Het pauselijk decreet van Johan Anthuenis.

 

Het eerste beeld dat ik zie van deze gemeenteraad is een koordeke in de handen van Johan Anthuenis. Gaat die nu een goocheltruuk doen? Nee, gelukkig niet. Bij nader inzien is hij bezig de draadjes van zijn oortjes te ontknosselen. Gelukkig. Ik zie hem niet direct optreden in een goochelact. Stel u voor, met onze burgemeester als assistent. Bij nader inzien….

Corona

Hans Knop geeft een overzicht van de coronasituatie in Zele. Dames en heren Zelenaars, we doen het slecht in vergelijking met onze provincie. Het aantal besmettingen is terug gestegen naar het niveau van half december. De uitbraak in het woonzorgcentrum is nu wel onder controle, maar de besmettingen zitten overal in Zele. In het centrum zowel als het buitengebied.

Dagelijks bestuur

Het vaststellen van het begrip dagelijks bestuur staat op de agenda. Komt er op neer wie wat mag uitgeven zonder een visum van het hoger niveau te krijgen. Zo mag de algemeen directeur (vroegere gemeentesecretaris) tot 50.000 euro (excl. BTW) uitgeven zonder een hoger visum. Voor de lagere directeurs geldt een grens van 15.000 euro (excl. BTW). Zowel voor goederen als voor diensten. Uiteraard moeten ze daarvoor achteraf dan verantwoording afleggen, en moeten de uitgaven in de lijn liggen van de realisatie van het meerjarenplan. Dat is een vorm van delegatie om flexibeler en efficiënter te kunnen werken.

Dirk De Mey vraagt of dit systeem niet veel zaken aan de controletaak van de gemeenteraadsleden onttrekt. Hans Knop stelt hem echter gerust. Er is een systeem van kwartaalrapportage ingevoerd, en die rapportages zullen minstens op de commissies worden gebracht.

Ceci n’est pas une pipe

Vanessa Gelorini vraagt of er aan dit begrip dagelijks bestuur geen goedkeuring moet worden gegeven in plaats van alleen maar een vaststelling. Dat is een kolfje naar de hand van Johan Anthuenis. Hij debiteert een betoog over het verschil tussen vaststelling en goedkeuring die in dit geval hetzelfde zijn. Ik voel me weer op de universiteit tijdens de lessen logica van professor Apostel zaliger. Vol ontzag voor de hogere sferen waarin diens denken zich afspeelt. Blijkbaar beseft Johan zelf wel dat zijn uitleg niet voor iedereen vatbaar is, want hij zegt dat het voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen is. Ik weet niet of hij met buitenstaanders zijn collega-raadsleden bedoelt. Alleszins, de vaststelling draagt in deze ook de goedkeuring in zich mee. Minstens in deze, want Van Dale zal er anders over denken.

Later in de vergadering zal hij hier nog op terug komen. “Het staat in artikel 41 paragraaf 8 van het decreet”. Waarmee hij nog maar eens zijn onfeilbaarheid aantoont. Ook Vanessa moet toegeven dat ze het ondertussen heeft opgezocht. Ik vind dat we het decreet op het lokale bestuur moet hernoemen tot het pauselijk decreet van Johan Anthuenis.

Schuldbemiddeling

Vervolgens moet de basisregistratie schuldbemiddeling worden goedgekeurd. Johan Anthuenis geeft enige toelichting. Er werden minder dossiers schuldbemiddeling behandeld dan het vorige jaar. Dat heeft met verschillende zaken te maken. Onder andere met een personeelstekort. Daarom zijn er momenteel enkele assistenten in opleiding om deze problematiek te behandelen. De problematiek wordt ook steeds complexer. De vrees is dat bij het wegvallen van een aantal steunmaatregelen omwille van corona, er weer veel meer steunaanvragen komen. Hij denkt ook dat het feit dat er geen huisbezoeken gebeuren tijdens corona en enkel op afspraak wordt gewerkt, een remmende invloed heeft op dit moment.

Het OCMW probeert ook waar mogelijk personen onder bewindvoering te brengen om capaciteit in schuldbemiddeling vrij te maken. De schepen wijst er ook op dat er geen FIFO (first in first out) geldt voor de personen op de wachtlijst voor schuldbemiddeling. Dat is een engelse term voor het begrip “eerst komt eerst maalt”. Wanneer er een plaats vrijkomt, wordt gekeken naar de prangendste gevallen.

En nog een weetje: sommige gevallen vergen twee assistenten omwille van de complexiteit.

Herman doet het weer

Herman zou Herman niet zijn moest hij niet hebben opgemerkt dat er in de toelichting staat dat het dossier moet binnen uiterlijk op 29 februari 2021. Catch 22 noemen ze dat Herman. Die datum bestaat niet. Maar 28 februari zal ook wel goed zijn. Gaat het rapport op tijd vertrekken naar de overheid wil Herman toch nog weten. Daar moet ge u geen zorgen over maken Herman, ik ben er zeer gerust in dat onze mensen daarvoor zullen instaan.

Makkelijk passeren in Karel Haegensstraatje

Ik ga hier niet in op een aantal administratieve zaken. Not much ado about nothing. Maar wat u misschien wel interesseert is dat de huizen 14 en 16 in de Karel Haegensstraat binnenkort worden afgebroken. Die zijn in eigendom van de gemeente. Door de afbraak wordt de rooilijn gerealiseerd (de straat wordt breder), en de overblijvende grond wordt daarna als bouwgrond weer verkocht. Francis De Donder zal blij zijn dat meteen het welig tierende onkruid verdwijnt.

Sluikstorters opgelet

Er komen vier nieuwe intergemeentelijke GAS-vaststellers bij. Niet mannen die de gas doen branden, maar mensen die gemachtigd zijn om overtredingen rond sluikstorten vast te stellen. Hun activiteiten vallen onder IDM.

Timothy Debeir vindt dit goed nieuws en vraagt aan schepen De Donder of er nog dingen in de pipeline zitten. Die reageert met de stelling dat Zele reeds veel doet. Onder andere met de mobiele camera die continu op verschillende gevoelige plaatsen wordt ingezet. Toch zou Timothy graag een actieplan sensibilisatie willen zien. Waarop Francis dan weer antwoordt dat er erg ingezet wordt op de propere pioniers, waarvan er nu reeds meer dan 80 actief zijn in Zele.

Hans Knop valt Francis bij. Hij ontkent dat Zele er als een stort bijligt. Dat ziet hij toch op zijn wandelingen. Toch vindt hij dat een proper Zele belangrijk is, en roept iedereen die creatieve ideeën of suggesties heeft die kenbaar te maken. Ze zullen een luisterend oor vinden.

Er volgt dan een punt over belastingvrijstelling voor taxi’s. Daar horen we vooral dat de vaccinatiecentra een budget hebben voor mobiliteit. Dus om mensen die er niet zelf geraken te helpen. Meer daarover later.

Is uw huisnummer zichtbaar?

Tamara doet een voorstel voor reflecterende huisnummers. In functie van hulpverleners die nu nodeloos tijd verliezen door slecht zichtbare nummers. Zij vraagt hierover een sensibilisering. Hans Knop heeft hier wel oren naar, en denkt ook aan het opnemen in het politiereglement.

Geert D’Hooghe merkt op dat men nu reeds gratis huisnummerplaatjes kan bekomen op het gemeentehuis. Misschien moet men die reflecterend maken.

Timothy is het eens met Geert. In feite wou hij hetzelfde zeggen, maar Geert was hem voor.

Dirk De Mey merkt op dat de hulpverleners toch reeds GPS gebruiken? Ja, zegt Tamara, maar dat systeem is niet altijd zo precies, en duidelijke huisnummers blijven belangrijk.

Hans Knop vraagt dan het woord. Ik dacht dat hij ging ingaan op het voorstel om de plaatjes die de gemeente gratis aflevert, reflecterend te maken. Maar nee, hij gaat er gewoon mee aan de slag. Of zoals mijn grootmoeder zei: “Hij ging in zijne zak, maar hij gaf niet.”

Mouwke trek en pootje lap

Toch meent hij het. Want hij zegt aan Tamara: “Trek maar aan mijn mouw als ge vindt dat het te lang duurt”.

Geert D’Hooghe denkt dat niet alleen Tamara dat mag, aan die mouw trekken. Hij ook. Dus informeert hij naar het voorstel dat hij vorig jaar lanceerde in verband met openbare fietspompen. Pieter Herwege antwoordt dat het voorstel is meegegeven aan het studiebureau. Die zijn nog bezig met hun voorstel. Dus nog wat geduld.

Geert zal nog moeten leren hoe hij aan een mouw moet trekken.

Trouwen in park Peeters

Kim Van Cauteren stelt dat er in bepaalde gemeenten nu mogelijk is om in open lucht te trouwen. Daar zou een wettelijke basis voor zijn. Hans Knop antwoordt dat hij geen achterpoortjes in de wet wil gaan zoeken om coronamaatregelen te ontduiken. Aan de andere kant wil hij na corona wel eventueel onderzoeken of een trouwceremonie eventueel in een park kan plaatsvinden. Nu moet dat op het gemeentehuis. Volgend jaar trouwen in Park Peeters? Het zou zomaar eens kunnen om het met de woorden van Michel Wuyts te zeggen.

Terraske doen vanavond?

Goed nieuws! Op vraag van Timothy bevestigt de burgemeester dat er weer uitgebreide terrassen komen dit jaar. De rondvraag in de buurt heeft wat vertraging, maar komt er binnenkort, en de uitbaters krijgen volgende week een signaal. Het is wel de bedoeling die terrassen wat beter aan te kleden en uit te rusten dan vorig jaar. Toen was het allemaal wat improvisatie. De gemeentediensten zijn bezig met de voorbereiding. Voor mij mogen ze al wat trappisten bestellen!

Wil jij helpen met het taalbad?

Tineke Lootens meldt dat in de krokusvakantie op beperkte schaal een binnenbabbelbad doorging. Ook in de paasvakantie wil men een babbelbad organiseren, maar dan in de buitenlucht. Er worden nog vrijwilligers gezocht om het allemaal in goede banen te leiden.

De beestenboel van Jos & co

Tot slot vraagt Jos Withofs aandacht voor de beestenboel in Zele. Wat dat betekent lees je binnenkort in de pers. Je hebt wandelschoenen nodig, en een scherpe blik. Maar zorg dat je geen etalagebenen krijgt.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top