Een hoofddoek aan het gemeenteloket: JA of NEE?

De debatten zijn voorbij. Ik heb ze alle vier bijgewoond. Begonnen in “De Zeven”, dan het “Gildenhuis”, Juvenes en tenslotte de moskee. Eigenlijk was de avond in de moskee een info-avond. Geen debat. Maar ik denk dat de liefhebbers van een echt debat toch een beetje op hun honger zijn blijven zitten. Alhoewel alle moderatoren een pluim verdienen. Het is nu eenmaal moeilijk om binnen het tijdsbestek van twee uur echt in debat te gaan over zoveel punten.

Uiteindelijk willen alle partijen een veilig, welvarend en aangenaam Zele. Het verschil zit hem in de (belangrijke) détails.

Tegenstellingen

Wat mij betreft heb ik enkel in de moskee echt tegenstellingen gezien. Toegegeven, ik zie dat door een blauwe bril, ik ben nu eenmaal verkiesbaar op de lijst van Open VLD. Maar feiten zijn feiten. En “ja” wordt niet “nee” door de kleur van je bril.

Integratie of acceptatie?

Een eerste ding waarmee een partij helemaal alleen stond, is de stelling van VMC dat “er helemaal geen probleem van integratie is in Zele. Het is de autochtone bevolking die de allochtonen niet accepteert”. Misschien geen frisse, maar dan toch wel nieuwe invalshoek. Alle andere partijen zijn het er over eens dat er inspanningen van beide kanten moeten komen.

Meer sociale woningen

Een tweede tegenstelling gaat over het bouwen van sociale woningen. Serdar vindt dat er dringend veel meer sociale woningen moeten worden gebouwd. Begrijpelijk voor een partij die vindt dat begoede ex-schepenen in de nieuwste sociale woningen moeten kunnen verblijven. Andere partijen zien dan weer meer heil in het goed onderhouden en renoveren van bestaande woningen. Overigens hebben we onder de huidige legislatuur succesvol  gewerkt aan het bereiken van de norm die Vlaanderen vooropstelt.

Persoonlijk vind ik dat we in Zele moeten streven naar meer betaalbare woongelegenheden. En dat hoeven voor mij niet noodzakelijk sociale woningen te zijn. Goed uitgeruste kleinere appartementen kunnen een uitkomst bieden voor éénoudergezinnen, alleenstaanden en ouderen. En dan nog liefst in een gezonde mix om ghettovorming te voorkomen. Ik droom van een hoogbouw gecombineerd met een groene zone op de site VHVD. Hoogbouw om het aantal verbruikte vierkante meters per woning te verkleinen en groen op de gespaarde grond.

De hoofddoek

En dan de derde tegenstelling. Sp a en CD&V willen hoofddoeken toelaten aan de loketten van de gemeentelijke instellingen. De CD&V was nog wel wat omfloerst in haar antwoord. “Hoofddoeken kunnen zolang de dragers in hun functie neutraal zijn”. Maar toen de moderator de standpunten samenvatte was de zaak duidelijk. CD&V wil hoofddoeken toelaten aan de loketten.

Open VLD is tegen het dragen van een hoofddoek aan de loketten van de gemeente. Elke ambtenaar die met het publiek in aanraking komt moet tijdens het uitoefenen van zijn/haar functie neutraal overkomen. Daar is een hoofddoek niet op zijn plaats, net zo min als het habijt van een non. En dat blijft ons standpunt, ook als we dat toelichten in de moskee.

Halal voeding.

Er was ook nog een vraag over halal voeding op de scholen. Serdar is daar vurig voorstander van, maar vreest tegelijkertijd dat de invoering daarvan, als het alleen in de gemeenteschool is, tot  een concentratieschool leidt. Een patstelling dus. Want hoewel de CD&V ook voor halal warm eten op de school is, en die partij toch grote invloed heeft op het katholiek onderwijs, zie ik het nog niet direct gebeuren. Al was het maar om praktische redenen.

Open VLD is van oordeel dat specifieke voeding alleen maar kan om medische redenen, zoals bijvoorbeeld allergieën. Voor de rest geldt de regel “eten wat de pot schaft”. De lijfspreuk van mijn grootmoeder.

Hard met een hart.

De verkiezingscampagne is bijna voorbij. Tijd om nog eens kort en bondig samen te vatten waar ik persoonlijk het meeste belang aan hecht.

Hard tegen allerlei vormen van criminaliteit en asociaal gedrag. ZERO TOLERANCE.

Een politiek met een hart voor al wie het nodig heeft. Een warm beleid voor ouderen en mensen in armoede. Ondersteuning van kinderopvang om de taalkloof te dichten. Zorgen voor betaalbare woongelegenheid voor éénoudergezinnen, alleenstaanden en jonge gezinnen.

Mag ik zo vrij zijn om uw stem te vragen volgende zondag? Om verder te bouwen aan wat reeds verwezenlijkt is.

 

Dirk ‘Beethoven’ Van de Vyver

Open VLD, plaats 23


11 reacties op “Een hoofddoek aan het gemeenteloket: JA of NEE?
 1. Chris Gossey schreef:

  Integratie begint met neutraliteit
  Menig Zelenaar heeft het gevoel van Wij moeten ons aanpassen

  Geen hoofddoek in openbare functies
  Halal hoort thuis en niet op school

 2. Ann Wante schreef:

  Een correcte benadering en vooral neutraal geschreven. Steeds informatief en met een ludieke noot.😊

 3. Ingrid schreef:

  Een vriendelijke glimlach, behulpzaamheid, daar draait het om, met of zonder hoofddoek. Weg met verzuring. Ik wens eenieder nog een zonnige dag! ☀️

 4. Peter Christiaens schreef:

  Als de auteur zelf al aangeeft dat zijn bril gekleurd is kan men moeilijk beweren dat het neutraal geschreven is Ann. Maar misschien komt dat doordat jullie hetzelfde kleur van bril dragen natuurlijk :). 2 Zaken springen er voor mij persoonlijk uit. Met iemand aan het loket die een hoofddoek draagt heb ik geen enkel probleem. Het is de persoon (en zijn/haar capaciteiten) die telt, niet de kledij. De vergelijking tussen een hoofddoek en het gewaad van een non gaat volgens mij helemaal niet op. dat is appelen met citroenen vergelijken. Het gewaad van een non is ceremonieel, de hoofddoek van een moslima niet. Moest de vraag zijn of iemand achter het loket mag zitten, gekleed als imam, dan zou de vergelijking wél opgaan. Het tweede punt dat er uit springt en waar ik het zelfs een beetje moeilijk mee heb is het steeds weerkerende standpunt van Open-VLD in deze campagne dat ze een zero-tolerance prediken. Laat ons eerlijk zijn, daar vraagt gans Zele al heel wat jaren om, maar de ellende blijft maar ongehinderd aanslepen. Dat is gewoon op de populaire kar springen terwijl de sleutel om het probleem aan te pakken al jaren ongebruikt in de eigen broekzak zit. Heel eerlijk, wanneer jullie er van overtuigd zijn dat het beleid van de afgelopen jaren schitterend was, dan hadden jullie nu als slogan enkel “gewuen vurtdoen” kunnen gebruiken en was dat ruimschoots voldoende geweest om mensen te overtuigen. De overdonderende propagandamachine (die overigens wel knap in elkaar zit)van de laatste weken laat echter vermoeden dat er een besef is dat de voorbije legislatuur niet bepaald een succes is geweest.

 5. admin schreef:

  Beste Peter, In mijn artikel heb ik verslag gedaan van wat er gezegd is in de moskee. Op mijn manier. Elke vergelijking loopt mank, maar de hoofddoek is een religieus symbool. In een neutrale dienstverlening aan een gemeenteloket hoort dat volgens mij niet thuis. Ik ben blij dat je vindt dat onze campagne knap in mekaar zit. Eerlijk gezegd moet die van de CD&V niet veel onderdoen. Maar je vermoeden is niet juist. Wij willen met een frisse kijk voortbouwen op een stevige basis.

 6. Klaas schreef:

  Ik vind dat dus ook een patstelling: jaren nogal weinig uitsteken wat betreft de gewone samenleving, veiligheid,… en dan plots beloven dat het anders zal zijn vanaf nu. Risky. De kans bestaat dat jullie weer ‘gewuen kunne vurtdoen’, maar dan gaan er daar een paar serieus uit hun kas moeten komen en écht moeten ‘doen’. Put your money where your mouth is… De periode van het bewijs. De afgelopen jaren zijn voor mij echter ‘van tselfste’ geweest. Den burremister kan dan maar beter zorgen dat hij bewijst dat hij niet gewoon een paar nieuwe schone, in de samenleving geapprecieerde paarden voor zijn kar gespannen heeft maar zelf ook zijn kop gaat uitsteken en zelf die paarden volgt. Vertrouwen we daarop? Geloven we zijn beloftes? Is hij nog geïnteresseerd in het Zele van de Zelenaars? We zien wel zondag. Zijn huidige ‘score’ is evenwel dramatisch laag…

 7. admin schreef:

  Dag Klaas,
  Ik kan je geruststellen. Die “paarden” hebben niet zomaar voor de Open VLD gekozen. En ze zijn blij met jouw compliment waar je het hebt over schone, in de samenleving geapprecieerde paarden. Overigens mag je ook niet blind zijn voor wat in Zele reeds verwezenlijkt is. We gaan daar soms te snel aan voorbij. De verleiding is groot om alleen maar de minpunten te zien. De paarden willen met een frisse kijk voortbouwen op een stevige basis. En onze koetsier staat achter ons !!!

 8. Willem schreef:

  Ik vind zowel de hoofddoek als halal eten absoluut niet nodig in een Vlaamse gemeente. Wat onze fameuze schepen van integratie wel kan gebruiken is een nieuwe printer. Want een kapotte printer was de zogezegde reden waarom zijn mooie brief enkel in het Turks werd verstuurd, en niet met de Nederlandse achterkant (wat toch de voertaal zou moeten zijn in een Vlaamse gemeente).

  In volle verkiezingsstrijd, waarin elke politieker op de toppen van zijn/haar tenen loopt en op elk detail let, moeten wij geloven dat het niet de bedoeling was om enkel de Turkse gemeenschap aan te spreken. Behoorlijk discriminerend naar pakweg de Poolse of Bulgaarse Zelenaar lijkt me dat…

 9. Willem schreef:

  Ik vind zowel de hoofddoek als halal eten absoluut niet nodig in een Vlaamse gemeente. De vergelijking tussen Zele en Kraainem onlangs in het nieuws was zeer duidelijk: Als er MEERDERE nationaliteiten samenzitten, kan dit perfect werken en zelfs een verrijking zijn. Echter: als één bevolkingsgroep/religie te fel vertegenwoordigd is, creëer je een aparte samenleving op zich binnen de gemeente Zele, waardoor het niet nodig is om Nederlands te leren en enige vorm van aanpassing te vertonen. Mooi voorbeeld is het multicultureel festival in Zele dat men beter het Monocultureel festival zou noemen, je waant je gewoon in Istanbul. Gelukkig is de fameuze schepen van integratie er ook om het goede voorbeeld te geven (bv. zijn Turkse brieven die door een kapotte printer jammer genoeg geen Nederlandse achterkant hadden). Voor mijn part mag S.P.A. winnen, animo zal er zeker zijn!

 10. Raoul schreef:

  Beste lezers,
  ik ken Patrick nu toch al een tiental jaren (als aangetrouwd familielid) en ik kan er veel over vertellen, maar laat me er één ding uitpikken, “trouw aan de Zelenaar en er zijn voor de Zelenaar”.
  Verduidelijking, in de familie is het traditie elke verjaardag van kinderen of kleinkinderen samen te vieren. De momenten dat Patrick daarbij aanwezig was, kan je op een hand tellen en de bijeenkomsten dat hij er lijfelijk toch was, was hij er geestelijk niet. Voortdurend aan zijn telefoon gekluisterd om de vele oproepen toch maar te beantwoordden. 18 jaar lang, zeven op zeven en 24 op 24 ten dienste van zijn Zelenaars. Verlof? Enkele dagen naar het “zeetje”, niet te ver om er toch te zijn voor Zele.
  allei tis maar dat get weet!
  Ah ja ik kijk natuurlijk ook door dezelfde “gekleurde” bril.
  Iedereen zijn waarheid.

 11. Wim schreef:

  Ik vind het belangrijk dat niemand wordt uitgesloten in onze maatschappij. We bieden kansen aan iedereen om zich te integreren en aan te passen aan onze normen en waarden, te werken en deel te nemen aan het sociale leven. Ik vind het belangrijk dat mensen ook die kans grijpen om zich aan te passen aan onze waarden en normen en onze taal te leren.
  Zich integreren wil ook zeggen dat je wenst me te doen aan het sociale leven binnen je gemeente, school, culturele leven enz… en daar wringt het schoentje toch als eens.
  Als geboren en getogen Zelenaar, doe ik mijn best om eens naar het multiculturele feest op de markt te gaan, met mijn geburen van vreemde origine een gesprek te voeren, zoals ik met al mijn buren doe. Omgekeerd moet ik opmerken dat een grote groep allochtone Zelenaars absoluut geen enkele moeite doen om zich te integreren en of naar enige activiteit(en) te gaan die voor elke zelenaar worden georganiseerd, bv Roparun, schoolactiviteiten, toneel, enz…
  We moeten kansen bieden, maar we mogen gerust eisen dat men dan ook de kansen grijpt, anders hoor je in onze samenleving en ons Zele niet thuis.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top