Pakt gemeentebestuur sociale fraude rond sociale woningen in Zele aan?

Corona

Volgens de cijfers die onze burgemeester Hans Knop presenteert, zit Zele in de top van Oost Vlaanderen met zijn besmettingscijfers. Er zijn enkele besmettingsclusters in scholen geweest, en er zijn tot 35 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. De oversterfte in onze gemeente ligt nu op 16% wat meer in de lijn ligt van omliggende gemeenten. De besmettingen zijn verspreid over het ganse grondgebied, en er is een piek bij de 10 tot 19-jarigen.

De burgemeester heeft in overleg met de schepen van onderwijs, Tineke Lootens, besloten de kleuterscholen vanaf volgende week ook te sluiten, net zoals dat het geval is voor lager en secundair onderwijs.

Hij roept op om de maatregelen na te leven. In bijzonder op het skatepark zijn er afspraken gemaakt met de skaters. Er is geen permanente controle mogelijk, maar indien de maatregelen niet worden nageleefd, wordt ook het skatepark gesloten.

Michel Meesen vraagt of er een verklaring is waarom Zele de slechtste leerling is van Oost-Vlaanderen?

Nee zegt Hans Knop, er is geen echte reden waarom gekend. De ruime regio scoort slechter dan de provincie. Hij veronderstelt dat Zele een beetje voorop gelopen heeft in de algemene evolutie.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt snel afgewerkt. Het zijn gewoon punten die nu eenmaal moeten op de vergadering worden goedgekeurd. Behalve dan dat schepen Anthuenis een eresaluut wil brengen aan alle mensen die in deze moeilijke tijden instaan voor de zorg.

In de varia wil Herman Van Driessche meer weten over een ontzetting van een bewoner van het Lindenhof.  Onze schepen Johan herinnert er aan dat in het Lindenhof enkel nog dringende herstellingen mogelijk zijn. Het artikel in de pers vertoont volgens hem onjuistheden, en de bewoner is uit voorzorg preventief in het ziekenhuis opgenomen. Verder wil hij hier niet op ingaan gezien de privacy. En al zeker niet omdat de zitting live gestreamed wordt.

Maar zijn die woningen nog veilig? Dringt Herman aan. Dat werkt een beetje op Johan’s zenuwen. Gepikeerd antwoordt hij dat de woningen de laatste twee jaar twee keer werden gecontroleerd. Maria Verheirstraeten vindt het raadzaam het punt af te sluiten.

Gemeenteraad

Ook de gemeenteraad begint met een aantal routinepunten. Voor de Lange Akker (VHVD) is de sloop en het Brownfieldconvenant goedgekeurd. Het slopen kan dus beginnen.

Schepen Pieter Herwege geeft toelichting bij de stockaanbesteding. Dat is een aanbesteding die er voor moet zorgen dat niet voor elk klein werk de materialen apart moeten worden aangekocht. De gemeente legt hierbij dus een stock aan materiaal aan.

Herstelling voetpaden

Het is de bedoeling heldere criteria af te spreken om te bepalen welke voetpaden prioriteit krijgen voor reparatie/heraanleg. Hij heeft hiervoor overlegd met collega’s, maar omwille van de tijdsdruk heeft de gemeente zelf een eenvoudiger systeem ontworpen. Concreet worden er vrijwilligers opgeleid in april. Die zullen informatie vergaren vanaf mei. Op basis van de formulieren die zij invullen zullen prioriteiten worden vastgelegd.

LED schermen

Het volgende noemenswaardige punt vormen de LED schermen. Op dit moment zijn er al twee LED schermen geplaatst. Eentje op het H.Hartplein en ééntje op de Zandberg. Dit project kost de gemeente niets, want die schermen zijn in concessie. De gemeente heeft recht op 50% van de schermtijd om gemeentelijke info en boodschappen van verenigingen te tonen. De overige 50% is gereserveerd voor reclameboodschappen van plaatselijke handelaars.

Geert D’Hooghe stelt de veiligheid van deze schermen in vraag. Gaan er geen fietsers omvergereden worden die afgeleid worden door deze schermen? Heeft men hierover advies ingewonnen bij politie en medewerkers in de gemeente?

Hans Knop antwoordt dat de schermen staan waar vroeger houten banners stonden. Het gaat niet om bewegende beelden, dus eigenlijk is er niets veranderd. Hij heeft nog geen meldingen gekregen van gevaarlijke situaties. Bovendien wordt de lichtsterkte aangepast aan het omgevingslicht.

Dan heeft Geert nog een probleem met het reglement. Politieke en religieuze boodschappen mogen niet. Maar hij wil ook niet dat er informatie op komt van dingen als eetfestijnen. Johan Anthuenis veert al recht. Hij ziet de aankondiging van eetfestijnen van parochiale kringen in gevaar komen. Schepen Thomas Bauwens stelt dat dat voor hem geen punt is. Indien iedereen denkt als Geert, wil hij dat wel uitsluiten. Geert D’Hooghe preciseert dat parochiefeesten voor hem wel kunnen, wat al een geruststelling is voor schepen Anthuenis.

Hans Knop vat samen: dus Geert, als er een politiek logo op staat, kan het voor jou niet?

Kim Vercauteren (N-Va) en Serdar Celik (Vooruit) hebben echter geen problemen met het reglement zoals het voorligt.

Daarom velt Hans Knop een Salomonsoordeel: We gaan het reglement goedkeuren zoals het voorligt, maar we gaan ook met de fractieleiders samenzitten om te fine-tunen.

Oppositie: armoe troef

Ik beschrijf dit punt omdat het een sprekende illustratie is van de werking van de oppositie. Omdat het armoe troef is voor serieuze onderwerpen, worden er spijkers op laag water gezocht om een vraagje te kunnen stellen. Wat maakt het nu in godsnaam uit of er aankondigingen staan op houten planken of op LED schermen? En als die aankondigingen de weggebruiker afleiden, moeten we die borden op Zele-Hoek met vlaggen en al ook verwijderen. En wat als morgen de herboren partij Vooruit een concert organiseert ten voordele van Kom op tegen Kanker?

Als verslaggever kijk ik nog altijd uit naar een substantiële en beleidsmatige interventie vanuit de oppositie. Iets wat bovenstaande zieligheid en corrigeren van taalfoutjes te boven gaat. Is het erg als ik zeg VOORUIT met de geit?

Sociale fraude in sociale woningen

We zijn dan al toe aan de varia. Met een interventie van Geert Roosenboom. Hij verwijst naar de stad Lier, waar 25 gezinnen hun sociale woning moeten verlaten omwille van fraude. Omdat zij eigendom in het buitenland hebben. Bovendien moeten zij alle voordelen die ze ten onrechte hebben gekregen terugbetalen. Geert wil weten hoe het gemeentebestuur van Zele hierover denkt.

Johan Anthuenis had die vraag verwacht. Hij had reeds een antwoord op papier gezet. Kwestie van niets fout te zeggen. Hij stelt dat de minister (Matthias Diependaele N-Va) al lang praat over een wettelijke regeling. Maar dat regelgevend kader is er nog steeds niet. Wij hebben nog altijd geen antwoord op onze bede zegt hij, en de kerstwensen van de minister zijn nog niet vervuld.

Maar, vervolgt hij, volgende week dinsdag is er een webinar gepland, en ik ben uiteraard al ingeschreven. Als ge mijn standpunt vraagt of sociale fraude moet worden bestreden, zeg ik volmondig JA.

Momenteel kan de huisvestingsmaatschappij wel gebruik maken van de rechtspraak, maar het hangt af van hoe de wind staat bij de rechter of je gelijk krijgt.

En hij voegt er aan toe: we gaan geen onderzoek starten louter op basis van een familienaam.

Dat is interessant, want er was nog niets gezegd over doelgroepen. Als hij zoiets zegt moet dat toch in zijn hoofd spelen. Vreest hij dat er groepen zijn in Zele die ten onrechte in sociale woningen wonen en identificeerbaar zijn met hun achternaam? Zoiets als “Jean Chateau-a-Bordaux”? 

In ieder geval “we zullen instappen van zodra er zekerheid is”.

Dus we wachten af? Vraagt Geert. Ja zegt Johan Anthuenis.

Kim Vercauteren vraagt het woord. Zij heeft inside-info gekregen bij haar partijgenoot de minister. Er is volgens haar een raamovereenkomst afgesloten op 15 maart met een onderzoeksbureau. Elk vooronderzoek dat geen resultaat oplevert wordt voor 75% terugbetaald, elk onderzoek dat een eigendom in het buitenland aantoont, wordt 100% terugbetaald. Waarschijnlijk gaat dat webinar daarover.

In dat geval heeft Johan Anthuenis mogelijks volgende week een wettelijk harnas krijgt om ten strijde te trekken tegen deze hatelijke vorm van sociale fraude. Immers voor elk gezin dat ten onrechte geniet van een sociale woning, staat er een ander gezin dat wel recht heeft veel te lang op een wachtlijst. En een goede huisvesting is een belangrijke factor in de bestrijding van kinderarmoede.

Alhoewel. Johan Anthuenis stelt dat er 860 sociale woningen zijn. En hij heeft geen sleutel om te selecteren wie hij wel of niet aan een onderzoek gaat onderwerpen. Wie hem hierbij kan helpen mag hem dat melden, desnoods in het donker aan zijn achterdeur. Met inachtname van de coronaregels.

Ik hoop dat onze vriend zijn sleutel vindt, want anders staat hij werkeloos te blinken met zijn wettelijk arsenaal en kunnen eventuele Zeelse sociale fraudeurs op hun beide oren slapen.

Ik zou een passe-partout voorstellen, maar dat is waarschijnlijk te rechts. Ik vrees dat het de mantel der liefde wordt.


Een reactie op “Pakt gemeentebestuur sociale fraude rond sociale woningen in Zele aan?
  1. Van uytfanghe schreef:

    Goedemorgen,

    In Zele mag je in Delhaize en Carrefour binnen zonder kar of ontsmetting. Men zegt dat ook letterlijk:”een beetje afstand houden is voldoende,madam”
    Misschien zou een controle hier wel op zijn plaats zijn..
    In ieder geval,aan te raden om buiten Zele de boodschappen te doen ,waar men wél enige euros over heeft voor de volksgezondheid en iemand ad ingang zet.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top