De zenuwen gieren door de raadzaal

 

De tafels staan weer zoals voor corona. De raadsleden zitten weer gezellig dicht bij elkaar. Alhoewel ge dat gezellig met een korreltje zout moet nemen.

Dagprijs stijgt met 10%

Maria Verheirstraeten opent de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en na de goedkeuring van het verslag van vorige vergadering heeft schepen Anthuenis nieuws: de dagprijs in het woonzorgcentrum gaat op 1 december met ongeveer 10% de hoogte in. Dat is volgens hem een beslissing die weloverwogen maar ook onvermijdelijk is. De stijging komt overeen met de evolutie van de indexering van de pensioenen.

Michel Meeusen vraagt zich af of de mensen dat nog kunnen betalen. Het is een forse stijging in één keer, en het zou beter zijn dat geleidelijk te doen.

Geert Roosenboom vindt de stijging niet in verhouding staan met de evolutie van de pensioenen en vreest dat de meerinkomsten wel eens zouden kunnen leiden tot meer dossiers (en werklast) voor de sociale dienst.

Schepen Anthuenis antwoordt dat de pensioenen wel degelijk evenveel zijn gestegen, en hij kan het verlies dat het woonzorgcentrum jaarlijks boekt niet eindeloos laten stijgen. Er is de energiekost die de pan uitrijst, en de stijging van de dagprijs kan enkel de verhoogde energiefactuur compenseren, niet de eveneens gestegen loonkost.

Stijgende kosten

Dirk De Mey wil weten hoe het zit met de verrekening van de stijgende energiekost in de andere gebouwen.

De schepen antwoordt dat in het Henri Van Daelecentrum de gebruikers nu al betalen voor de energie, die krijgen nu al hogere kosten. In de Klodde is er een prijsgarantie van 2 jaar.

De burgemeester stelt dat hij het antwoord op de hogere kosten binnen de gemeenteorganisatie zelf wil gaan zoeken. Er is onder andere een meerkost in personeel van ongeveer 4,5 miljoen euro. De administratie is al bezig met de oplijsting van mogelijke besparingen.

Maar ook met de verenigingen zal overleg nodig zijn om te zien hoe zij een steentje kunnen bijdragen, en mogelijks zullen investeringen moeten worden uitgesteld. Beslissingen hierover moeten voor november worden genomen.

Geert Roosenboom ziet verhoogde bijdragen als een verdoken belastingsverhoging.

Vanessa Gelorini wil weten in welke fase dit proces momenteel zit.

Hans Knop antwoordt dat we in de fase van de oplijsting zitten. Er zal gecommuniceerd wanneer de keuzes zijn gemaakt.

Geert D’Hooghe vraagt fijntjes of die communicatie dan ook eerst via de kranten gaat gebeuren, waarop de burgemeester antwoordt dat er op dat moment zal gekeken worden naar de meest opportune manier. En hij voegt er nogmaals aan toe dat er geen belastingsverhoging komt.

Maria Verheirstraeten wil hiermee het debat sluiten, maar Vanessa vraagt de individuele stemming over de verhoging van de dagprijs, wat eigenlijk het agendapunt was.

Individuele stemming gevraagd

Het was al lang de gewoonte om per fractie te stemmen. Dat is efficiënter. Maar sedert de coalitiewissel ligt dat wat gevoeliger. Met name bij stemming per fractie kan Serdar Celik voor de partij Vooruit stemmen. Maar bij een individuele stemming moeten Serdar en Gurkan apart stemmen. En dat kan nogal eens verschillen.

Zo ook deze keer. Gurkan stemt nee tegen de verhoging van de ligdagprijs. Vooruit blijkt dan toch niet de stabiele partner waarop Hans Knop had gerekend. Gelukkig heeft hij nog de steun van Tamara Van Laere. Maar die haar bonte partijverleden is ook geen garantie op standvastigheid. Eén en ander kan toch voor nervositeit zorgen binnen de meerderheid.

Knop II

Dan naar de gemeenteraad. Die begint met de hernieuwde eedaflegging van Hans Knop als burgemeester. Dat moet na de coalitiewissel. Na Knop 1 hebben we nu Knop 2. Hij kan nu al tegen zijn kleinkinderen zeggen dat hij twee keer burgemeester van Zele was.

Brandweerkazerne

In het dossier van de brandweerkazerne merkt Dirk De Mey op dat het ramingsbedrag met ongeveer 900.000 euro is gestegen. De burgemeester antwoordt dat dit voor ongeveer 4 à 500.000 euro te maken heeft met uitbreiding van de binnenkoer in functie van parkeren, en voor de rest zijn dat indexeringen.

Dirk merkt ook op dat er geen infomoment is geweest en dat de aanplakbrieven niet duidelijk zichtbaar waren door overwoekering met onkruid, en dat het in volle vakantieperiode was.

Hans Knop antwoordt dat er nog een infomoment komt, en dat de direct aanpalende ook individueel zijn aangeschreven.

Kim Van Cauteren wil weten wat de timing is voor dat infomoment.

De burgemeester voorziet dit binnen de 2 à 3 maanden, maar de kazerne zelf komt er, dat staat vast, en eigenlijk gaat het dan enkel nog over de verkeersafwikkeling. Dus hebben we eigenlijk nog een jaar.

Pas op met bouwovertredingen!

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst met DDS goedgekeurd. Kort gezegd betekent dit dat met DDS wordt samengewerkt om meer controle uit te oefenen op ruimtelijke ordening, zeg maar het beteugelen van bouwovertredingen.

Varia

Francis De Donder mag van wal steken in de varia. Hij vraagt aan de burgemeester welke gevolgen deze gaat geven aan het tegen de meerderheid stemmen van Gurkan. Gezien hijzelf uit de coalitie werd verwijderd voor hetzelfde gedrag.

Hans Knop antwoordt dat er nogal een verschil is tussen een schepen die tegenstemt en een lid van een coalitiepartij.

Francis vraagt dan een stand van zaken rond het dienstencentrum in de Kouterstraat. Hans Knop reageert vrij gepikeerd dat Francis heel goed moet weten dat er geen enkel juridisch bezwaar is, en Jos Withofs vult aan dat de capaciteit door de omgevingsambtenaar is teruggebracht van 180 naar 60, hoewel de brandweer 180 had goedgekeurd.

Allé circulez!

En dan is er natuurlijk het circulatieplan.

Michel Meeusen heeft vernomen dat de situatie op Koevliet en de De Deckerstraat onbespreekbaar is. Nochtans zien de handelaren hun cijfers drastisch dalen. Wat moet die mensen doen?

Hans Knop antwoordt dat het niet onbespreekbaar is, maar aan de principes zal niet worden getornd. Enkel indien er een gelijkwaardige oplossing wordt voorgesteld, kan er worden gepraat. Maar er bestaan volgens hem geen 101 oplossingen. De handelaren hadden er volgens hem beter aan gedaan om in plaats van te protesteren tegen het plan, na te denken over manieren om in de nieuwe omstandigheden klanten te werven en te binden.

Andermans zaken van Kamal Karbach in Zele?

Jos Withofs vult aan dat de gemeente coaching projecten aanbiedt en gedeeltelijk ook betaalt.

Volgens Geert D’Hooghe is dat echter eerst een probleem veroorzaken, en dan een beperkte remedie aandragen.

Blijkbaar is de gemeente er nog niet van overtuigd dat de handelaars inderdaad inkomensverlies lijden, want Jos Withofs wil dat ze harde cijfers over hun omzet beschikbaar stellen. Maar dat willen de handelaars en sommige bestuurders van Unizo niet. En Jos Withofs kan geen stappen zetten zonder de cijfers.

Hans Knop stelt dat zaken doen zoals in het verleden fataal is. De handelaars staan jaren achter op hun tijd, en ze moeten nu maar overschakelen. Hij wil de handelaars bij de hand nemen en leiden naar een moderner handelsmodel.

Waarmee hij vooral doelt op internet en de mogelijkheden van webshops. En tegelijk wil hij wel aantrekkelijke winkelstraten.

En om zijn ideeën kracht bij te zetten draait hij de volumeknop van zijn stem steeds hoger. Als de omgeving verandert, moet de ondernemer zich aanpassen.

Hij is duidelijk niet van plan zijn circulatieplan te wijzigen omwille van de (in zijn ogen) gebrekkige flexibiliteit van de handelaars.

Nervositeit ten top

Geert Roosenboom is bij de meerderheid duidelijk niet geliefd omwille van zijn vragen. Wanneer hij begint over de verkeersboetes voor “mit en pit” voor 31 en 32 km/uur, laaien de gemoederen weer op. En wanneer hij dan na een opmerking van de voorzitter antwoordt dat er vorige maand geen gemeenteraad was, en dat hij dan nu toch zijn punten moet kunnen brengen, schiet dat bij Kathleen De Munck in het verkeerde keelgat. Zij roept dat dat in overleg was. Ook de voorzitter is not amused en wijst Geert nogmaals terecht. Waarop deze antwoordt dat dit lijkt op dictatuur. En dan wordt het Tom Schiettecat ook te machtig, en hij pakt zijn boeltje op en verlaat de vergadering.

Of Geert Roosenboom nu effectief kritiek had op het annuleren van de gemeenteraad om de betreurde omstandigheden of niet is mij niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de sfeer tussen meerderheid en minderheid zeer gespannen is.

Verkeerswedstrijd

Evy Beirnaert vraagt of het klopt dat de verkeerswedstrijd voor de scholen niet meer doorgaat. Burgemeester Knop antwoordt dat dat inderdaad zo is, in overleg met de scholen. In de plaats daarvan komt er een systeem met fietsbrevetten, gespreid over alle leerjaren. Dit zou ook vermijden dat de iets zwakkere leerlingen vroeg in de wedstrijd uitvallen.

De monologen van Thomas Bauwens

Kim Van Cauteren stelt dan een vraag over de deelname van de gemeente aan projecten voor energiebesparing. Schepen Bauwens neemt gretig de microfoon, en zegt dat hij dit toch even wil kaderen. Hij begint een uiteenzetting, maar na de eerste drie zinnen zijn de meesten al de draad kwijt. Burgemeester en voorzitter zijn al aan het overleggen, anderen zijn hun mail aan het checken en anderen wachten lijdzaam af. We gunnen het onze schepen graag dat hij eens kan uitpakken, de vraag is of anderen daar op het einde van een lange vergadering kunnen van genieten. En het is mij niet echt duidelijk of Kim een antwoord gekregen heeft op haar vraag.

Afscheid van Vanessa

Tenslotte melden we nog dat Vanessa Gelorini stopt met politiek om persoonlijke redenen. Zij zal worden vervangen door Sabine Van Laere. En haar functie als fractievoorzitter wordt overgenomen door Geert D’Hooghe.

Maria Verheirstraeten dankt Vanessa voor haar gewaardeerde inzet, waarop alle aanwezigen een luid applaus geven.


2 reacties op “De zenuwen gieren door de raadzaal
  1. Rita De Beule schreef:

    Bedankt Dirk voor het duidelijke verslag.

  2. Roelant Rodolf schreef:

    De uitleg over de kostenstijging in het woonzorgcentrum zal wel juist zijn maar zeggen dat de pensioenen ook met 10 % gestegen zijn is alleen correct voor wat het bruto bedrag van de index betreft. Het ontvangen netto is een heel stuk lager. Als rusthuis bewoners krijgen zij ook geen tussenkomst voor energieDe bewoners zijn de klus maar ja, onze beleidsmensen denken dat zijn maar alleen juist kunnen rekenen!!
    Een stijging is altijd een stijging te veel maar 5% verhoging zou heel wat billijker, rechtvaardiger en socialer zijn.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top