Een vrederechter en reanimatiemachien dringend noodzakelijk.

Hoort u mij????

De burgemeester zat al met zijn gedachten bij de camera’s terwijl André zijn traditionele opmerkingen spuide over de notulen. Al zijn vragen werden beantwoord met een simpel “Het dossier is lopende André”.

Maar dan kwam Jos met de opmerking dat het publiek in de zaal vele dingen niet duidelijk hoorde, en of er een betere geluidsinstallatie kon worden overwogen. Met die geluidsinstallatie is niet mis, zei Robert Ivens, de gemeentesecretaris. Ge moet alleen de microfoon wat dichter bij uw mond brengen. Zijn stelling werd meteen uitgeprobeerd, waarbij Jos probeerde in een duet met de burgemeester het ding te doen piepen. Voor de specialisten onder ons: te doen rondzingen. Ze hebben allemaal hun best gedaan, en het publiek hoorde inderdaad beter wat er werd gezegd. En er heeft niemand per ongeluk in de microfoon gebeten. Dat laatste zou goed gekund hebben gezien de oplaaiende emoties.

De camera’s

Na dit intermezzo komen we direct aan de hoofdschotel. De camera’s. De CD&V vindt dat een dure aspirinetherapie om het veiligheidsgevoel een beetje op te krikken. En ze hebben een amendement ingediend. Ze zijn niet tegen camera’s, maar die moeten ingebed zijn in een integraal veiligheidsplan. En dus moet er eerst nog wat gepraat worden, en overlegd, en overdacht. Daarom kunnen we beter eerst ANPR camera’s aan de invalswegen plaatsen. Dat zijn camera’s specifiek gericht op rondtrekkende dievenbendes. De CD&V wil een bijzondere commissie in het leven roepen om een integraal veiligheidsplan op te stellen. Volgens hen zijn die camera’s nu gewoon een verkiezingsstunt.

Geheime wapens.

Tijd voor de burgemeester om zijn geheim wapen boven te halen. Hij heeft Mariska Van Hoylandt uitgenodigd. Onze korpschef van politie. Of is het zonechef? Tijdens de vergadering wordt ze alleszins met verschillende titels aangesproken.

De burgemeester stelt dat, in tegenstelling tot wat de CD&V beweert, er wel grondig overleg is geweest over de camera’s, en nodigt de zonechef uit toelichting te geven.

Zij legt uit dat ze liever geen fasering zou zien natuurlijk, maar indien die er om budgettaire redenen er toch is, moet ze voorrang geven aan de hotspots. De zomer komt er aan, en dan ziet men in het centrum van Zele een stijging van overlast en criminaliteit. Zij hebben in kaart gebracht waar de patrouilles meest naar toe moeten, en dat zijn de hotspots, en daar komen de camera’s.

Mag ik u Hans noemen?

En dan komt er een cruciaal punt: Hans Knop komt tussen met een vraag, en dan begint die Mariska haar antwoord met: “Hans, mag ik u Hans noemen?” Voilà, de bakens zijn gezet. Niet “Meneer Knop” of “Geacht gemeenteraadslid”. Nee, gewoon “Hans”. Terwijl Hans haar aanspreekt met “Zonechef”. Straffe madam, die Mariska. Die laat zich niet in een hoekje duwen.

Zij gaat verder met het advies dat werd gevraagd in Mechelen en Lokeren. Ha ja? Zegt Hans, dan zou ik graag die burgemeesters een uitnodigen op de gemeenteraad om het eens van hen zelf te horen. Hij vergeet daarbij wat hij zich op de hals haalt: als die mannen komen zitten we daar met drie blauwe burgemeesters in één zaal.

Cellen

Mariska gaat voort: we hebben nu ook een integrale veiligheidscel. Die was oorspronkelijk alleen bedoeld voor terrorismebestrijding, maar heeft nu een bredere doelstelling.

Weer een cel waar ik nog nooit van gehoord heb. Ik ben er ondertussen zeker van dat indien we bij al die cellen nog de cellen in het politiegebouw tellen, we meer cellen hebben dan het gemiddelde aantal hersencellen van de gemeenteraadsleden.

En wat die ANPR camera’s aan de invalswegen betreft, de criminaliteitscijfers voor inbraken in Zele zijn serieus gezakt. Die cijfers worden binnenkort bekendgemaakt.

Daarop stelt Hans dat hoe dan ook de gemeenteraad niet is betrokken bij dit project, en dat er ook geen preventieve component is. De gemeenteraad heeft de politieke verantwoordelijkheid. En het is normaal dat een politiechef voor die camera’s is. Volgens hem wordt Mevrouw Van Hoylandt hier opgevoerd als bliksemafleider.

Daarop stelt de politiechef dat de camera’s voor de politie meer werk betekent. En de politie is nu al onderbemand. Normaal is het kader 79 voltijdse agenten. Daarvan zijn er 15 niet ingevuld omwille van rekruteringsproblemen. Zouden er gedurende 1 jaar 10 mensen meer zijn, dan zit je op een kost van ongeveer 600.000 euro. Dat is meer dan die camera’s kosten.

Die camera’s zijn ook preventief, en belangrijk, ze verhogen de kans op veroordeling. Tegenwoordig pak je iemand op, en wanneer je die wil verhoren, is dat een verhoor categorie 4. Dat wil zeggen, met advocaat. Daar haal je niets meer uit. Die gasten strijden alles af. En de procureur zal geen vervolging meer instellen zonder hard bewijs. Met camerabeelden heb je hard bewijsmateriaal, en is de kans op vervolging veel hoger.

Allemaal goed en wel zegt Hans. Jij kan dat hier allemaal wel stellen, maar als gemeenteraad hebben wij de politieke verantwoordelijkheid. Op wat kunnen wij ons baseren zonder diepgaand debat.

Oesje

En dan breekt de hel los. Mariska antwoordt: “Je zou misschien een beetje kunnen vertrouwen op je diensten”.

Oesje, driemaal oesje. Wij de politiediensten niet vertrouwen? Dat is erover. Zodanig erover dat Johan wordt losgelaten: Dat is hier een complot van de burgemeester. Dat was al altijd zijn bedoeling: de indruk wekken dat de CD&V geen vertrouwen heeft in de politie. Hij had geen micro nodig om zich verstaanbaar te maken achteraan in de zaal.

Ik was toch wat verwonderd. Als ge op zo een suggestie reageert alsof ge door een horzel zijt gestoken, moet dat toch een teer punt zijn. De verkiezingen zullen er voor iets tussen zitten. En imago is alles.

Dat de burgemeester een complot met de polies zou hebben gesmeed? Ik weet het niet. Misschien vergezocht. Aan de andere kant zag ik hem geamuseerd achteroverleunen toen de torpedo van zijn geheim wapen doel trof. Wie zal het zeggen?

En iedereen was wat geschrokken denk ik, want er viel even een stilte.

En de overige oppositiepartijen konden ook wat inbrengen. Niet veel meer, want er was al veel gezegd…. Maar André wil een camera in de Zwanestraat. Zou dat zijn om de moskee te beschermen?

En Herman stelt dat zijn fractie het voorstel zal goedkeuren, omdat die camera’s nodig zijn, en hun waarde elders al bewezen hebben. Maar hij wil ook dat het tweede luik sneller wordt uitgevoerd. En wat het overleg betreft: de plaatsing van die eerste camera’s is nog maar een start, de planning loopt tot 2019. Dat geeft nog voldoende tijd voor overleg.

Francis De Donder vraagt aandacht voor een mobiele camera, die overal kan worden ingezet. De burgemeester deelt mee dat daar een subsidiëringsaanvraag voor is ingediend in een project van OVAM. Indien we die subsidie niet zouden krijgen, komt het punt weer op de agenda.

Reanimatietoestel

Het is geen goede avond voor de hartslag van Johan. Nog maar net bekomen van de complottheorie van daarnet, vraagt hij hoe het zit met de upgrade van de camera’s op het industriepark. Hij had daar vorige vergadering een tip gegeven voor mogelijke subsidiëring. En de burgemeester antwoordt dat de tip ondertussen is opgevolgd. En dat er een dossier was ingediend. En Johan wist van niets. Geen feedback, niets. Hartslag +50. En de burgemeester met gespeelde onschuld: “Is het nu ook al niet goed dat we uw tips opvolgen?”

Ik denk dat we in de raadzaal toch eens zo een reanimatietoestel gaan moeten installeren. Er gaan hier nog malheuren gebeuren.

En dan komt er een dubbele stemronde. Eerst moet er worden gestemd over het amendement van de CD&V. En dan een stemming over het voorstel van het gemeentebestuur. Dat moet goed worden uitgelegd. Anders stemmen ze nog verkeerd.

Herman had gezegd dat zijn fractie het voorstel van het gemeentebestuur zou goedkeuren. Maar bij de stemming onthouden ze zich. Dat zijn politieke geplogenheden zeker? Ge zijt voor, maar ge zit in de oppositie, dus stemt ge onthouding.

Na de stemming moest ik mijn potlood slijpen, en toen dat gedaan was, waren punten 2 tot 7 al behandeld. ’t Is te zeggen, de burgemeester leest de titel voor en alleman zwijgt. En het punt is goedgekeurd.

Basisbereikbaarheid

En we komen aan het tweede punt van de CD&V: Basisbereikbaarheid. Vroeger was dat basismobiliteit. De Lijn gaat de dienstverlening terugschroeven, maar wil dat niet zeggen. Daarom veranderen ze de naam.  En de bevolking is gesjareld.

Reeds in vorige vergadering kloeg de CD&V aan dat Zele (dat in een pilootproject regio Aalst is ingedeeld) niet present was op de vergaderingen. En dat onze stem dus niet kan worden gehoord.

Niet juist, zegt schepen De Mey. Wij waren bij de eersten om in te tekenen, en waren voor de eerste vergadering klaar met al onze papieren. Andere gemeenten niet, en daarom werd de vergadering verschoven. Naar een datum die samenviel met een eerder geplande vergadering over de werken aan de opritten van de E17. Daarom was er op die vergadering niemand van Zele.

En we kennen het voornaamste knelpunt: de verbinding met het ziekenhuis in Lokeren. Alle belanghebbende verenigingen werden vanuit het pilootproject aangeschreven om hun ideeën kenbaar te maken.

Hans klaagt aan dat er weer geen debat over is geweest. Hoe kunt ge dan aan de mensen die naar de vergadering gaan wijs maken wat ze moeten verdedigen. Hij wil de documenten die aangemaakt zijn morgen in zijn mailbox, zodat ze nog binnen de fractie kunnen worden besproken voor de volgende vergadering.

Stuurknuppels

Wat mij opviel in de toelichting die bij het agendapunt werd gegeven, is dat er sprake is van “de stuurknuppel” in handen te nemen. Is er een verborgen agenda om een vliegveld voor helikopters aan te leggen? Want alleen vliegtuigen en helikopters hebben een stuurknuppel. Tanks eigenlijk ook, maar daar noemen ze dat “sticks”. Of wou men enkel de knuppel in het hoenderhok gooien?

Zou misschien niet slecht zijn, een helihaven aan het bedrijventerrein.

Varia

We zijn dan toe aan de varia. En natuurlijk de feiten rond het Turks ontmoetingscentrum De Meridiaan. De zonechef is gebleven om de nodige toelichting te geven.

Op dit moment zijn de daders dus geïdentificeerd, en is de zaak in handen van het gerecht. Er zijn nu twee pistes die beide moeten worden bewandeld. Er is het juridische luik en het bestuurlijke luik. Juridisch zal het dossier zijn gang gaan bij de jeugdrechter. In het bestuurlijke luik zal gewerkt worden met de inclusieverantwoordelijke als centrale figuur om met slachtoffer, ouders en daders te zien wat er moet gebeuren. Maar dat kan maar van start gaan wanneer het parket de namen van de daders vrijgeeft. Zo gaat dat nu eenmaal. De politie kent natuurlijk de namen van de daders, want zij hebben ze opgepakt. Maar ze mogen die pas gebruiken wanneer het parket dit toelaat. De zonechef heeft goede hoop dat dit nog deze week gebeurt, en dat we aan de slag kunnen.

Hans wil deze casus gebruiken bij de bespreking van het integraal veiligheidsplan.

De burgemeester vraagt of er nog vragen zijn voor de zonechef. Er wordt opgemerkt dat er weinig politietoezicht is aan de scholen. Dat is een verkeerd beeld zegt zij. Hoe raar het ook klinkt, wij hebben graag dat er chaos is aan de schoolpoort. Dan is iedereen voorzichtiger. Wij concentreren ons op de punten in de schoolomgeving waar letselongevallen gebeuren. En controleren daar.

Zo had ik het nog niet bekeken, maar ze heeft gelijk denk ik.

De verloedering van Zele

Onze vriend Johan Antheunis heeft blijkbaar ook nood aan een literaire outing. Hij is begonnen aan een boek “De verloedering van Zele”, en wil het eerste hoofdstuk voorlezen. Dat gaat over scheve verkeersborden, kapotte lantaarnpalen, een conciergewoning die er afgeleefd uitziet, en een prachtig skatepark midden een slecht onderhouden park. Ik denk dat hij gelijk heeft, behalve over die scheve verkeersborden. Weet hij dan niet dat het Roparunthema dit jaar “Schots en schief” is????

Johan heeft zijn best gedaan om zijn tekst volgens de regels van de kunst voor te dragen, maar dat lukte niet zo goed. Hij zal zijn kennis over jambische versvoeten moeten bijschaven. Of wou hij de tekst “zingen als een Limburger”? Dan was het wat te rap.

Tijdens een lange vergadering verslapt de aandacht wel eens, maar opeens hoor ik Jos Withofs roepen: “Gade lullen??” Ik kan alleen zeggen: rustig Jos, het is beter dat ze lullen over uwe fiets, dan dat ze fietsen over uwe lul.

Burenruzie

Maria Verheirstraeten vraagt nogmaals aandacht voor het gevaarlijk fietsen in de Oudburgstraat. De burgemeester heeft reeds verschillende keren beloofd daar wat aan te doen. De burgemeester stelt dat dit niet zo eenvoudig is. Volgens de huidige regels mag men parkeren op het fietspad, omdat dat volgens het verkeersreglement slechts een aangeraden fietspad is (of iets in die aard). Maria wijst erop dat er beloftes gedaan zijn. En dan ontstaat er weer een verhitte discussie aan beide kanten. Gezien die twee buiten de gemeenteraad ook nog eens buren zijn, vraag ik mij af of we geen vrederechter moeten aanstellen voor de vergadering. Die zijn gewend burenruzies bij te leggen. Al gaat het hier precies over meer dan een overhangende tak.

Michel D’Hooge

Marc Verberckmoes komt terug op de Ronde van Vlaanderen, en vraagt aandacht voor Michel D’Hooghe, die toch tot het Zeels Erfgoed hoort. Er zijn inderdaad plannen voor een fietstocht gestoffeerd met anekdotes door de familie, en een uitgebreide tentoonstelling.

Een rondje Francis

Francis De Donder vraagt aandacht voor een herschikking van de dinsdagmarkt. Daar wordt momenteel met de marktkramers over gepraat.
Hij merkt ook op dat het terrein van de Straaljagers vrijwel niet meer wordt gebruikt. Misschien kan een andere vereniging die nu buiten Zele sport worden voorgesteld dit terrein te gebruiken?

En de jaarlijkse verkeerswedstrijd is aan zijn 50ste editie toe. Gelegenheid voor iets speciaal?

En tot slot….

En we noteren dat er volgende maand een voorstel komt om een commissie op te richten om de veiligheid van de Zelenaar te garanderen en een integraal veiligheidsplan op te stellen. In een tijd waarin de kranten volstaan van schandalige vergoedingen in commissies, denk ik dat we eerst een debat moeten houden over de zitpenningen…..


Een reactie op “Een vrederechter en reanimatiemachien dringend noodzakelijk.
  1. Joris Van Damme schreef:

    fietssuggestiestrook lol >> aangeraden fietspad <<, mooi alternatief in een alweer knap geschreven stuk!! Nochtans rap omgevormd tot een echt fietspad, met een pot witte verf en een blokwitter kom je al ver… en dan wordt parkeren plots illegaal…

    mss een ideetje voor een protestactie…kalken maar die handel!!!

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top