de andere zet de hakken in het zand.

Het conflict met de middenstand blijft dus bestaan, maar aan de reactie van schepen Withofs is te zien dat hij zich daarbij neerlegt, en dat het bestuur bij zijn standpunt blijft. Het overleven van de middenstand is blijkbaar geen prioriteit.

Dovemansgesprek

Het was een lange gemeenteraad. Deels door de moeilijke punten, deels doordat de leden van de meerderheid ruim de tijd namen om de minder heikele punten uitgebreid toe te lichten. Maar vooral wordt de gemeenteraad een dovemansgesprek, waarbij de meerderheid heilig is overtuigd van het eigen gelijk. Dat is hun goede recht, en Hans Knop parafraserend: We komen overeen om van mening te verschillen.

Proficiat Maria

Tenslotte nog dit: het was de laatste gemeenteraad met Maria Verheirstraeten als voorzitter. We zullen haar missen in die stoel. Zij heeft de gave om vriend en vijand op een hartelijke manier tegemoet te treden, en open te staan voor een oprecht gesprek. Proficiat Maria met deze vier jaar voorzitterschap. Het wordt een zware taak voor Tom Schiettecat om jou te evenaren.


6 reacties op “De poetshulp is de pineut. De harde aanpak.
 1. P schreef:

  En waarom moet de hondenwei dan doorgaan als er geen geld is ?

 2. Dirk Maes schreef:

  bedankt voor het mooie verslag 👍

 3. De Keyser Caroline schreef:

  de mensen van het Lindenhof die beloofd waren binnen niet al te lange tijd te kunnen verhuizen naar die nieuwe woningen zijn nog zelfs niet verwittigd! die leven in woningen waar de schimmel op de muren staat. waar de vuren kapot zijn, de chauffage niet te regelen valt en de knoppen van de radiators allemaal kapot zijn (al n gekend probleem sedert 3jaar)
  de politiek is helemaal niet bezig met zijn inwoners. het enige wat voor hen telt is geld, en hoe ze prestigeprojecten kunnen verwezenlijken op kosten van de burger. neem nu die nieuwe rotonde aan de oude post. was het niet beter om eerst de kapellestraat of de drieputtenstraat in orde te maken? alles loopt verkeerd in zele en niet alleen in zele maar in heel België

 4. Bert Versnickt schreef:

  Is de gemeenteraad nu vanaf januari 2023 online te volgen via streaming of niet?

 5. Joris De Bock schreef:

  Hans Knop en zijn kompanen zouden dit eens moeten lezen ….. Bij het gemeentebestuur zijn er ook meer officieren dan soldaten, en die laatsten kunnen vertrekken

  Op het ministerie werd een man aangesteld om de asbakken op te halen en te ledigen. Om hem maandelijks te betalen werd een kassier in dienst genomen. Om zijn loon te berekenen en de nodige inhoudingen af te trekken, werd een boekhouder aangeworven, die op zijn beurt hulp kreeg van een typiste. Dit pak mensen kwam onder leiding van een chef te staan. Die kon dat echter niet helemaal alleen aan en kreeg een directeur boven zich. Er werd uiteraard ook een inspecteur aangesteld die met de algehele supervisie werd belast. Inmiddels was de afdeling zodanig gegroeid dat er een algemeen directeur moest aangesteld worden, uiteraard met bijbehorende redactiesecretaresse. Maar toen moest er plotseling drastisch worden bezuinigd. De asbakophaler werd ontslagen . . . . . De anderen bleven in dienst !

 6. Kiekendief schreef:

  Joris De Bock: wat ga je doen als je twintig asbaklegers hebt? Hoe ga je de lonen uitbetalen of controleren dat er tussen die twintig geen dief zit? Realiteit is complexer dan je verhaaltje maar wel leutig om bij een pint te vertellen aan de toog. Want daar hoort jouw reactie.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top