Duwt ge wel genoeg op dat knoppeke?

Nieuwe tafels, nieuwe geluids- en videoinstallatie, de raadzaal is grondig gemoderniseerd. Het plan is om nu te testen, en dan begin volgend jaar de gemeenteraad openbaar te streamen. Al weet ik niet of de kijkcijfers een hoge vlucht zullen nemen, want het entertainmentgehalte blijft natuurlijk ver achter tegenover een eindejaarsconférence.

Al probeert Maria Verheirstraete op een guitige manier de boel wel wat te op te vrolijken, waarover verder meer.

Eedaflegging

We beginnen met de eedaflegging van Sabine Van Laere. Zij vervangt Vanessa Gelorini die haar mandaat neerlegde. Veel succes Sabine!

Besparingen in OCMW?

In de varia van de OCMW vergadering vraagt Kim Van Cauteren of de geruchten kloppen dat er besparingen op til zijn in het woonzorgcentrum De Meander. Er zou ook maar één verpleegkundige voor twee verdiepingen worden voorzien.

Schepen Antheunis ontkent met klem dat er besparingen worden gepland. Maar hij heeft wel weet van een nieuwe werkorganisatie die op til is. Het behoud van de kwalitatieve zorg zou daarbij voorop staan. Maar overtuigend klinkt dat toch niet van de anders zo zelfverzekerde schepen. Burgemeester Knop voelt zich dan ook geroepen om zijn schepen te ondersteunen en wijst er op dat er permanente wervingscampagnes lopen, en dat de aanwervingsprocedures danig zijn afgeslankt. Volgens hem gaat de leiding van het woonzorgcentrum creatief te werk om de zorg te garanderen.

Ik had hem liever horen zeggen: doet haar uiterste best.

Kim is er blijkbaar ook niet gerust in, want ze vraagt een duidelijke toelichting over wat er vanaf 1 januari te gebeuren staat.

Schepen Anthuenis belooft het op de commissie te zullen toelichten.

Drieputtenstraat

Het dossier van het rooilijnplan aan de Drieputtenstraat geeft aanleiding tot problemen. De manier waarop het werd ingediend blijkt te stuiten op administratief juridische problemen. Daarom is er besloten in afwachting van de afwikkeling van dit dossier een volledig nieuw dossier in te dienen. Kwestie van tijd te winnen.

La petite histoire

Geert Roosenboom wil reageren, maar eerst wil ik hier “pour la petite histoire” even uitweiden over het nieuwe systeem. Elk raadslid heeft een toestel met ingebouwde micro, een display en een knop om zijn micro te activeren. Ge moet ook op dat knopje weer duwen om uw micro af te zetten. Maar de voorzitter heeft meer knopjes. Die kan op haar toestel de micro van alle raadsleden afzetten.

Geert wil dus reageren, en drukt op zijn knopje, het rode lampje van zijn micro floept aan, en hij begint te spreken. Maar zijn lampje dooft onmiddellijk weer. Waarop Maria: “Geert uw micro staat niet aan. Duwt gij wel genoeg op dat knoppeke?”. Nu Geert kennende, als hij op een Knop kan duwen, zal dat wel hard genoeg zijn. Na herhaalde pogingen is het toch gelukt. Maar het scenario herhaalde zich tijdens de vergadering bij verschillende raadsleden. Tom en zijn ICT team zullen zich wel al zorgen gemaakt hebben over de werking van het systeem. Die mannen leveren overigens prachtig werk.

Maria vindt knoppekes plezant

Waarschijnlijk is het zo dat Maria na het geven van het woord aan een raadslid, het lampje van het raadslid zag aanfloepen, en verkeerdelijk dacht dat dat haar eigen micro was en die gauw afduwde. Of ze vond het plezant. Ik vond al voor de vergadering dat ze er een beetje guitig uitzag…

Terug naar de vraag van Geert: is er al een zicht op de timing van de parking op de oude kazerne site? Hans Knop antwoordt dat mogelijke klachten een vertraging van 3 à 4 maanden kan betekenen.

Herman Van Driessche heeft het (lijvige) dossier nauwgezet bekeken, en uit zijn argwaan ten opzichte van de manier van werken.

Hans Knop antwoordt dat het niet de gemeente is die de procedure voert, maar de huidige eigenaar en wijst er op dat het gaat om een juridisch administratief euvel. Waarop Herman dan weer stelt dat de bezwaren van de omwonenden wel hout snijden. Er zal hoe dan ook veel meer verkeer zijn met moeilijke knelpunten bij in- en uitrit.

Hans Knop trekt de verkeersdrukte zoals Herman die voorstelt in twijfel. Hij wijst er op dat er een aparte in- en uitrit komt, en dat fietsers de parking op en af kunnen zonder die in- en uitrit te gebruiken.

Francis De Donder vraagt de individuele stemming over dit punt. Zoals verwacht wordt het meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De burgemeester vindt het wel niet consequent van de oppositie dat hetzelfde punt vorige keer wel mee werd goedgekeurd door de oppositie en nu niet.

Lange akker

Dan staat het dossier van de Lange Akker op het programma. Timothy Debeir stelt dat hij het dossier wel zal goedkeuren, maar stelt zich toch vragen over de verhouding tussen wooneenheden en parkeerplaatsen. Volgens hem zijn er te weinig parkeerplaatsen.

De centen van de kerken

Naar aanleiding van de goedkeuring van de exploitatie van de kerken, wordt de vraag gesteld of de gemeente ook verplicht blijft alle tekorten bij te passen, inclusief de energiekosten.

De burgemeester antwoordt dat dit een wettelijke verplichting is. Er is een kerkplan in opmaak dat tegen het einde van het jaar moet ingediend worden. Afhankelijk van de bestemming die dit plan geeft aan de verschillende gebouwen kan de situatie veranderen. Immers, indien een kerk niet langer wordt gebruikt voor de eredienst vervalt de plicht tot bijpassing.

Maar hij voegt er aan toe dat indien er kerkgebouwen in dat geval zijn, het niet evident is dat deze verkocht, en ook niet dat de gemeente die dan zou kopen. De budgetten laten dat niet toe, en dergelijke gebouwen onderhouden is niet goedkoop.

Noodfonds voor verenigingen

Open VLD heeft een punt ingediend om een noodfonds te creëren om verenigingen die dreigen ten onder te gaan aan de hoge energiekosten te ondersteunen.

Hans Knop stelt dat de bomen niet tot in de hemel groeien, en dat er nog geen zicht is op de evolutie van de situatie. Indien er geld zou vrijkomen, is het volgens hem beter dat te besteden aan structurele maatregelen om het energieverbruik in te perken.

Hij voegt er aan toe dat een aantal verenigingen werken met een forfait, ze hebben dus niet allemaal last van rechtstreekse doorrekening.

Het statuut van Gurkan

Dirk De Mey vraagt dan de stemming. Het punt wordt weggestemd. Maar bij de stemming wordt de stem van Gurkan Aslan niet gevraagd. Daarop gewezen stelt de algemeen directeur dat betrokkene nog niet officieel te kennen gegeven heeft als onafhankelijke te zetelen (in tegenstelling met wat eerder in krantenartikels stond). Hij blijft dus lid van de fractie Vooruit.

 Gurkan zelf mengde zich niet in het debat omtrent zijn statuut. Hij zal gedacht hebben: beter dat ze lullen over mijn fiets dan dat ze fietsen over mijn lul.

Toch een gezellige situatie in die fractie. Serdar en Gurkan gunnen mekaar het licht niet meer in de ogen, maar zijn aan elkaar geklonken.

Legionella in de Klodde

In de varia vraagt Herman Van Driessche of het klopt dat er legionella is vastgesteld in de Klodde, en dat er daarom niet meer mag worden gedoucht. Johan Anthuenis bevestigt dat er verhoogde legionellawaarden zijn vastgesteld, en dat daarom preventief de douches zijn gesloten. Er wordt gesproken over een periode van 3 à 4 weken.

Over de oorzaak van deze besmetting is niet gesproken. Toch wel intrigerend dat in een spiksplinternieuw gebouw dergelijke besmetting kan voorkomen.

Alé circulez

En dan beginnen we aan het hoofdstuk circulatieplan. Michel Meesen vraagt zich af of de komende evaluatievergaderingen nog wel zin hebben. Alles lijkt al beslist. Getuige de nu reeds beruchte nieuwe rotonde.

Hij hekelt ook het feit dat er zoveel moet rondgereden worden. Hij heeft de berekening gemaakt voor een persoon die op de Kouter woont en dagelijks naar de autostrade moet. Die maakt dagelijks een omweg van 6 km. Omgerekend naar een jaar is dat 41.000 bijkomende kilometers. Dat is gelijk aan een ritje rond de planeet aarde.

Geert Roosenboom vraagt over dezelfde rotonde of er parkings verdwijnen.

Dirk De Mey vraagt of er nu wel cijfers beschikbaar zijn. In tegenstelling met wat voorheen werd gezegd.

Marc Verberckmoes haalt de korte uitvoeringstermijn aan en ziet de nieuwe rotonde gewoon als een nieuwe afremmer of blokkade erbij.

Hans Knop begint met een sneer naar een politieke partij die blijkbaar geen overleg meer wil, gezien een recent krantenartikel.

Hij heeft geen tellingen nodig om te zien waar het fout loopt. En ziet de huidige situatie als “een autostrade naar de autostrade”. Hij ziet de aanleg van de rotonde als een consequente uitvoering van het plan.

En, voegt hij er aan toe: gaan we telkens weer storm krijgen als we iets veranderen. Jazeker. Dat weten we.

Zele mag zich gelukkig prijzen met een burgemeester die zo standvastig is, en alle protesten naast zich neer kan leggen.

Timing

Na een monoloog van 30 minuten van onze burgemeester vraagt Timothy zich af of dat allemaal nu ineens zo snel moest, zeker wanneer ge weet dat er over 3 weken een overleg is gepland. Kon dat nu echt niet even wachten?

Overleg met inbreng

Marc Verberckmoes reageert op de sneer van de burgemeester. “U zegt dat wij de deur dichtslaan, dat is onjuist. Maar wij hebben een duidelijk standpunt, en willen dat ook duidelijk stellen. Het wordt hoog tijd dat u de oppositie ernstig neemt. Wij willen in een overleg een inbreng hebben, maar krijgen daartoe niet de kans.”   

En om af te sluiten stelt Francis De Donder nog enkele vragen, waarvan er eentje toch de wenkbrauwen doet fronsen.                       

Vlaams Belang in the picture

Volgens zijn informatie was Tamara Van Laere aanwezig op de stichtingsvergadering van een Zeelse afdeling van Vlaams Belang. Hij lijkt zeker van zijn zaak, en dat zou cordon sanitairgewijs wel voor een precaire situatie kunnen zorgen. Wetende dat Tamara nu onmisbaar is om een meerderheid te hebben.

Francis poogde nog de vraag rechtstreeks aan Tamara voor te leggen, maar dat lukte niet. Er was een beetje consternatie op de meerderheidsbanken, en burgemeester Knop gaf toe dat dit een probleemsituatie zou kunnen vormen.

Stel u voor: een meerderheid met Serdar als schepen en gesteund door iemand van Vlaams Belang. De stabiele meerderheid die Hans Knop wou bereiken met zijn nieuwe coalitie lijkt nu eerder ver af. Het lijkt meer op een verhaal van 10 kleine negertjes. Of moeten we tegenwoordig zeggen 10 kleine anders gekleurde medemensen?

Wordt ongetwijfeld vervolgd.


4 reacties op “Duwt ge wel genoeg op dat knoppeke?
 1. Maes Dirk schreef:

  Bedankt voor het mooie verslag.
  Doe zo voort

 2. admin schreef:

  Dank je. Je reactie motiveert me.

 3. Patrick van vaerenbergh schreef:

  Wat de heer betreft die op de Kouter woont en per dag 6 km meer moet rijden om de autostrade te bereiken:
  1. Als hij gewoon naar het Centrum rijdt en via de Elststraat naar de Lokerenbaan spreken we over een omweg van maximaal 500 meter, X 2 om terug thuis te komen. Als de heer in kwestie 300 dagen per jaar werkt spreken we dus op jaarbasis over 300 kilometer.
  41.000 km lijkt me een ietsepietsie
  Overdreven toch ?

 4. admin schreef:

  Hallo Patrick,
  dank voor je reactie.
  ik breng gewoon een relaas van wat er gezegd is. Ik denk dat de weg die jij beschrijft juist degene is die het bestuur wil ontraden, en dat de berekening slaat op hoe je moet rijden om niet de markt te passeren. Mvg Beethoven.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top