Geen vroege Paashaas voor Zele

Pieter is juist vader geworden. Hij krijgt de felicitaties van de ganse gemeenteraad. Unaniem. Dat komt niet veel voor. En hij moet ook de beste wensen overbrengen aan zijn vrouw. Die zit er ook voor iets tussen.
En dan begint de vergadering. Natuurlijk met een vraag van André. Vraag me niet over wat. Maar de burgemeester zegt dat we hem begrijpen. Een leugentje om bestwil. Maar dan gaat het tenminste vooruit.

Avermaat

Er zijn meerwerken op Avermaat. Meer bepaald op Rijkenhoek. En die worden toegewezen aan de aannemer die daar al een aantal maanden zijn onkunde en onwil aan het demonstreren is. De CD&V is akkoord met de noodzaak van die werken, maar vindt dat de wanprestatie van de aannemer niet moet beloond worden met bijkomende opdrachten. Ze vragen dus de stemming, en zullen zich onthouden. Het zou natuurlijk meer tijd en geld kosten om die meerwerken aan een andere aannemer te gunnen, maar ik kan ze begrijpen. Ik denk dat ge nog gemakkelijker een eerlijke politieker vindt dan een eerlijke aannemer.

Plantrecht

Waarschijnlijk weet u niet wat plantrecht is. Ik ook niet, tot vandaag. Het plantrecht is het recht dat eigenaars van percelen hebben om bomen te planten op een strook van het openbaar domein gelegen tussen hun perceel en de openbare weg. Maar die bomen kunnen met hun wortels het wegdek beschadigen. En dan zijt ge als eigenaar aansprakelijk, want het zijn uw bomen. Gelukkig is er een trucje: ge kunt dat plantrecht vrijwillig afstaan aan de gemeente. De gemeente freest dan de oude wortelkluit weg, en plant nieuwe bomen. Klaar is kees zegden twee slimme Zelenaars, en de gemeenteraad stemde in. Alleen vermoedt Herman Van Driessche iets. De bomen van één van de twee waren beschadigd door de snode aannemer van de werken op Avermaat… Maar dat heeft geen belang voor de gemeente.

Wijnveld

De kleine lettertjes van de verkoopsvoorwaarden van percelen op het Wijnveld vergen een wijziging. Zo niet zouden een aantal verkopen wel eens de mist in kunnen gaan. Er moet een artikel uit. Een kwestie dat men anders het perceel later niet zou kunnen verkopen zonder boetes van de gemeente. De oppositie is het daarmee eens, maar vindt dat men dat al wist in oktober 2016. Het reglement werd pas in december 2016 goedgekeurd. En nu zijn er dubbele advocatenkosten. Zij maken zich bezorgd over de zorgvuldigheid bij het behandelen van dossiers. Maar goed, al doende leert men. En voor wie zich geroepen voelt: de verkoopprijs is 115 euro/m². Ge moet er wel een hele hoop ineens kopen, en ge moogt er geen patatten planten.
Nog over het Wijnveld: de straatnaam van de toegangsweg. Dat wordt dus Poldergotestraat. Definitief. Ondanks het protest van André, die hierover een stemming uitlokt. Maar enkel zijn spitsbroeder Chris springt op zijn kar. Ik ben blij. Want ik kijk vooruit: het minste schandaal op Wijnveld, en ik kan spreken over Poldergate.

Ereschepenen

Binnenkort zijn we in Zele twee ereschepenen rijker. Aimée Van Avermaet en Alfons Rupus. Op voordracht van ZDB, en op grond van het reglement terzake. Volledigheidshalve: aan deze benoeming zijn geen bezoldigingen verbonden.

Paashaas

CD&V heeft een punt op de agenda gezet: ze stellen een nieuwe premie voor rond duurzaam wonen. De doelgroep zijn diegenen die uit de boot vallen voor de Vlaamse premie. Ze doen dit omdat het bestuur geen burgemeestersconvenant wil ondertekenen. Het voorstel is tot in détail uitgewerkt, met dank aan Sint Niklaas. De stad Sint Niklaas, niet de kindervriend. In Zele hebt ge rap een misverstand.
De burgemeester is akkoord dat we maatregelen moeten nemen voor het milieu, en hij begint aan een opsomming van wat Zele al doet. Dat duurt natuurlijk een tijdje, en de bloeddruk van Johan Antheunis blijft stijgen. Want die had dat al verwacht. Altijd hetzelfde liedje. Constructieve voorstellen worden van tafel geveegd. Neen, zegt de burgemeester, en stelt dat het een kwestie van keuzes is, dat ge dezelfde euro geen twee keer kunt uitgeven, en dat hij geen vroege Paashaas is. En dan komt Herman met het voorstel om dit voorstel te bespreken in de commissie. Maar daar staat enkel de 60.000 euro die voorzien is in het budget op de agenda. Johan neemt de voorzet dankbaar aan, en stelt dat ze met hun twee fracties samen de forcing kunnen voeren in de commissie. Dat levert hem de buskruit trofee van deze maand op.
En dan zijn we aan de varia.

Eendracht

De geruchten rond problemen van Eendracht zijn geruchten, niets meer. Investeringen aan het voetbalterrein achter de Wiek voor de kleine voetballertjes blijven dus nuttig. Maar met de aanleg van dat terrein zijn er politieke problemen. De oppositie is nog altijd kwaad dat de optie kunstgras pas op de gemeenteraad werd vernoemd. En bovendien zou kunstgras kankerverwekkend zijn. Stel u voor: een voetbalterrein met aan de ingang een groot spandoek. Dit voetbalplein kan uw gezondheid schaden. Gelijk op de pakjes sigaretten.
Maar Dirk De Mey is op de hoogte van de zaak. Het zou enkel gaan om kunstgras dat is gemaakt van vermalen katsjoe. Het ene kunstgras is dus het andere niet.
Een aantal mensen maakt zich zorgen om de toename van zwaar verkeer in Zele. Dat zou moeten opgelost worden via het project groene stroom. Maar sommigen vinden dat er vlugger een aantal dingen moeten gebeuren. Daartoe moet een commissie een advies vragen aan de technische verkeerscommissie. Ik denk dat het verkeer tussen commissies een even groot probleem is. Een voorbeeld: Maria Verheirstraeten stelde een vraag naar de stand van zaken van de taalvisietekst.

Taalvisietekst

De taalvisietekst werd opgesteld door een commissie. Die moet een taalbeleidsplan uitwerken. Daarvoor heeft die een stuurgroep opgericht. Die stuurgroep is nu bezig met een rangschikking van de maatregelen. Daarvoor heeft de stuurgroep 3 vergaderingen belegd. Om het Federaal Agentschap uit de nodigen om gebruik te maken van hun expertise. Om een professor van Gent (Piet Van Avermaat) te horen. En dan om aanbevelingen te doen. Die aanbevelingen gaan naar de commissie. En die commissie moet dan de aanbevelingen op de gemeenteraad brengen.
Al die commissies moeten toch eens in kaart worden gebracht. Laat ons daarvoor een commissie oprichten.

Parkeren of niet parkeren

Herman heeft moeite met het parkeren in de Langemuntstraat. Daar zijn nu twee bouwwerven: die van de stokerij en die van het geel kasteeltje. De straat is afgesloten. Maar nu staan de parkeerverbodstekens de ene keer op het voetpad, en de andere keer op de straat. En dat brengt verwarring. Er zal streng gesproken worden met de aannemers om de borden altijd op de juiste plaats te zetten. Zoniet krijgen ze een (parkeer)boete.

Fitnessen zonder verzekering

Hij wijst er het bestuur ook op dat personeelsleden die gebruik maken van de fitnessruimte in het gemeentehuis tijdens de middagpauze, niet gedekt zijn door de arbeidsongevallenverzekering. Het is wel grappig: de ene keer dat die mensen fysieke arbeid verrichten, zijn ze verdorie niet verzekerd.

Friswit

De woestenij aan de Dendermondsebaan, waar ooit Friswit/Alba was, blijft daar maar liggen. Het probleem is niet meer de verontreiniging. Dat is opgelost, en er zou mogen gebouwd worden. Maar de site is deels woonzone en deels KMOzone. Er hebben reeds verschillende bouwpromotoren geprobeerd er volledig woonzone van te maken. Maar dat lukt niet. Ge gelooft uw oren niet. Wie wil daar nu in godsnaam industrie???? Maar we leven in België. Er is er nu weer een promotor bezig met een poging. Indien dat niet lukt, moet het ingekaderd worden in het project groene stroom. Ik denk dat we eens een paashaas naar Brussel moeten sturen.

Fusie Gemeente en OCMW

Iedereen weet ondertussen dat OCMW en gemeente tegen 2019 moeten fusioneren. Zoals Hans Knop terecht zegt: de twee grootste bedrijven van Zele. Vanaf nu reeds worden alle nieuwe zaken samen geregeld. En het OCMW heeft een bureau ingehuurd om de zaak te begeleiden. Dat bureau heet AUDIO. Het heeft niets met geluid te maken, het heet gewoon zo. Maar als componist hoop ik toch dat ze het proces mooi op muziek zetten. De communicatie naar het personeel valt ook onder hun opdracht. De oppositie dringt er op aan dat er niet getalmd wordt. De tijd loopt, en iedereen wil weten waar hij aan toe is.

Wildplassen op de Zandberg

Roparun, Zandberg, Wildplassen: de organisatoren op de Zandberg hebben zich geëngageerd om de hinder tot een minimum te beperken. Er zullen stewards zijn, de politie zal er zijn. Ze zullen samenwerken onder de gezamenlijke naam Piespolies. Hans Knop dringt er op aan een vergadering samen te roepen met de bewoners, zeg maar de bepiesten. Misschien in De Wiek. Hij denkt dat de schepen dat niet durft. Die ontkent dat, maar maakt zich sterk dat al het mogelijke is gedaan.

Huivelde zonevreemde activiteiten

En dan de zonevreemde activiteit op Huivelde. Er is een advies gevraagd aan de Hoge Raad om een rechtszaak te kunnen aanspannen. Maar dat duurt eventjes. Het gerecht hé. Maar ondertussen hebben de overtreders een gesprek aangevraagd. Die voelen nattigheid zonder dat het regent in Huivelde. Wordt vervolgd.

Politiek statement

En ons tweetal heeft de vergadering om 21.40 uur verlaten. De vergadering was afgelopen om 21.45 uur.


2 reacties op “Geen vroege Paashaas voor Zele
  1. De leenheir linda schreef:

    Ik kijk altijd uit naar uw verslag!

  2. Connie l'hoëst schreef:

    Zalig verslag!

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top