Geen jaarmarkt meer in Zele?

De eerste vergadering van het nieuwe jaar begint met de eedaflegging van Ibrahim Yildiz. Hij vervangt Maria Verheirstraeten, die ook als gemeenteraadslid ontslag nam.

Hij legt de eed af in handen van de nieuwe voorzitter, Tom Schiettecat. Voor Tom was het meteen ook de eerste vergadering als voorzitter, en hij heeft dat goed gedaan. Hij heeft een andere stijl dan Maria, maar weet de vergadering in goede banen te leiden. Al gebruikt hij het woordje “helder” wel erg veel. Heldere vraag en helder antwoord staan duidelijk in de top tien.

Afbouw assistentiewoningen

Het eerste punt op de agenda is de gefaseerde afbouw van de assistentiewoningen. Nu de bouw van nieuwe assistentiewoningen is geschrapt omwille van besparingen, is er geen vervanging voorzien voor de bestaande afgeleefde woningen.

Kim Van Cauteren vindt het gefaseerd stappenplan waarvan schepen Anthuenis spreekt, niet terug in het dossier. Kan dat bezorgd worden? Er is ook sprake van bestaande en nieuw op te richten voorzieningen. Zij zou graag weten welke dat zijn. En ze stelt zich de vraag of alle bewoners weg zullen zijn tegen de deadline.

Schepen Anthuenis antwoordt dat het plan nog moet bevestigd worden door de hogere overheid, en dat de duur van dat plan zal afhangen van de evolutie van de bewoning. Hij stelt dat er plaats zal zijn in het project Lange Akker, en merkt op dat de meeste huidige bewoners in aanmerking komen voor sociale woningen.

Waarop Kim vraagt of ze dan hogere huur zullen moeten betalen.

Schepen Anthuenis stelt dat de berekening van de huur een ander systeem volgt. Maar dat zou ook het geval zijn indien ze zouden verhuizen naar de assistentiewoningen die nu niet worden gerealiseerd.

Op de herhaalde vraag van Kim tegen wanneer de huidige bewoners weg moeten zijn, antwoordt de schepen niet. Hij zegt alleen dat het aangewezen is dat ze zo snel mogelijk verhuizen.

Dirk De Mey stelt de vraag wat er zal gebeuren indien de alternatieven niet op tijd klaar zijn, en maakt zich zorgen dat in dat geval de druk op de wachtlijst van sociale woningen nog zal toenemen.

Er wordt dagelijks gewerkt aan de wachtlijsten

Schepen Anthuenis legt er de nadruk op dat het schrappen van de bouw van nieuwe assistentiewoningen een pure besparingsmaatregel is. Volgens hem zal de bouw van de Lange Akker ongeveer anderhalf jaar duren, dus binnen het vooropgesteld tijdsbestek. En hij voegt er aan toe dat de wachtlijsten voor sociale woningen een uitdaging is waaraan dagdagelijjks wordt gewerkt. Al treedt hij hierover niet in détail.

Dirk De Mey concludeert dat er helemaal geen stappenplan is.

Waarop de schepen antwoordt dat Dirk zit te vitten op woorden.

Het voorstel van afbouw wordt meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. 14 stemmen tegen 13.

Afbouw bis

Het volgende punt is er eveneens een van afbouw. Er is een trend dat vooral voorzieningen voor bejaarden sneuvelen. Het bestuur wil blijkbaar zoveel mogelijk van die zaken afstoten.

Dat punt gaat over het afstoten van het eigen dienstenchequebedrijf.

Er is een overleg geweest met de vakbonden, dat begin februari wordt voortgezet. Er is sprake van loopbaanbegeleiding en outplacement, maar na 31 mei komen er verbrekingen.

Geert Roosenboom hekelt het feit dat de sociale verworvenheden van betrokken personeelsleden gewoon gedumpt worden. Hij is het daarmee absoluut niet eens.

Er zijn helemaal geen prestigeprojecten

Omdat de oppositie inbrengt dat dit allemaal gebeurt om toch prestigeprojecten door te duwen, reageert de burgemeester fel. Hij benadrukt dat er een verschil is tussen investeringsbudget en exploitatiebudget. De twee mogen niet vermengd worden. Dat doet de oppositie constant als bewuste strategie om mist te spuien. Volgens hem is er bovendien geen sprake van prestigeprojecten in Zele.

Schepen Anthuenis voegt er aan toe dat in de periode 2011-2018 de betrokken dienst al werd gehalveerd en daardoor onmogelijk rendabel kan zijn.

Ook hier weer stemming en goedkeuring meerderheid tegen oppositie.

Buitenschrijnwerk lagere gemeenteschool

Kim Van Cauteren heeft een agendapunt ingediend. Zij wijst er op dat er een mogelijkheid is om een versneld subsidiedossier in te dienen om het buitenschrijnwerk van de lagere school te vernieuwen, een maatregel die werd ingevoerd tijdens corona om de ventilatie van de klassen te verbeteren.

Schepen Tineke Lootens wenst niet van deze maatregel gebruik te maken. Volgens haar was de vernieuwing van dat buitenschrijnwerk niet opgenomen in de plannen van deze coalitie. Maar ten gronde stelt zij dat het technisch niet alleen gaat over het schrijnwerk. Dat zit ingebed in de buitenschil van het gebouw, en kan niet zomaar worden vervangen zonder ook die buitenschil aan te pakken. Er is eigenlijk een totale renovatie van het gebouw nodig.

Bovendien zou het organisatorisch problemen geven voor de werking van de school indien er gelijktijdig twee werven zouden zijn. En ze wijst er op dat er in 2019 reeds een dossier voor renovatie van de lagere school werd ingediend om reeds een plaats te hebben in de wachtrij voor subsidies.

Johan Anthuenis stelt voor om de materie meer in détail te bespreken op de volgende commissie. Kim gaat hiermee akkoord.

Varia

In de varia komt eerst Francis De Donder aan het woord. Hij stelt dat er zeven parkeerplaatsen zijn weggenomen ter hoogte van bakkerij Mario en de Palermo. Dat zijn parkeerplaatsen die gebruikt werden door mensen die even bij de bakker wilden langsgaan.

Burgemeester Knop antwoordt dat er helemaal geen parkeerplaatsen zijn weggenomen, want er waren er geen. Het verkeersreglement stelt dat er niet mag geparkeerd worden op een verkeersplateau. Dat werd in het verleden gedoogd, maar nu houdt de politie strenger toezicht. Hij is van oordeel dat naarmate Indigo (de externe parkeertoezichter) zijn werk doet, er veel meer rotatie in parkeerplaatsen zal komen, en het probleem zichzelf zal oplossen.

Voorzitter Tom heeft iets nieuw ingevoerd: daar waar vroeger elk gemeenteraadslid in één beurt al zijn variapunten mocht behandelen, is het nu elk op toer telkens ééntje. Een goede zet vind ik, want de lijstjes konden nogal eens lang zijn, en nu komt iedereen eens aan de beurt.

Uit de variapunten pik ik er nog ééntje uit: Geert Roosenboom stelde de vraag of de Lentekermis nog op het dorp zou plaatsvinden, of op de Zandberg, en of de Zandberg daar groot genoeg voor is. Het was alsof Schepen Withofs uit een diepe coma ontwaakte. Hij begon over overleg met de marktkramers en foorkramers op een nogal hakkelende manier, en besefte precies niet wat de vraag was. Gelukkig voor hem greep de voorzitter in en preciseerde de vraag, waarop de schepen zich vrij assertief herpakte: er komt overleg en de Zandberg is groot genoeg.

Maar ondertussen had hij zich laten ontglippen dat er een scenario op tafel ligt om de jaarmarkt (waar volgens hem niemand naartoe komt) af te schaffen. Definitief of tijdelijk zei hij er niet bij.

En tot slot: Francis De Donder wou een filmpje laten zien van het afsteken van vuurwerk op de markt op nieuwjaar. Dat kon niet om technische redenen, en omdat het niet aangevraagd was. Maar hij stelde dan toch dat er erg zwaar vuurwerk (zelfs met benzine) was gebruikt. Of de politie (die aanwezig was) vaststellingen had gedaan.

Burgemeester Knop antwoordt dat er inderdaad vaststellingen werden gedaan die nu worden opgevolgd. De toelating was alleen voor privé terrein, niet openbaar terrein. Er komt een overleg met de politie om te evalueren.

 

Voor de kerieuzeneuzen onder ons: hierbij het bewuste filmpje.


2 reacties op “Geen jaarmarkt meer in Zele?
  1. freddy raemdonck schreef:

    xxxx

  2. Van Swalm Claudine schreef:

    Zele sterft een langzame dood , veel verdriet bij de bewoners ….machteloos moeten toe kijken en géén gehoor vinden ….

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top