Hans Knop in het defensief

Tuur Cooreman is niet meer. Hij verloor de ongelijke strijd tegen de ziekte. Voorzitter Maria Verheirstraeten vraagt een minuut stilte. Daarna probeert een duidelijk geëmotioneerde burgemeester een woordje te zeggen. Maar hij komt niet veel verder dan “Hij was meer dan een collega, hij was een maat op zijn heel eigen manier”. Dan loopt zijn gemoed vol en laat hij het erbij. Hij moet een heel sterke band met Tuur gehad hebben om zo gepakt te zijn.

COVID

Zoals reeds een tijdje gebruikelijk volgt dan een situatieschets over COVID. De cijfers gaan de verkeerde kant op. Het is belangrijk de hygiënemaatregelen te respecteren, want Zele zit weer in de rode sector. Er worden wel geen extra maatregelen verwacht, omdat ziekenhuiscijfers en sterftegevallen onder controle blijven.

De meeste besmettingen gebeuren nu bij de beroepsaktieve bevolkingsgroep. Er zijn nog 4 vaccinatiemomenten voorzien in april, en eind april sluit het huidige centrum in Dendermonde. Voor daarna zijn er nog geen plannen.

Oekraïene

Ook in Zele worden er Oekraïeners opgevangen. Op dit moment worden er 11 volwassenen en 8 kinderen opgevangen in Zele door particulieren. Dit zijn geen verwijzingen door Fedasil, het gaat om mensen die door die particulieren zelf zijn uitgenodigd of opgehaald. Er zouden in privé 106 plaatsen beschikbaar zijn. Deze worden allemaal gecontroleerd op woonkwalititeit en goede intenties van de gastgezinnen. Tot hiertoe werden geen problemen vastgesteld.

Er zijn wel vragen over de vooropgestelde termijn van drie maanden. Wat gebeurt er nadien?

De gemeente zelf bereidt een collectieve opvang voor in het oude klooster op de Koevliet, maar dat gebouw is ook maar 6 maand beschikbaar wegens geplande bouwwerken.

Op initiatief van de technische dienst van de gemeente is er een inzamelactie voor goederen die op de Rode Kruislijst staan. Die zullen door een Zeelse transporteur te plaatse worden gebracht. Meer informatie vind je op https://www.zele.be/9240-helpt-oekraine.

Eedaflegging

Dan begint de gemeenteraad met de eedaflegging van Bo De Maesschalck, die Tuur Cooreman opvolgt.

Vervolgens schakelt voorzitter Maria over naar de raad voor maatschappelijk welzijn. Naast het goedkeuren van de notulen van vorige keer, staat er maar één punt op de agenda. Een administratieve kwestie die zonder meer wordt goedgekeurd. En daarmee is de raad al weer afgelopen.

Who cares?

Ik vind het alsmaar opmerkelijker dat op punten van vorige vergadering geen enkele opvolging gebeurt. Dat vinden noch oppositie, en zeker niet meerderheid van belang. Er was bijvoorbeeld vorige vergadering een vraag over de wachttijden voor schuldbemiddeling. Toch wel een relevant gegeven voor onze maatschappij. Nu weet ik wel uit goedingelichte bron dat uiteindelijk schepen Anthuenis laten weten aan de vraagsteller heeft dat er nu een drietal dossiers wachtende zijn, maar dat medio april door het terugkomen van een medewerker uit zwangerschapsverlof het beschikbare personeel voldoende zal zijn om deze achterstand snel in te halen. Ik denk ook niet dat deze informatie op een commissie is geweest. Dat doet mij denken dat er niemand is geïnteresseerd.

Opnamestop

Een ander punt is de opnamestop in het Woon- en Zorgcentrum. Er wordt blijkbaar afgewacht tot er sollicitanten komen, misschien op de werkbeurs. Maar daar blijft het bij, “want er is overal personeelstekort”. Nu, er is ook overal een lerarentekort. Maar ik zie geen openstaande betrekkingen in de gemeenteschool. Misschien kan schepen Anthuenis eens bij schepen Tineke te rade gaan. Alleszins is het mijn idee dat er meer kan gedaan worden om werken in het WoonZorgCentrum aantrekkelijker te maken. De Zelenaar verdient een bestuur dat zijn uiterste best doet om een maximale dienstverlening te garanderen. Maar geen van de raadsleden ligt hier blijkbaar wakker van.

The sound of silence

Terug naar de gemeenteraad. Een opsomming van punten door voorzitter Maria, met telkens de vraag “Opmerkingen?”. Niemand verbreekt de oorverdovende stilte. Als zwijgen goud is, hebben onze raadsleden al een leuke voorraad verzameld.

Truken van de foor

En dan volgt er een echte goocheltruuk van onze burgemeester. Ik heb de indruk dat ten allen prijze moet worden vermeden dat er over het mobiliteitsplan (of de testfase) wordt gestemd. De Open VLD heeft 5 punten ingediend over dat veelbesproken plan. Maar, verkondigt Maria Verheirstraeten, deze punten waren niet ingediend conform het decreet, en kunnen dus niet op de agenda gezet worden. Maar de burgemeester zal wel een toelichting geven.  Om niet te worden beschuldigd van administratieve onzorgvuldigheid. Say what?????

Dus begint Hans Knop aan een monoloog. Die mag niet worden onderbroken. Vragen achteraf.

Defensief

Het is niet de bedoeling het discours van de burgemeester hier te herhalen. De mantra’s zijn genoegzaam bekend. Wat wel opvalt is de nadruk die wordt gelegd op het feit dat eigenlijk gans de inhoud van het mobiliteitsplan al verschillende keren in de gemeenteraad is goedgekeurd, ook in de vorige legislatuur. Je zou bijna gaan denken dat de bestuur alleen maar uitvoert wat al vooraf was beslist. Dat is dan een heel bescheiden houding. Je zou zelfs zeggen defensief.

Op het einde van zijn betoog heeft ondertussen iedereen zijn achterstallige mails bijgewerkt, en komt Hans met een hele reeks vragen waarop volgens hem maar één antwoord mogelijk is, en die onvermijdelijk leiden tot het grote gelijk van de bestuursploeg.

Geen manier van werken

Wie contreire wil zijn, zou kunnen zeggen dat er ook andere vragen kunnen worden gesteld. Kim Vercauteren toont zich not amused met deze manier van werken, en zal ten gronde reageren op de volgende vergadering.

Geert D’Hooghe vindt het feit dat de Open VLD punten worden afgevoerd als niet conform een interpretatie, en zal tegen volgende keer herformuleren.

Come and see next month

Uitstel is geen afstel zegt de volkswijsheid. Uiteindelijk komen de kaarten op tafel, en gaat de testfase van het mobiliteitsplan in of niet.

Er zijn ook nog varia.

Zonder afspraak naar gemeentehuis

Geert Roosenboom pleit voor een mogelijkheid om op bepaalde momenten zonder afspraak op het gemeentehuis terecht te kunnen. Zoals vroeger op maandagavond. Er zijn immers veel mensen die onvoldoende kennis hebben van de digitale wereld, en nu niet terecht kunnen. Daarover zijn er verschillende voorbeelden.

Burgemeester Knop antwoordt dat dit niet de bedoeling is. Het afsprakensysteem wordt positief beoordeeld, verkort de wachttijden en geeft de medewerkers de mogelijkheid beter voor te bereiden. Hij is zich wel bewust van het feit dat er zich voor een bepaalde groep burgers problemen stellen, maar die moeten volgens hem op een andere manier opgelost worden. Anekdotiek mag volgens hem niet de manier zijn om het systeem bij te sturen. Maar de anekdotes moeten wel worden geanalyseerd.

Geert D’Hooghe stelt dat het systeem positief wordt beoordeeld door de dienstverleners. Dat zou door de dienstvragers moeten zijn. Hij wil dat het gemeentehuis een warm huis is.

Vliegende vuilzakken

Als afsluiter melden we nog de tussenkomst van Marc Verberckmoes die op de dichterlijke toer gaat in zijn beschrijving van zijn tocht door de straten waar de ophaling van afval zou gebeuren tijdens de laatste stormen. Een vrijwel acopalytisch verhaal over rondvliegende vuilniszakken. Schepen Francis zit zich al af te vragen wat de bedoeling is, maar Marcs verhaal is meer van culturele dan politieke aard, en uiteindelijk zal in het vervolg bij stormwaarschuwing niet alleen gezegd worden: sjor alles vast wat los zit, maar ook: zet uw zak ’s avonds tevoren niet buiten als IDM tijdens de storm in jouw straat langskomt.

Filip De Wilde, die Zele vertegenwoordigt in IDM, voegt er aan toe dat ze op IDM ook al gezegd hadden dat de mensen bij stormweer zelf zo verstandig zouden moeten zijn om hun gedrag aan te passen.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top