Serdar en Gürkan redden de sjerp van Hans Knop

Er hing al enige tijd spanning in de lucht. Het nieuwe mobiliteitsplan is aan zijn testfase toe, en zorgt voor verdeeldheid onder de gelederen. Ik had zelf het zekere voor het onzekere gekozen, en was ruim op tijd naar het gemeentehuis afgezakt. Kwestie van zeker een plaatsje te hebben. Er stond inderdaad een aanzienlijke delegatie van de bewoners van Dries en Elststraat verzameld, maar Hans Knop heeft al ervaring met dergelijke protesten, en ging de confrontatie buiten aan. Met als gevolg dat de gemeenteraad pas een half uur later dan voorzien begon.

Afhandelen in sneltempo

Maar dan ging het ook rap. Eens ik mijn hoorapparaat had aangezet was de raad voor maatschappelijk welzijn al gedaan en zaten we al aan punt drie van de gemeenteraad. Er stonden meer dan 20 punten op de agenda, maar het overgrote deel ging over de vervanging van de betreurde Arthur Cooreman in de diverse organen. Hoewel er telkens maar één kandidaat was voorgedragen (meestal Bo De Maesschalck), moest er toch weer voor elke functie een geheime stemming gebeuren. Dat is een tijdrovend gebeuren en even dacht ik dat onze gemeente had geïnvesteerd in een elektronisch systeem. Want ik zag onze algemeen directeur een oranje bakje hanteren bij zijn rondgang bij de raadsleden. Toen hij wat dichter bij de publiekstribune kwam, zag ik echter dat het een grootverpakking balpennen van BIC was. Kwestie van allemaal dezelfde kleur inkt te gebruiken bij het kleuren van het bolleke.

No time to waste

Deze keer ook geen uiteenzetting van de burgemeester over Covid of Oekraïne. En Maria was als een roepende in de woestijn bij het afhandelen van de agenda. Geen opmerkingen? Nee? Goedgekeurd. Zelfs Pieter en Thomas werden niet uitgenodigd om toelichting te geven bij punten. Normaal het middel om de tijd te vullen.

En oh ja, alle gemeenteraadsleden een attentie gekregen van de Vriendenkring van de gemeente. Paaseitjes. Het zijn eieren na pasen, maar toch een leuke attentie.

Wie tegen is moet zich laten nakijken

U voelt het al, iedereen zat te wachten op punt 23. De goedkeuring van de testfase van het mobiliteitsplan. Alsof niet elk gemeenteraadslid reeds 37 keer de uitleg van onze burgemeester had gehoord, voelde deze laatste zich verplicht om zijn verhaal nog eens te doen. Het komt er op neer dat het bestuur alleen maar de beslissingen van de gemeenteraad uitvoert. Dat het project eigenlijk vastgelegd werd in het project Groene Stroom van de vorige legislatuur. Dat iedereen werd geconsulteerd en inspraak kreeg, dat alle adviesraden positief adviseerden.

Kortom, wie tegen dit plan is, is niet van deze wereld. En de mensen van Dries en Elst mogen een delegatie vormen die mag deelnemen aan de evaluatiecommissie. Het moeten wel mensen zijn met een open ingesteldheid.

En de handelaars die negatieve gevolgen hebben door mindere toegankelijkheid van hun bedrijf, kunnen rekenen op coaching. Alsof die zelf hun zaak niet kunnen runnen. Of gaat het om palliatieve hulpverlening?

De apostelen worden in het veld gestuurd

Michel Meesen krijgt als eerste het woord. Hij betreurt dat het om een “te nemen of te laten” plan gaat, en dat het studiebureau gewoon heeft getekend wat de burgemeester wou. Zijn ervaring met de wijkraden waren absoluut niet zo positief als het bestuur laat uitschijnen.

Timothy Debeir stelt dat het plan nu niet te testen is, onder andere door de aan gang zijnde werken. En bovendien gelooft hij niet dat er bijsturingen zullen komen. Ook hij stelt dat de wijkraden er gewoon voor de show waren. In de vorige legislatuur kon de oppositie een aantal wijzigingen aanbrengen in het Groene Stroomproject. Dat is met dit bestuur onmogelijk betreurt hij.

Filip De Wilde zegt dat het een moeilijk dossier is. Hij was er van in het begin bij. En hij heeft ook schrik voor de mogelijke gevolgen. Maar, stelt hij, er is veel geld geïnvesteerd en hij gelooft in de deskundigheid van de opstellers van het plan. Ge kunt geen omelet maken zonder eieren te breken, en hij is gelukkig zich achter de burgemeester te kunnen scharen.

Woord en wederwoord

Geert D’Hooghe bevestigt dat de visie rond mobiliteit in de vorige legislatuur werd bepaald. Maar de keuzes om deze visie te realiseren zijn door dit bestuur gemaakt. De knips komen volgens hem niet van studiebureau’s, maar werden gedicteerd door de burgemeester. Geen auto’s op de markt is een concept van dit bestuur, de dubbele richting in Elst en Dries werd niet door de gemeenteraad gestemd. Petities worden weggelachen, voor affichecampagnes is het bestuur blind. Alle kritiek wordt afgedaan als leugens en desinformatie.

Filip De Wilde stelt dat hij ook voor een autoluwe markt is, en niet voor een knip. Maar hoe gaat ge bepalen wie door mag en wie niet. Hij vraagt of Geert op deze vraag kan antwoorden.

Dat moet ik niet bepalen antwoordt Geert. Daar zijn studiebureaus voor. Als je hen die vraag stelt zal je een antwoord krijgen.

Thomas Bauwens weerlegt de bewering dat het bestuur aan de studiebureaus  gezegd heeft wat ze moesten tekenen. Alles is volgens de officiële gunningsprocedure gegaan. Hij voegt er aan toe dat er in gelijk welk plan benadeelden zullen zijn, en vraagt zich af of ge dan telkens weer opnieuw moet beginnen.

Pieter Herweghe herhaalt dat de studiebureaus enkel de opdracht hebben gekregen die in de gemeenteraad werd goedgekeurd. Als ge verandering wilt moet ge bepaalde dingen aanvaarden. Meer veiligheid kan volgens hem niet zonder auto’s te weren.

Tom Schiettecat pleit voor de testfase. Hij benadrukt dat er geen voorafnames in het spel zijn.

Pas uw gedrag aan

Tineke Lootens ziet het mobiliteitsplan als een uitnodiging om ons gedrag aan te passen. Haar grote zorg is de luchtkwaliteit, en zij vindt 1 auto per gezin voldoende. Zij haalt een aantal ziektebeelden aan die volgens haar allemaal gerelateerd zijn aan de auto. En ze wil dat we mekaar meer ontmoeten. En daar moet dat mobiliteitsplan allemaal voor zorgen.

En in het rijtje van schepenen mag Johan Anthuenis zeker niet ontbreken. In zijn bekende preekstoelstijl heeft hij het over de noodzaak van verandering. Het plan is er een voor durvers, niet  bange wezels en zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Prioriteiten als het in het kraam past

Geert D’Hooghe merkt op dat het heilige principe van verbeteren van voetpaden in Elst en Dries in de vuilbak gekieperd wordt voor het hogere belang van de dubbele richting.

Marc Verberckmoes hekelt de manier van communiceren van dit bestuur dat zorgt voor onzekerheid en ongerustheid bij de bevolking.

30 zilverlingen

We naderen het moment dat er toch zal moeten gestemd worden, maar Herman Van Driessche vergast ons nog op een vergelijking met het beroemde fresco van het laatste avondmaal van Leonardo Da Vinci. Hij heeft het over verloocheningen, kraaiende hanen, Judas en zilverlingen. Toepasselijk op de situatie stelt hij. Hij vraagt zich alleen af wie de rol van Judas gaat spelen.

Francis De Donder verklaart dat zijn bezwaar tegen een aantal punten van het mobiliteitsplan niet nieuw is. Hij heeft reeds eerder te kennen gegeven niet akkoord te gaan met de knip en de dubbele richting, en blijft bij zijn standpunt hieromtrent.

Het is nieuw dat de burgemeester zich na zijn monoloog niet meer mengt in de debatten, maar zijn apostelen (om in de sfeer van het laatste avondmaal te blijven) hun geloof in het plan tentoon te spreiden.

En dan is er geen ontkomen meer aan. De kaarten moeten op tafel. OpenVLD heeft een aantal amendementen ingediend (nu blijkbaar wel volgens de regels). Het eerste is het verwijderen van de knip op de markt uit het plan.

Francis houdt woord en stemt tegen de knip

Er wordt individueel gestemd, en Francis De Donder stemt mee met de oppositie tegen de knip.

Serdar Celik en Gürkan Aslan stemmen voor de knip. Ook Tamara Van Laere (Leefbaarder Zele) stemt voor.

Van de weeromstuit vraagt CD&V een schorsing van de vergadering.

Serieus politiek probleem

Na een korte schorsing komt Hans Knop met een nog kortere verklaring: We zitten met een serieus politiek probleem, en we zullen de komende dagen onderzoeken hoe we de Zelenaar een stabiel bestuur kunnen garanderen.

Daarna worden de andere amendementen van OpenVLD op dezelfde manier gestemd: de dubbele richting en de vraag om de randparkings eerst aan te leggen.

Hans Knop haalt zijn slag thuis, hij kan de testfase opstarten. Maar de coalitie ligt aan diggelen. Dat had hij ook al voorzien, getuige daarvan de vele (nachtelijke) telefoontjes voordien naar verschillende partijen om aan een wisselmeerderheid te komen.

Francis De Donder heeft aan vriend en vijand laten zien dat hij pal achter zijn ideeën staat, en heeft daar ook zijn ambt van schepen voor over.

Van de reservenbank af

Dat Serdar Celik al sedert de verkiezingen van 2018 op de bank zat als mogelijke wisselmeerderheid is geen geheim. Na een periode van stelselmatige afwezigheid van zijn partij heeft hij aangevoeld dat het moment er was. Ik wil hem best geloven wanneer hij mij zegt dat hij gewoon gestemd heeft volgens zijn ideeën. Maar als hij morgen weer schepen wordt, heb ik toch mijn twijfels.

In tijd van nood kent ge uw vrienden zegt het spreekwoord. Serdar en Gürkan zijn ongetwijfeld nu de beste vrienden van Hans Knop. Maar bovendien is Serdar nu de facto de sterke man van Zele. Dat is de prijs die Hans moet betalen. Want tenslotte is het ook door zijn onbuigzaam vasthouden aan elk element van zijn plan dat de coalitie gesprongen is. Was er dan echt geen mogelijkheid tot compromissen binnen het schepencollege?

Het is ook triest te weten dat er nog meer schuilt achter het stemgedrag van gisteren. Er zijn oude rekeningen vereffend. Persoonlijke afrekeningen op de rug van een belangrijk dossier voor Zele. Maar dat is politiek, en het spel moet worden gespeeld.

Name your price

Hoe dan ook, binnenkort weten we meer over de nieuwe coalitie. Wat later zullen we weten welke veranderingen Serdar uit de brand zal slepen voor zijn achterban. Hij zit immers in een prachtige onderhandelingspositie.

Over de rest van de vergadering valt weinig te zeggen.

Sociale fraude geen prioriteit

Alleen nog dit: Geert Roosenboom vroeg schepen Anthuenis of er naar aanleiding van de fusie van de bouwmaatschappij met de Hamse tegenpoot nog evolutie is in verband met onderzoek naar buitenlandse eigendom. Uit cijfers blijkt dat er toch nogal wat gevallen met resultaat zijn. Schepen Johan antwoordde de beste van de twee werkwijzen zou worden gevolgd.

Zijn opmerking over zachte heelmeesters en stinkende wonden blijkt dus selectief te zijn.

 

 


6 reacties op “Serdar en Gürkan redden de sjerp van Hans Knop
 1. Luc Raman schreef:

  Omkoping
  2 stemmen voor een schepenzetel.
  Schande, terug een bewijs hoe eerlijk politiek er aan toe gaat.
  Ze waren er zelf tegen en nu vóór stemmen! Hopelijk trekt de Zelenaar daar ooit zijn conclusie uit in de toekomst.

 2. Peter D'hollander schreef:

  Rubriek afhandelen in ijltempo: er is sprake van de algemeen directeur, als ik het goed voor heb is de algemeen directeur al 14 maanden of zoiets in ziekteverlof of is hij ook al afgezet. De opmerking van Mevr Lootens van 1 auto per gezin houdt geen steek want niet iedereen werkt in Zele en kan niet met fiets of openbaar vervoer naar het werk geraken

 3. admin schreef:

  In feite moest ik er waarnemend bij gezet hebben. Je hebt daar een punt.

 4. Peter De Langhe schreef:

  En wat is Francis zijn alternatief voor de knip? Waar kan ik dat vinden?

 5. Luc raman schreef:

  Gewoon een fraaie parking, met aanplanting zou veel opgelost hebben en zelfs zonder doorgaand verkeer. Dat zou al aanvaardbaar zijn .
  Gewoon op de markt rijden en zelfde kant af rijden.
  Zo eenvoudig

 6. Drunken sailor schreef:

  Man, man, man, er is nog geen nieuw verkeersbord geplaatst, geen knip in voege, geen straat afgesloten en iedereen wil zijn zeg al doen over hoe het slecht het wel is/zal zijn. Buiten de stoelendans die heeft plaats gevonden, zou ik zeggen, wacht toch af en geef je mening na verloop van tijd als een nuchter kijkend persoon op deze nieuwe verkeerssituatie die pas op 1 juli in voege zal treden.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top