Glimlachen aub. U wordt gefilmd.

De burgemeester opent de vergadering met een minuut stilte voor Antoine en daarna een applaus voor de nieuwbakken vader Serdar.

En dan iets nieuws: bij de notulen heeft André geen vraag. We leven in onzekere tijden…

Deugnieterij.

Bij punt 3, de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, stelt Tuur Cooreman de vraag wat het verschil is met de oude code. Den deugniet. Dat is een punt dat normaal geen drie seconden duurt en louter formaliteit is. Sabine zegt dat het puur om een actualisatie gaat van het plan uit 2002. De détails bespaar ik u. Maar de oppositie zou in het vervolg graag een A4’tje hebben met de verschillen. Kwestie van gemak.

Een warme pastorij.

Punt 6 betreft de vernieuwing van de stookplaats van de pastorij. Herman wil weten of de opgegeven prijs inclusief de thermostaatkranen is. Normaal vragen ze of dat inclusief BTW is, maar bij Herman zijn dat thermostaatkranen. En Maria wil zekerheid dat het geen vloerverwarming is. Curieus. Die twee weten precies meer. Of doen ze alsof?

En dan komt André met een opmerking over de bewoning van die pastorij. Heeft hij mijn eerdere tekst gelezen? Maar onze burgemeester heeft zich voorbereid. Hij is met de pastoor (voorheen deken) gaan pingelen. Vanaf nu kunnen verenigingen altijd na afspraak een geleid bezoek brengen aan de pastorij. Er kunnen weer concerten doorgaan, en de gewone individuele sterveling kan elke dinsdagvoormiddag terecht voor een geleid bezoek. Zo wordt de pastorij een beetje ontsloten voor het publiek. Volgens mij zouden ze dat ook voor de kerk moeten doen. Dan komt daar ook nog eens wat volk.

Een SMS bij rampspoed.

Het GANIP dan. Dat staat voor Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan. Er is dat incident geweest met die vrachtwagen met salpeterzuur op 18 maart. Timothy heeft in het licht van dit incident het Ganip nog eens doorgenomen, en het is hem niet helemaal duidelijk. Nochtans is het eenvoudig zegt de burgemeester, en hij somt de verschillende stappen op die werden genomen. Vooral het feit dat Rinkhout niet werd verwittigd zaait blijkbaar onrust. De wind blies de wolk weg van Rinkhout. Vandaar.

Maar het is duidelijk dat de communicatie naar de burger beter kan. Het gemeentebestuur is dan ook van plan aan te sluiten op het nieuwe initiatief van Binnenlandse Zaken, namelijk B-Alert. Dat is een systeem waarbij elke GSM die zich in een bepaalde zone bevindt, een SMS krijgt met informatie. Dat moet al een stuk verbetering brengen. Ook wanneer het alarm wordt afgeblazen zou er zo een SMS kunnen komen.

In feite heeft het plan gewerkt, daar is iedereen het over eens. Alleen vraagt Johan zich af of de firma Romarco wel een vergunning heeft voor salpeterzuur. Volgens het bestuur is alles in orde, maar Johan gaat het toch nog eens nakijken in de Sevezo reglementering.

Klachtenregister.

In het klachtenregister 2016 is maar één klacht opgetekend. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar aan de andere kant vermoedt Hans dat niet alle klachten ook correct worden geregistreerd. En hij ziet klachten als opportuniteiten om procedures te verbeteren. De burgemeester antwoordt dat daar enkel de klachten in staan die langs de officiële weg zijn ingediend. Dat er natuurlijk veel officieuze klachten zijn. Maar dat hij al die procedures niet nodig heeft om onmiddellijk in te grijpen. Daarmee hebt ge natuurlijk de poppen aan het dansen. Van dat antwoord krijgt Hans hetzelfde gevoel als de duivel die in een wijwatervat wordt gesmeten. Harde taal en gebaren van ongeloof aan beide kanten van de tafel. Daarin verschillen ze duidelijk van mening.

Advies gevraagd.

En daarmee is het niet gedaan. Ook bij het punt van het reglement op de inrichting van speelstraten zit het spel op de wagen. Pieter steekt de lont aan: het is een goed reglement, maar weer eens zit er geen advies van de jeugdraad bij. De jeugdraad wordt weer eens overgeslagen.

Nogal wiedes roept Serdar. Zij hebben het reglement zelf opgesteld. Moeten ze er dan nog advies over geven ook? Uw dossier is onvolledig Serdar. Er zit geen advies bij van de jeugdraad, en daarmee overtreedt ge de wetgeving. De twist wordt zo hevig dat Johan zich verplicht voelt zijn partijgenoot in de gekende stijl bij te springen. Blaffende honden bijten niet, maar uiteindelijk zal Serdar zeer tegen zijn goesting een advies vragen en bij het dossier voegen.

Parkeren voor zorgverstrekkers.

De CD&V heeft een voorstel ingediend rond het parkeren van zorgverstrekkers. Kort gezegd komt het er op neer dat zorgverstrekkers zoals verpleegsters, dokters, kinesisten zouden mogen parkeren voor opritten en garages (onder bepaalde voorwaarden). Dat zou hen veel tijd besparen, en wordt reeds gedaan in verschillende gemeenten. Na de inleiding van dit punt zijn alle ogen gericht op de burgemeester. Er valt een stilte. Kort weliswaar, maar waarneembaar. Op de banken wordt de adem ingehouden. Er is geen trommelgeroffel, maar de burgemeester zegt “Ja”. Een goed voorstel dat past in wat we bezig zijn. Alleen op de voorgestelde de ingangsdatum (september 2017) kan hij zich niet vastleggen. Dat hangt samen met vergaderdata van commissies waar het moet passeren.

Het vroegere voorstel van Francis om voor deze personen de gratis parkeertijd langer dan 30 minuten te maken, past niet in de huidige visie, en werd om die reden niet weerhouden.

Varia

En dan zijn we aan de varia.

Francis heeft verschillende vragen. We pikken er Roparun uit. Hoe zit het op de Zandberg? Sabine antwoordt dat de aanpalende herbergen niets doen. Met de initiatiefnemer van vorig jaar zijn een aantal afspraken gemaakt over een diversifiëring naar leeftijd van de activiteiten en de handhaving van de orde. Op vraag van Hans of er een vergadering met de buurt is gepland, antwoordt de burgemeester dat deze in april is gepland.

Dure riolen.

De aansluiting van de riolering op Smeiersberg zorgt voor heel wat ongenoegen. De oppositie vindt dat die in de grondaankoop hadden moeten zitten, want nu staan verschillende bewoners voor een onverwachte factuur van ongeveer 1.000 euro.

Opnieuw dringt Hans aan om rechtstreeks met de bewoners te gaan praten, en niet alleen maar een brief te sturen. Zo zou het bestuur de bezorgdheden en het malcontentement van de bewoners kunnen leren kennen.

De burgemeester zegt dat zich een aantal mensen van de wijk kandidaat hebben gesteld voor de oprichting van een wijkcomité. Hij wil dan ook met dit wijkcomité overleggen wat er best kan gebeuren.

Mobiliteitsplan.

De oppositie maakt zich ook grote zorgen omdat Zele nog niets heeft gedaan voor het piloot mobiliteitsplan. Dat zou te maken hebben met een zieke ambtenaar, zodat een voorbereidingsvergadering niet kon doorgaan. Volgens Hans zullen we nooit meer op tijd zijn om onze belangen hier te verdedigen.

De oppositie is boos omdat ze via de media moesten vernemen dat er camera’s geplaatst zullen worden. Ze zijn akkoord dat camera’s nodig en nuttig zijn, alleen vormen ze in andere gemeenten het sluitstuk van een integraal veiligheidsplan. Hier komen ze eerst, zonder veiligheidsplan. Er zijn volgens Hans nog 101 vragen onbeantwoord.  En als het alleen maar is om de Zelenaars gerust te stellen, zijn die camera’s dure aspirientjes. In de apotheek zijn er goedkopere.

De burgemeester antwoordt dat de politie vragende partij was om over deze camera’s te beschikken. Vooral om bij incidenten bewijsmateriaal te verzamelen. Want nu worden te veel zaken geseponeerd omdat het woord tegen woord is. Bovendien, stelt hij, worden deze camera’s wel ingekaderd in een veiligheidsplan. Hiervoor is overleg  gaande met Lokeren en Mechelen, waar de camera’s zeer goede resultaten geven.

Toch blijft volgens Hans het feit dat repressie en preventie onvoldoende zijn afgewogen, dat de zaak niet ten gronde in de gemeenteraad is besproken, en dat er nog geen gestructureerd veiligheidsplan is.

Daar is de burgemeester het niet mee eens, en verdedigt de plaatsing van de camera’s is besproken met een adviesbureau met ervaring. Hij is ervan overtuigd dat de camera’s hun nut zullen bewijzen, zeker wanneer de politie niet meer zoveel verloren werk moet doen wegens ontbreken van bewijs.

Nog eens Serdar.

Herman heeft een artikel gelezen over Serdar die in Antwerpen een AKP vergadering heeft bijgewoond. Hij omschrijft uitvoerig wat een verachtelijk man Erdogan is, en vraagt zich dan af of Serdar nog wel kan functioneren als schepen van integratie?

Volgens de burgemeester functioneert Serdar naar behoren als schepen. Hij was daar niet in een officiële functie noch als vertegenwoordiger van het bestuur. Wat hij in zijn privé tijd doet is zijn zaak. Herman is natuurlijk van een andere gedachte, en daagt Serdar uit zelf te antwoorden. Uiteindelijk vertelt deze dat de burgemeester van het Turkse dorp waar de meeste Zeelse Turken vandaan komen hier op bezoek was. Die burgemeester heeft hem uitgenodigd naar Antwerpen, en Serdar heeft beleefdheidshalve die uitnodiging aanvaard. Dat is alles.

Is het nu omdat ze het debat beu zijn, of omdat het 10.00 uur is, maar ons koppel gemeenteraadsleden verlaat de zaal. Waar gaan ze toch naartoe?????

En nog eens Avermaat.

En Avermaat komt nog eens aan bod. Er is daar een wijkbewoner die namens de buurt toezicht houdt op de werken. Hij heeft daarvoor uit zijn loopbaan de nodige kennis opgebouwd. Maar hij is op zijn teen getrapt. Hij is op de vingers getikt door een werfleider omdat hij zich teveel moeit met technische zaken, en zelfs de werklui begint te commanderen. Dat is gebeurd op de werfvergadering deze week, toen Sabine uitzonderlijk niet aanwezig was.

Hij heeft dan een dondermail geschreven naar Johan om zijn ongenoegen te uiten. En zo zijn we in de gemeenteraad ineens werfvergadering aan het houden. Over putdeksels die  te hoog liggen en dat soort zaken. Het zal niet het laatste zijn dat we van de werken op Avermaat horen. Maar de burgemeester zou toch liever zijn dat de juiste paden worden bewandeld, en dat betrokkene eerst zijn grieven aan Sabine doorgeeft.

De Ronde.

En nog een belangrijke mededeling: zaterdag zullen de wielertoeristen niet langs Wezepoel, maar langs de Eekstraat naar Heikant rijden.

 

 


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top