Gevoel van Hans gaat boven officiële criteria, als het om de moskee gaat.

Pieter Herwege uitgeleend aan Vooruit.

In de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn moest er een deontologische commissie worden samengesteld. Elke fractie moest daarvoor 2 kandidaturen voordragen. Eén effectief lid en één plaatsvervanger. Normaal een doordeweeks gebeuren. Maar nu blijkt dat de vertegenwoordiging van Vooruit bestaat uit Serdar Celik en Pieter Herwege.

Vreemd vindt Francis De Donder. Pieter Herwege is toch lid van de CD&V fractie? De aandachtige waarnemer ziet een monkellachje verschijnen rond de lippen van schepen Anthuenis.

Ook Geert D’Hooghe is verbaasd. Daar was niets over gezegd.

Voorzitter Tom Schiettecat zit blijkbaar een beetje verlegen met de zaak, maar wast Pontius Pilatusgewijze zijn handen in onschuld: de fracties hebben dat beslist.

Serdar Celik stelt dat de voor de hand liggende kandidaat (Gurkan Aslan) geen lid meer is van de partij. Maar wel nog van de fractie, stelt Francis De Donder. Voor Serdar dus niet, hij beschouwt Gurkan niet meer als lid van de fractie. Terwijl dat wettelijk gezien wel nog zo is, wordt bevestigd door de algemeen directeur.

Raar genoeg zijn toevallig Gurkan Aslan en Pieter Herwege afwezig wegens ziekte. Vooral in het geval van Pieter Herwege is dat spijtig, want in het verder verloop van de vergadering blijken er een aantal moeilijke punten die onder zijn bevoegdheid vallen aan bod te komen. Ik hoop alleen maar dat Pieter niet ziek is van verdriet, nu hij zomaar door zijn eigen partij wordt uitgeleend aan een andere fractie.

Aan de andere kant is het slechts een kleine wederdienst van CD&V aan Vooruit, die de CD&V niet zolang geleden ook uit de penarie hielp door een wisselmeerderheid aan te bieden. En Francis De Donder uit het schepencollege te wippen.

Dat schepen Anthuenis in zijn tussenkomst ook spreekt van een éénmansfractie is slechts een eerste keer in deze vergadering dat de wettelijkheid der zaken er niet zoveel toe doet.

Dit punt, dat normaal routinematig zou worden afgehandeld, legt het steeds meer gespannen klimaat in de gemeenteraad bloot.

Gerechtelijke procedure onteigening

In de gemeenteraad wordt de onteigeningskwestie rond Driesstraat – Wezepoelstraat besproken. Er is nog altijd geen vergelijk gevonden met de eigenaars, en het bestuur wil de gerechtelijke procedure opstarten. De bevoegde schepen Pieter Herwege is dus afwezig wegens ziekte, en daarom moet de burgemeester toelichting geven. Ik vind dat onze burgemeester er moe uitziet. En zijn uiteenzetting mist ook de vlotheid die we van hem gewend zijn. Hij meldt dat de eigenaars niet tevreden zijn met de vergoeding van 120.000 euro, dat de gemeente niet meer kan betalen dan de geschatte waarde, en dat daarom de gerechtelijke procedure wordt opgestart.

Dirk De Mey vraagt of dit impact zal hebben op de timing, maar dat zal van de rechtbank afhangen.

Parkeren op de Lange Akker

Bij het project op de Lange Akker merkt Francis De Donder op dat de verhouding 64 woongelegenheden tegenover 75 parkeerplaatsen problemen gaat geven. Hans Knop antwoordt dat de regels zoals die gelden voor alle woningbouwprojecten werden toegepast. Namelijk 1:1, en dat hete project hier boven zit. En hij voegt er aan toe dat Francis daar in de tijd dat hij schepen was nooit bezwaar heeft gemaakt. Francis stelt dat hij die opmerking wel al de hele tijd heeft gemaakt.

Maar ook Timothy Debeir vind de regel van 1:1 veel te weinig. Geert D’Hooghe valt hem hierin bij: als je op tweeverdieners mikt als bewoners, moet dat minimaal 1:1,5 zijn.

De burgemeester heeft daar echter geen oren naar, hij blijft vasthouden aan de normering voor alle projecten.

Testfase? Vergeet het.

In het volgende punt staat de goedkeuring van permanente markering voor fietssuggestiestroken in Dries- en Elst op de agenda.

Kim Van Cauteren vindt het veel te vroeg om over te gaan tot deze werken. We zitten nog in een testfase. Dat is ook de mening van Dirk De Mey. Dergelijke markeringen zijn definitief, en later nog moeilijk aan te passen.

Hans Knop stelt echter dat deze markeringen los staan van de rest, en dat er een duidelijke fietsorganisatie moet komen.

Lokerenbaan korsetgewijs

Op de Lokerenbaan zijn de problemen met de aannemer opgelost. Er wordt binnenkort begonnen met aanpassingswerken om de veiligheid te verhogen. De fietsbaan wordt zodanig afgescheiden van de rijbaan dat de auto’s er niet meer kunnen over rijden, en op de weg zelf komen er wegversmallingen met vluchtheuvels.

Klimaatdoelstellingen

Timothy Debeir heeft de rapporten van het Lokaal Energie- en Klimaatpact doorgenomen, en stelt vast dat de doelstellingen nog lang niet bereikt zijn, en hij maakt zich zorgen over de haalbaarheid. Hij herinnert zich dat in het begin van de legislatuur er geen problemen werden gezien, terwijl hij nu zaken hoort als “Het plan is zeer ambitieus opgesteld”. Hij vreest dat dit een voorbode is van slecht nieuws.

Hans Knop antwoordt dat het rapport een momentopname is, en dat een aantal lopende zaken er nog niet zijn in opgenomen. De doelstellingen zijn gesteld voor 2030, en hij stelt dat zijn ambities nog niet zijn veranderd. Waarvan Timothy acte neemt.

Een advies met gevoel over de moskee

En dan is er het punt van de erkenning van de plaatselijke moskee. Het bestuur heeft een aanvraag tot vergunning als geloofsgemeenschap ingediend, en daar moeten provincie en gemeente een advies over uitbrengen.

Ons gemeentebestuur stelt voor een positief advies uit te brengen.

Francis De Donder is het hier niet mee eens. Eén van de voorwaarden voor die vergunning is dat er geen financiering vanuit het buitenland is. Hij trekt dit in twijfel, en wil niet dat de Vlaamse belastingbetaler de kosten draagt.

Timothy Debeir heeft het dossier grondig bestudeerd. Hij stelt dat er 9 criteria zijn waaraan moet worden voldaan. De indieners van het dossier hebben voor meerdere criteria enkel een verklaring op eer ingediend. Hij heeft daar bezwaren bij. Bovendien weet hij dat de provincie het dossier heeft afgekeurd omdat slechts aan 4 van de 9 criteria is voldaan.

Volgens hem is de moskee eigendom van Dianet, het Turkse geloofsministerie zeg maar, en is de verloning van de bedienaars helemaal niet duidelijk. Op zich is volgens hem de financiële situatie van de moskee verlieslatend, en is het niet duidelijk hoe de verliezen worden aangezuiverd. 

Hans Knop ziet het anders. Hij heeft de vraag bekeken vanuit de interactie tussen gemeentebestuur en geloofsgemeenschap. Hij stelt dat wat we voelen belangrijk is. Hij vindt dat er een “reach out” is naar de Zeelse gemeenschap. Onze burgemeester vindt dat wij een positief advies moeten geven om ons van de samenwerking met de moskee te verzekeren.

Hij vindt bovendien dat het provinciebestuur geen voeling heeft op het veld. Hij wel.

Timothy antwoordt dat enkel punt 4 in orde is, de rest niet, en ziet dus geen reden om een positief advies te geven.

Waarop Hans Knop dan weer antwoordt dat de provincie dingen kan nakijken die de gemeente niet kan. Hij kan enkel oordelen over integratie en aanvoelen. De minister moet dan maar alle stukken naast elkaar leggen. 

Het kan verwondering wekken dat de burgemeester ineens zijn goed gevoel stelt boven het afpunten van de criteria en wettelijke bepalingen. Het kan ook verwondering wekken dat de onafhankelijke Tamara Van Laere voor het positieve advies stemt. De geruchten over haar lidmaatschap bij Vlaams Belang zullen dus wel niet correct zijn.

Alleszins wordt het positief advies voor het vergunnen van de moskee meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Grapjas Timo

Voor de luchtige noot zorgt de verkiezing van een kandidaat van de gemeente voor de raad van bestuur van Toerisme Scheldeland. Er zijn twee kandidaturen binnengekomen: die van schepen Withofs, en die van raadslid Debeir.

Het is de eerste keer dat er met het nieuwe systeem een geheime stemming moet worden gehouden. Een stresske bij de voorzitter en algemeen directeur, en terecht, want het ding marcheert niet.

Jolige Timothy reikt de oplossing aan: als schepen Withofs zich terugtrekt als kandidaat moeten we niet meer stemmen. Maar het bestuur bedankt voor deze oplossing.

Dan maar op de oude papieren manier. De inderhaast aangedragen formuliertjes zijn echter geen echte stembriefjes. Er staat alleen een keuze tussen ja en nee op.

Bovendien merkt Geert Roosenboom op dat er geen potloden zijn, wat nochtans de regel is.

Voorzitter Tom vraagt echter het gezond boerenverstand te gebruiken. Ja is Withofs, Nee is Debeir. En pakt uw blauwe balpen maar.

Het resultaat laat zich raden: schepen Withofs wint het pleit. De vraag is echter of dit wettelijk is. Nood breekt wet zegt men, en ons bestuur bepaalt wel in welke nood de wet mag worden gebroken.

Cijfergegevens over het circulatieplan

Open VLD heeft een punt toegevoegd aan de agenda. Zij willen nu eindelijk eens cijfers zien over de verschillende tellingen in het circulatieplan.

Voorzitter Tom vindt de bewoordingen van het voorstel tot beslissing van de gemeenteraad om de gemeenteraadsleden correct te informeren volgens de vigerende wetgeving niet aangenaam. Het komt er op neer dat de gemeenteraad beslist dat de wet moet worden toegepast.

Hij stelt dat het een complexe materie is, die cijfers. En hij stelt voor dat de burgemeester nog eens kort toelichting over de verwerking van de cijfers geeft. Waar niemand overigens op zit te wachten. Iedereen kent ondertussen het verhaaltje. 

Hans rammelt af, niemand luistert

Maar Hans Knop kent geen korte toelichting. Hij heeft een powerpoint voorbereid, en rammelt nog maar eens het gekende verhaal af. Minutenlang. Geert D’Hooghe zit heftig molenwiekend een time-out gebaar te maken. Maar niets kan de eindeloos denderende trein stoppen.

Ware het Francis De Donder of Geert Roosenboom, de voorzitter zou dit niet toelaten, maar het is nu eenmaal de burgemeester. Filibusteren noemt men zoiets. En iedereen is verplicht de rit uit te zitten.

Na de tirade van de burgemeester vraagt voorzitter Tom nog eens aan de algemeen directeur of er bij de administratie cijfers beschikbaar zijn. Die antwoordt dat er niets bruikbaars is.

Geert Roosenboom blijft bij zijn standpunt: 9 maand metingen en geen cijfers, dat is ver overdreven. Dan is er geen andere mogelijkheid dan klacht neer te leggen bij binnenlands bestuur.

Geert D’Hooghe op zijn beurt is niet onder de indruk van de “Grote KnipKnopShow”, en Kim Van Cauteren klaagt rariteiten aan in verslagen, bijvoorbeeld verwijzingen naar beslissingen in vergaderingen waarvan geen verslagen te vinden zijn, of waarin die beslissingen helemaal niet staan. Wat haar doet vermoeden dat er nog andere verslagen zijn, die niet openbaar werden gemaakt.

Waarop Hans Knop antwoordt dat alle verslagen wel degelijk beschikbaar zijn, en anders moet Kim ze maar opvragen.

Waarop Kim repliceert: dat hebben we gedaan, maar we krijgen ze niet!

Geert D’Hooghe stelt vast dat er na de vorige gemeenteraad ineens een groot aantal verslagen zijn vrijgegeven. En heeft daar vragen bij.

Hans Knop antwoordt dan dat cijfers ook niet alles zeggen. Hij heeft geen lessen te leren, zegt hij, en hij zal de tijd nemen die het bestuur nodig heeft om correcte cijfers te geven.

Voorzitter Tom verraadt met zijn lichaamstaal grote zenuwachtigheid, en probeert de meubelen te redden door voor te stellen dat vanaf nu proactief alle verslagen aan alle raadsleden zullen worden verstuurd, en vraagt Kim hem haar lijstje met ontbrekende zaken door te sturen.

Close but no cigar

Hij is opgelucht wanneer Geert D’Hooghe dat een goed voorstel vindt. Dat is echter van korte duur, want Geert voegt er aan toe “Maar toch vragen we de stemming”.

En zo gebeurt het dat de gemeenteraad unaniem het voorstel van Open VLD goedkeurt. We zien volgende gemeenteraad wel of het bestuur zich daaraan houdt. Of dat de oppositie met een kluitje in het riet is gestuurd.

En nog een wistjedatje voor de kijkers van de livestream: de fles Prik&Tik die prominent voor de voorzitter prijkt, staat daar toevallig. Voor zover ik weet is daar geen sponsoringcontract mee gemoeid.


4 reacties op “Gevoel van Hans gaat boven officiële criteria, als het om de moskee gaat.
 1. De Beule Rita schreef:

  Bedankt Dirk, voor het duidelijk verslag. Het is te zot om waar te zijn wat er allemaal gebeurt. Een echte poppenkast.

 2. Van Swalm Claudine schreef:

  Ik stel mij de vraag of het nog nodig is een gemeenteraad te beleggen ? Alles word in het clubje van de apostelen op voorhand beslist en de rest moet maar ja knikken . Van democratie is er hier geen sprake meer van . Knop en zijn gevolg dringen hun goesting op en de rest zit er voor het spektakel bij …. Hopelijk word de knop omgedraaid bij de volgende verkiezing . Stel voor dat u zich aanstelt als burgervader , want wij hebben iemand nodig met een klare kijk op wat de Zelenaar wilt . Ik zie verder geen andere kandidaat die bekwaam is .

 3. Dirk Maes schreef:

  bedankt voor het mooie verslag 👍

 4. Van Swalm Claudine schreef:

  Géén reactie aan geven , men luistert toch niet ! Wij de Zelenaar zijn de pineut van een heel slecht beleid . Ze draaien en ze keren het naar “ hun “ goesting . Nu zijn ze de Turkse bevolking aan het manipuleren , hebt u al eens een gesprek gehad met de iman ? Hetzelfde geldt voor het OCMW géén communicatie mogelijk . De verkozene heeft gelijk ! Ik heb er mede samengewerkt in de bib , nog nooit zo een paard gezien ( ezel ) met paardenkleppen op . Staat niet open voor communicatie is en blijft 30 jaar ten achter … zo achterbaks of die man heb ik nooit geweten …intriest 😰😰😰😰😰

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top