Een ere haag en applaus voor Francis

Het is niet de eerste keer dat er veel volk aan het gemeentehuis verzamelt aan het begin van de gemeenteraad. Maar deze keer was het anders. Er werd een erehaag gevormd voor Francis De Donder. Uit respect voor het feit dat hij vasthield aan zijn overtuiging boven zijn job als schepen. Mensen appreciëren dit, en laten dan ook zien.

Bij het begin van de zitting geeft burgemeester Knop een update over de Covid situatie. De cijfers stijgen, maar er geen reden voor paniek. Zele zit momenteel nog in de groene zone, maar er zijn wel al terug gemeenten die in de rode of oranje zone zitten.

Wat de Oekraïne crisis betreft, er verblijven nu 58 mensen in Zele, waarvan 21 onder de 18 jaar. Zele heeft geen collectieve opvang, omdat de mogelijke oplossing met het oude klooster maar zes maand kon duren, terwijl er eerst nog werken zouden moeten worden uitgevoerd. De gemeente ondersteunt wel zowel de Oekraïeners zelf als de gastgezinnen.

De OCMW vergadering dan. Niets speciaals op de dagorde. Dat zijn we ondertussen gewoon, en de zitting zou na een minuutje al afgelopen geweest zijn, ware het niet dat Geert Roosenboom wou weten hoe de situatie met de opnamestop evolueerde. Staat de tweede verdieping nog altijd leeg?

De dagprijs omhoog?

Schepen Anthuenis antwoordt dat de tweede verdieping nooit volledig heeft leeggestaan. Er is wel al terug begonnen met opnames. Volgens hem zijn er nu nog 6 à 7 bedden niet gevuld, maar hij weet het niet precies. Hoewel dat niet de vraag was, begint hij over de dagprijs. De overheid heeft door de gekende omstandigheden (prijsstijgingen) de mogelijkheid gecreëerd om vervroegd een indexering van de dagprijs te doen. Er zijn simulaties bezig, en voorlopig wordt de prijs niet verhoogd, maar hij sluit niet uit dat dat na de zomer wel gebeurt. Als een politieker zegt “nu niet, maar mogelijks wel na de zomer” weet de wakkere burger wat er te gebeuren staat.

Geert dringt aan om een antwoord op zijn vraag te krijgen, onder andere of Zelenaars die nu noodgedwongen naar rusthuizen buiten Zele zijn uitgeweken terug een aanvraag kunnen doen om in de eigen gemeente te worden geholpen, komt alleen maar “ja, als ze aan het gevraagde zorgprofiel voldoen”. Hij vermeldt er niet bij welk zorgprofiel dat is. Ook komen we niet te weten hoeveel personeel er nog te kort is. Alleen dat er een programma is dat uitrekent welke opnames er mogelijk zijn. Voor een man die erom gekend staat zijn dossiers door en door te kennen blijft de schepen opmerkelijk vaag, behalve dan over de mogelijke prijsverhoging als ge een goed verstaander zijt.

Parkeerbeheer uitbesteed

Het bestuur gaat het parkeerbeheer uitbesteden aan een commerciële partner. Daarom moet er overgeschakeld worden van een belastingreglement naar een retributiereglement. In de praktijk gaat een privé firma zorgen voor de inning van de parkeergelden. Dat zou nu nog volgens de huidige tarieven gebeuren, maar horen we, als de handhaving niet lukt, zit er ook hier een prijsstijging in. Die firma heeft wel geen politionele bevoegdheid, dus kan geen boetes uitschrijven. Dat kunnen de stadswachten wel. Die gaan zich dus concentreren op foutparkeerders, en door de vrijgekomen tijd gaan die hun actieradius vergroten. Dus ook buiten het centrum opereren. Die firma gaat ook het beheer van de bewonerskaarten doen.

Kim Vercauteren stelt zich toch vragen bij de inhoud van taakomschrijving die aan de mogelijke privépartners werd bezorgd. Schepen Bauwens wil die wel taakomschrijving wel overmaken aan de raadsleden, maar voegt er nogal scherp aan toe dat dat een bevoegdheid is van het schepencollege. Met andere woorden, ge moet u daar niet mee moeien. Wat we van de beminnelijke Thomas toch niet gewend zijn.

Hans Knop voegt er nog aan toe dat het parkeerbeleid essentieel is voor de handelskern. De politie houdt zich daar niet meer mee bezig, en de gemeente heeft te weinig personeel om naar behoren te doen. Vandaar de privé firma.

Gele doos

Kim Vercauteren heeft een agendapunt toegevoegd, namelijk de gele doos. De idee is dat iedereen een gele doos in zijn frigo heeft zitten, met essentiële medische informatie. In noodgevallen kunnen hulpverleners dan snel belangrijke informatie terugvinden.

Johan Anthuenis begint met een sneer naar N-Va, dat dat geen Vlaams maar een federaal initiatief is, maar hij is niet van plan op het voorstel in te gaan. Volgens hem is het essentieel dat er accurate informatie rond het medicatiebeleid in zit, en dat is een knelpunt. Er is een werkgroep binnen eerstelijnszorg Dender een werkgroep bezig om het punt van het medicatiebeleid te bekijken. Daarom wenst hij zich niet te engageren. Hij vindt het ook belangrijk dat de ziekenhuizen hierin betrokken worden.

Waarop Kim stelt dat de ziekenhuizen alle info doorspelen aan de huisarts die het dossier van zijn patiënt bijhoudt. Geert D’Hooghe valt haar bij, en stelt dat het project moet worden doorgevoerd. Als er al maar één Zelenaar in een noodsituatie door geholpen wordt, is het al de moeite. En het bezwaar van Anthuenis op financieel vlak (ongeveer 15.000 euro) vindt hij in het licht van wat dit bestuur in studies allerhande steekt, niet valabel.

Kathleen De Munck mengt zich in het debat en wijst er op dat Zele zich gaat richten op het advies of initiatief van de eerstelijnszorg.

Timothy Debeir vindt dat Zele principieel moet beslissen om voor dit project te gaan, en in praktijk de resultaten van eerstelijnszorg. Hij ziet de weigering van de meerderheid als een politiek gegeven, waarbij alles wat de oppositie aanbrengt wordt afgekeurd, om dan later zelf met het initiatief te komen.

Burgemeester Knop ontkent dat laatste. Volgens hem wordt elk dossier op eigen merites beoordeeld, niet op basis van wie het indient.

Interessante stemming

Er komt een stemming met de voorspelbare uitslag, al is het opmerkelijk dat Gürkan wel voor stemt, dus het is 14/13. Daar zal achter de schermen wel nog een woordje worden over gesproken. Niet zolang geleden is voor dergelijk gedrag een schepen aan de deur gezet.

Opmerkelijk is ook dat Hans Knop na de stemming zegt dat het project niet van tafel is. En Johan Anthuenis zegt dat het een heel traject is. Obelix zou zeggen: “Rare jongens, die Romeinen”. Ik verwacht na de zomer een vervolg, maar dan niet vanuit N-Va.

Circulatieplan

In de varia krijgt Hans Knop eerst het woord: hij geeft een overzicht van de meldingen rond het circulatieplan. Ik onthou er één ding uit: er komen ANPR camera’s aan de knips.  Voor wie het niet weet: dat zijn camera’s met automatische nummerplaatherkenning.

Dan volgt er bijna een vol uur gepalaber over het circulatieplan. Ik ga u dat besparen. Er staat genoeg op Facebook als u dat graag leest. En als Hans Knop bereid is zijn meerderheid op te blazen voor zijn geesteskind, zal hij omwille van wat opmerkingen op de gemeenteraad niet van gedacht veranderen.

Islamitisch vormingsinitiatief

Francis De Donder stelt dan een aantal vragen rond het gebedshuis dat er komt op de Kouter. Geïrriteerd stelt Hans Knop dat Francis het antwoord op zijn vragen maar al te goed kent uit zijn periode als schepen. Stedebouwkundig is er geen basis om dit project tegen te houden. Er waren bouwovertredingen waarvoor een nieuw dossier moest worden ingediend, maar dat is wat anders. En bovendien raadt hij Francis aan niet te spreken over een gebedshuis. Het is een vzw die vorming geeft.

Deelnemers reuzenstoet geverbaliseerd

Timothy vraagt of het klopt dat deelnemers aan de reuzenstoet van de organisatie een parkeerplaats werd aangewezen, en dat die daarna door de politie werden geverbaliseerd omdat ze in de verkeerde richting waren geparkeerd.

Schepen Jos is niet op de hoogte, maar zal het wel horen bij de evaluatie. Maar de burgemeester weet wel meer. Volgens hem is het een gebrekkige communicatie tussen de organisatie en de politie. De politie was blijkbaar niet op de hoogte dat al die deelnemers een nummer achter de voorruit hadden. De PV’s zijn ondertussen reeds opgemaakt, daar valt niets meer aan te doen.

Hopelijk komt er een oplossing, want anders zal het moeilijk zijn nog reuzen te vinden voor de volgende editie.

Minder auto’s per gezin

Dirk De Mey heeft nog eens geluisterd naar de opname van de vorige gemeenteraad, en stelt zich vragen bij de stelling van schepen Tineke dat één wagen per gezin volstaat. Tineke antwoordt dat dat moet gezien worden in een evolutie bij jongere generaties die spontaan meer overschakelen naar andere opties. We vermelden deze tussenkomst hier omdat voor de eerste keer in de toch al redelijk lange periode dat we de gemeenteraad volgen, herhaaldelijk vanuit het publiek werd geroepen. Blijkbaar is het niet naar de zin van Rik Lootens dat zijn dochter wordt belaagd. Hij roept verschillende keren iets over een voetpad. Maar aangezien het hier een CD&V notabele betreft wordt er niet opgetreden. Tenzij Maria het niet heeft gehoord, of misschien dacht ze dat de kreten van buiten kwamen.

Premie alleenstaande ouders afgeschaft

Het laatste punt gaat over alleenstaande ouders. Geert Roosenboom heeft eerder toevallig vernomen via een interview van een hogeschoolstudente met de burgemeester dat de premie van 50 euro per jaar werd afgeschaft of opgeschort. Van de alternatieven die volgens de burgemeester in dat interview zouden worden bekeken, heeft alvast geen enkele alleenstaande ouder iets gevoeld, en bouwt het bestuur eerder maatregelen tegen kansarmoede af in plaats van op.

De burgemeester weet even niet waarover het gaat, (het interview dateert al van twee jaar terug moeten we vermelden te zijner verdediging, en hij geeft zoveel interviews) en vraagt schepen Tineke te antwoorden. Zij stelt dat de premie niet werd afgeschaft of opgeschort, maar dat het geld niet meer werd uitgekeerd maar weggezet in afwachting dat het nuttiger zou kunnen worden besteed. (What’s in a name?) Zij wil investeren in structurele maatregelen, en stelt dat armoedebestrijding niet enkel over financiële zaken gaat. Ze verwijst ook naar het kansenplatform als één van de maatregelen die het bestuur nam.

Maar de vraag van Geert om die premie terug en met terugwerkende kracht uit te keren, en het bedrag zelfs te verhogen, stuit op een vastberaden njet. De begunstigden zullen dus moeten wachten tot het bestuur heeft beslist wat goed is voor hen.

Tom Schiettecatte wil van Geert weten hoe hij zijn tussenkomsten voorbereidt. Is dat hier en daar wat informatie opzoeken, er een beschuldigende saus over te gieten en dan hier op tafel gooien? Waarop Geert Tom aanraadt even in de spiegel te kijken.

Ter informatie hierbij de link naar het bewuste interview: https://journalistiek.gent/burgemeester-schaft-voordeel-eenoudergezinnen-af/


8 reacties op “Een ere haag en applaus voor Francis
 1. Peter d'hollander schreef:

  “Zele zot momenteel in de groene zone” de natte droom van sommigen voor een andere situatie

 2. Geertje schreef:

  Dirk, je hebt het al een aantal keer over “stadswachten” gehad in je verslagen.
  Stadswachten is een term uit de middeleeuwen, tis te zeggen al van een aantal jaren geleden.
  We spreken al enkele jaren over “gemeenschapswachten-vaststellers” en volgens verschillende artikels in “De Zelenaar” hebben die een hele brede waaier aan taken te vervullen.
  Dit ter verduidelijking.
  Geertje

 3. admin schreef:

  Haha, ik ben al wat ouder hé. Maar bedankt voor je opmerking, ik hou er rekening mee.

 4. Claudine Van Swalm schreef:

  Het is niet alleen het circulatie plan dat de mensen doet steigeren maar het ganse circus van de gemeenteraad . Jezus en zijn apostelen zijn niet bereikbaar voor het publiek ( hun wil is wet ! ) waarom is er nooit een referendum geweest voor dat circulatieplan zoals het past ? ( democratie ) ik zie op FB dat alleen de volgelingen akkoord zijn met de apostelen . Waarom verzet de Zelenaar zich niet ? Er is nog veel te doen , mensen worden steeds bozer …. en de boer ploegde voort …..

 5. André DB schreef:

  Indien er nu nog stadswachten rondliepen in Zele, ipv een erehaag en applaus voor Francis had men hem met “pek en veren” de stad uitgejaagd.

 6. André DB schreef:

  Ach je mobiliteitsplan of voor sommigen circulatieplan, het zal wel altijd iets zijn.
  FB… is dat niet iets voor gefrustreerden die anders niks om handen hebben dan zinloze commentaar te geven?

 7. Guido Geerinck schreef:

  Applaus voor Francis!
  Beste Beethoven,
  In uw commentaar op de gemeenteraad deelt u mee dat schepen Francis (tot dan nog schepen) door zijn sympathisanten als held-martelaar wordt gezien die liever zijn ambt in rook ziet opgaan dan zijn principes te verloochenen. Maar heeft Francis bij de bestuursovereenkomst niet meegestemd voor dit circulatieplan, een overeenkomst die hij nu wenste te verloochenen.
  Verder was het absoluut niet zijn bedoeling zijn ambt op te blazen maar eerder de huidige meerderheid op te blazen met een constructieve motie van wantrouwen. Zijn ambt bleef in de nieuwe meerderheid die in optie was, zeker bewaard of zou zelfs kunnen opgewaardeerd worden.
  Het lijkt me dus eerder een applaus voor een mislukte coup.
  Met vriendelijke groeten,
  Guido Geerinck

 8. admin schreef:

  Beste Guido,
  Iedereen is vrij de feiten te interpreteren zoals hij dat wil.
  Ik probeer geen “commentaar” te geven, maar weer te geven wat de toeschouwer ziet.

  Mvg
  Beethoven

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top